01.12.2016

Резултати от търсенето

Над 150 студенти взеха участие в юбилейното издание на конкурса „Млад одитор“

 На 8 юни 2016 г. в сградата на ВУЗФ се проведе церемонията по награждаване на победителите в конкурса за студенти „Млад одитор - 2016“. Конкурсът се организира за пета поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита за икономиката на страната и обществото. В тазгодишния юбилеен конкурс “Млад одитор – 2016”  взеха участие над  160  студенти от 18 висши училища от страната и чужбина. Най-много участници имаше от УНСС, от Висшето училище по застраховане и финанси, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет - Варна. До втория етап (решаване на тест), бяха допуснати 119 участници. До третия етап (решаване на казус), бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора. Сред официалните гости на събитието бяха Диана Йорданова, народен представител, заместник -председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Весела Караиванова, подуправител на НОИ, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), Емил Евлогиев, зам.-председател на УС на ИДЕС, зам.-председателите на УС на ИДЕС Велин Филипов и Валя Йорданова, Венцислав Георгиев, директор на АДФИ, Людмил Спасов, зам.-председател на УС на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), Денислав Соколов, член на УС на ИВОБ, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, проф. Нено Павлов, зам.-председател на Икономическия и социален съвет.   При откриването на конкурсната церемония слова поднесоха доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, както и представители на комисията по оценяване, проф. Огнян Симеонов и проф. Михаил Динев. Петото издание на националния конкурс по одит за студенти  „Млад одитор“ стартира на 14 март т. г. Участниците преминаха през три етапа: онлайн регистрация на интернет страницата на конкурса, решаване на тест и решаване на казус. Тази година наградите финалистите получиха още по-привлекателни награди в сравнение с предишните конкурси. Първо място   в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“ спечели Ана Мавродиева от УНСС.  Тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец. Победителката получи и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, както и плакет, придружен със сертификат за участие. Наградите бяха връчени от г-жа Диана Йорданова, заместник -председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и от Милена Христова, Управител на „Ейч Ел Би България“ . Второ място   беше присъдено на Митко Парушев от Пловдивския университет, който също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева, учредена от специализирано одиторско предприятие „Захаринова И Партньори“ ООД, както и плакет и сертификат за участие. Наградите бяха връчени от г-н  Цветан Цветков , председател на Сметната палата и от Димитрина Захаринова, Управител на „Захаринова и Партньори“ . Трето място   беше отредено за Савомир  Ботев от УНСС.  Той получава възможност за стаж за срок от 1 месец в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД , парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт–счетоводители, плакет и сертификат за участие. Наградата връчи г-н Бойко Костов, председател на ИДЕС . На церемонията тази година бяха присъдени и 3 поощрителни награди за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса. Наградите бяха предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси под формата на годишни стипендии в размер на 25% и 20% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на университета. Специалните награди   бяха присъдени на Анна-Мария Арнаудова (ВУЗФ), втората поощрителна награда получи Ваня Монова (ВУЗФ ) и третата поощрителна награда бе отредена на Мария Атанасова (УНСС). В края на събитието проф. Сава Гроздев, зам.-ректор на ВУЗФ, връчи официално   на ректора на  ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов купата, спечелена от екипа студенти на висшето училище в Националната студентска олимпиада по математика.

