01.12.2016

Резултати от търсенето

Проект: Рецидивисти с право на предсрочно освобождаване заради лошите условия в затворите

Сериозно либерализиране на режима за предсрочно освобождаване на осъдени за лишаване от свобода предвиждат нормативни промени изготвени от Министерство на правосъдието, предаде БГНЕС. Ведомството на министър Екатерина Захариева се опитва да прокара промяната на наказателната политика чрез Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнения на наказанията и задържането под стража и по конкретно чрез заключителните разпоредби, които предвиждат сериозна реформа и на части от Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс. Предлаганите изменения в ЗИНЗС се налагат заради пилотно решение срещу България на Европейския съд по правата на човека, според което страната ни нарушава Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Изпълненията на препоръките трябва да се осъществи до 01 декември 2016 г. ЕСПЧ постанови, че в България съществува системен проблем с лошите условия в местата за лишаване от свобода и липсват ефективни правни средства за защита срещу тези условия, пояснява в проекта на Доклад до МС министърът на правосъдието Екатерина Захариева. Работата по изменение на нормативната уредба започна още от екипа на бившия министър на правосъдието Христо Иванов. Тогава стана ясно, че като участник в Работната група по измененията са привлечени дори представители на неправителствената организация на лишените от свобода у нас, ръководена от осъдения за убийство австралийски гражданин Джок Полфрийман. Сега се оказва, че либерализирането на режима за предсрочно освобождаване на затворници е само част от правата, които лишените от свобода получават чрез предлаганите от правосъдното ведомство поправки. Правосъдното ведомство предлага в ЗИНЗС да се регламентира, че лишените от свобода у нас ще разполагат с минимум 4 кв.м. при изтърпяване на наказанието си. Това обаче може да доведе до сериозно завишаване на делата срещу България пред ЕСПЧ, ако се окаже, че страната ни не може да покрие този стандарт, с оглед наличието на около 10 000 затворници у нас. Наред с това, занапред съдът няма да определя типа затворническо заведение, в което ще осъдените ще изтърпяват наказанието си, а единствено първоначалния режим за това. Тези правомощия ще бъдат поети от ръководството на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, към МП. Предлага се по-гъвкав режим за преместване на лишени от свобода, както от един затвор в друг, така и в рамките на един затвор (от затвор към затворническо общежитие и обратно), с оглед по-рационалното използване на капацитета на местата за лишаване от свобода и недопускане на пренаселеност. Предлага се преустановяване на съществуването на Комисията по изпълнение на наказанията към всеки един затвор, а правомощията й да се поемат от началника на съответния затвор. Предоставянето на възможност за осъдения при добро поведение да поиска от началника на затвора преместването му в затворническо общежитие от открит тип след изтичане на определен минимален срок на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, са други от новите “права”, които лишените от свобода биха получили, ако правителството, а после и Народното събрание гласуват предлаганите изменения. МП предлага затворниците да получат възможност да искат от Административния съд да установи наличието на лошите условия на задържане и пренаселеност на местата за лишаване от свобода. При решение на съда в полза на жалбата на осъденото лице, ръководството на съответния затвор ще трябва да предприеме бързи мерки за подобряване на условията на лишения от свобода. Друга част от предложените текстове биха довели до повишаване на отговорността на надзирателите. Занапред именно върху служителите на ГД “Изпълнение на наказанията” ще пада основната тежест да доказват пред съда, че не са нарушили правата на лишен от свобода, който е предявил иск. Затворниците вече ще могат да провеждат свиждания не само със съпруг/а, но и с лица, с които са били във фактическо съжителство. Администрацията на затворите пък няма да има право да нарушава правото на тайна на водената от лишените от свобода кореспонденция. Често обаче именно писмата служат за вкарване зад решетките на малки количества дрога. Нарушителите на реда в затвора също получават повече права. Администрацията на местата за лишаване от свобода ще може да налага изолация само за “най-сериозните нарушения или системност при извършването на останалите нарушения”. А медицински специалист ще трябва всеки ден да посещава изолатора, за да проверява какво е здравословното състояние на буйстващите затворници. Особено внимание е отделено на института на предсрочното освобождаване. Новото е, че затворниците вече ще могат директно да комуникират със съдебните власти като така заобикалят затворническата администрация. С направените предложения се “цели предоставяне на възможност на всеки осъден на лишаване от свобода да получи правната възможност да подаде молба за предсрочно освобождаване, която да бъде разгледана от независим и безпристрастен съд”. От правото да искат предсрочно освобождаване ще могат да се възползват дори и рецидивисти. Ако лишен от свобода вече е изтърпял част от наказанието си, поискал е предсрочно освобождаване и молбата му е била удовлетворена, но след извършване на ново престъпление отново попадне зад решетките, то той отново ще има право да иска да излезе предсрочно от затвора след изтърпяване на определен срок “лишаване от свобода”. Дори и да се стигне до отказ на съда – повторно осъдено лице да бъде предсрочно освободено, то ще има право отново да поиска това след изтичането на определен срок. “Предвижда се и отпадане на сега съществуващото ограничение за минимален остатък от наказанието, когато се касае за престъпление, извършено при условията на опасен рецидив. Това решение е продиктувано от убеждението, че не размерът на остатъка от наказанието следва да е определящ за предсрочното освобождаване на осъдения, а поведението му по време на изтърпяване на наказанието и показаните резултати”, гласят други от предложенията на правосъдния министър. Лицата, които са били осъдени за престъпления преди да навършат 21 години пък ще имат възможност да искат предсрочно освобождаване при намаляване на минималния срок на фактически изтърпяното наказание. МП изключително много държи на новия момент - възможността затворниците да искат директно от съда разглеждане на молбите им за предсрочно освобождаване, като отпадне досегашното изискване това да става след решение на затворническата администрация. Според Захариева така щял да се намали “корупционния натиск” върху служителите на затвора, които имали отношение към предсрочното освобождаване на затворниците. Няма обаче коментар дали корупционния натиск няма да се прехвърли върху магистратите, които ще разглеждат затворническите молби. Началникът на затвора или прокурор все пак ще могат да обжалват съдийско решение, с което даден затворник бива предсрочно освободен, но правоохранителните органи не са съгласни със съответния магистратски акт. И за да са защитени изцяло правата на затворниците, те ще могат лично да участват в съдебните заседания, на които ще бъдат разглеждани молбите им за предсрочно освобождаване. Правосъдното министерство предлага възможността и осъдените на доживотен затвор (такива са основно извършители на убийство/а-бел.ред.) да могат директно да искат от съда да заменя доживотната им присъда с 30 години затвор. “Споделя се разбирането, че осъдените на доживотен затвор не следва да бъдат поставяни в неравнопоставено положение в сравнение с останалите лишени от свобода от гледна точка на достъпа до съд, който да прецени постигнатите от тях резултати по време на изтърпяване на наказанието, и евентуално да замени доживотната им присъда с лишаване от свобода”, завършват мотивите на правосъдния министър Екатерина Захариева, с което се предлага правителството да приеме промените в ЗИНЗС, а оттам и в НК и НПК.    

