01.12.2016

Резултати от търсенето

Москов получи три обвинения и мярка "подписка" по делото с турските ваксини (обобщение)

Софийска градска прокуратура обвини министъра на здравеопазването в оставка Петър Москов и заместник-министъра му Адам Персенски в престъпления по служба и в безстопанственост. Днес, 21.11.2016 г., СГП привлече като обвиняем Петър Москов – министър на здравеопазването, за две престъпления по служба и за безстопанственост, предаде БГНЕС. На Москов е предявено обвинение за това, че на 09.07.2015 г., като министър на здравеопазването на Република България, в съучастие с Адам Персенски – заместник министър на здравеопазванетоп - Москов като извършител, а Персенски като помагач, с цел да набави облага за Министерство на здравеопазването на Република Турция - да получат чрез дарение 5 000 000 дози ваксина срещу туберколоза БЦЖ, с които да бъде обезпечен имунизационният календар на Република Турция, нарушил и не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Закона за здравето, в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина и в Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, от което са настъпили значителни имуществени и неимуществени вредни последици за Министерство на здравеопазването, като случаят е особено тежък - престъпление по чл. 282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК. Дарението на посочените ваксини е предмет на Споразумение за дарение между правителството на Република България и правителството на Република Турция. Нарушавайки и неизпълнявайки служебните си задължения Петър Москов е приел 100 000 дози комбинирана петкомпонентна ваксина за деца Пентаксим и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б - Еувакс, за които не са изпълнени законовите процедури по издаване на разрешение от Изпълнителна агенция по лекарствата по реда на ЗЛПХМ. От това са настъпили значителни вредни последици за МЗ на Република България – имуществени в размер на 323 061,87 лв., представляващи заплатен ДДС за приетите ваксини - 100 000 ампули Пентаксим и 100 000 ампули Еувакс. Настъпили са и неимуществени вредни последици, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на Министерство на здравеопазването и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение упражняваната лекарствена политика, както и недоверие у гражданите относно дейността по ваксиниране на деца. На Петър Москов е предявено и още едно обвинение за престъпление по служба, а именно, че на 27.11.2015 г., в гр. София, в съучастие като извършител с Адам Персенски – помагач, е превишил властта си и използвайки служебното си положение и служебна зависимост на управителя на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД Любомир Димитров, анулирал задължение на Министерство на здравеопазването към държавното дружество чрез сключване на договор за дарение, по силата на който дружеството дарява на МЗ 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза. В действителност на 13.05.2015 г. министър Москов е изпратил на държавното дружество писмо, с което възлага на„БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД да бъдат произведени срещу заплащане за нуждите на страната ваксини срещу туберкулоза БЦЖ, производствените разходи за които са в размер на 413 370 лв. След произвеждането им, през месец септември 2015 г., ваксините са изнесени за Република Турция, а управителят на държавното дружество производител е предявил за плащане към МЗ дължимите разходи за производство на ваксините. Вместо да бъде заплатено на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, Москов е използвал служебното си положение и на управителя на дружеството е предявен за подпис договор за дарение, по силата на който държавното дружество дарява изнесените за Турция ваксини на Министерство на здравеопазването. По този начин задължението на МЗ към „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД е анулирано, а за дружеството е настъпила щета в размер на 413 370 лв. Сключвайки договор за дарение Петър Москов е целял да не заплати производствените разходи на 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза БЦЖ на държавното дружество. Случаят е особено тежък и представлява престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК Петър Москов е обвинен и в безстопанственост - в периода от 23.06.2016 г. до 01.07.2016 г. като министър на здравеопазването и въпреки задълженията си като принципал на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, не упражнил достатъчен контрол върху работата на Росен Алексиев – изпълняващ към този момент длъжността управител на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД. В резултат на това е последвала значителна щета за държавното дружество „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД в размер на 110 302.92 лв. Това са разходите за производство на ваксина Тетадиф - 1 014 000 ампули, произведени в гр. София, кв. Суходол, база Люлин на дружеството, в нарушение на ЗЛПХМ и издаденото разрешение за производство от ИАЛ и подлежаща на унищожаване. Предметът на престъплението е в особено големи размери и престъплението представлява особено тежък случай - престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. с ал. 2 НК. Днес, 21.11.2016 г., СГП повдигна обвинение и на Адам Персенски за това, че е улеснил Петър Москов в извършване на описаните по-горе две престъпления по служба. За деянието на 09.07.2015 г. Персенски участвал в контактна и работна група за водене на преговори с представители на Министерство на здравеопазването на Република Турция относно изготвяне на двустранно споразумение за дарение; депозирал доклад от 19.06.2015 г. за организиране на цялостната логистика и документация относно вноса на 100 000 бр. комбинирана петкомпонентна ваксина и 100 000 дози ваксина срещу хепатит Б; на 23.06.2015 г. изискал становище от МФ относно дължимото ДДС, което следва да се заплати от Министерство на здравеопазването относно вноса на ваксините; депозирал доклад от 24.06.2015 г. до Министъра на здравеопазването за участието му в процедура за подписване на споразумение за дарение на ваксините; на 30.06.2016 г. изискал от ИАЛ становище относно необходимите действия по бърза доставка на ваксините, с което улеснил извършителя Москов да приеме в нарушение на горните разпоредби 100 000 дози ваксина за деца ПЕНТАКСИМ и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б – ЕУВАКС – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК. За престъплението на 27.11.2015 г. Адам Персенски улеснил Петър Москов като наредил да бъде изготвен проектът за договор за дарение, предварително го съгласувал с подписа си и наредил да бъде предоставен на Любомир Димитров, за да го подпише. От това са настъпили значителни вредни последици - имуществени вреди в размер на 413 370 лв. за дружеството „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, представляващи стойността на направените разходи за описаните ваксини, като случаят е особено тежък - престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК. Спрямо Петър Москов и Адам Персенски е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Разследването продължава. 

Москов получи три обвинения и мярка "подписка" по делото за турските ваксини (обобщение)