Над 150 студенти участваха в конкурса „Млад одитор 2016“

Над  150  студенти от 18 висши училища от страната и чужбина в тазгодишното юбилейно издание на конкурса “Млад одитор – 2016”.  Церемонията по награждаване на победителите в конкурса се проведе в сряда, 8 юни, в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/. Конкурсът се организира за пета поредна година от ВУЗФ съвместно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита за икономиката на страната и обществото. В тазгодишния юбилеен конкурс най-много участници имаше от УНСС, от Висшето училище по застраховане и финанси, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет - Варна. До втория етап (решаване на тест), бяха допуснати 119 участници. До третия етап (решаване на казус), бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора. Участниците и гостите бяха приветствани доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, както и от представители на комисията по оценяване, проф. Огнян Симеонов и проф. Михаил Динев. Петото издание на националния конкурс по одит за студенти  „Млад одитор“ стартира на 14 март т. г. Участниците преминаха през три етапа: онлайн регистрация на интернет страницата на конкурса, решаване на тест и решаване на казус. Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“ спечели Ана Мавродиева от УНСС.  Тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец. Победителката получи и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, както и плакет, придружен със сертификат за участие. Наградите бяха връчени от Диана Йорданова, заместник -председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, и от Милена Христова, управител на „Ейч Ел Би България“ . Второ място беше присъдено на Митко Парушев от Пловдивския университет, който също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева, учредена от специализирано одиторско предприятие „Захаринова И Партньори“ ООД, както и плакет и сертификат за участие. Наградите бяха връчени от  Цветан Цветков, председател на Сметната палата и от Димитрина Захаринова, Управител на „Захаринова и Партньори“. Трето място беше отредено за Савомир  Ботев от УНСС.  Той получава възможност за стаж за срок от 1 месец в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД, парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт–счетоводители, плакет и сертификат за участие. Наградата връчи Бойко Костов, председател на ИДЕС. На церемонията тази година бяха присъдени и 3 поощрителни награди за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса. Наградите бяха предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси под формата на годишни стипендии в размер на 25% и 20% от таксата за целия едногодише срок на обучение в магистърска степен по програмите на университета. Специалните награди бяха присъдени на Анна-Мария Арнаудова (ВУЗФ), втората поощрителна награда получи Ваня Монова (ВУЗФ) и третата поощрителна награда бе отредена на Мария Атанасова (УНСС). В края на събитието проф. Сава Гроздев, зам.-ректор на ВУЗФ, връчи официално на ректора на  ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов купата, спечелена от екипа студенти на висшето училище в Националната студентска олимпиада по математика.

Феодализирани ли са наградите на творческите съюзи у нас

Този въпрос застава в „Понеделник. На чисто“ и в центъра на разговора с учителя и писател Николай Милчев, който отказа да получи литературната награда „Георги Братанов“, която Съюзът на българските писатели традиционно връчва преди 24 май. Николай Милчев аргументира отказа си и в радиоефира, като в процеса на разговора слушателите се изправят пред непреодолими на този етап различия между казионната гилдия и разгръщането на талантите. Самотен ли остава човек след подобно решение? Какво ще разкаже и обясни на учениците си за наградите и отказа от тях? Защо провеждаме такъв разговор през 2016 г. и касае ли проблемът с липсата на доверие в стойността на наградите само и единствено България – отговорът на тези и други въпроси чуйте в звуковия файл.

"Айрън Мейдън", "Аскинг Аликзандрия" и "Крийпър" с награди "Златни богове"

Групите "Айрън Мейдън", "Аскинг Аликзандрия" и "Крийпър" са големите победители на наградите "Златни богове" на сп. "Метъл хамър", съобщи Би Би Си.Те спечелиха съответно наградите за най-добър албум, британска група и нова група."Аскинг Аликзандрия" и "Крийпър" получиха миналата седмица наградите за най-добра британска група и най-добра нова група и на рок списанието "Керанг!" в Лондон.Джоуи Джордисън, бившият барабанист на "Слипнот", беше обявен за "Златен бог". Предишни носители на тази награда са Мерилин Менсън и Дейв Мъстейн от "Ме...