80 затворници в Белене са наказани за насилие

 - Г-жо Филипова, преди дни Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане законопроекта за изтърпяване на наказанията. Какво е новото? - Предложените промени са резултат от задълбочени проучвания на експерти, започнали още през м.г. Едната му цел е да отговори на препоръките на Комитета против изтезанията, които много пъти са посещавали страната ни, но без видими резултати от българска страна в изпълнение на препоръките. Другата е в изпълнение на предписанията, дадени от Европейския съд по правата на човека в Страсбург по делото "Нешков срещу България". Това е пилотно решение, до което се стига след много жалби за условията в българските затвори. Констатира се един постоянен проблем - невъзможност на държавата да осигури такива места за лишаване от свобода, които да бъдат в съответствие със стандартите на Европейската конвенция. Решението на ЕСПЧ ни дава срок до 1 декември 2016 г. да направим така, че да има нормални условия за лишените от свобода. Условия, които да не ги поставят в ситуация на нечовешко или унизително отношение, защото идеята е да бъдат превъзпитани, а не само отделени от обществото. Превъзпитанието им е грижа на държавата. Но за да се преодолеят проблемите, в това число и насилието, трябва да има по-добри условия за живот, осигурена жилищна площ, санитарен възел, светлина. Другата критика е, че в България няма ефективно вътрешноправно средство за защита на лишените от свобода. Идеята е всеки да може директно да се обърне към орган, в случая сме избрали това да е административният съд по местоизпълнение на наказанието. Когато няма необходимите 4 кв. м. или няма достъп до светлина, изолиран е, да може да се защити, да поиска съдът да каже на затворническата администрация да му осигури условия. - Ще успеете ли да осигурите на всеки затворник 4 кв м? - Да. Постоянно актуализираме капацитета. След като приключим всички ремонти, се надяваме да успеем до 1 декември. - Може ли административните съдилища да бъдат затрупани с жалби срещу лошите условия? - Те и сега си търсят правата по Закона за отговорността на държавата, но това не беше достатъчно ефективно и нямаше специални процедури за лишени от свобода. Не може да прогнозираме дали ще се стигне до лавина от жалби, но очаквам увеличение, тъй като специално изискването на всеки лишен от свобода да се осигурят 4 кв. м не беше действаща разпоредба. Предвиждаше се да влезе в сила от 1 януари 2019 г., но го ускорихме. - Кой е най-пренаселеният затвор? - Критиките на Комитета против изтезанията основно са били към затворите във Варна и Бургас. - Отдавна се говори, че София има нужда от нов затвор. Има ли готовност да се реализира идеята? - В резултат на анализите е преценено, че за момента проблемите може да бъдат решени най-бързо чрез преустройства и ремонти. Засега нов затвор около София не е предвиден. Това е стара идея, която ще разгледаме отново и ще мислим при наличие на финансови средства. Но въпросът не стои на дневен ред, тъй като се оказа, че държавата може да се справи и без такава инвестиция. В действителност е построено затворническо общежитие от закрит тип "Дебелт" към затвора в Бургас с капацитет до 450 лишени от свобода, чието откриване предстои. На практика това е нов затвор. - Другата промяна е свързана с предсрочното освобождаване. - Да. В момента към всяко място за лишаване от свобода има комисия, която се занимава с въпросите за предсрочното освобождаване и промяна на режима. Тя се състои от социален служител, психолог, ръководител на режимно-охранителната дейност, като се председателства от началника на затвора. Те преценяват дали лишеният от свобода се е поправил и може да му се даде шанс да излезе по-рано. Комисията или окръжният прокурор предлага на съда лицата за условно предсрочно освобождаване и той преценява. Сега пак съдът ще преценява, но комисия няма да има. Това ще преустанови възможните корупционни практики при преценката за условно предсрочно освобождаване. Затова по-голяма част от правомощията се съсредоточават в ръцете на началника на затвора и така се повишава и неговата отговорност. Искане за предсрочното си освобождаване вече ще може да прави и самият лишен от свобода чрез началника на затвора. Това е в отговор на европейския стандарт за директен достъп до съд. Предвидили сме всяка заповед на началника на затвора, водеща до промяна на режима или преместване, да отива и в прокуратурата, за да може прокурорът да провери основанията и ако прецени, че има нещо нередно, да протестира. - Разкривани ли са случаи на подкупване на членове на комисията? - Имало е такива случаи. В момента нямаме дела за подобни прояви, напоследък са повече за нерегламентиран контакт на лица от надзорно охранителния състав и роднини на лишени от свобода или затворници. - Какво показа проверката за насилието в затвора в Белене? - Проверката установи, че всички кадри, излъчени по телевизията, са били предмет на разследване. Това са стари случаи, извършени в периода септември-декември 2013 г. Тогава обаче никой не се е оплакал. През април 2014 г. дори е имало посещение на представители на Комитета против изтезанията в Белене. Те са разговаряли насаме с лишени от свобода и не са получили оплаквания. Даже техните констатации са, че има ограничени случаи на насилие и нямат критики. След като си отиват, около 10 април 2014 г. по оперативна информация се установява, че в затвора има такъв запис. Извършва се претърсване, намират се записите, преглеждат се от ръководството на затвора и се вижда, че това са хора, които все още изтърпяват наказание. Изпраща се сигнал в районната прокуратура в гр. Левски и започва разследване. Кадрите са използвани като доказателство. 5-има са осъдени на лишаване от свобода. - Каква е ситуацията в момента? - Получават се сигнали и проверката показа, че ръководството на затвора своевременно реагира на тях. От началото на годината са били образувани 4 дела за насилие и блудства. От началото на 2014 г. до момента са били получени 92 сигнала за насилие в затвора в Белене и при 80 от случаите са наложени наказания на лишените от свобода. - Защо надзирателите са си затваряли очите? - Проверката не е установила надзирател да е бил очевидец и да не е реагирал или да е узнал и да не е съобщил. Факт е, че не е имало оплакване - дали от страх от извършителите на деянието, или по друга причина, но не е имало. Друг проблем е, че липсата на достатъчно служители позволява да се случват подобни неща. В Белене са затворени доста голям брой хора в по-ограничени като площ помещения. Материалните условия са лоши, което си е един от факторите. Съставът също е намален. През деня един надзирател пази около 100 души, а в някои случаи и над 100. През нощта затворниците са заключени в килиите и само при оплакване надзирателят може да влезе, иначе им се нарушава правото на почивка, личното пространство. - Колко са бегълците от затворите от началото на годината? - Около 4-5 и всичките са от затворнически общежития от открит тип. Някои бягат и от работното място. Веднага се прави проверка дали е трябвало да бъдат на по-облекчен режим. - Защо Йосиф Йосифов-Йоско от Сливен вместо в затвора 2,5 г. е бил в болница? Ще има ли наказани? - Води се дисциплинарна проверка срещу две длъжностни лица, тя все още продължава. Установиха се нарушения на закона. Не може да има такъв продължителен престой в болница. Всяко лечение има временен характер. Да стои 2,5 г. и това да му се брои за изтърпяване на наказание, е недопустимо.

