28.05.2018

Жечо Станков: Минната индустрия се развива устойчиво

Жечо Станков, който е заместник-министър на Енергетиката коментира, че минната индустрия заслужено заема водещо място в икономическата визитка на страната, предаде пресклубът на Министерството на енергетиката. През годините тя се утвърдила като съвременна основа на цялата икономика, която се развива устойчиво в съответствие с най-модерните технологични решения, при стриктно спазване на екологичните норми и защитата на човешкото здраве. Той, заедно със зам-министър Красимир Първанов, участваха в тържествената церемония по случай честването на "Деня на миньора"-18 август, като наградиха отличени фирми от сектора. Станков приведе и примери за успешното развитие на сектора, като през миналата година са добити над 31 млн. тона въглища, повече от 33 млн. тона метални полезни изкопаеми и близо 10 млн. тона индустриални минерали. Статистика показва, че производителността на труда в сектора е двойно по-висока от средната за индустрията като цяло, а приходите от концесионна дейност растат от 70 млн. лева до преди няколко години, до близо 138 млн. лева през 2016 година. Заместник-министърът на енергетиката припомни пред участници в честването на неотдавнашните промени в Наказателния кодекс, одобрени от МС по инициатива на Министерството на енергетиката, новите текстове, които предвиждат инкримиране на незаконния добив на подземни богатства. По неговите думи предложените промени в НК ще съдействат за осигуряв...

Още

Горещи