Избраха датата на следващите Оскари

Следващата, 89-а церемония по раздаване на наградите Оскар ще се състои на 26 февруари 2017 година в "Долби тиътър" в Лос Анджелис, предаде Франс прес. Пълният списък на номинациите ще бъде оповестен на 24 януари. Той ще бъде изготвен след гласуването на близо 6200 членове на американската киноакадемия в промеждутъка между 5 и 13 януари. Номинираните за престижните награди ще се съберат на традиционния обяд на 6 февруари. Финалният вот за разпределението на златните статуетки ще бъде направен между 13 и 21 февруари. Холивудският елит ще се събера на 12 ноември на традиционния Бал на губернатора, който дава възможност на поканените да направят промоция на филмите си, преди старта на "сезона на наградите". Церемонията по раздаването на наградите ще бъде предавана пряко от "Долби тиътър" в 225 страни.

Мел Гибсън се завръща с гръм и трясък (Видео)

Мел Гибсън възражда кариерата си на пълни обороти. 60-годишният актьор и режисьор, дълго време беше извън блясъка на прожекторите, но сега отново е в бизнеса. Новият филм на Гибсън (номер пет като режисьор) "Hacksaw Ridge" получи 13 номинации за наградите на Австралийската академия за филмово и телевизионно изкуство, съобщи „Контактмюзик“.  Лентата с участието на Андрю Гарфийлд в ролята на медика от американската армия Дезмънд Дос е с шанс да грабне наградите за "най-добър филм", "най-добър режисьор" (Гибсън) и "най-добър оригинален сценарий". Филмът има номинации и във всички 4 актьорски категории - за Гарфийлд и партниралите му Тереза Палмър, Хюго Уийвинг и Рейчъл Грифитс. Лентата е базирана на истинска история - Дос е удостоен с Медал на честта - най-високото военно отличие на САЩ. По време на Втората световна война той спасява 75 души, въпреки отказа си да носи оръжие и да убива врагове. Церемонията по връчването на наградите ще се състои в Сидни на 7 декември.   ...

Бионсе беше звездата на церемонията по връчването на кънтри наградите в САЩ

  Бионсе се превърна в звездата на вечерта по време на церемонията по връчването на наградите на Асоциацията на кънтри музиката в САЩ, предаде БГНЕС. По време на шоуто звездата изпълни една от песните от новия си албум заедно с кънтри групата „Дикси чикс“. Нейната поява предизвика изненада, тъй като не беше предварително обявена в програмата на събитието. Бионсе излезе на сцената в бяла прозрачна рокля, бродирана с перли в компанията на кънтри триото, което заложи на черни тоалети. Песента „Daddy Lessons“ е издържана в кънтри стилистиката, но живото изпълнение затвърди още повече това звучене. Изпълнението на четирите дамите включваше и части от новата песен на „Дикси чикс“ - Long Time Gone. Кънтри музиката се свързва с традицията на бялото население на американския юг и Бионсе е един от малкото афроамерикански изпълнители, които участват на наградите на кънтри асоциацията. 

Кой ще води наградите "Грами" догодина?

Комикът и телевизионен водещ Джеймс Кордън ще води церемонията за наградите "Грами", съобщи АП.Кордън поема щафетата от певеца Ел Ел Кул Джей, който водеше наградната церемония пет поредни години. През юни Джеймс Кордън беше водещ на церемонията за театралните награди "Тони". Той самият спечели награда "Тони" с ролята си в пиесата "Един мъж, двама началници" през 2012 г."Кордън от две години води "The Late Late Show" по телевизия Си Би Ес. Церемонията за наградите "Грами" е насрочена на 12 февруари догодина. Източник: БТА

"Лунна светлина" и "Американски мед" с най-много номинации за "Независим дух"