Софийска градска прокуратура обвини министъра на здравеопазването в оставка Петър Москов и заместник-министъра му Адам Персенски в престъпления по служба и в безстопанственост. Днес, 21.11.2016 г., СГП привлече като обвиняем Петър Москов – министър на здравеопазването, за две престъпления по служба и за безстопанственост, предаде БГНЕС. На Москов е предявено обвинение за това, че на 09.07.2015 г., като министър на здравеопазването на Република България, в съучастие с Адам Персенски – заместник министър на здравеопазванетоп - Москов като извършител, а Персенски като помагач, с цел да набави облага за Министерство на здравеопазването на Република Турция - да получат чрез дарение 5 000 000 дози ваксина срещу туберколоза БЦЖ, с които да бъде обезпечен имунизационният календар на Република Турция, нарушил и не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Закона за здравето, в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина и в Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, от което са настъпили значителни имуществени и неимуществени вредни последици за Министерство на здравеопазването, като случаят е особено тежък - престъпление по чл. 282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК. Дарението на посочените ваксини е предмет на Споразумение за дарение между правителството на Република България и правителството на Република Турция. Нарушавайки и неизпълнявайки служебните си задължения Петър Москов е приел 100 000 дози комбинирана петкомпонентна ваксина за деца Пентаксим и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б - Еувакс, за които не са изпълнени законовите процедури по издаване на разрешение от Изпълнителна агенция по лекарствата по реда на ЗЛПХМ. От това са настъпили значителни вредни последици за МЗ на Република България – имуществени в размер на 323 061,87 лв., представляващи заплатен ДДС за приетите ваксини - 100 000 ампули Пентаксим и 100 000 ампули Еувакс. Настъпили са и неимуществени вредни последици, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на Министерство на здравеопазването и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение упражняваната лекарствена политика, както и недоверие у гражданите относно дейността по ваксиниране на деца. На Петър Москов е предявено и още едно обвинение за престъпление по служба, а именно, че на 27.11.2015 г., в гр. София, в съучастие като извършител с Адам Персенски – помагач, е превишил властта си и използвайки служебното си положение и служебна зависимост на управителя на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД Любомир Димитров, анулирал задължение на Министерство на здравеопазването към държавното дружество чрез сключване на договор за дарение, по силата на който дружеството дарява на МЗ 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза. В действителност на 13.05.2015 г. министър Москов е изпратил на държавното дружество писмо, с което възлага на„БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД да бъдат произведени срещу заплащане за нуждите на страната ваксини срещу туберкулоза БЦЖ, производствените разходи за които са в размер на 413 370 лв. След произвеждането им, през месец септември 2015 г., ваксините са изнесени за Република Турция, а управителят на държавното дружество производител е предявил за плащане към МЗ дължимите разходи за производство на ваксините. Вместо да бъде заплатено на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, Москов е използвал служебното си положение и на управителя на дружеството е предявен за подпис договор за дарение, по силата на който държавното дружество дарява изнесените за Турция ваксини на Министерство на здравеопазването. По този начин задължението на МЗ към „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД е анулирано, а за дружеството е настъпила щета в размер на 413 370 лв. Сключвайки договор за дарение Петър Москов е целял да не заплати производствените разходи на 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза БЦЖ на държавното дружество. Случаят е особено тежък и представлява престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК Петър Москов е обвинен и в безстопанственост - в периода от 23.06.2016 г. до 01.07.2016 г. като министър на здравеопазването и въпреки задълженията си като принципал на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, не упражнил достатъчен контрол върху работата на Росен Алексиев – изпълняващ към този момент длъжността управител на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД. В резултат на това е последвала значителна щета за държавното дружество „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД в размер на 110 302.92 лв. Това са разходите за производство на ваксина Тетадиф - 1 014 000 ампули, произведени в гр. София, кв. Суходол, база Люлин на дружеството, в нарушение на ЗЛПХМ и издаденото разрешение за производство от ИАЛ и подлежаща на унищожаване. Предметът на престъплението е в особено големи размери и престъплението представлява особено тежък случай - престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. с ал. 2 НК. Днес, 21.11.2016 г., СГП повдигна обвинение и на Адам Персенски за това, че е улеснил Петър Москов в извършване на описаните по-горе две престъпления по служба. За деянието на 09.07.2015 г. Персенски участвал в контактна и работна група за водене на преговори с представители на Министерство на здравеопазването на Република Турция относно изготвяне на двустранно споразумение за дарение; депозирал доклад от 19.06.2015 г. за организиране на цялостната логистика и документация относно вноса на 100 000 бр. комбинирана петкомпонентна ваксина и 100 000 дози ваксина срещу хепатит Б; на 23.06.2015 г. изискал становище от МФ относно дължимото ДДС, което следва да се заплати от Министерство на здравеопазването относно вноса на ваксините; депозирал доклад от 24.06.2015 г. до Министъра на здравеопазването за участието му в процедура за подписване на споразумение за дарение на ваксините; на 30.06.2016 г. изискал от ИАЛ становище относно необходимите действия по бърза доставка на ваксините, с което улеснил извършителя Москов да приеме в нарушение на горните разпоредби 100 000 дози ваксина за деца ПЕНТАКСИМ и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б – ЕУВАКС – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК. За престъплението на 27.11.2015 г. Адам Персенски улеснил Петър Москов като наредил да бъде изготвен проектът за договор за дарение, предварително го съгласувал с подписа си и наредил да бъде предоставен на Любомир Димитров, за да го подпише. От това са настъпили значителни вредни последици - имуществени вреди в размер на 413 370 лв. за дружеството „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, представляващи стойността на направените разходи за описаните ваксини, като случаят е особено тежък - престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК. Спрямо Петър Москов и Адам Персенски е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Разследването продължава. 

Москов получи три обвинения по делото с турските ваксини

  Министърът на здравеопазването в оставка Петър Москов се сдоби с три обвинения. Това стана ясно от думите на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова, която даде брифинг, докато на Москов му предявяват обвинения в столичното следствие, предаде БГНЕС. Москов е привлечен като обвиняем в съучастие със заместника си Адам Персенски. Персенски е бил изключително деен помощник на Петър Москов, каза Арнаудова. Обвиненията към здравния министър в оставка са свързани със скандала с турските ваксини от началото на година. Арнаудова обясни, че Москов в съучастие с Персенски са целели да набавят облага за МЗ. От техните действия са настъпили значителни вредни последици както от имуществен, така и от неимуществен характер. Нарушавайки законовите процедури министър Москов е приел дарение от Турция. В разрез със законовите регламенти МЗ е заплатил ДДС върху 200 хил. броя ампули и разходите по доставката на ваксините. 323 хил. лева са настъпилите имуществени последици от действията на Петър Москов. Неимуществените вреди за държавата са в това, че Петър Москов е създал недоверие у гражданите относно ваксинирането на деца. Второто обвинение на Петър Москов е свързано с т. нар. износ на ваксини. Дарението, което е направила българската държава е трябвало да отговаря на българските закони. С действията си обаче Москов е ощетил и държавното дружество „Бул Био”. Третото престъпление, в което Петър Москов в момента се обвинява е за безстопанственост, каза още Арнаудова. По отношение на Персенски е взета мярка „подписка”, такава е предвидена и за министър Москов, заключи Арнаудова.  В началото на годината прокуратурата образува досъдебно производство във връзка с бартера на ваксини между България и Турция. През 2015 г. страната ни получи 100 000 дози петвалентна ваксина "Пентаксим" като дарение от Турция. Тя е срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенца. Ваксината е масово използвана, тъй като през първата си година бебетата подлежат на имунизация срещу тези заболявания. Като добавка към дарението е пристигнала и ваксина "Еувакс B" срещу Хепатит B, която е непозволена за ползване у нас и Министерството на здравеопазването обяви, че я е задържало на склад в случай на засилен бежански натиск. В замяна България се задължи да дари на турската страна 5 млн. дози ваксини срещу туберкулоза (БЦЖ), произвеждани у нас. Вносът на ваксини за задължителния имунизационен календар у нас се наложи заради системни проблеми с доставките по производствени причини, които се задълбочиха през пролетта на миналата година. Така се стига и до дарението. Предмет на започналото в началото на годината разследване не беше дали ваксините са опасни за живота и здравето на децата при прилагането им, а въпроси, свързани с икономическата целесъобразност на тяхното закупуване и съответно цените, свързани с износа на ваксини, каза по онова време главният прокурор Сотир Цацаров. 

Москов уверява, че ръст на заплатите в здравеопазването ще има

Здравният министър Петър Москов увери, че увеличение на заплатите в сферата на здравеопазването ще има. Възнагражденията в спешната помощ ще се вдигнат през следващата година с не по-малко от 10%. Така общият ръст от началото на мандата става 50%, предаде bTV. Запазваме по линия на финансиране на Министерството на здравеопазването възнаграждението от 1500 лв. за лекар в спешно и за сестра - 900 лева, и гарантираме увеличение на възнаграждението на работещите в националните хемотрансфузионни центрове и в държавните психитатрични болници, отбеляза Москов. До понеделник той ще каже как министерството вътрешно може да компенсира разходите си, за да се може да гарантира увеличение на доходите. 247 млн. лева повече има в бюджета за 2017 г. на Здравната каса в сравнение с 2016 –а, отбеляза още здравният министър. Той добави, че увеличения по перата за личните лекари и за специалистите в доболничната помощ са значителни. Касата и държавата ликвидираха недостига на направления. Това е постижение, изтъкна Москов. Той отчете силно намаляване на случаите на побои над лекари въпреки случая от Пазарджик, където беше нападната лекарка.  „В края на 2014 г. практически всеки ден имаше побой над работещ в системата на здравеопазването, главно в спешната помощ – над 250 случая.  В момента са 28 – 29 от началото на годината, докато има един или два това изисква още по-сериозни мерки от страна на държавата”, подчерта той. „Какъв човек трябва да си, за да посегнеш на този, който е дошъл да помогне”, попита Москов. „Хора, които отказват да живеят по правилата на обществото, трябва да усетят цялата строгост на закона”, категоричен е здравният министър. Оттеглянето на Кристалина Георгиева от ЕК и връщането й Световната банка е нейно лично решение, каза Москов, като обаче уточни, че няма информация от първа ръка. Той допълни, че доколкото знае, то няма връзка с неуспешната й номинация за генерален секретар на ООН. На въпрос дали Реформаторите биха подкрепили  президента Росен Плевнелиев за еврокомисар на мястото на Георгиева, Москов каза, че когато стартира тази процедура, РБ ще каже мнението си чрез своите органи. Като лично мнение Москов отбеляза, че харесва Плевнелиев. По думите на Москов отношенията му с премиера Бойко Борисов са мъжки и джентълменски. „Държим на думата си”, каза министърът. Премиерът не ме е питал: „Пиле шарено ли съм, Москов?”, каза още той.

