23.03.2018

Изкуственият интелект генерира огромни суми в застраховането

Застрахователните компании започнаха да използват ИИ за предотвратяване на нещастните случаи и за съкращаване на разходите. Reuters обяви, че това е довело до 8-кратно увеличение на привлечените средсртва. Технологиите, даващи възможност на застрахователните компании да икономисват, доведоха до огромен скок на инвестициите в европейския застрахователен пазар. Само за първата половина на 2017 година това са […] Източник Изкуственият интелект генерира огромни суми в застраховането

Още

Горещи