93 000 престъпници излизат от затворите в Турция, но без амнистия

  Свобода или по-лек режим на лишаване от свобода, но не и амнистия за затворниците – това е решението на парламента в Турция, предизвикано от огромния брой на задържаните заради връзки с ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, съобщава БГНЕС. Това заяви пред проправителствената телевизия A Haber TV министърът на правосъдието Бекир Боздаг. Оповестената вчера цифра на подлежащите на преждевременно освобождаване обаче от 38 000 души днес вече достигна 93 000 – толкова поне засега са необходимите места зад решетките. В.“Джумхуриет“ съобщи, че преди това безпрецедентно решение празни са били само 565 места във всички затвори в страната. „Амнистията не стои в дневния ред на кабинета и не предстои такъв акт, никой не трябва да се надява. Преди законът позволяваше излизане от затвора 1 г. предсрочно, сега увеличихме това на 2 г. и то касае извършилите престъпления до 1 юли т.г.“, подчерта Боздаг. Той допълни, че законовата поправка не се отнася до онези, които след 1 юли извършват тежки провинения - убийства, нанасяне на тежки телесни повреди при нападение и побой, изнасилвания, притежаване и търговия с наркотици, терористични актове спрямо силите за сигурност, противоконституционни деяния, нарушаване на тайната и неприкосновеността на личния живот. „В затворите има 214 000 души, които излежават присъди или са в очакване на съдебен процес. Първият етап на освобождаването включва 38 000 от тях, но те отиват на пробация, подобна практика има в Америка и в много други демократични правови държави. От 2005 г. до момента от този шанс се възползваха 2 млн. души“, уточни правосъдният министър. Той посочи, че пуснатите на свобода са задължени в срок от 3 дни да се явят в полицейските дирекции по места, където ще им бъде изготвен анализ на риска и ще бъдат насочени към образователните и социалните програми. Оценените като рискови ще получат електронни гривни за проследяване и ако някой по време на пробацията извърши престъпление, веднага ще бъде връщан в затвора при тежък режим. Медиите акцентират на факта, че поправката в закона дава шанс и на „кръстника“ на мафията Алаатин Чакъджъ да излезе безпроблемно на свобода. В.“Хюрриет“ съобщава, че на пробация за 2 г. отиват извършители на квалифицирани кражби и грабежи, наркопласьори и разпространители на стимуланти, а в затвор от открит тип за 3 г. – осъдени за сексуално насилие, сексуална злоупотреба с деца, предумишлено убийство на съпруг или съпруга, умишлени изтезания у дома. Арестите в цялата страна продължават ударно и днес, мишена са мениджъри и акционери в големите холдинги. Само в Истанбул задържани под стража са 187 лидери в бизнеса, съдът постанови конфискация на цялото им имущество. Тази сутрин в 18 от градовете полицията е посетила 204 адреса, арестуваните са обвинени в участие в терористична групировка. В днешния си коментар по повод безпрецедентната мярка спрямо престъпниците във в. „Хюрриет“ журналистът Ертугрул Йозкьок иронизира властите така: „Не били останали места в затворите. Сега ще пуснем на свобода крадците и зловещите престъпници, за да отворим място на безсрамните превратаджии. Хайде едните да си отиват у дома и да започват обирите, за да дойдат другите. За да накажем превратаджиите, награждаваме крадците. От нощта на 15 юли и правителството, и народът сме изправени пред ужасен избор и съм убеден, че онези, които приеха законовата поправка, никак не са щастливи. Молете се да няма нов преврат, тогава със сигурност и убийците ще бъдат на вашата улица, във вашата къща“. Журналистът представя и случай от 2 дни преди опита за преврат – в 20 университета в страната тогава са проведени избори за ректори, но стотици са вече задържани под стража. Впечатляващо е преминала процедурата в университета Боазичи – професор Гюляй Барбаросоглу е получила 348 гласа „за“ от общо гласувалите 403 души, а само 47 гласа е подкрепата за другия кандидат. Очаквам с нетърпение да видя кого ще назначат сега на този пост, пише авторът и цитира стих от „Нова тухла в стената“ на Пинк Флойд. Ние израснахме с посланията на тази група и отказваме да бъдем просто една тухла в стената, Пинк Флойд бяха прави в бунта си, защото безрезервната преданост е нещо крайно лошо, заключава той. Емре Конгар, автор в опозиционния в.“Джумхуриет“ под заглавие „Властта злоупотребява с 15 юли“ пише: „Всеки миг и навсякъде ни промиват мозъците заради метежа. Целта е да се запуши устата на опозицията, да се ликвидира другомислието. Противниците на авторитаризма, защитаващи демокрацията, веднага биват обвинявани в участие в преврата, както и привържениците на светското образование. Участниците в мирните протести за парка Гези и в другите демонстрации в защита на демокрацията и мира също бяха оклеветени като метежници. Всеки акт на насилие, опит за преврат или подкрепа за тях служи на фашизма. И всеки път фашизмът тръби, че защитава демокрацията“.

