25.06.2018

Фермерите, финансирани за агроекология и биоземеделие, са длъжни да преминат обучение

Земеделските стопани, поели ангажименти за първа година по мярка 10 "Агроекология и климат" и мярка 11 "Биологично земеделие" в Кампания 2016, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2017 г., напомни фонд "Земеделие".
Стопаните могат да упълномощят другиго да прилага агроекологичните или биологичните дейности, при условие че упълномощаването е направено до края на втората година от първото одобрение по съответното...

Още

Горещи