01.12.2016

Резултати от търсенето

Образователното министерство иска замразяване на сметките на софийския Медицински университет

  Министерството на образованието и науката поиска съдействие от Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи за казуса с Медицинския университет в София. Вече трети ден членовете на назначената от МОН комисия за установяване законността на проведеното във вторник общо събрание не получават от организаторите му документите за него. Това съобщи на извънредна пресконференция вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя обяви, че е поискала от Министерството на финансите, до изясняване на обстоятелствата и категорична яснота кой представлява легитимно ръководство на университета, временно да бъде преустановено разпореждането със средства по сметката на висшето училище. Искаме да дадем знак, че има държава, която стои на страната на закона, заяви Кунева, съобщи БГНЕС. До този момент МОН не е официално уведомено за избора на нов ректор. Уведомяването е обичайна практика във всички случаи на избори на органи на управление на висшите училища. Те представят в министерството задължително спесимените, които са необходими при извършването на различни административните услуги, посочи Кунева. Тя добави, че медиите са дали притеснителна информация за начина на провеждане на събранието – на тъмно, с охрана, с гонене на членове на общото събрание и т.н. По думите й правилникът на Медицинския университет ясно посочва, че заседанията на общото събрание са публични, както и че протоколите от събранието и решенията му се публикуват на електронната страница на университета, като и двете разпоредби не са били изпълнени. Министър Кунева посочи, че отказът на организаторите да съдействат на комисията на МОН при проверка, на практика представлява отказ от съдействие на държавен орган и това е криминализирано в Наказателния кодекс в чл.275, ал.1. До момента шестимата проверяващи от МОН, които и днес са в Медицинския университет, не получават никакво съдействие за осъществяване на проверката. В доклад до мен от вчера, 13 октомври, председателят на комисията от МОН ме информира, че многократните писма и опитите за контакт и получаване на съдействие от председателя на общото събрание – проф. Генчо Начев, са останали без резултат. Към този момент нашите проверяващи не са получили нито един документ, нито една бюлетина, протокол, видим знак, че този избор действително е проведен, посочи Кунева. Проведох разговори с финансовия министър и днес вече имаме решение за спиране на разпореждането със средства в МУ. Предвид случващото се ние нямаме увереност, че средствата биха се изразходвали законосъобразно – т.е. от легитимни органи за управление на висшето училище, каза още Кунева. Главният секретар на МОН Красимир Вълчев допълни, че в близките дни университетът няма важни плащания и мярката няма да повлияе на учебния процес. По думите му обаче тази мярка ще стимулира организаторите на общото събрание да окажат съдействие на МОН. Кунева беше категорична, че въпросът трябва да бъде максимално бързо решен по най-прозрачния и законен начин, защото ситуацията уронва престижа не само на университета, но и на висшето образование въобще. Имам всички основания да твърдя, че на територията на Медицинския университет в момента властва беззаконието. Недопустимо е зад паравана на академичната автономия и академичното самоуправление да се погазва законът. Бих искала ясно да заявя, че академичната автономия не е произвол и аз няма да допусна никое висше училище така криворазбрано да я прилага, категорична беше Кунева. Министърът добави, че този случай, както и случилото се миналата година в Стопанската академия в Свищов, дават ясен знак, че е нужна оценка на модела на управление на висшите училища, заложен в Закона за висшето образование. Със сигурност има нужда от ясни правила при изборите на органи на управление на висшите училища, гарантиращи пълна публичност и прозрачност на този избор. Ще предложа събранията винаги да са публични. Няма по-силна гаранция за законност и честен избор, каза още Кунева. Тя беше категорична, че не подкрепя нито една страна в спора, но че министерството може единствено да застане зад гърба на човек, избран по законен и прозрачен начин. 

Намаляват изпитите и текущите оценки в училище

 Текущото оценяване в училище (изпитването) за през всеки срок може да е само два пъти, ако предметът се изучава с до 2 часа седмично, а учителят по всеки предмет решава сам дали да изпитва повече пъти. При предмети с до 3,5 часа седмично изпитванията са поне три, а при тези с 4 и повече часа минимум 4. Може да се правят до две класни работи на седмица в два слети часа, но само по български, математика и чужди езици, а по всички предмети има контролни работи. Това е записано в проекта за Държавен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, който бе представен вчера от зам.-министър Диян Стаматов. Това е един от 19-те стандарта, които МОН трябва да изготви към новия Закон за предучилищното и училищното образование, влизащ в сила от 1 август.  До IV клас няма да се пишат оценки, а учителите ще поставят думички като "Браво!" или "Работи още" и пчелички, слънца, борчета и други символи, които се посочват в заповед на директора след решение на Педагогическия съвет - за определяне на това дали ученикът се справя отлично, много добре, добре или слабо. В I клас тази оценка ще е обобщена за годината, а във II и III клас ще бъде по всеки предмет. От IV до Хттт клас ще се пишат количествени оценки по шестобалната система. В VII, ХI и ХII клас учениците могат да се явят на изпит за повишаване на годишната си оценка по предмети, като бележката от изпит е окончателна и може да се окаже по-ниска от годишната. Причината в ХI клас също да има възможност за промяна на оценката е, че в дипломата за средно образование се записват оценките само от втория гимназиален етап - ХI и ХII клас. За двойкаджиите поправителните сесии са през юни и септември, ако и на тях ученикът изкара някоя двойка, повтаря годината. При профилираната подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по него. В свидетелството за начално образование се записват само оценките от IV клас, а за основно образоване - тези за V,VI и VII клас. В свидетелството за завършен първи гимназиален етап до Х клас се вписват оценките по предмети от VIII до Х клас. След трагичните резултати на последните изпити след VІІ клас МОН е решило от външното оценяване с тестове след IV и VII клас да отпаднат всички досегашни предмети, остават единствено български език и литература и математика. Отпадат изпитите за Човекът и природата и Човекът и обществото след IV клас, както и всички предмети, по които досега имаше изпити след VII клас. Очевидно и за приема в гимназия в VIII клас ще важат единствено оценките по БЕЛ и математика. С това МОН искало да каже, че това са двата най-важни предмета. Директорката на дирекция в МОН Евгения Костадинова не можа да отговори защо МОН премахва изпитите по предмети, при положение, че българските ученици имат все по-слаби знания. Според нея всяка година съответният министър можел да добави "при нужда" изпит по още някой предмет след IV и VII клас за съответната учебна година! Това означава, че всяка година седмокласниците може да имат различни изпити при външното оценяване и приема в гимназиите. Стандартът допуска и регионално оценяване - на ученици от един клас в рамките на една или няколко области. Учителят ще аргументира пред целия клас защо пише дадена оценка на ученика Когато учителят изпитва текущо дадено дете в час, той е длъжен да обясни пред целия клас защо му пише дадена оценка, примерно тройка или четири. За целта в стандарта са описани характеристиките на оценките. Шестица например означава, че ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. За тройка - че постига само основните очаквани резултати, има сериозни пропуски, усвоил е само някои от новите понятия и пр. Учителят ще се обяснява пред класа за поставена оценка, за да не оспорват родителите получените оценки, което сега ставало често, каза Стаматов. Според учители и родители обаче това означава нов удар по авторитета на педагога пред децата и ново унижение за него. 

МОН ще оценява 143 проекта на учебници

143 проекта за нови учебници за I и V клас внесоха 27 издателства в Министерството на образованието и науката, където днес стартира процедурата по оценяването им, съобщиха от министерството. 58 са проектите за учебници по предмети, които се изучават от първокласниците, а 85 са за петокласниците. В първия етап от процедурата по оценяването участват учители, преподаватели, научни работници от БАН, експерти от Регионално управление на образованието (РУО) и Министерство на образовнаието и науката (МОН). В комисиите по оценяване има и специалисти по графичен дизайн и полиграфическото изпълнение. След като комисията в МОН оцени проектите, учители, които преподават по съответните предмети, ще оценяват пригодността на учебниците. Срокът за оценяването е не повече от 6 месеца.  За учебниците по история и цивилизации за V клас, по които ще се учи от тази есен, процедурата стартира по-рано след споразумение между МОН и издателите. "Одобрени бяха 6 от 8 проекта и те вече се оценяват от учителите", съобщи председателят на комисията за оценяване на учебниците Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН.  След това министърът на образованието и науката Меглена Кунева ще подпише заповед за одобрените учебници, като желанието на ръководството на министерството е през септември да бъдат отпечатани всички учебници по история и цивилизации за V клас. С новите учебници ще се учи от следващата учебна 2017/2018 година.