Министърът на правосъдието откри учебната година в Сливенския затвор

  Министърът на правосъдието Екатерина Захариева откри новата учебна година в Средното училище „Аргира Жечкова“, в което се обучават лишените от свобода, изтърпяващи наказанието си в единствения у нас затвор за жени в Сливен, съобщиха от БГНЕС. „Знанието ще ви направи независими, щастливи и свободни. А свободата е най-силното оръжие – използвайте го“, обърна се Захариева към 64 ученички, шест от които са първокласнички. Националният трибагреник, ушит в шивашкия цех към затвора, бе издигнат тържествено под звуците на националния химн. На церемонията присъстваха областният управител на Сливен Татяна Петкова, кметът Стефан Радев, съветничката на министъра на образованието по въпросите на средното образование Лиляна Друмева, председателят на Административния съд – Сливен Владимир Първанов, окръжният прокурор Пламен Стефанов, районният прокурор Иван Иванов, зам.-председателят на Окръжния съд – Сливен Мартин Данчев, и.д. административен ръководител на Районния съд – Сливен Иван Манчев. „23% от лишените в този затвор са абсолютно неграмотни, в мъжките затвори дори повече. Хората с полувисше и висше образование са под 10%. Правим всичко възможно са осигуряваме заетост и професионална квалификация“, обясни Захариева и уточни, че затворът предлага образование дори за жените, които имат престой зад решетките по-кратък от една учебна година. Специално за тях са създадени седем професионални обучения за професионална квалификация по шест професии: озеленител и цветар, помощник в строителството, работник в заведения за хранене, фризьор, специалист по текстообработка и ръчно тъкачество. Правосъдният министър инспектира и как върви основният ремонт на корпуса на затвора, при който във всяка килия ще има санитарен възел. Строителната площадка бе открита на 2 август т.г., а дейностите трябва да приключат до края на годината. Освен санитарни възли, работниците правят цялостен ремонт на умивалните и баните, подменят ВиК и ел инсталацията, дограмата, както и монтират слънчеви панели на покрива. Строителните дейности се финансират с 1,1 млн. лв. от държавния бюджет. Захариева разгледа и жилищните помещения на лишените от свобода, които се надпреварваха да и покажат как са ги подредили и украсили. По-късно в Сливен министърът връчи и сертификати на първите училищни медиатори в България. 42 учители-медиатори и 24 ученици ще посредничат при конфликти в 38 специализирани кабинета в училищата в Сливенска област. Междувременно в затвора в Ловеч заместник-министър Красимира Филипова пожела на добър час на 167 ученици, 6-ма от които прекрачиха прага на ученическа стая за пръв път. Училището към затвора в Ловеч, което има разкрити филиали в затворите в Плевен и в Белене, предоставя възможност за завършване на основно или средно образование, като паралелно с това може придобие професионална квалификация за шлосер и монтажник на ВиК инсталации. Зам.-министър Филипова посочи, че повишаването на квалификацията и придобиването на документ за завършена степен на образование не се различава от тези, получени в гражданските училища, а това също влияе на мотивацията на лишените от свобода да участват в процеса на обучение. Захариева посети и затвора в Пловдив. Директорът Божил Иванов докладва, че от 475 лишени от свобода в основния корпус 235 души или около 60% работят всеки ден – произвеждат пластмасови елементи за елтабла за италианска фирма, сандъци за боеприпаси за военнопромишления комплекс, алуминиеви изделия, мебели. От януари досега служителите на затвора са предотвратили 65 опита за внасяне на наркотици и около 200 за алкохол и мобилни телефони. Захариева посети производствените помещения, килиите, ареста, залите за свиждане и магазина. Лишените от свобода заявиха, че са доволни от почти двойното намаляване на надценката в лавката, а министърът ги увери, че очаква поевтиняване и на цените на телефонните разговори от регламентираните стационарни телефони след смяната на оператора. На среща с представители на синдикатите Захариева изтъкна, че съотношението надзиратели/затворници е доста над средното в Европа и подкрепи мнението им, че е нужно увеличение на щата и заплатите. Тя призова синдикатите да и помогнат в борбата с надзирателите, които внасят забранени вещества или не гледат службата си съвестно, защото те вредят на имиджа на цялата система.

ВКС започна работа по делото срещу бившия кмет на Исперих

  На 29 септември ВКС ще гледа от 9 ч. наказателното дело срещу Бейсам Шукри – бивш кмет на община Исперих, предаде БГНЕС. Делото във ВКС е образувано по жалби на защитниците на подсъдимия Бейсам Шукри. С присъда от 01.04.2014 г. на Разградския окръжен съд Шукри е признат за невиновен в това, че в качеството си на длъжностно лице – кмет на община Исперих, е извършил опит за убийство на длъжностно лице при изпълнение на службата му – шофьор на охранително звено при „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 2 от Наказателния кодекс (НК). Със същата присъда е признат за виновен в това, че употребил заплашване, като произвел четири изстрела към ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, действащи като органи на власт, с цел да осуети изпълнението на задълженията им по залавянето му като нарушител и бракониер (престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изпълнението на което е отложено за срок от четири години. С решение от 15.12.2014 г. Варненският апелативен съд отменя изцяло присъдата. При новото разглеждане на делото от Разградския окръжен съд с присъда от 30.06.2015 г. подсъдимият е признат за невиновен по обвинението за опит за убийство. Той е признат за виновен в това, че произвел четири изстрела към ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, действащи като органи на власт, като по този начин противозаконно им попречил да изпълнят задълженията си по залавянето му като нарушител и бракониер (престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години, изпълнението на което е отложено за срок от пет години. С присъда от 18.03.2016 г. Варненският апелативен съд отменя частично присъдата на Разградския окръжен съд, като признава подсъдимия Шукри за виновен в това, че е извършил опит за убийство на длъжностно лице при изпълнение на службата му (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години. Със същата присъда е признат за виновен за това, че е употребил заплашване – произвел четири изстрела, с цел да принуди орган на власт – ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, да пропуснат нещо по служба – да осуети задължението им по залавянето му като нарушител и бракониер (престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на три години и шест месеца. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Бейсим Шукри е определено да изтърпи най-тежкото от двете наказания – пет години „лишаване от свобода“. 

