24.06.2018

НАП напомня с писма за липсващи данни в годишната данъчна декларация

Националната агенция за приходите започна изпращането на близо 3 000 електронни и хартиени писма до клиенти, подали годишни данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, в които при проверка са открити липсващи данни или грешен идентификационен...

Още

Горещи