Образователното министерство с поръчка за над 2 млн. лв. за брандирани рекламни материали, 10 пъти по-голямо сума от Министерството на транспорта

Кунева дава 2 млн. лева, за да рекламира образованието със запалки, ключодържатели и антистрес топки - КОЛАЖ Министерство на образованието и науката обяви обществена поръчка за сувенири и рекламни материали на стойност 2 050 000 лв., без ДДС. Финансирането е за сметка на държавния бюджет и на европейските фондове, става ясно от заданието, обявено в разгара на летните отпуски, съобщава БГНЕС. Срокът на изпълнението на поръчката е четири години, т.е. отвъд редовния мандат на настоящото правителство. За да не обявява серия от обществени поръчки за рекламни материали, ръководеното от вицепремиера по европейските въпроси, борбата с корупцията и министър на образованието Меглена Кунева, ведомство е решило да обяви една процедура за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители. Според Министерство на образованието и науката така щяло да се постигне цялостна визия на рекламните материали и сувенири, които ведомството ще поръчва до края на 2020 година. Министерствата, които оперират с европейски средства нямат практиката да обявяват толкова мащабни обществени поръчки, нито за толкова продължителен времеви период – 48 месеца. През април месец тази година например Министерство на транспорта сключи договор за рекламни сувенири на стойност 240 000 лв. или близо десет пъти по-малка сума от тази, която ведомството на Кунева възнамерява да контрактира. Макар документацията да е подписана от главния секретар на МОН Красимир Велчев, решение за обявяване на обществена поръчка за рамково споразумение на стойност от над 2 млн. лв. е немислимо, без знанието на политическото ръководство на ведомството. Изрично се уточнява, че сумата от два милиона и петдесет хиляди лева е ориентировъчна, а не пределна. Ведомството на Кунева не държи на най-ниската предложена в офертите цена, става ясно още от документацията. Изборът на доставчици ще се основава на комплексна оценка, включваща и субективна преценка на комисията за дизайн и качество на сувенирите. Право да участват ще имат кандидати, които в последните три години са имали оборот от минимум 750 000 лв. в сферата на рекламните материали и сувенирите. 221 000 ключодържатели и антистрес топки са сред артикулите, с които Кунева възнамерява да популяризира дейностите по финансираната от ЕС оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. По нея българските училища, университети и научни институти би трябвало да получат около 1 млрд. лева. МОН възнамерява да купи и 35 100 шапки, тип “бейзболни”, става ясно още от документацията, както и 35 050 тениски – мъжки и дамски. Предвидена е поръчката и на 50 луксозни тефтера, които трябва да са на английски и български езици, а кориците да са от естествена кожа. Не са пропуснати и лазерно гравирани луксозни химикалки – също 50 броя. Планирано е закупуването на още хиляди химикалки, моливи, тефтери и т.н. Авторите на заданието на обществената поръчка не са пропуснали сред артикулите, с които МОН ще популяризира науката и образованието, да включат дори и 50 (словом: петдесет) запалки, които да позволят брандиране, да имат кожен калъф, както и да са метални. Както и още 100 запалки, но пластмасови. От документацията не става ясно дали те ще подаряват на ученици или на техните учители. Освен луксозни сувенири, с пари на български и европейски данъкоплатци, подчинените на Меглена Кунева, която отговаря и за подготовката на Българското председателство на ЕС, са решили, че могат да се закупят 10 комплекта с инструменти – отвертки, клещи и други, които също трябва да бъдат брандирани. Пари ще се дават и за 50 стъргалки за лед за автомобили, които трябва да са в комплект с метлички. И този артикул следва да се брандира. На фона на подаръчните комплекти за автомобили, МОН планира да закупи едва около 6000 USB флаш памети, които със сигурност биха били полезни, както за преподаватели, така и за учащи. За сметка това от бюджета от над двата милиона лева, сериозно количество ще отидат за отпечатването на стотици хиляди брошури, дипляни, плакати, флаери и други хартиени носители. Всичко това на фона на загрижеността на Европейския съюз към опазването на околната среда. Офертите на компаниите, които подадат документи, ще бъдат отворени на 19 септември 2016 г. Ако не се стигне до обжалване на процедурата, то тя би могла да приключи около президентските избори на 6 ноември 2016 г., така, че дори и при сценарий, че ГЕРБ загубят вота и премиерът спази обещанието си да подаде оставка, то Кунева ще остави колосално наследство на потенциалния си наследник от дребни сувенири, както и едри такива – чаши, пазарни чанти, куфари на колела, светлоотразителни гривни, часовници, календари, дъждобрани и много други артикули. Обявяването на поръчката от ведомството на Меглена Кунева (на 12 август, петък – бел. ред.) става на фона на позатихналия скандал отпреди две седмици, когато стана известно, че неин съпартиец е спечелил обществена поръчка за изработка и поддръжка на сайта на Българското председателство на ЕС през 2018 г., което е отговорност на вицепремиера. Към днешна дата на интернет-страницата продължава да липсва нужната информация за хода на подготовката на Председателството на ЕС за първото полугодие на 2018-та година. Преди два месеца вицепремиерът Меглена Кунева, която вече близо две години настоява за приемането на антикорупционен закон, лично пое управлението на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Това стана след като неправителствена организация сигнализира за злоупотреби при три проекта. Две години и половина след началото на програмния период по ОПНОИР е усвоен 0,17% от бюджета. Справка в интернет-страницата за изпълнение на оперативните програми показва, че тази, която МОН управлява е на последно място. 

Златина Карова: Учените няма да останат без абонамент за световните бази данни

Няма да допуснем българските учени да останат без абонамент за научната платформа Science direct за 2016 година, но МОН се нуждае от два месеца, за да влезе подготвено в преговорите за абонамента. Това увери в предаването „12+3“ Златина Карова, директор на дирекция "Наука" в МОН по повод блокирания абонамент за достъп до базата данни с научна информация, ползвана от БАН и университетите у нас. Карова цитира политическо решение на МОН от февруари, че достъпът до всички наукометрични и пълнотекстови бази данни ще бъде осигурен, но отбеляза, че дефицитът в бюджета на МОН от 2013 година насам не позволява изплащането на пълния абонамент, който за това издателство надхвърля 9 млн. лева. Миналата година договорът е бил подписан през декември. Готови сме да предложим и разсрочено плащане, увери Карова, като уточни, че едва в пет страни от ЕС този абонамент се поема изцяло от държавата, в останалите има научни консорциуми с участието на частни университети, които споделят тежестта на плащането. По думите й, получените от издателството предупредителни писма са рутинни и от МОН нямат нужда от натиск, защото добре разбират необходимостта от абонамента. В момента се водят преговори по данните, които са подавани от издателството, за да защитят цената която искат, уточни експертът, като подчерта, че са налице разминавания в статистиката за единичната стойност на пакета услуги, който се ползва и тъй като има завишаване на ползваемостта с 200 хиляди на година от 2011 година насам, това трябва да бъда доказано, за да се доверим че си струват тези пари. Достъпът на учените до базите данни е прекъснат от 15 август. Цялото интервю по темата чуйте в звуковия файл.

От МОН предвиждат въвеждането на пълна електронизация на училищната документация до 2018 г.

До края на 2018 г. Министерството на образованието и науката (МОН) предвижда въвеждането на единна електронна система, която да обединява цялата документация в училище, в това число електронни дневници и извинителни бележки. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, цитиран от пресцентъра на МОН, предаде бТВ. „Имаме идея да намерим правилния нормативен документ, който да не е свързан с медицинската тайна и да няма проблем с бележките“, обясни Стаматов в коментар за казуса с големия брой фалшифицирани бележки, който беше поставен на дневен ред в общественото обсъждане. Зам.-министър Стаматов е категоричен, че това води до неграмотност и незнание сред учащите се и именно това е причината от МОН да се заемат с проблема. Наскоро МОН поиска отсъствията да се извиняват с амбулаторен лист от преглед като по-надежден документ, който трудно може да се фалшифицира. Личните лекари обаче се противопоставиха на идеята, като посочиха, че този документ съдържа информация, чието разпространяване е нарушаване на лекарската тайна. Докато единната система не стане факт, се разглежда временен вариант за контрол на бележките. При уважителни причини за отсъствие до три дни учениците ще трябва да представят бележки от родителите си в свободен текст. Повече за временните мерки обаче ще стане ясно до месец, обяви заместник-министърът на образованието. Стаматов подчерта, че към пълната електронизация на училищните документи ще се върви стъпка по стъпка. „За едно училище изграждането на платформа е по-лесно и по-евтино – защитата не изисква толкова голяма степен на подготовка. В национален мащаб обаче не е така. В нормативите сме предвидили до края на 2018 г. да имаме единна платформа, която да обединява документацията“, посочи Стаматов.

