11.02.2018

Резултати от търсенето

Два конкурса за домашно вино в Шабла

Два конкурса – за домашно вино от реколта 2017 и за домашно мезе, организират община Шабла и читалище „Зора“ по случай Празника на лозаря Трифон Зарезан. Производителите на домашни напитки имат срок до 12 февруари да представят в читалището своите проби на бели и червени вина. Конкурсът ще е анониме ...

Два конкурса за домашно вино във Шабла

Два конкурса – за домашно вино от реколта 2017 и за домашно мезе, организират община Шабла и читалище „Зора“ по случай Празника на лозаря Трифон Зарезан. Производителите на домашни напитки имат срок до 12 февруари да представят в читалището своите проби на бели и червени вина. Конкурсът ще е анониме ...

Конкурси за дозмашно вино и мезе правят за Свети Трифон в Шабла

Два конкурса – за домашно вино от реколта 2017 и за домашно мезе, организират община Шабла и читалище „Зора“ по случай Празника на лозаря Трифон Зарезан. Производителите на домашни напитки имат срок до 12 февруари да представят в читалището своите проби на бели и червени вина. Конкурсът ще е анониме ...

Конкурси за домашно вино и мезе правят за Свети Трифон в Шабла

Два конкурса – за домашно вино от реколта 2017 и за домашно мезе, организират община Шабла и читалище „Зора“ по случай Празника на лозаря Трифон Зарезан. Производителите на домашни напитки имат срок до 12 февруари да представят в читалището своите проби на бели и червени вина. Конкурсът ще е анониме ...

Съвместни инициативи за Деня на влажните зони във Варна и Шабла

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна ще отбележат Световния ден на влажните зони с открити уроци пред ученици. На 29 януари от 12.00 часа ще бъде проведен и нтерактивен урок с ученици от III-те класове при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ . Експерт по биоразнообразие ще разкаже за ролята на ...

Съвместни инициативи за Деня на влажните зони ще има във Варна и Шабла

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна ще отбележат Световния ден на влажните зони с открити уроци пред ученици. На 29 януари от 12 часа ще бъде проведен интерактивен урок с ученици от III-те класове при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“.

Стартират консултации по предварителния проект на Общия устройствен план на Община Шабла

Планът, който е с прогнозен период на действие 20 години, се разработва по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от държавния бюджет. За да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията, а за прил ...

Започват консултации по общия устройствен план на Шабла

Започват консултации по предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Шабла и на доклада за екологична оценка към него, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Планът, който е с прогнозен период на действие 20 години, се разработва по възлага ...

Слушателите алармират: Улиците в Шабла с в окаяно състояние

Улиците „Беласица”, „Пирин”, „Шипка”, а и много други в Шабла, са в окаяно състояние. Това алармира слушателят Петър Владимиров в първото за новата 2018 г. предаване „В ефир сте” на Радио Варна. Според него преминаването през тях не е лесно дори в сухите дни, а става още по-трудно след като дъжд или ...

Слушателите: Улиците в Шабла са в окаяно състояние

Улиците „Беласица”, „Пирин”, „Шипка”, а и много други в Шабла, са в окаяно състояние. Това алармира слушателят Петър Владимиров в първото за новата 2018 г. предаване „В ефир сте” на Радио Варна. Според него преминаването през тях не е лесно дори в сухите дни, а става още по-трудно след като дъжд или ...

Шабла и Каварна са готови за Богоявление

  На 6 януари, по случай Йордановден /Богоявление/, по утвърдена вече традиция, на брега на къмпинг „Добруджа” край нос Шабла и на брега в село Крапец ще се състои ритуал по изваждане на кръста, съобщиха от общината. В Шабла ритуалът  ще започне в 10:30 часа, а  в 11:30 часа  - в с. Крапец. Преди то ...

Балчик, Шабла и Каварна са готови за Богоявление

По тра­ди­ция Ве­ли­ки­ят во­до­с­вет за ос­ве­ща­ва­не на мор­с­ки­те во­ди на Йор­да­но­в­ден ще съ­бе­ре бал­чи­к­лии на пло­ща­да пред Мор­с­ка га­ра. Ми­на­лия яну­а­ри за пър­ви път люта­та зи­ма не по­з­во­ли да се про­ве­де ри­ту­а­лът по спа­ся­ва­не на Бого­я­в­лен­с­кия кръст в Бал­чик. В ...