26.04.2018

Вече приемат заявления за безплатни винетки в Ямбол

В област Ямбол започна приемът на заявления-декларации за получаване на безплатни винетни стикери за 2018 г. Това съобщават от дирекция „Социално подпомагане“. Основание за това е наредба от 2008 г., която включва условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища. С подробностите кореспондентът ни в Ямбол Румяна Стефанова.

Още

Горещи