Учителят Емил Джасим: Важно е човек да е влязъл в гетото преди да преценява защо не се случва ромската интеграция

Не смятам, че МОН се справя добре с формулирането на нещата напоследък, за да се стига до преформулиране. Това каза за предаването „Неделя 150“ по „Хоризонт“ учителят по история Емил Джасим от Центъра за образователни инициативи в коментар за обществения скандал около  т. нар. „ромски стипендии“ и допълни: По-скоро ме притеснява обществената реакция, която е много рязка и остра за нещо, което не е толкова важно, а за важнтие неща се мълчи. По отношение на интеграцията на ромите е много важно това, което се случва в гетата и изобщо фактът, че има гета. Според мен е много важно  човек да е влязъл в  гетото, да е разбрал как то работи  и едва тогава да преценява как се случва или защо не се случва ромската интеграция по добрите примери. Малкото деца, които се опитват да излязат от гетото, биват подложени на изключително брутална дискриминация в т. нар. „български училища“. Самият факт, че трябва да говорим за български и ромски училища, вече е проблем. Със сигурност няма да намерим отговорите, когато някой подскача от нечия карикатура, която повдига темата за неслучилата се ромска интеграция. Проблемът с ранното отпадане от училищата е социален и икономически, а не етнически или културен, категоричен е Джасим.  Имаме голям проблем с процента на ранно отпадащи деца от училище. Започват обикновено между 65 000 и 70 000 – средната бройка на випуск първокласници – а завършват, обикновено, около 50 000. Една трета, приблизително , отпадат някъде по пътя между 1-ви и 12-и клас. Това е над 30% Според учителя, малцинствата винаги са подложени  на един или друг натиск. Решението минава през едни или други програми, но те трябва да бъдат добре контролирани. Проблемът не е, че се дават стипендии на деца от малцинствен произход, а как изобщо се харчат парите за образование -   малко или повече безотчетно, тъй като не се знае, например, какви са мерките , които МОН взема за да подобри резултатите на външното оценяване: Стигаме до изключителен парадокс – МОН оценява работата на МОН. Очакваме ли  някой ден МОН да каже, че не си е свършило добре  работата  и да уволни половината си експерти? Трябва да можем да направим реална оценка на това как работи системата. На първо място ни трябват публични данни, които да са качени в лесен за обработка вид – нещо, което на този етап не се е случило. Имаме държавни зрелостни изпити от 2008 г. досега. Някой да ни е казал какъв е бил ефектът, в рамките на  5 годишен период, да речем. Да ни е казал по какъв начин ще се промени подготовката на учениците,  за да се постигне по-добър ефект? Нямаме никаква оценка на въздействието.

Математиците бойкотираха МОН

Математическата общност у нас бойкотира просветното министерство. Почти никой от университетите, към които МОН се обърна, не са откликнали на поканата да излъчат представители, които да обезпечат научно комисиите за провеждане на математическите състезания, научи в. "Сега". Проблемите започнаха в началото на ноември, когато 13 души от Съюза на математиците в България, които от 20 г. подготвят задачите за състезанията, се оттеглиха от комисиите. В остро писмо до МОН те се възмутиха, че избраните за т.г. членове на комисията за състезанията от 4-8 клас са напълно различни от тези, за които са се уточнили с министерството. По-конкретно, те възразиха срещу избирането на проф. Сава Гроздев, който според тях отдавна е компрометиран пред международната математическа общност, а научният му принос е незабележим. От СМБ са против и "узурпирането" от проф. Гроздев на редица състезания - той оглавява националните комисии за студентските олимпиади, за математическото състезание "Кенгуру", за състезанията между 4-8 клас, както и списание "Математика и информатика" - издание на МОН. Според математиците в качеството си на негов главен редактор проф. Гроздев е в конфликт на интереси, тъй като е редактор и на частното сп. "Математика +". От МОН неофициално потвърдиха, че действително не са получили предложения и са се видели в чудо как ще попълнят комисиите. Източници на "Сега" разказаха, че ведомството се опитва да намери из...

Янка Такева: Фирмата, от която МОН взима готовите задачи, разпространява отговорите на матурите

Председателелят на Съюза на българските учители (СБУ) Янка Такева коментира в предаването "Нещо повече" на програма "Хоризонт" Националния учителски събор и потвърди новината за увеличението на учителските заплати: От 1 януари 2017 година ще се увеличат заплатите на българските учители. Това е дна чудесна политика, която цели да бъдат мотивирани младите учители. Тази година се пенсионираха над 4000 учители. Младите хора идват да преподават мотивирани, когато са достатъчно добре финансово обезпечени. Към края на август тази година ще стане ясно колко учители не достигат за българската образователна система и как може да бъде минимализиран този недостиг. МОН трябва да наказва директорите, които нарушават Кодекса на труда. Много от учителите, които се пенсионират тази година, остават недоволни и огорчени от отношението към тях. Тя допълни: Образованието трябва да се управлява от професионалисти, за да могат да се съобразяват учебните планове, учебните програми с възрастовите особености на децата. Не може дете в трети клас да учи създаването на Втората българска държава или да му се поднасят задачи с две неизвестни. Демотивираме децата по този начин. Такева сподели, че е получавала заплахи от министерски чиновници и съветници: Всичко се знае по въпроса с матурите, но ме е страх да говоря на тази тема, защото мога да получа още заплашителни съобщения от министерски чиновници и съветници, които са все още на работа. Фирмата, от която МОН взима готовите задачи, разпространява отговорите. Госпожа Кунева трябва да реши въпроса с корупцията в МОН и тогава да тръгне да решава чрез Закона за корупцията големите неща в държавата. Цялото интервю с Янка Такева можете да чуете в звуковия файл.

Има достатъчно учители

 Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов увери, че няма опасност от недостиг на учители в началото на новата учебна година. По-рано по информацията на Агенцията по заетостта се каза, че в момента има близо 1400 свободни работни места за учители. БГНЕС припомня, че заради пенсионирането и съкращаването на 4500 учители, миналата седмица от Агенцията по заетостта обявиха, че се търсят спешно 1400 учители, които да поемат образованието на учениците от 15 септември. Според анализи на МОН в следващите години трябва да бъдат пенсионирани общо 45 000 учители. Интересът на кандидат-студенти и студенти към професията обаче е минимален. Юли и август са месеците, в които традиционно се търсят най-много учители във всяко българско училище или детска градина, обясни Стаматов и допълни, че това е времето, в което трябва да се осигури кадрово системата. През лятната ваканция някои учители намират нови работни места и се местят, същевременно в системата влизат нови кадри, каза още заместник-министърът, цитиран от пресцентъра на МОН. Стаматов припомни, че никога учебната година не е започвала без учители и че тази година броят на свободните работни места е съотносим с всяка предходна. Според него за решението на проблема с липсващите кадри занапред ще се търсят варианти за по-тясна връзка с висшето образование, както и ще се използват всички възможности, които законът дава, за отваряне на системата за специалисти, които нямат педагогическа специализация, но искат да работят като учители, например инженери и химици. БГНЕС припомня още, че 11,1 млн. лв. струва на бюджета на Министерство на образованието и науката съкращаването на 4500 учители. Това става ясно от проект за постановление, което правителството ще разгледа в края на месец август, вносител на постановлението е вицепремиерът и образователен министър Меглена Кунева. Проектът на постановление предвижда правителството да одобри допълнителни трансфери в размер на 14 143 735 лв., които ще бъдат платени на общините за финансиране на “Оптимизация на училищната мрежа”, “Осигуряване на съвременна образователна среда и “Без свободен час в училище”. Парите са за сметка на бюджетната програма на МОН “Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищно образование” за 2016 г. Най-голям дял от парите, които общините ще получат – 11,1 млн. лв. са за “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”. С тях ще бъдат обезщетенията по Кодекса на труда за месеците май и юни т.г. 2 342 908 лв. ще получат общините и за “обезпечаване на училищата с уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V-ти клас. 677 984 лв. МОН ще плати за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа учители в периода ноември 2015 г. – февруари 2016 г.

Остра реакция след скандалната обществена поръчка за над 2 милиона на Меглена Кунева

  Цялата система на образованието и науката са в стрес. От няколко месеца министерството на образованието и науката /МОН/ не плаща абонамента за поддържане на достъпа на българските учени до международната информационна мрежа. Без тази информационна мрежа нито един учен в България не може да работи. Това каза специално за БГНЕС академик Георги Марков по повод скандалната обществена поръчка на стойност 2 милиона лева на Меглена Кунева за рекламни материали – запалки, ключодържатели, антистрес топки и др. „Нямало пари за тази международна мрежа, но виждаме, че имаме пари за запалки. Освен и цигари да раздаваме на учениците. За съжаление, МОН не се ръководи от компетентни хора. Самата Меглена Кунева няма понятие от образование и от наука, но беше сложена на този отговорен пост по партийна линия. Нямаме късмет с просветните министри. Много одумваха предишния министър, но той поне беше преподавател от Софийския университет. Обявяването на подобен род поръчки е скандално. Крайно време е в МОН да разберат, че има приоритети и да се рекламира по този начин образованието е повърхностно. Да, водещи световни сили могат да си позволят подобен вид реклама, но те отделят милиарди за наука и образование. Ръководството на МОН трябва да спре да говори с кухи фрази от типа на „силата на знанието“ и подобни. Парите трябва да се дават там, където са крайно необходими“, каза още академик Марков