Д-р Стефан Константинов: Москов ще остане в историята с безумието „с пръстови отпечатъци в болница”

 В здравеопазването в последните 2 г. правителството на ГЕРБ демонстрира пълно разминаване между поставени цели, заявени очаквания и реални резултати. Спомняме си преди 2 г., когато бе назначен д-р Петър Москов като министър, какви неща говореше. Много от обещанията му междувременно се модифицираха и нямаха нищо общо нито с предизборните програми – било то на ГЕРБ, било то на РБ, откъдето бе предложен ресорният министър. Появиха се други идеи и накрая като теглим чертата, вероятно д-р Москов ще влезе в историята като министъра, който въведе пръстовите отпечатъци за влизане в болница. Една доста спорна мярка, която хората масово отхвърлят и която не веднъж сме коментирали. Сред възловите предложения на здравния министър е разделянето на здравните пакети – на основен и допълнителен. Мярка, която в условията на една единствена Здравна каса, която да финансира едното и другото, е трудно да се реализира. Една година парламентарно време беше „изядено”, за да се обяснява колко добро е това решение, а единственият, който възторжено го твърдеше, бе самият д-р Москов. Но така или иначе той се ползваше с една уникална свобода на действие, която нямаше през последните 15-16 г. никой наш здравен министър. За това съдя по начина, по който се приемаха неговите законопроекти, въпреки негодуванието на мнозинството и на най-голямата партия. Въпреки това се твърдеше, че след като го е поискал д-р Москов, като на едно малко детенце – трябва да му се даде „играчката”. Все пак, е добре, че живеем в демократична държава и накрая се намеси Конституционния съд, който отмени това спорно предложение на министъра. Ако ме попитате как се чувствам след тези избори, ще призная, че съм неутрално настроен, но, ако има нещо, от което биха спечелили всички българи, мисля, че е добре да има нов здравен министър. Защото въпреки решението на КС и критиките, които бяха отправени, д-р Москов отново предложи този текст за разделянето на здравните пакети да се гледа в НС. Смятам също, че въведената норма за влизане в болница с пръстови отпечатъци също трябва да бъде преразгледана. Но това е, как да кажа, най-атрактивната част от тази сбъркана политика, която всички понасят на собствен гръб. Докато един министър трябва да се занимава и с други неща, често невидими за хората, но които косвено, в дългосрочен аспект, могат да подобрят условията им на живот. Ето, такава политика не правеше д-р Москов. Нима не помните какво обещаваше досегашният здравен министър? Че ще изгони търговците на здраве от храма, въведе здравна карта, която на практика остана на хартия, обещаваше болниците да се конкурират за договор със Здравната каса. Но нито едно от тези неща не се случи. Напротив, д-р Москов се въвлече в няколко скандала, за които имаше сериозен политически чадър и се измъкна невредим. Например, това бе скандалът с ваксините. При други условия и при друг министър случаят моментално щеше да отиде в прокуратурата и оттам щеше да има повдигнато обвинение, след което министърът да освободи заемания пост. А помните ли показните акции във Фонда за лечение на деца, които бяха инспирирани косвено от него? Категоричен съм, че това имаше негативен отклик в обществото. Но единственият, който бе късоглед за тези последствия, бе премиерът Борисов. Който, забележете, винаги е бил еталон на реактивност, т.е. на човек, който много бързо схваща настроенията и коригира грешните ходове на момента. Винаги съм мислел, че той е толкова наблюдателен, че дори това му качество му пречи за осъществяване на дълготрайна и устойчива политика. И бях направо поразен, че Борисов не виждаше и не чуваше сигналите от пагубните решения на министър Москов в здравеопазването. А негативите от това започнаха лека полека да се лепят на цялото управляващо мнозинство. Вероятно колапсът или кризата в здравеопазването да не са били от решаващо значение за тези избори, но бяха със сигурност от онези едри капки, заради които „водата в чашата преля”. Претенциозно е от името на пациенти и лекари да правя обобщения за управлението на Борисов и министъра му в сферата на здравеопазването. Но мога да направя това от свое име и от страна на хората, с които работя. Д-р Москов бе един от доста „екзотичните министри” в кабинета на Борисов, направи изключително спорни предложения и ще си остане в историята завинаги обвързан с безумието „пръстови отпечатъци за влизане в болница”.

Петър Москов: Реформаторският блок може да реализация мандат

Не мисля, че РБ има електоралната тежест или организационното състояние, за да може да търси реализация на мандат. За това трябва степен на доверие и мнозинство. Това мнение изрази министърът на здравеопазването в оставка Петър Москов, пише БГНЕС. Запитан дали би приел да стане служебен министър, Москов заяви, че не знае защо този въпрос му се задава „в течение на 48 часа”. „Нито съм мислил, нито мисля, че има основание да мисля за това нещо. Всяко едно усилие, за да може пред държавата да има обозрим хоризонт, стабилност и този парламент да може да продължи да работи, трябва да бъде извършено. Няма мнозинство, което да направи това нещо така, че истинските въпроси са – има ли мнозинство, каква програма ще изпълнява то и с какъв времеви хоризонт ще бъде. Това са въпросите, на които трябва да има отговор. Не виждам възможността този парламент да излъчи този отговор”, категоричен бе Москов. Той коментира, че РБ все още не се е събирал на заседание. „Мисля, че има планирано събиране за петък. Но, не мисля, че РБ има електоралната тежест или организационното състояние, за да може да търси реализация на мандат. За това трябва степен на доверие и мнозинство”, подчерта Петър Москов, като уточни, че това е негово лично мнение по темата. Запитан дали, според него действията на прокуратурата са политическа атака срещу него, Москов заяви, че никога за тези 2 години той не е коментирал с „отношение и епитети действията на някоя от съдебните власти”. „И сега ще се въздържа. Причината заради повдигнатото досъдебно производство срещу мен и д-р Персенски е свързано само и единствено с финансовите параметри на това дарение. И аз отново не разбирам и ще съдействам на тези органи за изясняване на всичко това как е възможно, ако ваксината, която ние сме дарили, българското предприятие трябваше да я продаде, щяхме 373 000 лв.”, посочи още Петър Москов. От друга страна той коментира, че през последните два месеца са отменени два медицински стандарти, които действат от 2010 г. „Идеята, че това са някакви творения на този екип, не е така. Смисълът на идентификатора е първо пациентът да бъде овластен, второ да има ясни механизми, по които фалшиви хоспитализации в болниците да бъдат намалени и да има възможността всяко едно следващо нещо в електронното здравеопазване, електронна рецепта и направление, да могат да се реализират”, заяви здравният министър в оставка. Според Москов именно в това се изразява идеята на идентификатора и, ако той е претърпял крах, значи е претърпяла крах и идеята за контрол на пациентите за това, което се случва, за финансова дисциплина в болниците и за възможността за електронно здравеопазване. „Не мисля, че това може и трябва да претърпи крах в очите, на който и да е смислен човек. От гледна точка на финансовите параметри, първите 15 дни на този месец са много показателни-заявените разходи на болниците са с 15 млн. лв. по-малко, отколкото за първите 15 дни на октомври и ноември 2015 г. Ако не искаме това, смислените работещи болници да работят, нека да говорим за крах и всеки да се противопоставя”, призова още Москов. 