Филмите "Лунна светлина" и "Американски мед", разказващи истории за съзряване, водят по номинации за наградите "Независим дух" с по шест на брой, предадоха световните информационни агенции. Сред номинациите за двете продукции са за най-добър филм и режисьор. Лентата "Манчестър до морето" ще се съревновава за отличията в пет категории. С по четири номинации са продукциите "Други хора", "Джаки" и "Free in Deed". Освен "Лунна светлина" и "Американски мед", в категорията за най-добър филм са номинирани още "Манчестър до морето", "Джаки" и "Chronic". В режисьорската категория освен Бари Дженкинс за "Лунна светлина" и Андреа Арнолд за "Американски мед" с номинации са също Пабло Лараин за "Джаки", Джак Никълс за "Лавинг" и Кели Райкарт за "Уверени жени". Призовете за най-добър актьор ще си оспорват Кейси Афлек за "Манчестър до морето", Дейвид Хеърууд за "Free in Deed", Виго Мортенсен за "Капитан Фантастичен", Джеси Племънс за "Други хора" и Тим Рот за "Chronic". Носителката на наградата за най-добра актриса ще бъде избрана измежду Саша Лейн за "Американски мед", Натали Портман за "Джаки", Анет Бенинг за "Жени на 20-и век", Изабел Юпер за "Тя" и Рут Нега за "Лавинг". Сред номинираните в поддържащите актьорски категории са Шиа Лабьоф и внучката на Елвис Пресли Райли Киоу за ролите им в "Американски мед". Наградите "Независим дух" се присъждат от организацията "Независимо кино". Те се връчват на оригинални и провокативни нискобюджетни филми. Продукциите могат да участват в надпреварата, ако бюджетът им е под 20 милиона долара със значителна подкрепа от независими източници извън холивудската студийна система. Отличията са смятани за едни от ключовите по пътя към "Оскар"-ите. Последните три филма, спечелили награди "Независим дух" - "Спотлайт", "Бърдмен" и "12 години в робство", бяха отличени и с най-престижните призове в света на киното. Церемонията по връчването на отличията "Независим дух" ще се състои на 25 февруари 2017 г. в Санта Моника, Калифорния - ден преди най-бляскавото събитие в света на киното - наградите "Оскар".

Филмът „Каръци” е големият победител на наградите на Българската филмова академия

Българският филм „Каръци" на Ивайло Христов е големият победител на наградите на Българската филмова академия. Лентата отнесе 6 статуетки на официална церемония в Театър „Българска армия" снощи.

НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ БЯХА РАЗДАДЕНИ ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ „ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ГОДИНАТА. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НА ГОДИНАТА. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР НА ГОДИНАТА“ ЗА 2015 г.