Изключват запалките от обществената поръчка на МОН

  ПР-отделът ще участва в изготвянето на нов списък с рекламни материали Запалките ще бъдат изключени от списъка с артикули от обществената поръчка на МОН за рекламни материали и сувенири. В нея бяха включени и други нестандартни пособия като стъргало за лед, плажни кърпи и др. След като миналата седмица вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева спря поръчката „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на МОН“ по П „Наука и образование за интелигентен растеж“, днес тя заяви, че ще бъде оптимизирана. Списъкът с новите артикули пък ще бъде преработен изцяло с участието на комуникационни експерти. Кунева обясни, че нестандартните рекламни материали се появили в обществената поръчка, защото чиновници от МОН копи-пейстнали предишни поръчки, които вече били одобрени. Затова и решили, че и в този случай нямало да има проблем. До прекратяване на поръчката се стигна след острата обществена реакция, че образованието ще се рекламира със запалки други нестандартни артикули. Кунева беше категорична, че изготвянето на рекламни материали е задължителна част от всеки проект, финансиран с европейски средства. Регламент и изискване на Европейската комисия е добрите неща, осъществени благодарение на Европейския съюз, да бъдат популяризирани чрез табели или сувенири, от които да става пределно ясно откъде са дошли средствата, поясни тя. По регламент за такива материали се отпускат 0.5 процента от стойността на всеки проект и ако те не бъдат реализирани, министерството трябва да върне на ЕК цялата сума за проекта. Кунева каза още, че средствата не могат да бъдат използвани за други цели освен за рекламни материали и сувенири. Не могат да бъдат използвани за компютри или бази данни, каквито мнения бяха изказани, посочи още тя. В одобрените дейности по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Техническа помощ“,  са предвидени средства за изработване на рекламни и информационни материали – изработка, дизайн и разпространение на информационни брошури, информационни материали, достъпни за хора с увреждания, листовки, наръчници, ръководства и обучителни материали за успешно изпълнение на проекти, изработка на други рекламни материали и др. По думите й всяко министерство, което оперира с европейски средства, осъществява подобни поръчки. Подобна поръчка от Министерството на образованието и науката е имало и през предишния програмен период в размер на 3 млн. лева. По думите на главния секретар на министерството Красимир Вълчев проектите, свързани с образование, засягат цялата образователна система – над 2500 училища, 2000 детски градини и близо един милион човека – деца, ученици и учители.

Емил Джасим: Чиновниците от МОН не вярват на българския учител

Чиновниците в МОН не вярват на българския учител. Начинът на обявяване на стандарта по гражданско образование до голяма степен задрасква автономията на учителя. Това мнение изрази в предаването "Преди всички" преподавателят по история и програмен директор на Центъра за образователни инициативи Емил Джасим: Чиновниците в МОН, които много отдавна са скъсали връзката си с реалността в класната стая, нямат доверие в българския учител.Той даде пример с недалечното минало, когато елементи на гражданското образование са били включени в часовете по различни учебни предмети и определи това като добър модел. Актуален случай - като този с Тютюневия град в Пловдив, може да бъде обсъден както в часа на класа, така и в часовете по история и по изобразително изкуство, дори в часа по химия, смята още Емил Джасим.  Сега, по думите му, с цялото затрупване със задължения на класния ръководител и предварително задаване на теми от Министерството за часа на класа се обезсмисля цялата свобода и доверие, които законът гласува на учителите: По този начин чиновниците от МОН успяват да бламират и обезсмислят новия закон за предучилищното и училищното образование. Притеснително от официалното представяне на промените, според Джасим, е и това, че министърът на образованието може да предлага нови теми в хода на учебната година. Остава съмнението до каква степен часът на класа е отворен да бъде действително час на класа, а не на класния ръководител - да може всеки да повдигне тема, която да бъде обсъдена, заяви още преподавателят:Някъде между патриотичното обучение и защитата на родината бе поставено обучението по демокрация. Не можем да учим някого на демокрация в отделен час, в отделен предмет. Това е все едно да си уговорим среща в осем часа след края на войната. Защо трябва да има отделни уроци по родолюбие? Това е нещо, което се възпитава всеки ден. Урок по демокрация може да се случи и в часа по химия, даде пример той, като разказа как по проект деца са решавали казус със замърсяване на околната среда и търсене на институционална реакция. Цялото интервю с Емил Джасим чуйте от звуковия файл.

Онлайн система на МОН ще свързва пазара на труда и учениците

Министерството на образованието и науката (МОН) започва работа по онлайн проект, който ще свърже пазара на труда и учениците. За целта ще бъде изграден допълнителен специализиран модул "Училище - пазар на труда" към съществуващия Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. На сайта на МОН е обявена и обществена поръчка с прогнозна стойност над 430 хил. лв., съобщи пресцентърът на МОН. Срокът за подаване на оферти е до 27 септември 2016 г. За портала Новата онлайн...

Успешна ли е новата система на МОН срещу преписвачите?

    За пръв път днес зрелостниците държаха матура по български език и литература на части, като нова мярка срещу преписвачите, съобщава БТВ. Скандалът с преписването избухна през 2014 г. Тогава bTV разкри схема за търговия с верни отговори, които зрелостниците получават чрез есемес по време на изпита.  В пореден опит да спре преписването Министерството на образованието и науката (МОН) раздели изпита на части, като зрелостниците не може да напускат залите преди да предадат материалите. Съгласно предприетите мерки днес, в 5:30 ч. сутринта, часове преди изпита, в сградата на МОН журналист определи изпитните въпроси сред 11 млн. комбинации. До този момент в МОН не са постъпили сигнали за злоупотреби, увери зам.-министърът Диян Стаматов. Ако се окаже, че системата с модулите е успешна, тя ще се прилага и занапред. Дилърите на отговори обаче също проявиха въображение – те предлагат услугата дори на вересия. Репортерът на bTV Мария Савкова и стажант-репортерът Виктория Готева решиха да тестват системата. Вечерта преди матурата те се свързаха с дилър, който твърди, че вече разполага с верните отговори. Предлага ги срещу 50 лева. Съгласява се да ги изпрати на нашите репортери под прикритие на доверие, с уговорката, че ще платят по куриер впоследствие. Проверка след края на изпита показа, че от 30 отговора на затворени въпроси само четири са верни.

От МОН очакват ден преди матурите да има стрес тест върху системата им

  Задължително ден преди провеждането на матурите ще има стрес тест върху системата на МОН, за да се провери с всички съществуващи възможности за проникване. Това съобщи пред журналисти заяви зам.-министърът на образованието Диян Стаматов, предаде БГНЕС. „Страницата на МОН веднага след сигнала в края на май месец беше окончателно финализиран моментът с паролата, която беше нужна. Постоянната й поддръжка трябва да има актуалност във всеки един момент, защото хакерските действия са постоянни”, заяви Стаматов. Той посочи, че само ден преди вторите матури тази година е имало опити за влизане на чувствителна група от хора. „Съдействието на служителите на ДАНС беше много важно, за да сме сигурни, че няма да се получи проблем”, призна Стаматов. Според него системата трябва да се променя постоянно, да се надгражда и служителите да са винаги много навътре в нещата. Догодина ще има още по-сериозни системи за защита на сайта на МОН, увери още Диян Стаматов.

