19.06.2018

Кметът поиска държавата да прехвърли на Община Пазарджик сградата на бившия Педагогически колеж

Община Пазарджик изпрати искане до Областния управител за придобиване в собственост на държавен имот - бившия Педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“, находящ се на ул. “Неофит Бозвели” № 29. Предстои приемане на Решение от ОбС – Пазарджик за даване на съгласие за придобиване на собствеността.

Още

Горещи