25.06.2018

КЕВР предлага балансиращата цена на тока при недостиг да се обвърже с борсата

НЕК предлага да се въведат отрицателни цени в периодите на излишък на електроенергия

Още

Горещи