24.03.2018

Сметната палата откри 275 несъответствия в декларации на висши държавни служители

Сметната палата установи 275 несъответствия в имуществените декларацики, подадени от хора на висши публични длъжности през 2017 г., съобщи одитната институция.

Сметната палата е излязла със 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, които са подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г.

Други 128 заключения са за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода от 1 януари...

Още

Горещи