25.06.2018

Гарантираният минимален доход става на 75 лв.

Гарантираният минимален доход ще се повиши на 75 лв. от 1 януари 2018 г., реши правителството вчера. Новият размер е с 10 лв. повече отколкото е в момента. Целта е да се подобри системата за социална закрила на най-уязвимите групи. Гарантираният минимален доход се използва като база за определяне на границите за достъп до подпомагане и на размера на социалните помощи с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на лицата съобразно тяхната възраст, семейно ...

Още

Горещи