25.04.2018

Жителите на Генерал Тошево гласуваха “против“ добива на газ

Общо 97% от гласувалите на референдума жители на община Генерал Тошево гласуваха “против“ добива на газ. Въпросът от допитването предпоставяше негативния отговор: "Против ли сте община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?". Общо 2.58% от гласоподавателите са подкрепили добива, а  под 1% от гласовете са невалидни. Избирателната активност е над 52%, което прави допитването валидно. Гласували са 6 672 души. Не са регистрирани жалби и сигнали. Референдумът задължава общината да вземе отношение по гласуването. Хората от Генерал Тошево имат страхове, че проучванията и добива на газ в района ще има пагубни последици за района. Инвеститорите предвиждат изграждането на 5 площадки и 41 сондажа.

Още

Горещи