63% от осъдените в област Кюстендил са с присъда- "лишаване от свобода"

В структурата на осъдените лица по наложени наказания в област Кюстендил най- голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода". През 2015 г. те са 457, или 63.0% от общия брой на осъдените лица, информира бюрото на НСИ- Кюстендил. Повече от половината са с присъди до 6 месеца "лишаване от свобода" и двама ще лежат в затвора над 10 години.Осъдени на лишаване от свобода в област Кюстендил през 2015 година Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Осъдени на лишаване от свобода в област Кюстендил през...

Балет в София и в Пловдив за 60 години от революцията в Унгария

Националният  празник на Унгария на 23 октомври,  у нас се отбелязва  с две балетни постановки в София и Пловдив на Сегедския модерен балет - в София на 23 октомври в Софийската опера и балет, и в Пловдив на 25 октомври в Дома на културата. Разказва Дьорди Димитров съветник в посолството на Унгария в България и директор на Унгарския културен институт. Националният празник на Унгария тази година отбелязва   60 години от едно от най-важните събития в  историята на страната. През 1956 година се случват може би най-значимите 20 дни в историята на Унгария . Един малък, но решителен народ надига глава и казва „не“ на чуждото подтисничеството, на диктатурата и се възправя срещу най-голямата тогава империя в света, казва Дьорди Димитров. 23 октомври става национален празник на Унгария след смяната на системата, но винаги този ден е асоцииран от всеки унгарец с жаждата за свобода, отхвърлянето на подтисничеството и героичната борба за демокрация.  На този ден през 1956 г. нацията се обединява, а революцията е пример за унгарското национално самоуважение и преоткриване, тъй като се надига целият унгарски народ.  На 23 октомври 1956 г. е масовата демонстрация, организирана от Съюза на унгарските студенти от университетите и висшите институти, с които  започва революцията,  провокирана  от диктатурата на  най-голямата тогава съветската империя.Тази борба цитира Албер Камю в своята прословута фраза от 1976-а:Потъпканата и окована във вериги Унгария направи повече за свободата и справедливостта, от който и да е друг народ по света през последните 20 години. Унгарските събития от 1956-а оставят своя отпечатък и върху България. Българският поет Йордан Русков е осъден на седем години затвор в България заради своето стихотворение „Зов за свобода“, написано по повод на революцията от 1956-а. В негова памет Посолството на Унгария постави възпоменателна плоча в София. Двете балетни постановки са посветени на празника. Сегедският модерен балет гостува от 19.00 ч. с  „ ТАНЦОВА  СЮИТА”  и  „ РИТУАЛ”.    „ ТАНЦОВА СЮИТА“ е  произведение, подготвено за 60-годишнината от революцията от 1956 година, цели да пресъздаде моментите, поривите на борбата за свобода и да отдаде почит на героите. В прожектираните документални фотографии оживява радостта от всеобщото въодушевление, жаждата за свобода, заедно със спомена за уличните боеве, тъжните картини на опустошението на заден план.Танцовата сюита на Барток черпи от чистотата, динамиката и дълбочината на унгарската народна музика, и така е адекватна на искрения акт на празничното възпоменание. „РИТУАЛ“– Истинският, пълен със сурова сила и вяра живот, винаги си пробива път. Ако трябва, изтривайки по-изтънчените, „свръхцивилизовани” култури. След това върху техните останки, руини си изгражда нови ритуали. Докато сам не стане подобен на стъпкания от него свят. Кръговратът е неспирен. Винаги идва нова генерация, нова орда. А ритуалите им помагат на членовете на дадената общност да влязат в контакт с представляващия същността на вярата им и предмет на култа им трансцендентен свят. Борбата на човешкото и божественото ни „аз” е безкрайна и неразрешима. На 23 октомври 1956 г. с масова демонстрация, организирана от Съюза на унгарските студенти от университетите и висшите институти, и редица вълнения в провинцията започва революцията, чийто пламък скоро ще обхване цялата страна, като основната причина за нейното избухване е всеобщото недоволство на унгарското общество, провокирано от сталинистката диктатура. Тази борба цитира Албер Камю в своята прословута фраза от 1976-а: Потъпканата и окована във вериги Унгария направи повече за свободата и справедливостта, от който и да е друг народ по света през последните 20 години. Унгарските събития от 1956-а оставят своя отпечатък и върху България. Българският поет Йордан Русков е осъден на седем години затвор в България заради своето стихотворение „Зов за свобода“, написано по повод на революцията от 1956-а. В негова памет Посолството на Унгария постави възпоменателна плоча в София. Интервюто с Дьорди Димитров е в звуковия файл. 

