18.03.2018

КНСБ ще настоява пред Европа нископлатените работници да са по-малко от 15%

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще настоява пред Европа за намаляване на броя на нископлатените работници с 15%. Това стана ясно на международна конференция на тема "Европейски стълб за социални права (EССП) - предизвикателства и перспективи, на която бе представена визията на КНСБ по аспекти на Стълба, който трябва да бъде приет на 16 и 17 ноември в Гьотеборг, предаде репортер на Actualno.com. По време на конференцията КНСБ представи и визията на синдиката относно Европейския социален стълб. При приемането на Европейския социален стълб, КНСБ ще настоява към 2022 г. България да има изравнени позиции (60% от средното равнище на ЕС 28) по показателите: - БВП на глава от населението в СПС; - Производителност на труда на 1 нает в СПС; - Средна работна заплата в СПС; - Компенсация на наемни труд на 1 нает в СПС; КНСБ счита, че компенсацията на наемния труд трябва да достигне нива до поне 48-50% от БВП. Синдикатите настояват за ясни процедури и срокове по договаряне на работните заплати на различните равнища - с всички възможни инструменти за въздействие на национално ниво, чрез отрасловите и браншови колективни трудови договори, достигане до фирмено и общинско равнище. В Гьотеборг КНСБ ще повдигне въпроса и за дела на нископлатените работници. Според синдикатите той трябва да падне под 15%, тъй като "те са потенциалният контингент, от който се формират "работещите бедни". Този дял обаче следва да се редуцира до 7-8%. КНСБ настоява за гарантиран достъп на всеки български гражданин до качествено образование, търсена квалификация, учене през целия живот, кариерно ориентиране и упражняване на правото на достоен труд и живот. Според синдиката още в средното образование учениците трябва да бъдат запознавани със своите трудови, социални и осигурителни права. Трябва да се въведе и ново право на обучение за всички заети европейски граждани , в т.ч. командировани, мобилни и трансгранични работници. Според КНСБ трябва да се работи на европейско равнище в посока подпомагане на най-уязвимите групи - нискообразовани и нискоквалифицирани и дългосрочно безработни лица. Необходими са също така конкретни политики по задържане, завръщане и реинтеграция на пазара на труда на висококвалифицирани специалисти в сектори и професии с голямо обществено значение, включително на имигранти от българската диаспора. В този сектор от КНСБ ще искат осигуряване на подходящи условия на труд за възрастните работници. Ще се разглежда и възможността за адаптация на новопостъпилите на работа работници и на работници от трети страни. Надеждите "Стълбът покрива това, което се случва с нас. Ние искаме в сферата на труда да се центрира вниманието. Хората трябва да разберат, че с този стълб има бъдеще европейският социален модел", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в своята встъпителна реч.

Още

Горещи