24.04.2018

58% от хората в Лудогорието имат интернет в домовете си, но само 9% общуват по мрежата с администрацията и сме последни в държавата

57.6% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет в домовете си, сочат данните на Териториалното статистическо бюро в Разград след проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии. Този процент за страната е средно 67.3%. Спрямо проведеното миналата година наблюдение, в областта се наблюдава спад на този показател от 6.7 процентни пункта. По относителен дял на

Още

Горещи