Петър Москов: Реформаторският блок може да реализира мандат

Не мисля, че РБ има електоралната тежест или организационното състояние, за да може да търси реализация на мандат. За това трябва степен на доверие и мнозинство. Това мнение изрази министърът на здравеопазването в оставка Петър Москов, пише БГНЕС. Запитан дали би приел да стане служебен министър, Москов заяви, че не знае защо този въпрос му се задава „в течение на 48 часа”. „Нито съм мислил, нито мисля, че има основание да мисля за това нещо. Всяко едно усилие, за да може пред държавата да има обозрим хоризонт, стабилност и този парламент да може да продължи да работи, трябва да бъде извършено. Няма мнозинство, което да направи това нещо така, че истинските въпроси са – има ли мнозинство, каква програма ще изпълнява то и с какъв времеви хоризонт ще бъде. Това са въпросите, на които трябва да има отговор. Не виждам възможността този парламент да излъчи този отговор”, категоричен бе Москов. Той коментира, че РБ все още не се е събирал на заседание. „Мисля, че има планирано събиране за петък. Но, не мисля, че РБ има електоралната тежест или организационното състояние, за да може да търси реализация на мандат. За това трябва степен на доверие и мнозинство”, подчерта Петър Москов, като уточни, че това е негово лично мнение по темата. Запитан дали, според него действията на прокуратурата са политическа атака срещу него, Москов заяви, че никога за тези 2 години той не е коментирал с „отношение и епитети действията на някоя от съдебните власти”. „И сега ще се въздържа. Причината заради повдигнатото досъдебно производство срещу мен и д-р Персенски е свързано само и единствено с финансовите параметри на това дарение. И аз отново не разбирам и ще съдействам на тези органи за изясняване на всичко това как е възможно, ако ваксината, която ние сме дарили, българското предприятие трябваше да я продаде, щяхме 373 000 лв.”, посочи още Петър Москов. От друга страна той коментира, че през последните два месеца са отменени два медицински стандарти, които действат от 2010 г. „Идеята, че това са някакви творения на този екип, не е така. Смисълът на идентификатора е първо пациентът да бъде овластен, второ да има ясни механизми, по които фалшиви хоспитализации в болниците да бъдат намалени и да има възможността всяко едно следващо нещо в електронното здравеопазване, електронна рецепта и направление, да могат да се реализират”, заяви здравният министър в оставка. Според Москов именно в това се изразява идеята на идентификатора и, ако той е претърпял крах, значи е претърпяла крах и идеята за контрол на пациентите за това, което се случва, за финансова дисциплина в болниците и за възможността за електронно здравеопазване. „Не мисля, че това може и трябва да претърпи крах в очите, на който и да е смислен човек. От гледна точка на финансовите параметри, първите 15 дни на този месец са много показателни-заявените разходи на болниците са с 15 млн. лв. по-малко, отколкото за първите 15 дни на октомври и ноември 2015 г. Ако не искаме това, смислените работещи болници да работят, нека да говорим за крах и всеки да се противопоставя”, призова още Москов. 

Над 300 000 са регистрираните в електронната здравноосигурителна идентификация

  До този момент над 300 000 здравноосигурени български граждани са се регистрирали в електронната идентификация на зравноосигурени пациенти, 100 души са отказали. Това заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Петър Москов, предаде БГНЕС. Запитан как върви стартът на идентификатора за здравно осигурени български граждани, Москов заяви, че днес не е по-различен ден, отколкото всеки един ден от 22 юли досега, от когато в тестов вариант работеше и продължава да работи системата за електронна идентификация на зравноосигурените пациенти. „До този момент над 300 000 здравноосигурени български граждани са се регистрирали в системата. Върху тях има около 100 отказа, което представлява 0,03% от всички, които са ползвали системата за болнична помощ в този период”, съобщи здравният министър. Той подчерта, че към вчерашния ден всяка една българска болница, в над 85% от цялата дейност, която отчита, по която се лекуват пациенти, се отчита и регистрира през електронната система. „Различното от днес е, че болниците вече задължително отчитат дейността, която изпълняват към НЗОК през регистрация на идентификацията на присъствието на пациента. Благодаря на всеки един български гражданин, че всъщност е разбрал, че това е оръжие в ръцете на хората, с чиито пари се формират фондовете на Касата. Това са нашите пари и ние с нашето присъствие трябва да генерираме възможността и да разрешим на Касата да заплаща за нашето лечение. Добре е, нали?”, запита Петър Москов. На въпрос все пак каква е алтернативата за тези 100 души, които отказват да се включат в системата за електронна идентификация, той коментира – „Ако днес ви се наложи да влезете в болница и поради някаква причина не желаете да се регистрирате в електронната система, създадена е цялостна организация във всяка една РЗОК, която да гарантира, че екип на Касата моментално ще дойде при вас в болницата, ще удостовери присъствието ви”. „Досега при настъпили откази това също се случваше от страна на Касата, голям процент, които в началото са декларирали, че не искат, след разговори с хора от Касата, обяснение за причините, възможностите, които дава това нещо на хората, са преосмислили решението си. Ако вие държите да не бъдете част от електронната идентификационна система, абсолютна безплатна за всеки един български здравноосигурен гражданин, Касата ще удостовери присъствието ви в болница”, увери ресорният министър. Москов поясни, че за 100 души, ако се направи различно електронно решение или друг носител, който да предложи Касата, ще струва изключително скъпо и огромно финансово натоварване върху хората. „Ще видим в рамките на следващите месеци, когато натрупаме нужния масив, ще е ясно колко ще струва алтернативен начин, да не се включвате в безплатното решение. Не се съсредоточавайте върху отказите, 300 000 граждани са се регистрирали в системата, 100 от тях не са пожелали. За мен е важно, че 300 000 български граждани вече имат контрол над начина, по който се харчат и техните пари, които по закон се внасят в Касата”, категоричен бе Петър Москов. Той съобщи още, че от днешния ден тръгва едно от видовете безплатни приложения, в които, ако сте регистрирани в системата си, ще бъдете уведомявани, ако някой някъде по „белия свят претендира, че от ваше име трябва да настъпи здравноосигурително плащане”. „Трябва да контролираме парите си и обществото да е заедно в тази задача. Това не е битка на НЗОК, министъра или правителството, а наша обща. Количеството пари във фондовете за здравеопазване на министерството и НЗОК са повече от предишни години. Много от нещата, които бяха тежка драма за всеки един пациент, например направленията за остри състояния в доболничната помощ, вече са решени, финансирано е. Това не са пари, дошли от небето, а на базата на ефективното изразходване, спиране на корупционни схеми и спиране на източване на Касата”, категоричен бе Москов. На въпрос дали мисли, че пенсионерите имат приложение на телефона, за да разберат какво се случва с данните им, Москов заяви-„не мисля, и нямам представа кой какво приложение има на телефона си. Казвам, че всеки, който има възможността да изтегли такова приложение, ще може да борави с тази информация”. Той подчерта, че има и телефон на сайта на НЗОК, на който, ако срещнете някакво неудобство във връзка с приема ми в болница, свързан с процеса на идентификация, може да се обадите. „Касата моментално ще прати допълнителна проверка. До този момент Касата е организирала наистина добре процеса. Единственият сигнал до обяд, беше от създало се напрежение във връзка с лоша организация в болницата в Бургас. Там е екип на Касата и на РЗИ и болницата ще бъде принудена да направи нужната организация така, че да не създава неудобства на хората”, заяви още Петър Москов.

