23.04.2018

Оръжие за $375 млрд. продадено в света през 2016 г.

Западните компании запазват господстващата си позиция

Още

Горещи