Администрацията не подкрепи инициативата на Бъчварова

  Инициативата на вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова централната и местни власти да предоставят информация за публикуването й в Портала за отворени данни не се ползва с подкрепа от страна на администрацията. Това става ясно от публикувания проект на Доклад за напредъка по изпълнение на правителствено решение от 25 февруари 2016 г., с което бе приет списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат, предаде БГНЕС. Данните представляват основно регистри, спидъци и друга статистическа информация, която всяка от държавните институции изготвя, но досега е предоставяла едва след нарочно искане по Закона за достъп до обществена информация.  Съгласно Решение №214 на МС 304 набора от данни трябва да бъдат публикувани на Портала за отворени данни до края на 2016 г. Към момента са публикувани 145 набора от данни в скор, 49 не са публикувани, 19 набора от данни са публикувани частично, а 15 са публикувани предсрочно.  От отчета става ясно, че 162 общини не са публикували в срок определената с правителственото решение информация. Това означава, че над 60% от местната власт е бойкотирала инициативата на вицепремиера Румяна Бъчварова. Структурите, които са на подчинение на МС също не са от най-примерните по отношение разкриването на информация. Агенцията за ядрено регулиране например е трябвало да публикува три набора от данни още до края на април 2016 г., но към момента не е представила нито една база данни. За сметка на това Националният статистически институт е изпълнил ангажиментите си на 100%.  Дори пряко подчиненото ведомство на Румяна Бъчварова не е изпълнило възложената му задача. Оказва се, че МВР е трябвало да публикува списък с районните полицейски управления и служби за пожарна безопасност до края на април 2016 г., но това все още не е направено.  Министерство на енергетика и подчинените му държавни структури също са отличници, публикували са цялата изискана информация. Министерство на здравеопазването тепърва ще предоставя данните, които трябва да станат обществено достояние.  Министерството на земеделието и службите към него са публикували половината от информацията, останалата трябва да бъде достъпна до края на годината. Подобна е ситуацията с Министерство на културата и Министерство на икономиката. Министерство на младежта и спорта трябва да поправи файловете с информация за забранените субстанции, а тепърва трябва да предостави и регистър на спортните клубове. Министерството на образованието и науката е сред ведомствата, от които се очаква да представят най-голяма база данни. В същото време ведомството сериозно изостава в изпълнението на задачата. Оказва се, че МОН не е предоставил списък с научните инфраструктури, което е трябвало да стане до края на юли месец 2016 г. Липсата на тази информация контрастира с обявените приоритети на ръководството на МОН за изразходване на европейските средства за наука чрез създаването на специални центрове. Излиза, че това се прави, без обществото да е наясно каква е наличната научна инфраструктура, за да се прецени целесъобразността на евентуални бъдещи инвестиции. МОН не е публикувало и списък с броя на учениците и училищата, които са участвали в Олимпиади, нито тези, които са спечелили отличия. От доклада на Румяна Бъчварова става ясно още, че МОН не знае и какви български научни колективи са участвали Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”. Липсва публична и обобщена информация и за броя на студентите и докторантите обучавани в акредитирани висши училища по професионални направления. Този набор от данни е трябвало да бъде обществено достъпен още на 30 април 2016 г.  Басейнови дирекции към Министерство на околната среда и водите не са предоставили никаква информация. Така в пълна мистерия остава информацията за ред дейности, които се извършват във водните басейни, както и при използването на минерална вода.  Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява почти всички от поставените му цели, единствено Агенция пътна инфраструктура не е предоставила набор от данни за Системата за преброяване на трафика за броя преминали ППС-та.  Министерство на туризма, Транспортното министерство и Министерството на труда и социалната политика са публикували почти всички изискани бази с данни. С много предстоящи ангажименти са натоварени министерствата на правосъдието и на финансите.  От независимите институции - Българската народна банка не е изпълнила в срок до 31 юли публикуването на набор от данни за преките чуждестранни инвестиции, става ясно още от проекта на доклад на Румяна Бъчварова, който се очаква да бъде разгледан и приет от министрите в началото на месец октомври.

МОН запорира сметките на Медицинския университет

Министерството на образованието и науката (МОН) поиска съдействие от Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи за казуса с Медицинския университет в София. Вече трети ден членовете на назначената от МОН комисия за установяване законността на проведеното във вторник общо събрание не получават от организаторите му документите за него. Това съобщи на извънредна пресконференция вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя обяви, че е поискала от Министерството на финансите, до изясняване на обстоятелствата и категорична яснота кой представлява легитимно ръководство на университета, временно да бъде преустановено разпореждането със средства по сметката на висшето училище. Искаме да дадем знак, че има държава, която стои на страната на закона, заяви Кунева. До този момент МОН не е официално уведомено за избора на нов ректор. Уведомяването е обичайна практика във всички случаи на избори на органи на управление на висшите училища. Те представят в министерството задължително спесимените, които са необходими при извършването на различни административните услуги,  посочи Кунева. Тя добави, че медиите са дали притеснителна информация за начина на провеждане на събранието – на тъмно, с охрана, с гонене на членове на общото събрание и т.н. По думите й правилникът на Медицинския университет ясно посочва, че заседанията на общото събрание са публични, както и че протоколите от събранието и решенията му се публикуват на електронната стра...

МОН: Не може да има търговска реклама в учебниците и помагалата

По новия закон не може да има търговска реклама в учебниците, познавателните книжки и учебните помагала. Наличието на такова в стари учебници и помагала налага тяхното преработване. Това става ясно от отговор на Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с текст от учебно помагало, в който са цитирани три вериги за бързо хранене. Помагалото „Чета и разбирам“ за IV клас е било отпечатано през 2013 г., когато Законът за народната просвета не е забранявал наличието на продуктово позициониране в учебното съдържание. Обръщаме внимание, че в новия Закон за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 1 август тази година, има изрична разпоредба (чл. 152, ал. 2), според която в учебниците, познавателните книжки и учебните помагала, които са част от учебни комплекти, не може да има търговска реклама. МОН проведе разговори с издателя на учебното помагало и получи уверения, че същото ще бъде преработено, заявяват от ръководеното от Меглена Кунева министерство. От там припомнят, че съгласно новия закон само учебниците и познавателните книжки подлежат на одобрение от министъра на образованието и науката. Процедурата по оценяване и одобряване на проектите включва два етапа. Първо, от оценители, определени от министъра на образованието и науката, съгласувано с председателя на Българската академия на науката, които проверяват съответствието на проектите с държавния образователен стандарт за учебниците. Допуснатите до втори етап учебници се разпращат на началните учители или учителите по съответния предмет в цялата страна за одобрение относно тяхната пригодност за прилагане в училище. Учебниците и познавателните книжки, събрали над 50% положителни оценки от учителите, се одобряват със заповед на министъра. Според действащия от тази година закон Министерство на образованието и науката вече няма да одобрява учебните помагала, които подпомагат предучилищното и училищното образование, и ще се предлагат свободно в търговската мрежа. В тази връзка екипът на МОН призовава издателите да проявяват необходимия професионализъм и отговорност при изработването на учебните помагала. Отново приканваме учителите, разумно и отговорно да използват по-голямата свобода, която новият закон им дава, като особено внимателно подбират учебните материали, по които ще преподават. В момента се провеждат процедури за одобрение на нови учебници по новия учебен план и учебни програми, като в съответствие с поетапното им влизане в сила понастоящем се провеждат процедури за одобрение на учебници за I и V клас. Преди началото на учебната година приоритетно бяха одобрени учебници по история и цивилизации за V клас в съответствие с новата учебна програма по този учебен предмет, която е напълно различна от досегашната програма. Новият учебен план, съгласно закона, влиза в сила за учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в I и V клас. През следващата година ще бъдат открити процедури за нови учебници за II, VI и VIII клас.