Словото е оръжие, но трябва да се използва много внимателно

 Боян Ангелов Иванов е роден на 27 август 1955 г. в гр. Панагюрище. Завършил е философия и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, валдорфска педагогика и социална психология в Швейцария. Работил е като редактор и главен редактор в столични издания, в Министерството на културата, в Комитета за телевизия и радио. Завършил е аспирантура в Института за философски изследвания при БАН със защитен докторат. Специализирал и преподава в областта на гьотеанистическа естетика и валдорфската педагогика. Председател е на Българо-Швейцарската академия за художествени науки и на фондация „Читалище 1870″, чието издание е възрожденското списание „Читалище”. От началото на 2013 г. е директор на издателство „Български писател”. Автор на 18 поетични книги. Автор е на книги с историко философска и литературно - критическа насоченост, съставител на енциклопедии и поетични антологии. Негови поетични творби са превеждани на различни езици: руски, украински, немски, английски, френски, италиански, испански, японски, румънски, полски, унгарски, арабски, хинди и др. Превежда от немски, френски, руски и гръцки. Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти. С Боян Ангелов разговаряме за проблема с чалга културата, каква е ролята на писателите в България и защо сме на едно от последните места по свобода на словото. - Г-н Ангелов, в ерата на чалга културата в България каква роля имат писателите?  - Ролята на писателите е да защитават традициите на българската литература, която е много силна. Както навремето Ботев и литературния критик Мишо Бончев успяха да разгромят даскалската възрожденска поезия, която само наподобяваше поезия, но въпреки своя възрожденски привкус, от нея лъхаше един примитивизъм. Така и високата литература трябва да отстоява постиженията на българската литература, които са от хилядолетия. Още от Черноризец Храбър и това, че българският език е един от основните езици на Европа, официален език на Европейския съюз и създаден от братята Кирил и Методи, това означава, че не само българският писател, но и всеки българин трябва да отстоява високото слово. Както в Германия говорим за висок немски език, на който са писали класиците на Германия и днешните писатели, почти всяка провинция има свои диалект и всеки може да си говори на диалекта, така и българският език трябва да се пази със своите най-големи образци. На мен ми е смешно, дори обидно, когато момичета на 17-18 години казват, че ще направят някакво текстче, което нищо не означава и срами българския език. Аз мисля, че именно една от основните цели на българския писател и Българския писателски съюз е да се бори с чалгата. - Какво трябва да стане, за да се промени това?  - Трябва да има някакви високи критерии. Трябва тези медии, които пускат чалга изблици да имат високи критерии и те да се поддържат от съвременни и талантливи български писатели, които не са малко в България. Има и СЕМ, той трябва да вземе отношение по това, защото всяка демокрация си има граници, защото неусетно в България се зароди не само едно чалга поколение. Млади и красиви момчета и момичета слушат една умопомрачително долнопробна музика. За съжаление някои членове на Съюза на българските писатели пишат текстове за тези чалга изпълнители, което е срам за българския писател.  - Това ли е причината да сме на едно от последните места по свобода на словото?  - Мисля, че трябва да сме на едно от първите места по свобода на словото, защото се говори и се пише какво ли не в българските медии и тъй като няма закон за печата, уж всяка медия отговаря пред закона, но вие виждате в българските медии може да се напише всичко за един човек, да бъде очернен и трябва да се тръгва по едни съдебни процедури, които понякога завършват и с успех, но понякога, за съжаление, те могат и да убият човек. Затова словото е оръжие, но трябва да се използва много внимателно. То не може само да се използва за комплименти, трябва да се казва истината, но тя може да се каже по много начини. Може да се осъди постъпката на един човек, но не и да се унищожи самата личност. Всеки човек има свое достойнство. Би трябвало, особено журналистите, които са учили и журналистическа етика, да спазват принципите й. - Защо в България авторите и писателите не се ползват с такова уважение, както в чужбина? - Не знам в чужбина как се ползват авторите, но тук на някого, особено на политическата власт е много удобно да нямат писателите като свои врагове. Затова те създават конюнктурни писатели, които по някакъв начин могат и трябва да обслужват тази власт. Другите е по-лесно да бъдат поставени в ъгъла, да не им се чува думата. Те могат да си говорят, но когато вестникът е в няколкохиляден тираж и сайта не се посещава много, тогава писателското слово загива. Но писателското слово съществува и аз мога да ви уверя, че има много сериозни и свестни писатели, които държат на своето достойнство и на достойнството на своя народ.  Наистина сме на едно от последните места по свобода на словото, защото знаете, че огромна част от медиите са в частни ръце и понякога за журналистите остава само един избор. Или да напишат самата истина, или на другия ден вече да се чувстват уволнени. Аз не искам да обобщавам за всички, но в много от случаите е така. - За какво най-много обичате да пишете?  - Преди всичко съм се ориентирал да пиша поезия, защото един писател, както и всеки човек не бива да се разпръсква в много области. Между прозата и поезията има и много прилики, но има и много разлики. Поезията като лазерен лъч трябва в малко думи да се кажат много неща и смятам, че поезията е възможност човек да общува с другите хора, но също така да прояви онова любопитство, което е присъщо на всеки човек. Например какво става след живота, дали смъртта е последната крачка на живота, дали няма други брегове на живот, други форми на съществуване. Това е една от основните задачи на поезията въобще и аз се стремя да прониквам в тези тайнства, да не се осланяме само на това, което ни дава религията, окултната философия. Всеки човек, ако се въоръжи с оръжието на други сетива, ако се довери на своята интуиция, той може да достигне до някои истини, които обикновения човек, затрупан от всекидневни грижи, не може толкова лесно да разбере. Едно интервю на Ивайло ИЛИЕВ

Празниците в Хасково продължават с "Лебедово езеро"

И днес продължава програмата за празниците на Хасково. В 9.30 ч. от бившето кино „Химик”(Димитровград) стартира лекоатлетическия крос „Ванко Дяков”, чийто финал е на пл. Свобода в Хасково. В 10.00 ч. също на пл. „Свобода“ е детският празник с мото „Зъбки – бели като гъбки“. Изложба „Моето лято“ ще бъде открита от 11.30 ч. в библиотеката „Хр. Смирненски“. В 12.00 ч. на пл. „Свобода” е награждаването на победителите от лекоатлетическия крос „Ванко Дяков”. Програмата продължава в 16 ч. отново на пл. „Свобода“ с Празник на птиците, който се организ...

България изостава по икономическа свобода

България изостава с три места в последната класация "Икономическа свобода по света" на канадския институт "Фрейзър". Така страната ни дели 45-а позиция заедно с Израел, Монголия и Никарагуа. Най-проблемната област продължава да е съдебната система. Индексът измерва степента на икономическа свобода, като анализира политиките и институциите на 159 държави, групирани в няколко категории: размер на правителството, съдебна система и право на собственост, регулации, свобода на международната...

Избягал затворник се изправя пред съда

Районна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу лишен от свобода за бягство от затвора, съобщиха от прокуратурата. Обвинението срещу Радостин Й. е за това, че на 18 октомври 2015 г. в Плевен като затворник, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ избягал от Затворническо общежитие от открит тип „Плевен“ към Затвора- Плевен. 23-годишният мъж изтърпявал наказание от 8 месеца лишаване от свобода, за извършена кражба. В изпълнение на разпоредбите на ЗИНЗС, предвид, че изтърпявал наказанието „лишаване от свобода“ в затворническо общежитие от открит тип, осъденият бил поставен при смекчен надзор, като многократно работел и извън района на общежитието. На 18 октомври 2016 г., понеже не бил пускан в отпуск, решил да избяга. Използвал повод да занесе храна до дежурен на портала и напуснал затворническото общежитие. Още същата вечер, след издирване бил намерен и задържан. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда....