 На тържествена церемония на 1 7 май 201 6 г., при огромен интерес, в препълнената зала “ София ” на  х-л “ Маринела ” , бяха наградени победителите в осмото издание на годишните награди „Застраховател на годината . Пенсионноосигурително дружество на годината . Застрахователен брокер на годината“ за 2015 година .   Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери ( БАЗБ ) , която се присъедини през 2016 г. Така в рамките на годишните награди “Застраховател на годината” за първи път бяха връчени награди в категория “Застрахователен брокер на годината”.   Церемонията беше открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, член на организационния комитет ( ОК ) на годишните награди, който представи и покани на сцената останалите членове на ОК в състав : г-жа Светла Несторова – председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп", г-н Никола Абаджиев, председател на УС на БАДДПО, проф. д.ик.н Нено Павлов, председател на УС на фондация “ Проф. д-р Велеслав Гаврийски ” , г-жа Ивета Кунова, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните брокери, г-н Орлин Пенев – главен оперативен директор, изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България" и г-н Данчо Данчев, председател на Упрaвителния съвет и главен изпълнителен директор на “ Дженерали България Холдинг ” ЕАД. Доц. Вазов благодари на всички тях, че за пореден път са направили възможно организирането на церемонията по връчване на престижните отличия, наричани в гилдията “Застрахователни Оскари” .             Г-жа Светла Несторова представи наградите в категория “ Застраховател на годината ” . Призът в категория “Общо застраховане” за 2015 г. спечели ЗАД “ Армеец ” АД със 187 точки. Наградата беше връчена от зам.-председателя на Комисията за финансов надзор Владимир Савов на изпълнителния директор на дружеството г-жа Цветанка Крумова.   В категория “ Животозастраховане ” , първо място спечели ЗАД “ Алианц България Живот ” със 107 точки, а наградата получи Андрей Алексиев – главен изпълнителен директор на компанията. Призът за най-динамично развиващо се застрахователно дружество за 2015 г. отиде при ЗАД “ Асет Иншуърнс ” с ръст от 945,36% спрямо предходната година, а наградата беше връчена от Орлин Пенев на изпълнителния директор на дружеството Милен Драгневски.   Г-н Никола Абаджиев представи наградите в категория “ Пенсионноосигурително дружество на годината ” . Те бяха връчени от г-н Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание. Наградата за „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ спечели ПОК “ Доверие ” АД. Тя беше връчена на г-жа Даниела Петкова, председател на Управителния съвет на дружеството. В категория “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ първо място спечели ПОД “ Алианц България ” АД, а наградата получи изпълнителният директор на компанията Страхил Виденов.   Наградата за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2015 г. отиде при “ Пенсионноосигурителен институт ” АД. Тя беше връчена на доц. Людмила Векова, председател на Съвета на директорите.   Призът “ Застрахователен брокер на годината ” в категория “ Общо застраховане ” за 2015 г. спечели “Eс ди ай Груп” ООД - с 18 точки. Наградата беше връчена от Светла Несторова на Ясен Христов, съдружник и управител в SDI. В категория “Животозастраховане”, първо място спечели “ Аон България ” ЕООД – със 17 точки. Наградата връчи Коста Чолаков, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ, а от името на компанията я прие управителят – Румяна Босева.  Приз в категорията „Най-динамично развиващ се застрахователен брокер” през 2015 г. спечели “ ВР Груп ” ООД с 10 точки.   Класирането на компаниите и победителите в отделните категории бяха определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации на база обективни критерии и показатели като пазарен дял, технически резултат, платени обезщетения, акумулирани премии, граница на платежоспособност и др. Наградените дружества получиха грамоти и пластики, изработени от художника Андрей Янев.   Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи за 18-та поредна година специални персонални награди на заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване, както и за застрахователно посредничество.                Призът за цялостен принос в развитието на българското застраховане беше присъден на г-н Максим Сираков, член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България” АД. Наградата му връчи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Наградата за цялостен принос в развитието на осигурителните системи в България получи г-жа Ангелинка Петрова, изпълнителен директор на ПОК „Доверие”АД. Тя й беше връчена от управителя на НОИ Бисер Петков. Специалната награда за особен принос в развитието на  посредничеството в застраховането получи г-жа Анета Петрова - управител на консултантски застрахователен център „Булстар”. Наградата й беше връчена от Светослав Гаврийски, главен изпълнителен директор на “ Алианц Банк България ”. Призьорите на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  получиха  специално изработени статуетки на богинята на победата „Нике”, грамоти и значки с лика на патрона на фондацията.   На церемонията присъстваха топ мениджъри на застрахователни компании, банки, пенсионни дружества, представители на държавните институции, на научните и академичните среди.   Медийни партньори на събитието са Дарик радио, медийна група “ Медия Икономика България ” , сп. “ Икономика ” , сп. “ Мениджър ” , в-к „Банкер“, в-к „Застраховател прес“, Econ.bg, Inews.bg, Insmarket.bg , Klassa.bg.

"Кротките" от Ангел Игов получи наградата "Христо Г. Данов" за художествена литература

Романът "Кротките" на Ангел Игов е получил наградата Христо Г. Данов за художествена литература, съобщи БНР. Връчването на наградите се състоя днес в къщата на големия общественик в старата част на града. Литературните награди "Христо Г. Данов" се връчват всяка година по случай Деня на славянската писменост. Наградите в деветте категории се присъждат на автори, преводачи, художници, издатели за особен принос към българската литература. Тази година наградата за електронно...

Раздадоха наградите “Студент на годината” на Алма матер

Наградите “Студент на годината” на Софийския университет бяха раздадени за първи път на тържествена церемония в аулата в петък вечерта. Победител в категорията “Математика и информатика” стана Владислав Харалампиев. Той е студент в първи курс в магистратура “Изкуствен интелект” във Факултета по математика и информатика.