Оглупяване чрез образователната реформа

 Българското общество е в напреднала фаза на национална образователна катастрофа. По мое мнение, тя има три главни измерения: интелектуално принизяване и по същество оглупяване; опростачване чрез отказ от традиционни ценности и поведение в обществото; отродяване, национален нихилизъм и чуждопоклонство. Интелектуалната катастрофа в българското образование се реализирана чрез: отказ на традициите на българското образование; налагането на чужди, колониални по своята същност образователни системи и стандарти; принизяване на националната култура; заместване на научните знания и културата от потребителството, от търговското начало в шоу-бизнеса.   За интелектуалното развитие Интелектът и интелектуалното развитие на личносттаимат своите индивидуални природни предпоставки за развитие. Интелектът се основава на умствените възможности, но има свойството да се развива и обогатява в процеса на развитието на обществото и чрез специфичните обществени условия, възможности и предпоставки. Той е равнозначен на познание, знание за природата и за обществото, знания, осигуряващи доминиране на рационалността в действията на личността над емоциите и чувствата. Основава се на възприемане, знаене на факти, формиране на представи, асоциации, разкриване на причинно-следствени връзки, разкриване на главното, същественото от несъщественото, основава се на качеството на мисловните процеси, в крайна сметка на ума. Както още на времето пише Аристотел „умът е не само знанието, но и умението то да се прилага“. Главният белег на интелекта е способността да се мисли, да се търсят и намират подходящи решения за всяка ситуация в природата и в обществото. Обратното е с глупостта и оглупяването. Глупостта е белег за ограничени умствени способности и недосетливост. Тя може да бъде по естествени биологични причини и/или най-вече поради слабости на образователния процес, семейната и обществена среда и личностните усилия за развитие. Оглупяването има две равнища – обществено и личностно. Като оглупяване разбираме придобиването по-малък обем знания и умения на сегашното младо поколение от тези на родителите и дори на прародителите, по-ограничени възможности за мислене и бързо мисловно съобразяване в определени и най-вече нестандартни ситуации. През т.нар. „преходен период“, българското образование се смъкна от най-високото равнище почти до долната си мъртва точка. Дори вече можем да прочетем прочувствени заглавия в пресата и в Интернет от типа „Децата ни удариха дъното!“ И това определение е свързано не само с неграмотността в писането от типа „Ханко брат“ (Хан Кубрат), „Въсил Левски“, „усвубуждавам“ и т.н. Правописни грешки винаги е имало и ще има, докато има писменост. Главното е равнището на знанията и уменията да се мисли и чрез мисленето тези знания да се използват в необходимия момент или време.Мисленето е неформална дейност, която се формира в детскоюношеската възраст и остава за цял живот.   Измеренията на оглупяването чрез образователна реформа Интелектуалното развитие и оглупяването са двете крайности на процеса на развитието на личността и на обществото. Те са в пряка връзка с равнището на образованието. Ако преди четвърт век българите се гордееха с равнището на българското образование, то бе поради високо равнище на знания и умствени способности на завършващите българските училища. По общо международно признание българските ученици бяха в първата десетка по редица международни сравнителни изследвания. Много са измеренията на оглупяването чрез провежданата образователна реформа. Но това, което най-вече води българското образование до оглупяване на нацията е въвежданото „дуално“ обучение и образование. Това е чужд модел, внедрен за децата на емигрантите и на най-декласирните елементи в немското, швейцарското и други общества. Вместо да знае и мисли, ученикът хваща професията и става най-прост бачкатор, човек без никакъв шанс някога да преодолее социалната неравнопоставеност в обществото. Твърдението, че бизнесът се нуждаел от изпълнителски кадри е несъстоятелна. Вярно е, че в момента някои български фирми търсят шлосери, стругари, заварчици и др. Само че свръх егоистите от българския бизнес „забравят“, че сега им трябва тази професия, но само преди десет години твърдяха че са енпотребни, а след няколко години ще се сетят, че им трябват други професии. Българското общество не е прислуга на бизнеса за да им осигурява персонал с ниска работна заплата, да запълва недостига на определени изпълнителски кадри. Забравя се най-главното, че днешният ученик ще има прекалено дълъг трудов стаж – най-малко 45 години. През това време ситуацията на пазара на труда ще се променя многократно и той трябва да има стабилна общообразователна подготовка, за да може по време на своя жизнен път да се адаптира към промените. Завършването на образованието само с елементарните трудови умения по определена професия са пречка за по-нататъшното личностно развитие на тези момчета и момичета, обрича ги на вечно слугинско място в обществото. Изместването на ценностите от знанието към парите доведе до снижаване на мотива на младите да учат, знаят и умеят, да мислят нестандартно. Силното подценяването на четенето и замяната му предимно от стандартните чужди мисли, заменянето му предимно с компютърни игри е непродуктивно за интелектуалното развитие. Четенето на учебника, на книгата (на хартиен или на електронен носител) дава възможност на обучаваният да формира своя индивидуална представа за факти, явления, процеси, събития и т.н. Пренебрежението към четенето се формира от намалените изисквания в училище, от намаленото учебно съдържание в учебниците и учебните помагала, от отрицателния пример на родителите. Пошлите телевизионни сериали, шоу-програмите, компютърните игри, заместиха четенето. Ако децата два пъти намалят използването на ИКТ за игри, и заменят мобилния апарат с мобилен електронен четец, или използват таблета за четене на научни, научно-популярни и художествени текстове, тяхното възприемане и усещане за света ще се обогатят неимоверно. И това ще помогне всеки от тях да формира своя представа и разбиране на природата, обществото, хората и средата около него. Налице е разкъсване на естествената логическа връзка на усвояване на знанията. Обучението има своята линия на развитие. Промяната и обезличаването на който е и да етап води до съществени проблеми във формирането на интелекта на децата. Възприемането на учебния материал, чрез слушане на урока, наблюдаване на природни и социални обекти, явления, четене на текст, на географски и исторически карти, лабораторни опити и упражнения и т.н. е само първото стъпало. Възприемането силно зависи от вниманието и паметта на учениците. Вниманието зависи не само от интереса. Безспорно интересът и предизвикването му е важната част от обучението. Но е грешна тезата на повечето родители и някои журналисти, че в училище трябва да се учи само интересното. Забравя се, че училището не е място за колективни занимания по интереси (забавачка), а място за целево провеждана трудова дейност за подготовка и социализация в обществото. В основата на липсата на интерес, както признават повечето деца, а не признават техните майки, е мързелът, леността, желанието да не се напрягат, да се занимават със значително по-лесни неща. Паметта е човешки феномен, който е продукт на биологична наследственост, но и предимно на целенасочена дейност за нейното развитие. Малцина са природно надарените със силна памет деца. Развитието на паметта става предимно чрез усвояването на учебния материал и запаметяването на определени факти. Тяхното запомняне зависи предимно от начина на възприемане. Развитието на ума става чрез упражнение за запомняне и свързване на запомненото с друго, запомнено преди това знание. Този метод е силно използван в обучението по чужди езици. Многократното изписване на чуждите думи води до тяхното запомняне като смисъл и графика и улеснява по-нататък съставянето на смислени изречения и на текст. Децата без запомняне на факти, думи, фрази и цели изречения не могат да възприемат околния им свят. В българското образование се води една упорита неразумна борба срещу запомнянето на факти. В отделни случаи има самоцелно запомняне на факти, но това са по правило изключения. Самоцелното зубрене на факти, понятия, думи и т.н. може да се премахне, но има много голяма опасност с изхвърлянето на този баласт да изхвърлим и умственото развитие на децата. Известният италиански писател Умберто Еко написа в писмото до внука си вярното определение, че загубата на паметта е болест на сегашното младо поколение. У нас много родители и ученици развиват тезата, че в ерата на Интернет не трябва да се помнят факти, обекти, явления и закономерности и т.н. Но Умберто Еко справедливо твърди обратното, че отговорът на въпросите чрез компютъра „убива желанието да запомниш информацията“ и „паметта е като мускулите на краката, Ако спреш да я упражняваш, тя ще закърнее, и ти … ще се превърнеш в идиот“. Бих добавил, че достъпът до лесно получаваната компютърна информация убива желанието да се помни, а това убива развитието на мисълта. Компютърът не може да замени човешката логическа памет. Компютърната памет е механична, не творческа, зададена, програмирана. А трябват ли ни нови поколения с подобна ограничена, със силно обеднена и технична програмирана човешка памет и мисъл? Сред най-добрите средства за развитие на паметта е ученето на текстове наизуст. Наизустяването не е папагалство. Да си припомним, че най-великите умове на Ренесанса в Европа са завършили т.нар. класически гимназии, в които са учили на латински поемите на древните писатели. Но тези умове, заредени с със силната памет са развили цялата наука и култура на ренесансовата епоха. Да си припомним и че добрите артисти запомнят текстовете си, но не са станали и не стават идиоти. У нас все по-малко се учат стихотворенията на българските поети писатели – Христо Ботев, Иван Вазов, Яворов, Смирненски, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Вапцаров и мн. др., както преди години това успешно се правеше в българското училище. Как да се учи история без да се запомнят годините на станалите събития? Как да се учи химия без Менделеевата таблица? И множество подобни въпроси и учебни ситуации. В българското училище е забравено главното, а именно че развитието на паметта е основата на развитието на мисловния процес. В българското училище все повече се усвояват знанията без тяхното разбиране. Образователните реформи създадоха предпоставки това разбиране да се стеснява поради недостиг на учебно време по общообразователните предмети и обеднено учебно съдържание. Това не позволява в клас да се разгледат новите знания през допълнителната призма, образно изразено чрез серия от отговори на серия от въпроси: какво е това? (класифициране); къде се намира? (териториална локализация); кога е създадено или става? (времева локализация); какво го е образувало, породило? (генезис; причинно-следствено обяснение); от какво се състои? (компоненти; вътрешна структура); как е свързано с други обекти, явления, процеси, предмети, феномени и т.н. (външни връзки и зависимости)? Обаче, за да се постигне разбирането на новите знания, самото ново знание, възприето и запаметено, се подлага на: анализ (разглеждане на неговите структурни елементи); синтез (свързване на знанията за отделните компоненти на новото знание); обобщение (определяне на най-важното, на най-същественото). А за всичко това трябва необходимото учебно време.   Механизмите на масовото оглупяване Те бяха заложени още в първата образователна реформа на СДС. Главният механизъм е съкращаването на общообразователния минимум от знания, които се усвояват в училище. Това означава по-малко знания по математика, литература, физика, химия, биология, география, философия и история. Разширено бе времето за обучение (учебните часове) по чужди езици, въведени бяха нови измислени учебни предмети, наподобяващи на някои от тези в Англия и Германия, но без съответната съдържателна обвързаност и вътрешен интегритет. Типичен е примерът с предмета „Човекът и природата“, в който бяха внедрени знания от физика, химия и биология без вътрешна връзка на учебния материал и синтеза им чрез природната география. Разширеното чуждоезиково обучение по същество се провали поради липсата за огромната част от училищата на правоспособни учители по чужди езици. Въведената преди това избирателност на учебните предмети бе доведена до абсолютният идиотизъм– вXI иXII клас почти да няма общообразователна задължителна подготовка. Вътре в структурирането на учебния материал бяха въведени абсурдни аритметични пропорции между часовете за нови знания и практически дейности, водещи да намаляване на фундаменталното знание за сметка понякога на твърде самоцелни часове за умения чрез упражнения, т.