Китай затяга контрола над религиозните дейности

Около 20 юристи, учени и религиозни лидери са написали писмо до парламента на Китай в знак на протест срещу предложените правила, които ще засилят правителствените мерки срещу религиозна дейност на гражданите. По-рано този месец, Държавният съвет на Китай публикува проект от драконовски правила, определящи мерки, насочени към премахване на неофициалното християнското богослужение, така и на "сепаратистите" сред тибетците и мюсюлмани уйгури. Рестрикциите трябва да влязат в сила от 07 Октомври, след като завърши периода на обществено обсъждане. Те включват забрани за проповядване или религиозни събития в училище, и на "предоставяне на религиозни услуги онлайн." На индивиди и групи също им е забранено да "организират граждани да посещават религиозни обучения, конференции и дейности в чужбина". Някои от правилата призовата правителствени агенции да "вземат предпазни мерки срещу сепаратизма, тероризма и инфилтрация от чужди сили". "Правото на гражданите на свобода на религиозните убеждения е залегнало в ... конституцията, това е държавна защита за нормалните религиозни дейности", каза адвокат Ли. "Но има място за скрит смисъл в думите "свобода на религиозните убеждения, "каза той, добавяйки, че свободата да вярваме и свободата да практика не са непременно едно и също нещо. "Ако има свобода на религиозната вяра, от това следва, че трябва да има и свобода в религиозната практика", каза...

До 10 г. затвор ако дадеш взрив, оръжие и боеприпаси на непълнолетни

Лишаване от свобода от 3 до 10 години и глоба до 10 хиляди лева се предвижда за предоставяне на взривни вещества, оръжия и боеприпаси на деца под 18 години. Това е решено с промените на второ четене в Наказателния кодекс. От една до шест години лишаване от свобода гласуваха депутатите за всеки, който унищожава касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия без разрешително. Народното събрание определи затвор от 2 до 8 години за всеки, който държи, пренася, изпраща или работи с взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси, огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия и не е взел необходимите мерки за сигурност. Ако в резултат на нарушение се е стигнало до средна или тежка повреда, или смърт и когато извършителят не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от 5 до 12 години, а в особено тежки случаи от 5 до 15 години, решиха окончателно народните представители.

Носачите на цветя

 Разбирам ви напълно. Загинали сте за свобода на народите си, за свобода на идеите си, за своята собствена свобода. Загинали сте, защото за вас са били непоносими потъпканите права, издевателствата, кошмарът на социалната несправедливост. Какво по-нормално от това, когато са искали от вас цял живот да бъдете на колене, да си сложите главите на дръвника. Така се живее, така се пише история. Сега сте в историята. Сега сте в литературата. Учим децата си на вашия подвиг. Учим наизуст стихотворения за вашата мъка, гибел и слава. Специалистите ви строят паметници. Ние носим на определени дати пред паметниците цветя. Ако бяхте живи, щяхте да ни разберете. Ако има Рай и ни гледате отгоре, ще ни разберете. Животът е един. Тъпо е с лека ръка да го проиграем. Злото е толкова голямо, а ние сме толкова малки, че е безсмислено да се жертваме. Не можем да победим Злото. Коловозът е толкова отъпкан, че излизането от него е налудничава авантюра. Които сме родители, знаем, че на децата са им нужни живи родители. Не само живи, но и горе долу успешни. Ако сме деца, знаем, че не можем и не трябва да огорчаваме родителите си с необмислени постъпки. Съобразяваме се, приспособяваме се, прикриваме се и се усмихваме, защото такъв заварихме живота, такъв ще го живеем. Да, в човешката еволюция, в човешката история, има едно фундаментално разделение на труда. В първата категория сте вие – лудите, ненормалните, които си слагате главите на дръвника. Във втората категория сме ние – дето пишем история, дето четем история, дето учим стихотворения наизуст. Дето носим цветя. Ние сме носачите на цветя. В същност, на нас какво ни дадохте? Злото го има, алчността я има, издевателствата ги има, простотията я има, кошмарът го има. Продължаваме да си психясваме в тъпия живот!   Виж, ние ви даваме много. Без нас сте нищо. Без нас сте безсмислени. Наистина, какво щяхте да бъдете без цветята, които ви носим? Какво щяхте да представлявате без нас – носачите на цветя?

България е домакин на Световната лига за свобода и демокрация

В България в понеделник ще се проведе първата годишна среща на Европейската секция на Световната лига за свобода и демокрация (СЛСД), на която на официална церемония ще бъде основана и българска секция на организацията с председател – д-р Нено Димов. Организатор и домакин на събитието е Институтът на дясна политика, а сред официалните гости на срещата са редица значими европейски и световни политически фактори – членове на Световната лига за свобода и демокрация, сред които лорд Д...

Приемаме форум на Световната лига за свобода и демокрация

В България ще се проведе първата годишна среща на Европейската секция на Световната лига за свобода и демокрация (СЛСД), на която на официална церемония ще бъде основана и българска секция на организацията с председател – д-р Нено Димов. Организатор и домакин на събитието е Институтът на дясна политика, а сред официалните гости на срещата са редица значими европейски и световни политически фактори – членове на Световната лига за свобода и демокрация, сред които лорд Денис Роугън &...

Проверяват Асен Генов по "члена за проститутките" в Наказателния Кодекс

Протестърът Асен Генов, който в последните дни се прочу покрай организацията на протеста срещу „Нощните вълци“, е бил привикан в близкото управление на МВР, съобщава сайтът Клуб Z. Причината е, че срещу него има два сигнала по НК - член 162 и член 163. Държавата го проучва и по член 329 по НК, известен сред прависти като "членът за проститутките". Член 162 гласи: „Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание". Като доказателство в сигнала е била използвана публикация в сайт, според който Генов е призовал в социалните мрежи по повод „Нощни вълци“: „Тези боклуци трябва да бъдат спрени и аз ще съм сред хората, които ще хвърлят камъни по тях. Защото с яйца няма да стане. Призовавам министър Даниел Митов да откаже достъпа на тези путински боклуци в България." В сигнала срещу Асен Генов е бил цитиран още и член 163:"Лицата, които участвуват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната, етническата или расовата им принадлежност, се наказват: 1.подбудителите и предводителите - с лишаване от свобода до пет години...“ Държавата проверява Генов и по член 329. (1) от Наказателния кодекс: „Пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация“. Този текст е известен сред юристите като текста за „тормоз над проститутките“. "Разбирам, че някой е обезпокоен от това, че не упражнявам според него обществено полезен труд. Което ме навежда на мисълта, че все още има хора, които живят в социалистическото минало, когато трудът беше задължение, а не право, както и във времената, когато частната инициатива и възможността на човек да има законни доходи при най-разнообразни взаимоотношения, в рамките на Закона и общоприетите морални норми в обществото. Сред тях например са гражданските договори и хонорари", коментира самият Генов пред Клуб Z, но отново не посочва от къде има доходи. Държавата се интересува, дали доходите на протестъра са получени по "неморален начин"  

