22.06.2018

Половината варненци страдат от наднормен шум от автомобилния трафик

Актуализирана стратегическа карта за шума в околната среда на агломерация Варна одобриха общинските съветници от […]

Още

Горещи