Петър Москов: Знам кой стои зад публичната атака срещу мен

Обвинението срещу мен ме обижда, но вярвам, че всичко това ще завърши с ясното разкриване на истината. Усилието на Здравното министерство е било постигането на максимална ефективност на публичните пари. На този фон обвинението в безстопанственост ми звучи обидно персонално. Вероятно това е пътят, по който трябва да мине, за да изчисти името си от лъжите, заяви по Нова телевизия здравният министър в оставка Петър Москов. Много добре знам какви икономически и медийни среди стоят зад публичната атака срещу мен. Това са средите, които доведоха българското здравеопазване до дереджето, в което го заварихме. Същите, които го управляваха в течение на 20 години, заяви той.Обвиненията към мен са единствено и само във финансовите параметри на взаимното дарение с Турция. Прокуратурата не твърди, че ваксината „Пентаксим” е некачествена или по някакъв начин вредна. Имахме няколко становища, че предстои криза и трябваше моментално да се вземе решение. Питахме всяка една европейска държава могат ли да ни помогнат, но те нямаха ваксини. Всичко е по закон, уточни Москов.Ако трябваше да купим 100-те хиляди броя „Пентаксим”, ние трябваше да платим 4,8 милиона лева. Как така, като изнесеш нещо на стойност 370 хиляди лева и ти дарят нещо за милиони, си ощетил някого?, попита здравният министър.Москов е убеден, че има неясноти в разследването и в хода на досъдебното производство те ще бъдат изяснени.Моето задължение като здравен министър бе да гарантирам имунизационния календар на България и аз съм го направил.Няма нито едно незаконно средство, категоричен е Петър Москов.Заварихме болнична система, която не е предмет на каквато и да било разумна държавна политика и там потъват огромно количество пари. В момента екипът на Здравното министерство направи Национална здравна карта със задължителен характер – нещо, което 10 години беше само заявка, а сега вече е факт. Заварихме липсваща и лоша лекарствена политика. Към момента на базата на тежка експертна работа НЗОК взе от печалбите на фирмите милиони. Те отиват за лечение на хиляди български граждани. Тоест, ние си прибрахме версиите и ги насочихме към здравната политика, каза още Москов.Относно коментара на ген. Атанас Атанасов - депутат от ДСБ, че той е бил договорен за министър, Москов заяви, че това е „долна лъжа”.Участвал съм в преговорите, докато се договаряше управленската програма. След разговорите, които завършиха с уклончив успех, обвиненията срещу мен бяха, че съм недиалогичен, обясни той. Не съм бил и за секунда част от официални и неофициални разговори за персоналния състав на правителството. Те се водеха от председателите на партиите. С Бойко Борисов не съм се договарял, ние сме подписали коалиционно споразумение и аз съм стоял зад него. Няма задкулисие и договорка, каза Петър Москов.

Москов: Спешната помощ си върши работата и трябва да бъде поздравена, пациентите с претенции могат да си хванат и такси

Спешната помощ не е такси. Това, че понякога карат пациента там, където той поиска, се премахва, каза пред Нова тв здравният министър Петър Москов. "С мое нареждане от миналата седмица системата на разпределяне вече е променена. Решението къде да бъде закаран спешният пациент се взима не от лекарите или фелдшерите в линейката, а от началника на смяната в Спешна помощ", обясни Москов. По негова оценка спешната помощ се държи смислено и добре. А към пациентите с претенции съветът му е: ако искаш, вземи си такси. В условия на свръхнатоварване спешната помощ си върши работата и трябва да бъде поздравена, каза здравният министър. Работата на спешната помощ се финансира от държавата, подчерта Москов и добави, че е препотвърдил заповедта на своя предшественик болните да се закарват в най-близкото лечебно заведение според картата. Министърът цитира статистика от първите шест месеца на годината: от 20 хиляди хоспитализации само 600 не са били в най-близкото лечебно заведение и едва 7% са били в частни болници. Източването на здравната каса е факт, но има механизми да се проследи лечението, каза още Москов. Резултатите по думите му са показателни: положените усилия довели до това касата да приключи годината без дефицит. Недостигът преди това е бил 400 млн. лв. - пари, които са излизали от джобовете на хората, посочи Петър Москов. Общо 2700 служители работят в системата на НЗОК. Целта на контрола, който те упражняват, има два параметъра - ефектино използване на публичните пари и системата да се нагоди към нуждите на хората, обясни министърът. Той даде пример с лекарство, за което е имало писмено предписание да се купува от страни в Западна Европа на цена с 25 хиляди лв. по-висока от тази, предлагана в Гърция. Подобни проблеми първо се идентифицират, след това се издава разпореждане да се прекратят. Ако предписанието не се изпълни, на въпросната фирма ще се забрани да доставя каквито и да е лекарства за здравеопазването, каза Москов. Запитан защо циклотронът, открит на 23 октомври 2015 година, сега не работи, министърът обясни, че това е малка ядрена централа, която до момента е била само с разрешение за въвеждане в експлоатация и едва от вчера има издаден лиценз за работа в преходни условия. Оттам нататък има стъпки до пълното натоварване на апарата, който е предмет на инвестицията, защото не става дума за химикалка, която можем да разглобим, коментира той.

Москов: Новият правилник на Фонда за лечение на деца ускорява процеса на лечение

  Чрез новия правилник на Фонда за лечение на деца ще може да се ускори процеса на лечение. Това заяви днес министърът на здравеопазването Петър Москов по време на изслушването му в здравната комисия в НС във връзка с изпълнението на нормативно определените дейности от Център „Фонд за лечение на деца“ в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, предаде БГНЕС. Във Фонда бяха предприети промени във връзка със специализираните действия на прокуратурата, отбеляза Москов. Променихме ръководството, наложи се да преразгледаме правилника с цел намаляване на времетраенето при получаване на външна експертиза, организацията да има строга отчетност и др. Вече родителите упълномощават Фонда да търси подходящо лечебно заведение в чужбина, конкретните медицински документи се събират по служебен път и др. От 1 ноември т. г. ще започне да функционира обновения сайт на фонда, който ще е изцяло в полза на родителите, има обновен регистър на заявителите. Досега регистърът на Фонда съдържаше входящия номер, възрастта на детето, диагнозата, финалния статус и сумата за лечение. Още при получаване на входящия номер ще има един телефонен номер за връзка, ще има точни статуси на документите, родителят ще знае на колко външни експерти е подадена информация за детето, кога е стартирала процедурата за търсене на лечебно заведение и датата, на която ще бъде разгледана преписката. В този регистър на заявителите има колона, на която ще трябва да има отчет. Предприели сме с новия правилник осигуряването на ясни критерии за външни експерти, продължи Москов. Досега липсваше институционална отговорност, а вече трябва да се знае външният експерт кое лечебно заведение представлява. Оказа се, че във Фонда и Външните експерти на фонда са първо националните консултанти, председателите на различните дружества и експерти от съответните висши медицински заведения, определени от ръководствата им, уточни министърът. Новият правилник дава възможност и за ускоряване на процеса на лечение, продължи той. До момента имаше масова практика, главно на случаи на лечение в България, на двойно финансиране на едно и също нещо, посочи Москов. Това нито е редно, нито е смислено, с оглед оскъдните пари, с които сме разполагали, каза той. Вече ще има предварително остойностяване за консумативите, на медицинските изделия, за да бъде процесът максимално ефективен. Но плащането ще се извърши, когато пълните документи бъдат предоставени от болниците на Фонда, посочи министърът. Новите правила и новото ръководство на Фонда трябва да доведат до публичност и до прозрачност, изрази надежда Петър Москов. Фондът не трябва да е се превръща в дублираща Здравна каса, а гарант за успешното лечение на деца, подчерта министърът. Има много натрупано напрежение около Фонда, призна той. С риск да прозвучи патетично искам да благодаря на хората от Фонда, които в състояния на открита атака, устояха и работиха нормално, каза той. Няма нарушения на волята на Обществения съвет и няма негативни финансови последици, категоричен бе министърът. Ще има аудиозаписи, протоколите ще се прожектират и ще има прозрачност при решенията, обясни Москов.