Връчиха наградите от Първия национален панаир на музейната книга

Връчени бяха наградите от Първия национален панаир на музейната книга, който се провежда на 10, 11 и 12 юни в ЕМО “Етър”. Регионален исторически музей – Кюстендил взе наградата „За най-добро цялостно представяне”. В категорията „За най-добра полиграфия” първото място бе присъдено на музей „Дом на хумора и сатирата” за книгата „175 творби от фонда Хумор на народите”. Поощрителни награди в тази категория бяха присъдени на Националния военно-исторически музей и Регионален исторически музей – Ловеч. Наградата „За най-старо ...

Мюзикълът "Хамилтън" обра наградите "Тони"

Хитовият мюзикъл "Хамилтън" стана големият победител на 70-ото издание на наградите "Тони". Той победи в 11 категории, предадоха световните агенции. "Хамилтън", който получи рекордните 16 номинации, спечели в няколко водещи категории, включително най-добър мюзикъл, но не успя да подобри досегашното върхово постижение от 12 награди "Тони".

Гери-Никол прецакана с интрига на наградите на „БГ радио“

Интриги, каквито и в "Пайнер" няма, си спретнаха най-актуалните ни поп певици, пише "България Днес". Наградите на "БГ радио" в събота вечерта в Благоевград скараха жестоко звездите, а фаворитките си тръгнаха разплакани.

Резил! Скандалът с наградите на „БГ радио“ продължава

Хубавата българска поп музика е погребана и опята отдавна, а доказателство за това са проформа наградите на „БГ радио“, които в стремежа си да отличат талантливи нашенци единствено показват жалкото дередже на импотентни творци, коментира hotarena.net. 

Раздават наградите #ВМУЗЕЯСМЕ за обществени организации с достъп на семейни преживявания

Учредихме награда #ВМУЗЕЯСМЕ за добри практики в развитието на публика и организиране на детски и семейни програми за достъп, както и партньорства. Всички ние се обединяваме около каузата в дългосрочен план музеите, галериите, библиотеките, зоологическите градини и културните организации да станат гостоприемно място за деца, семейства и ученици и да се отворят повече към обществото. Бихме желали да поощрим тези институции и организации за обръщат повече внимание на своята публика. Това обясни в ефира на Радио София Надя Захариева - директор на програма "Култура" във Фондация "Америка за България". За по-малко от 20 дни са получени 40 кандидатури от цялата страна. Сред тях са Военно-историческият музей, Политехническият музей, Софийският зоопарк и други. Целта на наградите, които ще бъдат връчени утре в Народното събрание, е да са поощрят опитите за ползотворно прекарване на свободното време – семейно – родители с деца, при което да се научават знания в областта на изкуствата, историята на страната и т.н. В журито са Милена Дамянова - председател на парламентарната Комисия по образованието и науката, Тодор Чобанов – зам.-кмет в Столичната община, Красимира Величкова - директор на Българския дарителски форум, Любов Костова - директор на Британски съвет, и Симеон Колев - журналист и отговорен родител.  Чуйте повече по темата в разговора на Данаил Конов с Надя Захариева.

Раздават наградите #ВМУЗЕЯСМЕ на обществени организации с достъп за семейни преживявания

