23.06.2018

България внася повече стоки от ЕС, отколкото изнася за там

През периода януари - септември 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 10.9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 25 542.8 млн. лева, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.7% от износа за държавите - членки на ЕС . Само през септември 2017 г. износът за ЕС нараства с 11.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 156.9 млн. лева. Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (29.0%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (26.6%). Най-значителен спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (11.6%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (5.1%). Вносът на България от ЕС през периода януари - септември 2017 г. се увеличава с 11.1% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 27 278.1 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През септември 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 087.9 млн. лева. Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (51.4%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (41.9%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (1.9%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - септември 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 735.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 72.8 млн. лева.

Още

Горещи