20.04.2018

Let the Digitalization in, или докога ще се замеряме с хартия

Второто десетилетие на XXI век е към края си. Човечеството прави реални планове в близките години да завладее Марс и да изостави горивата като източник на енергия, дигитализацията напредва в световен мащаб. В България обаче все още на почит остават хартиените документи, а ако са в 2-3 екземпляра на хартия, имат мокър печат и саморъчен подпис – най-добре. Напоследък се забелязват плахи опити на законодателя и на изпълнителната власт да направят пробив в тази практика. По информация от...

Още

Горещи