Учредихме награда #ВМУЗЕЯСМЕ за добри практики в развитието на публика и организиране на детски и семейни програми за достъп, както и партньорства. Всички ние се обединяваме около каузата в дългосрочен план музеите, галериите, библиотеките, зоологическите градини и културните организации да станат гостоприемно място за деца, семейства и ученици и да се отворят повече към обществото. Бихме желали да поощрим тези институции и организации за обръщат повече внимание на своята публика. Това обясни в ефира на Радио София Надя Захариева - директор на програма "Култура" във Фондация "Америка за България". За по-малко от 20 дни са получени 40 кандидатури от цялата страна. Сред тях са Военно-историческият музей, Политехническият музей, Софийският зоопарк и други. Целта на наградите, които ще бъдат връчени утре в Народното събрание, е да са поощрят опитите за ползотворно прекарване на свободното време – семейно – родители с деца, при което да се научават знания в областта на изкуствата, историята на страната и т.н. В журито са Милена Дамянова - председател на парламентарната Комисия по образованието и науката, Тодор Чобанов – зам.-кмет в Столичната община, Красимира Величкова - директор на Българския дарителски форум, Любов Костова - директор на Британски съвет, и Симеон Колев - журналист и отговорен родител.  Чуйте повече по темата в разговора на Данаил Конов с Надя Захариева.

Стиви Уондър ще почете Принс на наградите BET

След като заедно с Мадона отдаде почит към Принс на музикалните награди на "Билборд", легендарният Стиви Уондър ще участва в трибют за изпълнителя на "Purple Rain" и на предстоящата церемония за отличията BET (Black Entertainment Television), предаде АП.От телевизията съобщиха, че Уондър ще се присъедини към Шийла Е., Д'Анджело, "Руутс" и Джанел Моне, за да отдаде почит към починалия на 21 април тази година Принс. Мадона почете Принс на наградите "Билборд" със специално шо...

Номинираха 9 компании за наградите на КРИБ

Кулминацията на Втория пролетен бал на работодателите и индустрията в България, който ще се проведе на 8 юни 2016 г. в София Тех Парк, ще бъде връчването на най-авторитетните за бизнеса награди „КРИБ – Качество, Растеж и Иновации от България". Със специалната награда на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев ще бъде отличена компанията с най-голям цялостен принос за развитието на икономиката в България. Компаниите, номинирани за наградите „КРИБ – Качество, Растеж и Иноваци...

Наградите "Тони" - под знака на Орландо

Джоан Роулинг страда за 22-годишно убито момче, появило се като статист в "Хари Потър" Нечовешкият ужас в Орландо, в който загинаха над 50 души, потопи света в траур. Стотици звезди от цял свят изразиха своята мъка и страх и подкрепиха близките на жертвите и ранените. Дори бляскавата церемония в Ню Йорк на наградите "Тони" беше помрачена от трагичното събитие. Най-високите отличия в областта на театралното изкуство на "Бродуей" бяха връчени в неделя вечер за 70-и път. Шоуто започна с реч на во...

Международните награди на ЛафаржХолсим търсят интелигентни решения за градовете и строителството

