22.06.2018

Групата общински съветнициот БСП в Ловеч поискаха оставката на председателя на местния общински съвет

Групата общински съветнициот БСП и независими  в Ловеч поискаха оставката на председателя на местния общински съвет Петър Цолов. 13 от общо 33 общински съветници в Ловеч са  подписали предложението  за   предсрочно прекратяване на пълномощията на  председателя на местния общински съвет Петър Цолов.  Един от вносителите Валентина Янкова обобщи мотивите им. През последната година   председателят  системно не изпълнява задълженията си като председател, не присъства и не координира заседанията на всички постоянни комисии, не подпомага достатъчно всички общински съветници в работата им и по време на заседанията на съвета и не осигурява необходимите условия за работа и равнопоставеност при изпълняване на техните служебни задължения.   Той  не зачита потребностите и интересите на гражданската общност, изразявани от пряко избраните общински съветници, манипулира общественото мнение и мнението на съветниците при гласуването по въпроси от дневния ред, като с това си поведение уронва авторитета на общинския съвет. Внесеното предложение ще бъде разгледано и гласувано на  заседанието на Общинския съвет.

Още

Горещи