21.06.2018

Обсъждат защитата при бедствия на среща в Областна управа

Съвещание с кметовете на общините в региона, на което ще бъде обсъден Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, ще се проведе в Областна администрация Пловдив. Срещата се свиква и във връзка с изграждането на Областен съвет за намаляване на рисковете от бедствия. На съвещанието ще присъства и ст. инспектор Йордан Михов, началник на група в Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“....

Още

Горещи