25.04.2018

България ще получи 41 млн. евро от Международния фонд "Козлодуй"

България получи допълнително 41 млн. евро по линия на Международния фонд "Козлодуй". Решението за това е било одобрено от Асамблеята на донорите на фонда, които заседаваха днес в Лондон, съобщиха от Министерството на енергетиката.  С 27 млн. евро се увеличават средствата за управление на отпадъци от извеждането от експлоатация, отпускат се и допълнително 24 млн. евро за издръжка на проектите в ядрения сектор. Одобрени са били и промени по програмата, с която се подпомага битовата газификация. Занапред безвъзмездната помощ по програмата ще бъде до 30 на сто от допустимите разходи, а цената за присъединяване ще се включва изцяло като допустим разход по проектите.  До момента по програмата се покриваха до 20 на сто от допустимите разходи, без цената за присъединяване. 

Още

Горещи