25.03.2018

Придобивка за детски заведения в Пловдив

Всички здравни кабинети към детските и учебни заведения в Район “Северен” са оборудвани вече с климатици – съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев. Закупени и монтирани са 11 броя нови климатици за кабинетите на ДЯ “Мечо пух”, ДГ “Захарно петле”, ДГ “Весела”, ДГ “Бреза”, НУ “Хр. Ботев”, ОУ “Йордан Йовков”, ОУ “Райна Княгиня”, СУ “Н. Вапцаров”, СУ “Хр. Г. Данов”, ПГКИТ “д-р Иван Богоров”, ПГ по хранителни технологии и техника гр. Пловдив. Средствата за закупуване на климатичните тела са осигурени от бюджета на района, функция “Здравеопазване”....

Още

Горещи