 Започва 5-тото издание на конкурса за устойчиво строителство на Фондация ЛафаржХолсим с награден фонд 2 млн. долара. Проектите вече се подават онлайн най-късно до 21 март 2017 г. В основната категория могат да кандидатстват архитекти, проектанти, инженери, студенти, строители и строителни фирми, чийто проекти предлагат устойчиво решение на технологичните, екологични, социално-икономически и културни проблеми на съвременната архитектура и строителство. Проектите трябва да са достигнали напреднала фаза на проектиране, да има голяма вероятност да бъдат реализирани, и строителството им да не е започнало преди 4 юли 2016 г. Участниците на възраст до 30 години могат да представят свои визионерски концепции и смели идеи, независимо доколко вероятно е същите да бъдат реализирани в действителност: категорията Next Generation (Следващото поколение) търси точно такива "утопични" решения на студенти и млади професионалисти. Конкурсът се провежда в пет географски региона - Европа, Северна Америка, Латинска Америка, Близкия Изток и Африка, Азиатско-тихоокеански регион - всеки със собствено жури от реномирани експерти. Проектите се оценяват в зависимост от региона, в който трябва да бъдат изпълнени, според петте "целеви критерии" за устойчиво строителство, които разглеждат проектите от холистична гледна точка и вземат предвид целия им жизнен цикъл. Критериите включват иновативност и прехвърляемост (възможност за реализация на друго място); етични стандарти и социално включване; ресурси и екологични показатели; икономическа жизнеспособност и съвместимост и контекстуално и естетическо въздействие. Журито се оглавява от Хари Гюгер (за регион Европа), Рей Коул (Северна Америка), Анджело Буки (Латинска Америка), Нагуа Шериф (Близкия Изток и Африка) и Доналд Бейтс (Азиатско-тихоокеанския регион). Победителите ще бъдат обявени на серия от пет последователни церемонии по награждаване през втората половина на 2017 г. Победителите автоматично се класират за глобалния кръг на конкурса, който ще се проведе през 2018 г. Участието в конкурса е безплатно като кандидатури се подават само на английски език чрез уеб-базиран формуляр, в който се попълва информация за авторите, резюме на проекта, технически данни, както и графики и илюстрации на проекта. На адрес  www.lafargeholcim-awards.org има ръководство с подробно описание на критериите за оценка и инструкции за това как да попълните формуляра за участие в конкурса. Партньори на конкурса за наградите на Холсим са някои водещи международни технически университети. Швейцарският Федерален технологичен институт в Цюрих (ETH) ръководи Академичния комитет на Фондацията. Други партньорски университети са Американският университет в Бейрут, Ливан; Американският университет в Кайро, Египет; Университетът по Архитектура в Казабланка в Мароко; Индийският институт по технологии в Мумбай; Масачузетският технологичен институт в Кеймбридж, САЩ, Университетът "Тонгджи" в Шанхай, Китай; Университетът Цингуа в Пекин, Китай; Испано-американският университет в Мексико Сити, Мексико; Университетът в Сао Пауло Бразилия, Университетът на Британска Колумбия, Ванкувър, Канада; Мелбърнският университет в Австралия и Университетът "Уитуотърсранд" в Йоханесбург, Южна Африка. Наградите на ЛафаржХолсим са най-значимият глобален конкурс за устойчиво проектиране и строителство. Конкурсът е насочен към проекти на водещи професионалисти, както и към смелите и авангардни идеи на по-младото поколение, които съчетават устойчиви строителни решения с архитектурно съвършенство. Той се организира от Фондацията на ЛафаржХолсим за устойчиво строителство и се стреми да открие идеите с най-голям потенциал за справяне с предизвикателствата на днешния ден, свързани с нарастващата урбанизация и подобрение качеството на живот. В конкурса могат да участват проекти и концепции от областта на архитектурата, ландшафтния дизайн, дизайна на градската среда, планирането, технологиите, строителното инженерство и проектирането на материали. Фондация за устойчиво строителство на ЛафаржХолсим От 2003 г. насам Фондацията поддържа в общественото пространство темата за устойчивото строителство чрез своите международни конкурси, академични форуми и публикации. Фондацията се подкрепя от ЛафаржХолсим - световен лидер в производството на строителни материали, независима от търговските интереси на групата. През 2015 г. беше завършено успешното осъществяване на сливането между двете корпорации "Лафарж" и "Холсим" и регистрирането на акциите на новата "ЛафаржХолсим" на борсите в Цюрих и Париж. Към юли м.г. след сливането новата компания беше представена с 2500 предприятия в 90 държави. Амбицията на новата група са насочени към създаването на най-добре представящата се компания в сектора на строителните материали.

Любим на милиони сериал е големият фаворит за наградите Еми

След успеха си на церемонията по връчването на наградите Еми миналата година, сериалът "Игра на тронове" (Game of Thrones) е фаворит и за тазгодишните отличия, чиито номинации ще бъдат оповестени утре, съобщи Франс прес. Около 19 000-те членове на Американската телевизионна академия имаха на разположение две седмици през юни, за да направят селекцията си измежду над 8000 кандидатури, свързани с предавания, които са излъчени през миналите 12 месеца. Фентъзи сериалът "Игра на тронове" на телевизия НВО се очаква отново да бъде коронясан след рекор...