23.04.2018

Отчитат ръст в доверието в армията

Армията е една от малкото институции, при която стойности на доверие и недоверие се движат в годините на сходни нива. А това като цяло е рядкост при институциите в страната, защото обикновено негативните оценки решително преобладават. Вероятно този допълнителен моментен ръст е обществена инерция около встъпването в длъжност на президента Румен Радев - доскорошен генерал от военновъздушните сили. Традиционновисоките нива на доверие в армията се дължат най-вече на нейната непартийност. В годините в началото на века обаче постепенно се налага тенденция към спад в авторитета на армията в обществото, за да се стигне до последното десетилетие, когато положителни и отрицателни стойности на практика се уеднаквиха - както се вижда и в графиката. Една от причините вероятно е свързана с намаляването числеността на армията, респективно на нейната тежест в общественото мнение, както и на редицата трудности, които армията изпитваше в годините. Вероятно влияние оказват и съюзническите ангажименти, който не предизвикваха ентусиазъм в мненията на мнозина. Доверието във военния министър Красимир Каракачанов в последните две години премина от обичайните си до този момент нива от около 10, понякога до 15%, за да достигне трайно на равнища от 20 - 25%, които задържа и в хода на 2017 г. Това прави Каракачанов един от сравнително одобряваните участници в политическия процес. Разбира се, вероятно се усеща и влиянието на президентските избори, където Каракачанов имаше силен резултат, а и "бонусът" доверие, който участието във властта понякога дава.

Още

Горещи