Москов разкритикува Радан Кънев

Според здравния министър Петър Москов, една от причините правителството да си отиде са реформите, които се е опитвало да направи. Москов каза, че остава част от Реформаторския блок, и критикува поведението на кандидата за президент на десницата между първи и втори тур. Позицията на част от ръководството на ДСБ за разрушаване на Реформаторския блок е грешна. Който разединява десницата, върши престъпление и връща БСП и ДПС на власт, категоричен бе здравният министър Петър Москов. Според него позицията на Кънев не е била на цялото ДСБ. РБ и ГЕРБ могат да дадат заедно отпор на завръщането на БСП на власт, заяви още Москов. "Слушам рецептите, които дават в момента от БСП, те нямат на какво отгоре да го правят. БСП не е алтернатина на каквото и да било. Щели да ревизират здравния идентификатор, плоския данък и дори ни към НАТО и ЕС. РБ и ГЕРБ трябва да дадат отпора на това нещо. Моите усилия ще са насочени към силен РБ за стратегическо партньорство с ГЕРБ", коментира Москов. "Няма разлика дали ми харесват изданията на Иво Прокопиев и не ми харесват на Делян Пеевски. Обвързването на медии и власт е повторение на модела КОЙ, срещу когото ние в ДСБ се борим", заяви Москов за плановете на Кънев да работи по десен проект заедно с кръга "Капитал". Противопоставянето на тази мътилка, която в момента идва, е силна и единна позиция между ГЕРБ и Реформаторския блок за отстояване на реформите, защото една от причините това правителство да с...

Москов: Само два закона и десет нормативни документа са в съда

“Само” два закона и десет наредби на здравния министър са атакувани пред съда. Това става ясно от писмен отговор на министър Петър Москов до депутат от опозицията, предаде БГНЕС. За периода 07 ноември 2014 г. – 26 юли 2016 г. са обнародвани общо 106 нормативни акта, които засягат Министерство на здравеопазването, става ясно още от отговора. Парламентът е приел поправки в осем закона, които са били предложени от правителството, съответно от МЗ. Приети са 45 постановления на МС, които са били внесени от здравния министър. Издадени са още 49 наредби, както и 4 правилника. Москов подчертава, че от 98 подзаконови нормативни актове, издадени от началото на мандата му като министър, частично или изцяло пред Върховния административен съд са обжалвани общо десет НА – Постановление на МС за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинска помощ; Наредба за осъществяването на правото на достъп до медицинска помощ; Наредба за утвърждаване на медицински стандарт “Акушерство и гинекология”; Наредба за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, закупувани от НЗОК; Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти; Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации; Наредба за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично; Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения, с които НЗОК сключва договори; част от Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”; Наредба за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, кардиохирургия и др. Москов уточнява, че до момента ВАС се е произнесъл окончателно само по Наредбата за осъществяването на правото на достъп до медицинска помощ, като жалбата е била отхвърлена. Останалите съдебни дела все още продължават. Здравният министър припомня още, че ВАС е обявил за недопустима жалбата срещу Методиката за изработването на областна здравна карта. Пред ВАС продължава да е висяща жалбата срещу решение на МС за утвърждаване на Национална здравна карта. Петър Москов отчита два атакувани пред Конституционния съд закона, които Народното събрание е приело, по искане на МС, съответно на МЗ – Закон за здравно осигуряване и Закон за лечебните заведения. КС е обявил частично за противоконституционни част от текстовете на Закона за здравното осигуряване, а по Закона за лечебните заведения, жалбата е била отхвърлена. В заключение министър Москов подчертава, че пред ВАС продължават да се водят дела по обжалването на Наредби, които са били издавани от негови предшественици.

Двама бивши здравни министри коментираха в „Тази сутрин” по bTV системата за пръстовите отпечатъци и обвиненията за турските ваксини

 Нищо от пропагандираната реформа на здравния министър в оставка Петър Москов не се случи – нито в спешната помощ, нито с  пръстовите отпечатъци, които ВАС отмени, нито болниците работят по-добре. Това каза в предаването „Тази сутрин” по bTV бившият здравен министър д-р Таня Андреева. По думите й в последните 2 години всеки акт на министъра е бил отменян от съда или по една или друга причина е претърпял провал. Друг бивш здравен министър – д-р Стефан Константинов, също изрази мнение, че реформа не е имало. Имаше действия, които в началото бяха хубави намерения и се изродиха в хаотичност и политически инат Москов да си доказва егото си, заяви той. По данни на Здравната каса въвеждането на системата за пръстовите отпечатъци струва 400 000 лв., платени от бюджета на НЗОК, тоест от нашите пари, припомни Андреева. Това беше още една мярка, която незаконно се въведе в лечебните заведения. Никъде в законодателството я няма регламентирана електронната идентификация. Отделно болниците платиха за четците много пари, посочи тя. Като действащ лекар Константинов също обясни, че системата е „щуротия”. „Разкарваме бременните един път да се събличат за преглед, след това да се обличат, след това да ходят да се чекират и да идват друго да им правим”, изреди той. По въпроса с повдигнатите обвинения на Москов във връзка с ваксините от Турция Константинов коментира, че е немислимо да си на върха на държавата и да погазваш закона. Москов не е увредил никого, не е дал ваксини, които са вредни, но е нескопосан администратор. Затова му се повдигат обвиненията, каза Константинов. Според Таня Андреева  Москов е трябвало, преди да внесе доклада си до МС, в който изисква тези две ваксини да бъдат получени от Турция, да се информира дали действа законосъобразно или не.„Защо Москов не се е обърнал към страна-членка на ЕС, а към Турция, която е трета страна”, попита Андреева. Според  нея несъобразяването и липсата на организация трябва да се търси в здравното министерство.   Д-р Атанас Мангъров, завеждащ детското отделение в Инфекциозна болница, отбеляза, че ваксините са специфичен продукт, който иска дълго и предварително планиране.  „Законът не е спазен, но е свършена работа", коментира той.  По думите му, ако се е действало по нормалния начин, още щяхме да чакаме да получим разрешение за ваксините.  

Обвиняемиат Петър Москов: Знам какви икономически и медийни среди стоят зад атаката срещу мен

„Обвинението срещу мен ме обижда, но вярвам, че всичко това ще завърши с ясното разкриване на истината. Усилието на Здравното министерство е било постигането на максимална ефективност на публичните пари. На този фон обвинението в безстопанственост ми звучи обидно персонално. Вероятно това е пътят, по който трябва да мине, за да изчисти името си от лъжите”, заяви в ефира на Нова телевизия здравният министър в оставка Петър Москов. „Много добре знам какви икономически и медийни среди стоят зад публичната атака срещу мен. Това са средите, които доведоха българското здравеопазване до дереджето, в което го заварихме. Същите, които го управляваха в течение на 20 години”, заяви той. „Обвиненията към мен са единствено и само във финансовите параметри на взаимното дарение с Турция. Прокуратурата не твърди, че ваксината „Пентаксим” е некачествена или по някакъв начин вредна. Имахме няколко становища, че предстои криза и трябваше моментално да се вземе решение. Питахме всяка една европейска държава могат ли да ни помогнат, но те нямаха ваксини. Всичко е по закон”, уточни Москов. „Ако трябваше да купим 100-те хиляди броя „Пентаксим”, ние трябваше да платим 4,8 милиона лева. Как така като изнесеш нещо на стойност 370 хиляди лева и ти дарят нещо за милиони, си ощетил някого?”, попита здравният министър. Той е убеден, че има неясноти в разследването и в хода на досъдебното производство те ще бъдат изяснени. „Моето задължение като здравен министър бе да гарантирам имунизационния календар на България и аз съм го направил. Няма нито едно незаконно средство”, категоричен бе Петър Москов. „Заварихме болнична система, която не е предмет на каквато и да било разумна държавна политика и там потъват огромно количество пари. В момента екипът на Здравното министерство направи Национална здравна карта със задължителен характер – нещо, което 10 години беше само заявка, а сега вече е факт. Заварихме липсваща и лоша лекарствена политика. Към момента на базата на тежка експертна работа НЗОК взе от печалбите на фирмите милиони. Те отиват за лечение на хиляди български граждани. Тоест ние си прибрахме версиите и ги насочихме към здравната политика”, каза още Москов. „Участвал съм в преговорите, докато се договаряше управленската програма. След разговорите, които завършиха с уклончив успех, обвиненията срещу мен бяха, че съм недиалогичен”, обясни той.  „Не съм бил и за секунда част от официални и неофициални разговори за персоналния състав на правителството. Те се водеха от председателите на партиите. С Бойко Борисов не съм се договарял, ние сме подписали коалиционно споразумение и аз съм стоял зад него. Няма задкулисие и договорка”, категоричен бе Петър Москов.       

