18.03.2018

Четири нови биосферни резервата в България стават част от ЮНЕСКО

„Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ ще бъдат строго охранявана територия с уникална флора и фауна

Още

Горещи