20.05.2018

Фонд „Земеделие“ изплати 43,5 млн. лева за земи в Натура 2000

Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 43,5 млн. лева (43 451 897 лева) по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. Субсидиите тръгнаха към банковите сметки на...

Още

Горещи