Обвиняемият Петър Москов: Знам какви икономически и медийни среди стоят зад атаката срещу мен

„Обвинението срещу мен ме обижда, но вярвам, че всичко това ще завърши с ясното разкриване на истината. Усилието на Здравното министерство е било постигането на максимална ефективност на публичните пари. На този фон обвинението в безстопанственост ми звучи обидно персонално. Вероятно това е пътят, по който трябва да мине, за да изчисти името си от лъжите”, заяви в ефира на Нова телевизия здравният министър в оставка Петър Москов. „Много добре знам какви икономически и медийни среди стоят зад публичната атака срещу мен. Това са средите, които доведоха българското здравеопазване до дереджето, в което го заварихме. Същите, които го управляваха в течение на 20 години”, заяви той. „Обвиненията към мен са единствено и само във финансовите параметри на взаимното дарение с Турция. Прокуратурата не твърди, че ваксината „Пентаксим” е некачествена или по някакъв начин вредна. Имахме няколко становища, че предстои криза и трябваше моментално да се вземе решение. Питахме всяка една европейска държава могат ли да ни помогнат, но те нямаха ваксини. Всичко е по закон”, уточни Москов. „Ако трябваше да купим 100-те хиляди броя „Пентаксим”, ние трябваше да платим 4,8 милиона лева. Как така като изнесеш нещо на стойност 370 хиляди лева и ти дарят нещо за милиони, си ощетил някого?”, попита здравният министър. Той е убеден, че има неясноти в разследването и в хода на досъдебното производство те ще бъдат изяснени. „Моето задължение като здравен министър бе да гарантирам имунизационния календар на България и аз съм го направил. Няма нито едно незаконно средство”, категоричен бе Петър Москов. „Заварихме болнична система, която не е предмет на каквато и да било разумна държавна политика и там потъват огромно количество пари. В момента екипът на Здравното министерство направи Национална здравна карта със задължителен характер – нещо, което 10 години беше само заявка, а сега вече е факт. Заварихме липсваща и лоша лекарствена политика. Към момента на базата на тежка експертна работа НЗОК взе от печалбите на фирмите милиони. Те отиват за лечение на хиляди български граждани. Тоест ние си прибрахме версиите и ги насочихме към здравната политика”, каза още Москов. „Участвал съм в преговорите, докато се договаряше управленската програма. След разговорите, които завършиха с уклончив успех, обвиненията срещу мен бяха, че съм недиалогичен”, обясни той.  „Не съм бил и за секунда част от официални и неофициални разговори за персоналния състав на правителството. Те се водеха от председателите на партиите. С Бойко Борисов не съм се договарял, ние сме подписали коалиционно споразумение и аз съм стоял зад него. Няма задкулисие и договорка”, категоричен бе Петър Москов.       

Москов към депутатите: “Само” два закона и десет наредби на здравното ведомство са атакувани в съда

“Само” два закона и десет наредби на здравния министър са атакувани пред съда. Това обяснява здравният министър Петър Москов в писмен отговор на питане от опозиционен депутат, предаде БГНЕС. За периода 07 ноември 2014 г. – 26 юли 2016 г. са обнародвани общо 106 нормативни акта, които засягат Министерство на здравеопазването, става ясно още от отговора. Парламентът е приел поправки в осем закона, които са били предложени от правителството, съответно от МЗ. Приети са 45 постановления на МС, които са били внесени от здравния министър. Издадени са още 49 наредби, както и 4 правилника. Москов подчертава, че от 98 подзаконови нормативни актове, издадени от началото на мандата му като министър, частично или изцяло пред Върховния административен съд са обжалвани общо десет – Постановление на МС за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинска помощ; Наредба за осъществяването на правото на достъп до медицинска помощ; Наредба за утвърждаване на медицински стандарт “Акушерство и гинекология”; Наредба за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, закупувани от НЗОК; Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти; Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации; Наредба за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично; Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения, с които НЗОК сключва договори; част от Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”; Наредба за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, кардиохирургия и др. Здравният министър уточнява, че до момента ВАС се е произнесъл окончателно само по Наредбата за осъществяването на правото на достъп до медицинска помощ, като жалбата е била отхвърлена. Останалите съдебни дела все още продължават. Москов припомня още, че ВАС е обявил за недопустима жалбата срещу Методиката за изработването на областна здравна карта. Пред ВАС продължава да е висяща жалбата срещу решение на МС за утвърждаване на Национална здравна карта. Министър Москов отчита два атакувани пред Конституционния съд закона, които Народното събрание е приело, по искане на МС, съответно на МЗ – Закон за здравно осигуряване и Закон за лечебните заведения. КС е обявил частично за противоконституционни част от текстовете на Закона за здравното осигуряване, а по Закона за лечебните заведения, жалбата е била отхвърлена. В заключение здравният министър подчертава, че пред ВАС продължават да се водят дела по обжалването на Наредби, които са били издавани от негови предшественици.

Москов: Въвеждам въпросник, в който от втория или третия въпрос става ясно колко е спешен един случай

  С моя заповед са валидирани протоколите за триаж. Те дават яснота за степента на спешност за всеки конкретен случай и се определя какъв тип е спешността по цвят. Това се разбра от думите на министъра на здравеопазването Петър Москов в отговор на въпрос за сутрешните протести на медици от спешната помощ София, пише БГНЕС. Здравният министър посочи, че няма лекар във софийска Спешна помощ, чието възнаграждение да е под 2 000 лева, дори са много над това. „Тоест от финансова гледна точка, вследствие на вече втора година последователни действия, възнагражденията в Спешна помощ се увеличиха рязко“, заяви Москов. От гледна точка на условията на труда и автопарка на Спешна помощ, Москов каза, че всичко това е заложено в големия проект, който вече са спечелили за преструктуриране, ремонт и обновяване на центровете за Спешна помощ, на филиалите, на спешните приемни отделения и купуването на 600 нови линейки и това е пред практическия си завършек. Той подчерта, че всяко нещо, записано в концепцията на правителството за развитието на спешната помощ, се изпълнява малко или повече по план. „Аз знам къде е основният проблем на работещите в Спешната помощ и той е свързан с липсата до този момент на ясен регламент що е то спешност. Възможно ли е на едно дежурство да има 200 или 300 повиквания, голяма част, от които не са свързани с реална спешност. За тази цел с моя заповед са валидирани протоколите за триаж“, заяви здравният министър. Той разясни, че триаж означава определен тип въпросник, в който става ясно на втория или на третия въпрос какъв степен на спешност. „По цвят – червено, жълто, зелено и т.н се одобрява и линейката тръгва със съответната спешност. Тези протоколи ще бъдат въведени в рамките още на този месец тестово. Първо след обучение на работещите вътре и второ ще има транзиторен период до въвеждането на електронната възможност това да бъде електронен протокол“, обясни Москов. Той подчерта, че тези протоколи ще трябва да имат „един транзиторен период” в който и работещите в Спешната помощ да свикнат с този начин и гражданите да бъдат достатъчно сигурни, че новата система реално работи в името на осигуряване на реалната спешност. 

