25.04.2018

Агенцията по вписванията ще администрира регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Организациите ще могат да подават документи във всяка служба по регистрация, независимо от седалището и адреса на управление, както и от всяка точка на света

Още

Горещи