Свободата да бъдеш творец, или коя е Свобода Цекова

"Аз съм така наречената Свобода. Извинете, че не е по-разхвърляно като за снимка" – казва Свобода Цекова и ни кани в дома/ателието/крепостта си. Не си си го представял, докато не го видиш, но точно това е домът на един художник – ярки цветове и контрасти, кътове, които са като за почивка, но всъщност са за работа; книги, скици, картини и странни предмети, накъдето и да се обърнеш. Обаче подредени, защото, оказва се, безпорядъкът в ателието на художника не е задължителен, а и "дигиталната ера е...

Емил Първанов остава в ареста въпреки че Софийският апелативен съд го пусна на свобода

Няколко часа след като Софийският апелативен съд пусна на свобода Емил Първанов, по прякор Ембака, говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова каза за БНР, че засега той остава в ареста, заради старо разследване на Софийската районна прокуратура.Първанов е обвинен в умишленото убийство на 47-годишния строителен работник Николай Чивиев на магистрала „Струма” в края на юни миналата година. Заради превишаване на срока за задържане по това обвинение, Ембака беше пуснат на свобода тази сутрин от Софийския апелативен съд. Това стана 4 дни след изтичането на максималните 8 месеца за задържане, които прокуратурата се опита да увеличи в последния момент с по-тежко обвинение. Оказа се обаче, че не е успяла редовно да призове адвокатите му. Един от тях Димитър Марковски коментира тези усилия като опит на прокуратурата да узакони незаконните си действия.Емил Първанов остава в ареста на 2 основания - стари обвинения за закана за убийство и за подбуждане към палеж, чрез активирането на които прокуратурата постанови той да остане в ареста поне още 72 часа. Утре прокурори от Върховната касационна прокуратура отиват в Благоевград, за да проверят цялостната работа на местния обвинител, заради забавянето на когото днес прокуратурата беше сериозно разкритикувана от Софийския апелативен съд.

Престижна награда за български дизайн

Свобода Цекова беше отличена с международната награда A’Design за графичното оформление на „Българският буквар. 200 години в първи клас”, върху който работиха заедно с Антон Стайков. „Какво е дизайнът за Вас?, питат Свобода Цекова в интервю след получаване на наградата. „Дизайнът е език“, отговаря тя и допълва: „Артистичен отговор на функционални въпроси.“ Призът се присъжда на творци, които работят в различни области на дизайна, като журито се състои от 80 известни световни имена в тази област. Оценяването се извършва в два етапа, а в конкурса са постъпили над 15 000 кандидатури. На тържествена церемония в Комо, Италия Свобода Цекова получи своя приз, изработен чрез 3D принтиране.

Жителите на село Свобода са недоволни от пътищата и липсата на достатъчно кофи за боклук

Село Свобода се намира в Добрич, някога е имало 500 жителите, но днес те са около стотина. Според местната легенда, то е основано от два рода - Пандерски и Караивански. След Освобождението турското име е сменено на Свобода. Преди 40 години е закрито Основното училище "Кирил и Методий". И ако назад във времето, ако е имало и препитание за всички, днес нещата стоят по съвсем различен начин – хората основно работят в градините си и гледат домашни животни за лични нужди, за да избягат от безработицата в града. Къщите са опустели, а пътищата - в много лошо състояние.  Местните хора недоволстват, че плащат изключително скъпи винетки за лошото състояние.  Несправедливото поставяне на кофите за боклук също притеснява местните жители.

Френският посланик: Терористите не могат да унищожат свободата

Страхът от тероризма е най-лошият съветник. Терористите не могат да унищожат нашата свобода и нашата държава. Това заяви в интервю за БНТ посланикът на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан по повод атентата в Ница на националния празник на страната 14 юли. Датата 14 юли е символ на нашите ценности - свобода, равенство, братство, и не е избрана случайно за атентата, каза френският дипломат. "Тези хора не могат да унищожат нашата свобода и нашата държава, могат само да предизвикват много...

Осъден турски журналист получава международна награда за свобода на словото

Редакторът на турски ежедневник, осъден на близо шест години затвор, след като публикува твърдения, че Турция се е опитвала да достави оръжия на сирийски опозиционни групировки, е сред победителите на международен конкурс за свобода на печата, предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА. Джан Дюндар, главен редактор на в. "Джумхуриет", бе осъден през май по обвинения за разкриване на държавни тайни. Той се намира на свобода в очакване на съдебното решение, след като обжалва...

Испанският съд разпореди затвор за моряците от кораб „Св. Николай“

От 6 до 10 години лишаване от свобода присъди испански съд за българските моряци от кораба "Св. Николай" , съобщи Maritime.bg. Съдът наложи присъда лишаване от свобода за срок от десет години на всеки един от командния и шест години и един ден за членовете на изпълнителския състав. От решението на съда е видно, че испанските власти обвиняват общо 31 души за трафика на близо 3 тона кокаин. Дрогата бе открита на 13 август 2012 г. на борда на българския кораб. По време на разследването срещу българските моряци в Испания, в България също се водеше паралелно разследване. То обаче бе прекратено, без да бъдат повдигнати обвинения срещу собственика на фирмата, наела моряците – Дойчин Дойчев. Българската прокуратура не намери доказателства срещу него. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов обвини моряците, че са замесени в трафика, преди да бъде обявена присъдата и изказа становище, че МВР е знаело всичко за контрабандата. Според него българските власти са следили кораба в продължение на три  месеца. След задържането на екипажа започна разследване, по време на което част от дрогата (290 килограма) изчезна при нагъл обир от съдебния склад в Кадис. Според информация на близки на моряците Дойчин Дойчев не се е явил на делото в Испания. Роднините на българите коментират, че следва обжалване на наложените наказания, а освен лишаване от свобода, Испания претендира и за огромни глоби.