Петър Москов: Бюджетът на НЗОК е изпълним, касата ще заплати повее дейности от миналата година

Бюджетът е балансиран и изпълним. Това заяви министърът на здравеопазването Петър Москов след днешното заседание на Министерски съвет, пише БГНЕС. Общо за здравноосигурителни плащания касата ще може през 2017 г. да заплаща повече дейности и услуги с 247 млн. лв. в сравнение с 2016 г. Има сериозно увеличение на параметрите за доболнична помощ, което е свързано отново с изпълнение на националната стратегия и с приоритетите и нуждите, които имат българските граждани, посочи Москов. Разширява се обхватът на профилактичните прегледи. Увеличават се натоварванията и в диспансерните прегледи при профилактичните прегледи. При специалистите пациентите ще имат право и на допълнителен профилактичен преглед като това върви със съответното финансиране, обясни Москов. Той посочи още, че има увеличение и по параметрите за болнична помощ и за лекарствени средства. "Приели сме и така е внесен вече в парламента и решението, резервът на касата, който също е с 34 млн. лв. повече спрямо планирания резерв за 2016 г., да се отблокира еднократно не по-рано от 31 март 2017 г. и гарантира изпълнението по основните пера на бюджета на НЗОК, каза Москов. 

Москов: Няма основание за преформатиране на правителството

  Залогът е червен генерал президент на държавата, аз не допускам тази възможност. Средно положение няма. Това каза министърът на здравеопазването Петър Москов, предаде БГНЕС. Сега залогът не е в това дали нашата махала ще бие вашата махала, залогът е политическото бъдеще на България, продължи Москов. Реформаторският блок е една от партиите в коалициите, които управлява България и смея да споря с всеки, които твърди, че има по-добра политическа формация, каза още Москов. Днес разговорът е оставаме ли в ЕС, оставаме ли в НАТО. Не считам, че правителството трябва да подава оставка, заяви здравният министър и допълни, че президентските избори не би трябвало да бъдат основание за преформатиране на управлението. Според Москов идната седмица десницата трябва да вземе категоричното си решение. 

Москов: Здравноосигурителната вноска не трябва да се разделя, с едни и същи пари не можеш да финансираш различно количество услуги

Тук ключът е волята - консенсус не е имало, няма и да има. Това заяви в НС здравният министър в оставка Петър Москов по време на обсъждането на бюджета на НЗОК на първо четене за 2017 г., пише БГНЕС. Чисто финансовата рамка е по-добра, отколкото през миналата година, продължи Москов. Увеличава се финансирането на първичната и специализираната доболничната помощ, както и за изследвания и консумативи, които вървят с нея. Не бива здравноосигурителната вноска да се разделя - с едни и същи пари не можеш да финансираш различно количество услуги по различен начин. Това, което трябва да се случи е стимулиране на доброволното здравно застраховане. Има по-малко от 10% хора в България, които са готови допълнително и самостоятелно да инвестират в здравето си. Такива са фактите, а какви искаме да са лозунгите е отделна работа, подчерта Москов. Да разтурим финансирането на НЗОК и да я дадем на някакви здравнозастрахователни фондове означава, всъщност, да счупим идеята за солидарно здравеопазване- това не е ляво, не е дясно, това е смислено. Който го предлага трябва да може да носи отговорност за последиците, посочи Москов. Имаме тежка демографска и социална структура на населението- това е реалността. Много ми се иска да можем да предложим радикална дясна политика, в която да кажем как разделяме системата, но трябва да мислим за реалността. А тя е , че имаме възрастно, бедно и болно население, подчерта той. Трябва да се увеличи ефективността на действията на НЗОК и ако това се случи и механизмите за контрол ще дадат ефект, заключи министърът на здравеопазването. 

Здравният министър в оставка Москов не би участвал в служебен кабинет

Здравният министър в оставка Петър Москов заяви, че не би участвал в служебен кабинет. По думите му, за да има промяна е нужно политическо мнозинство. В ефира на БТВ той посочи, че в идните месеци планира да работи за подсилване и укрепване на Реформаторския блок, който заедно с „един силен ГЕРБ” да създаде силен дясноцентристки фронт, който да се противопостави на БСП и ДПС. По повод новата политическа инициатива на Радан Кънев Москов посочи, че няма да е част от него и е „ контрапункт на това на всеки 2 години всеки да си прави нещо ново и различно”. В началото на новата седмица министърът в оставка ще бъде разпитан  в столичното следствие. Той ще отговаря на въпроси, свързани с финансовата част на двете дарения на ваксини от Турция. Той е категоричен, че преди две години е бил защитен държавния  и националния интерес, гарантирайки имунизационния календар. По повод финансовата част на дарението Москов посочи, че България е дарила ваксини за малко над 300 хил. лв., а е получила дарение на стойност малко над 3 млн. лв. Единствените губещи бяха определи фармацевтични фирми, които втори път не се явиха на търг. Той отново отхвърли всякакви тези за опасност на ваксините и заяви, че по никакъв начин не е имало съмнение в качеството и ефекта им.  По повод твърденията на ген. Атанас Атанасов, че представители на РБ са се цанили за министри при Борисов преди да се подпише дори споразумението за управление, Москов коментира, че това не е вярно. „Наско Атанасов няма как да знае тези неща първо. Моето име до последно не е е било в разговори. Имаше списък от страна на РБ с министри, в който аз не бях. В последния момента нещата се промениха и моето име застана на масата излязох от преговорите”, каза той.

Москов: Не разбирам къде е моето финансово прегрешение

Здравният министър в оставка Петър Москов не разбира къде е финансовото му прегрешение по отношение на размяната на ваксини с Турция. Прокуратурата повдигна три обвинения на Москов за престъпления по служба. Две от обвиненията са свързани с бартера на ваксини, който преди година Москов направи със съседна Турция. Тъй като решението за бартера бе взето от Министерския съвет, във вторник от прокуратурата ще разпитат всички министри в оставка за процедурата, по която са положили подписите си върху идеята на Москов.

Здравният министър: Трябва да съставим правителство в този парламент

Ако говорим за това, че в рамките на този парламент трябва да бъде употребено всяко едно усилие и всяка една възможност, за да може да има съставяне на правителство, това е така, защото съм скептичен за подобрен и качествен състав на следващ бъдещ парламент при предсрочни избори. Това подчерта министърът на здравеопазването в оставка Петър Москов, пише БГНЕС. Според Москов, моментното мнозинство, което функционираше до този момент е най-близкото възможно до реформаторско мнозинство, което може да има България. „Не предвиждам по-добри възможности от тази, която има като възможност за съставяне на управленско мнозинство. За да има ново правителство в този парламент, първо трябва да има мнозинство, второ трябва да е ясно каква трябва да бъде програмата, зад която застава това мнозинство. Чак тогава идва въпросът коя ще бъде фигурата на министър-председателя”, коментира Москов. Той отбеляза, че не вижда друго възможно мнозинство, обединено около сходна такава програма, различно от сегашното. „Скептик съм това да стане до една седмица, но всяко усилие трябва да бъде направено”, убеден е Москов. Запитан дали може да бъде здравен министър в ново правителство, той отговори, че въпросът е дали РБ ще приеме действия по участие в преговори за съставяне на правителство. „Ако това е така и отново има мнозинство-ПФ, ГЕРБ и РБ, дали аз ще бъда министър или не няма абсолютно никакво значение”, призна Москов.