25.03.2018

В Добрич ще бъде открито наблюдавано жилище за младежи

В Добрич ще бъде открито т.нар. наблюдавано жилище за младежи без увреждания във възрастта 18-21 години, съобщиха от общината. Новата социална услуга ще бъде финансирана по оперативната програма "Региони в растеж" като осигурената помощ в подкрепа на деинституализацията на грижите за деца възлиза на 218 255 лева. След изграждането, оборудването и обзавеждането в наблюдаваното жилище ще бъдат настанени шестима младежи. В рамките на проекта "За моето бъдеще" ще бъде направен и ремонт на материалната база в Дневен център за деца с увреждания като кръгът от дейностите за социална рехабилитация и интеграция ще бъде разширен, посочват от общината.

Още

Горещи