24.06.2018

ТЕЛК София подкрепи колегите си от Пловдив

За пореден път липсата на законно установен задължителен срок за произнасяне на НЕЛК по постъпили жалби срещу експертни решения на ТЕЛК доведе колегите ни от Пловдив до решение за масово подаване на оставки, което би довело и до накърняване на правата на граждани на България да бъдат своевременно освидетелствани. Това заявяват от ТЕЛК София в декларация в подкрепа на колегите им в Пловдив. При действащото към настоящия момент законодателство в случай, че НЕЛК се произнесе след тримесечен срок с решение, с което се определя процент намалена работоспособност по-нисък от този, определен от ТЕЛК, съгласно чл. 110, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 112, ал.9 от Закона за здравето, за причинените вреди на държавното обществено осигуряване от неправомерно извършени осигурителни разходи отговарят физическите лица - лекарите от ТЕЛК. Липсата на задължителен срок за освидетелстване предполага реална възможност НЕЛК да се произнесе по обжалвания акт след няколко години, при което сумите от извършените осигурителни разходи, които лекарите от ТЕЛК трябва да заплатят могат да нараснат неимоверно.  Забавянето на произнасянето в законно установения срок от НЕЛК е единственият фактор, водещ до настъпването на горните вреди за лекарите от ТЕЛК. В случая ние отговаряме финансово за чуждо бездействие. Липсва причинно-следствена връзка между забавените действия на НЕЛК и нашата отговорност. Нарушен е принципа на справедливостта и логиката, посочват в декларацията от ТЕЛК София. Ние, лекарите от „Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София”, заявяваме категоричната си подкрепа на справедливите искания на колегите ни от Пловдив и настояваме за промяна на чл. 110, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 112, ал.9 от Закона за здравето.

Още

Горещи