е. учениците да се упражняват по неща, за които знаят твърде малко. Силно бе подценено равнището на професионалното образование. Всичко това понижава качеството на образованието и пряко води до неговата деинтелектуализация. То води до фрагментарно усвояване на знанията, до обучение само по някои от основните съдържателни елементи, без да се развива връзката между тях. При намаления хорариум не могат да бъдат съкратени за изучаване на структурни елементи на знанието. Например, по литература се изучават около три пъти по-малко художествени произведения, отколкото са учили дядовците и бабите и около два пъти по-малко от родители на сегашните ученици. По история не може да бъде прескочена средновековната история, но тя се изучава съкратено и фрагментарно. Подобни съкращения на учебния материал станаха и в обучението по природните науки: по биология не може да бъде изхвърлено изучаването на влечугите, земноводните, птиците и т.н.; по география не може да бъде пропуснат континент или океан и т.н.. Свиването на новите знания води до свиване на възможностите за мисловна дейност, за разбиране на учебния материал и по същество води предимно до механично запомняне на факти, научни закони и закономерности. Раздуване на необходимостта от т.нар. „разтоварване на учениците“. Чрез преекспониране на отделни случаи и изолирани факти бе насадено у родителите и в обществото разбирането, че българските ученици са претоварени, че учат излишни неща. И последваха действията на МОН, които под давление на английските консултанти и финансите на Сорос рязко намалиха обема и обхвата на учебното съдържание. Това стана не чрез Закона, а чрез учебния план и учебните програми. По оценка на някои дългогодишни учители, обемът на новите знания се е намалил с над 50%, а в същото време се премина отXIнаXII класно обучение. И сега, поради „разтоварването“, голяма част от учениците в горните класове ходят на работа или по кафенетата и когато им остане малко време – на училище. Т.нар. „разтоварване“ достигна до гигантски размери. Намалелият учебен хорариум се съпровожда от намаляване на броя на учебните дни през годината. Това силно стеснява възможностите за повече знания и тяхното затвърждаване, за усвояване и развитие на методите за анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.н., т.е за развитие на мисленето и на ума. По някои данни от Интернет, продължителността на учебната година в България е с около една трета по-малка от тази във Франция, където в годината се провеждат средно над 950 учебни часа, а в българското училище са около 630-650 учебни часа. Е, ако това ако не е разтоварване, здраве му кажи! Френските майки не плачат, че децата им били претоварени. Популистките мантри за „облекчаване на обучението“, за „тежестта на ученическата чанта (раница)“, за „ученическия стрес“ и т.н. се използват умело от политиците за обезличаване на равнището на образованието. Българските десни политици са като лудите – нямат умора. Те непрекъснато увеличават ваканциите и празничните дни в училище. В повия закон се въведе освен традиционните ваканции и нова ваканция – около 1 ноември. Като добавим неучебните дни за националните празници, провеждането на избори, „дървените ваканции“, честването на денят на селището, фалшивите заболявания и т.нар. семейни причини се получава многократно и безкрайно разкъсван учебен процес. А всеки учител знае, че най-трудното е след ваканция и след отсъствие от учебни занятия. Профанирането на образованието и превръщането му в търговска дейност нанася непоправими щети на българското образование. На първо място са делегираните бюджети. Практиката парите да следват ученика/студента доведе до рязко снижаване на качеството на средното и висшето образование. За да си осигурят мизерните заплати учителите и преподавателите в университетите вече безгранично подаряват оценки за да запазят бройката ученици/студенти и постъпленията от държавния бюджет. Ниският дял на парите за образование и наука в държавния бюджет масово доведе до липсата на реална оценка за равнището и качеството на усвояваните знания и умения. Дори МОН се стреми все повече да разширява обхвата на децата на които да не се пишат оценки „за да не се стресират“. Липсата на реална оценка и грешната изкуствено завишена оценка действат демотивиращо. А без стимул за знание, стремеж само за диплома, няма интелектуално развитие. Все в тази посока е масовото развитие напоследък на т.нар. „елитни“ частни училища, в които има само две степени на оценяването – отличен (6) и слаб (5). И за награда образователният закон подари на частните училища пари, отнети от общинските и националните държавни училища. По същество само на децата на едрия и средния бизнес могат да се осигури по-престижно и качествено образование на децата и то предимно чрез наемане на частни учители и посещаване на извънучебни специализирани школи и курсове. Понижаването на качеството на обучение в университетите породи стремежа на голяма част от завършилите средно образование да учат в чуждестранни университети. В крайна сметка неолибералният остатъчен модел на финансиране на образованието и делегираните бюджети доведоха да силно снижаване на качеството на обучение. В духа на неолибералните постулати, е почти пълното унижаване на българските учители и преподаватели. Това стана чрез задържане на изключително ниско равнище на заплатите на учители и университетски преподаватели. Стана така, че обикновеният работник в голям магазин, който механично подрежда стоките по рафтовете, получава по-високо възнаграждение от учителя с висше образование. На учителите бяха отнети почти всички права, а им въведоха огромни нови административни задължения, твърде често нямащи нищо общо с образователния процес. Рязко се усили агресията и непочтителното отношение към учителите, роди се непозната в миналото агресия и насилие към тях. До голяма степен МОН силно бюрократизира учителския труд и от творчески го превърнаха в административно-бюрократичен. Това силно снижи стимула на учителите да работят качествено, обезличи високият обществен авторитет на българското учителство. Налице е липса на важни структуроопределящи знания, които да формират пълноправни граждани. Младите хора, които излизат от училище трябва да могат да се ориентират в морето от информация, дезинформация и манипулация по обществените въпроси. Гражданското образование е сведено до знания за: ЕС; мултикултурализма и най-общи разсъждения за човека и обществото. Младият човек става гражданин на основата на знания за самото общество чрез общообразователните знания, но и чрез знанията по икономика, политика и право. Сега знанията за политиката се формират, разпокъсано, чрез обучението по история (за политиката в миналото), чрез география (политически системи и тяхното териториално развитие, разпространение и специфика, електорална география, политическа география и геополитика) предимно като терминология и отделни аспекти в обучението по философия. Обучението по икономика е чрез история (история на стопанските дейности) и география (териториалното разположение на природните ресурси и стопанските дейности). Липсва обаче главното – знанието и разбирането на самата същност на икономиката, нейните основни понятия и закономерности, нейното функциониране, място и роля в обществото и живота на личността. Липсват и основополагащи знания за парите, пазара и пазарните механизми, пазарните регулации, и т.н. и т.н. Подобна е ситуацията и с обучението по право. Сега то е ограничено изучавано като философия на правото. Учениците излизат от училище без да знаят своите основни граждански права и задължения, без да познават механизмите на гражданското право, как да защитават своите интереси. През годините на прехода бе премахнато обучението по Основи на икономическите знания и Основи на правото. Липсата на пълнообхватно и пълноценно образование по гражданските учебни предмети история, география, философия, икономика и право прави млади хора лесно манипулируеми от властниците, от работодателите, от средствата за масова информация. Липсата на тези знания пречи на младата личност да търси и намира свои верни решения и ориентири в живота. Липсата на мислещи хора е в най-пълен интерес на едрия бизнес и овладялата държавните механизми бизнес-олигархия. По същество действителната цел на образователната реформа е да има хора без възможности за собствена личностна ориентация в обществените процеси. А такива хора най-лесно се манипулират.   Образователната политика В основата на интелектуалната катастрофа е образователната политика на управляващите, целяща разгромяването на българското образование. А каква е реформата зависи от поставените цели и стратегии. Действителната цел на образователните реформи бе скрита от обществото чрез прокламирането на мними хуманни цели. По същество действителната цел е деинтелектуализация на новите млади поколения, които заместват по-възрастните. В основата на постигането на тази цел се използват като параван формални хуманни цели като: грижа за здравето на децата, за премахване на претовареността и стреса на учениците; защита на правата на децата; равен достъп до образование; свобода и демокрация в училището; усвояване на нови европейски практики и т.н. Нашата образователна реформа по същество е отказ от запазване и обогатяване на националните образователни практики и тяхното обогатяване с нови подходи и предимно технически средства и най-вече на възможностите на ИКТ. В същност образователните реформи на прехода имат три основни подцели: а) създаване на средно образована работна ръка, потребна на примитивния български бизнес за извършване на непривлекателни обслужващи дейности в страната и във високоразвитите европейски и североамерикански държави; б) формиране на елитно образование за децата на богатите, чрез което неоглупените деца да заминат и бъдат интегрирани в западноевропейските и североамериканските учебни заведения и по този начин да се изсмуква национален интелектуален потенциал; в) намаляване възможностите на обучаваните да вникнат в същността и да разберат характера на обществените процеси, на огромното неравенство между хората и използването на техния труд от работодателите за обогатяване. Провежданите образователни реформи на прехода са по същество отказ от традициите, заложени в основата на българското образование още през Възраждането. От Освобождението до 1989 г. българското образование бе целенасочено към усвояване на нови знания, развитие на умствените способности на младите хора и подготовката им за реализация в живота, но не само и не толкова професионална, колкото общообразователна и култура реализация, т.е. създаването на нова, обновяваща обществото личност с по-висок професионален и духовно-културен статус и равнище на живот. Сега всички вече знаят, че българските ученици (ако махнем десетината ежегодни медалисти от международни състезания, които са по правило приятно изключение), са под средното европейско равнище на образование, показано чрез сравнителните международни изследвания. А и в българското общество като цяло има усещане за дълбока пропаст между равнището на българското образование и нарастващите обществени потребности за научно, техническо, икономическо и социално развитие. Новият образователен закон по същество усилва падането на равнището на българското образование. Законът на СДС бе диктуван на експертите на МОН от английските „експерти“ без право на мнение. Сега на ГЕРБ бе наложен нов калъп, под диктовката на соросоидния център от Будапеща и тлъстото скрито заплащане. Главните неща в закона са няколко.   Всичко това води до по-ниско равнище на интелекта на завършващите училището млади хора, понеже няма възможност за развитие на мисловните и умствени способности, за формиране на верни представи за природата и обществото, за развитие на способностите за мислене, за формиране на верни представи за случващото се, за съобразителност. Необходима е цялостна промяна, връщане към българските национални традиции в образованието и засилване на интелектуализацията в процеса на обучението.   5.11.2016 г. Анко Иванов – д-р по философия, дългогодишен учител и автор на учебни помагала

МОН сменя портретите на възрожденците в училищата

Ни в клин, ни в ръкав просветният министър Меглена Кунева реши да подарява портрети на наши възрожденци на българските училища у нас и в чужбина, информира в. "Сега'. 2800 комплекта с първите три фотокопия на портрети - на Васил Левски, Христо Ботев и Иван Вазов - скоро заминават за регионалните управления по образованието, откъдето ще ги разпределят към школата, обявиха вчера от МОН. В бъдеще оттам смятат да изпращат още портрети на исторически личности - на Аспарух, Симеон, Паисий и др. И в момента масово училищата имат портрети на същите възрожденци, владетели и просветители, така че реално МОН ще подмени едни репродукции с други. Целта на подетата инициатива е "училищата да разполагат с копия на най-добрите художествени творби, представящи български исторически личности", пише още в прессъобщението на МОН. От него става ясно и че цената на един комплект е около 4 лева и се покрива от министерството, т.е. за цялата акция ще са нужни 11.2 хил. лв. Към портретите били добавени интересни факти от живота на възрожденците или емблематични техни цитати. ...

МОН: Софийският, Техническият и Медицинският са водещите университети в страната

  Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Военно дело“. Данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg) очертават тенденция за постепенно подобряване на реализацията на пазара на труда на специалистите, придобили висше образование в България през последните 5 години, но в същото време потвърждават наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище, предаде БГНЕС. Това са основните изводи от шестото издание на Рейтинговата система, което беше представено днес на пресконференция в МОН. Всяка година над 50 хиляди кандидат-студенти са изправени пред избора на висше училище, специалност и професионално направление. Това е избор, който до голяма степен определя посоката в живота им, посочи вицепремиерът в оставка и образователен министър Меглена Кунева. Рейтинговата система помага на кандидат-студентите и техните родители да се ориентират в това многообразие и да направят своя информиран избор, подчерта тя. По думите й, освен за личния избор на университет и специалност, Рейтинговата система има и значение за реализирането на политики, като например синхронизирането на висшето образование с нуждите на обществото и пазара на труда. Тя е и ключов фактор за подобряване на структурата и ефективността на висшето образование в България и използвам случая да призова висшите училища да се възползват максимално от този инструмент и да определят кои са силните им специалности, каза още министърът. Тя припомни, че с последните промени в Закона за висшето образование и новия модел за определяне на план-приема се цели да се повиши качеството на висшето образование и да се обвърже с потребностите на икономиката и обществото като до 2020 г. финансирането на база качество достигне 60%. В последните години се наблюдава рационализация на избора както при студентите, така и при самите висши училища, посочи Георги Стойчев от институт „Отворено общество“, партньор на МОН в изготвянето на Рейтинговата система. Според обновените данни в системата за 2016 г. средният осигурителен доход на завършилите български висши училища нараства от 925 лева през миналата година до 1020 лева през настоящата, а делът на регистрираните безработни сред тях спада от 3,74% през миналата година до 3,38% през 2016 г. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства от 46,54% до 47,34% през 2016 г. Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Военно дело“. Най-висока е регистрираната безработицата сред завършилите професионалното направление „Социални дейности“ (5,46%). През 2016 г. това е единственото професионално направление, в което се наблюдава безработица над 5%, докато през миналата година с подобна висока безработица се отличаваха 6 професионални направления. Най-ниско е приложението на придобитото висше образование сред завършилите Туризъм (19,29%). Най-високи средни доходи получават завършилите професионалните направления „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Проучване и добив на полезни изкопаеми“, „Обществено здраве“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Военно дело“, „Металургия“, „Фармация“, „Медицина“ и „Електротехника, електроника и автоматика“. Завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Администрация и управление“ в Американския университет – Благоевград, се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.   Най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат приетите студенти в първи курс в направленията „Медицина“ (5,55), „Фармация“ (5,50) и „Дентална медицина“ (5,46). С най-нисък успех от завършено средно образование са първокурсниците в направленията „Металургия“ (4,16), „Материали и материалознание“ (4,25) и „Животноводство“ (4,32). Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – София, и Химикотехнологичният и металургичен университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации. Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. В изданието на системата за 2016 г. са включени допълнителни индикатори, измерващи регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика и местния пазар на образователни услуги. Според стандартизираните класации за 2016 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е с лидерски позиции в 21 от 25 професионални направления, с които участва в класациите. Техническият университет – София, има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направления, застъпени в него. Медицинският университет – София, е първи в 5 от 5 професионални направления, в които обучава студенти. С по три първи места са Аграрният университет в Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, а две класации се оглавяват от Лесотехническия университет в София. Други 14 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. В 8 класации на водещи места са висши училища извън столицата. В Рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение. Рейтинговата система е достъпна на български и на английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg. Изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2016 г. е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ – София, и Сирма Солюшънс в изпълнение на договор с предмет „Актуализиране и поддръжка на Рейтинговата система за висшите училища в България за 2016 г.“. 

Завършва обучението на младежи по проект „Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проект“

 На 29 юни  (сряда) 2016 г. в 09.00 часа Националното сдружение “Младежки глас” ще проведе последното обучение към проект „ Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проект “ в гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Петко Каравелов 38А (до блок 38А, срещу Паметник на летците).   Проектът е финансиран  по програма „Европа” от Столичната община. Партньори са Район „Триадица“ към Столична община, Национално представителство на студентските съвети в България, Столична агенция за приватизация и инвестиции и Център за учебно-тренировъчните фирми към МОН, откъдето ще бъдат осигурени лектори. Целта на проекта е да запознае млади хора между 16 и 29 години в тънкостите на бизнеса. В края на обучението те ще могат сами да изготвят и да прилагат научените стратегии за развитие на собствен бизнес. В сряда обучаващите напълно безплатно ще  разберат  необходимостта да работят в екип и ще го приложат на практика. В програмата за 29-ти е заложено още маркетингови и търговски стратегии за малък и среден бизнес. Лекторите ще бъдат Дария Маврудиева, директор на Център на учебно-тренировъчните фирми, МОН и Ирина Добриянова, гл. експерт в Център на учебно-тренировъчните фирми, МОН. 

Завърши проект „Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проект“

 Национално сдружение „Младежки глас“ завърши успешно на 29. юни т.г. последният етап от обучението на млади хора по проект „Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проект“, финансиран по Програма Европа 2016 на Столична община, в партньорство с Район Триадица на Столична община,  Национално представителство на студентските съвети в България, Столична агенция за приватизация и инвестиции и Център за учебно-тренировъчните фирми към МОН.  Сред присъстващите на събитието бяха Николай Николов, общински съветник и  член на Програмния съвет на Програма Европа и  Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Те  пожелаха успех  на младежите и добра реализация с получените знания. Националният координатор на  сдружение “Младежки глас” Вадим Рошманов коментира, че поставените цели на проекта са изпълнени. 35 младежи от днес ще имат възможност сами да изготвят и да прилагат на практика стратегиите за развитие на собствен бизнес. Преминалите обучение получиха сертификат за успешно завършване. В заключение Димитър Панчев, председател на “Младежки глас” - клон София, заяви, че националното сдружение води  последователна политиката и ще продължава да работи за младите хора, като ги  насърчава да бъдат обществено полезни на страната. Панчев благодари на всички партньори за оказаното съдейстие през целия етап на обучение. Лектори на всички модули бяха Дария Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми към МОН и Ирина Добриянова, гл. експерт в Център за учебно-тренировъчните фирми, МОН. Гост-лектор беше  Стамен Тасев, бивш директор на Българския форум на бизнес-лидерите.