01.12.2016

Резултати от търсенето

Лукарски: Няма нищо нередно жена ми да работи с представители, с които и аз като министър съм се срещал

  “Като юрист, министър Лукарски познава много добре и съблюдава стриктно българското законодателство, като спазва и международно установените практики за етично поведение”. Това се посочва в отговор на Министерството на икономиката във връзка с предстоящия семинар за консултации за достъп на български продукти до американския пазар, който се организира от съпругата на министъра - Ива Йорданова-Лукарски, пише БГНЕС. От анонса на събитието става ясно, че участие във форума ще вземат представителят на службата по търговско-икономически взаимоотношения със САЩ, както и съветник на икономическия министър. Самото събитие, за участие, в което се събира такса между 320 и 1000 лв. трябва да се проведе на територията на “София Тех Парк”, чийто принципал е Министерството на икономиката. От отговорите на икономическото министерство се разбира, че ведомството не знае за предстоящото прибиране на ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси Иво Константинов, който е анонсиран като един от лекторите на семинара, организиран от Ива Йорданова-Лукарски. Министерство на икономиката информира още, че по време на визитата на Божидар Лукарски през септември месец 2016 г., министърът на икономиката се е срещал с представител на Roberts Group International. Трима от шестимата лектори на семинара на министершата са именно от същата частна американска компания. Оказва се, че това съвпадение не притеснява ръководството на икономическото ведомство. За предстоящия семинар на 24 и 25 октомври 2016 г., организиран от Ива Йорданова-Лукарски, в София трябва да пристигнат трима представители на Roberts Group International – двама юристи и бивш дипломат. Едночасова индивидуална сесия с един от тях струва 1000 лв., без ДДС. Таксата се заплаща авансово по банков път към компанията: “Следваща станция: България” ЕООД, собственост на жената на Лукарски. БГНЕС публикува въпросите и получените в понеделник вечер отговори от Министерство на икономиката по темата: Въпрос: На каква стойност възлиза работното посещение на министър Божидар Лукарски в САЩ през септември месец 2016 г., както и кога за последно Министерство на икономиката и/или Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия са представяли пред български производители и търговци възможностите за достъп до американския пазар? Отговор: Разходите на посещението на министър Лукарски в САЩ в периода от 12 до 16 септември за дневни, квартирни и пътни възлизат на 12 554,97 лв. и са отчетени съгласно установения ред. През последните две години Министерство на икономиката и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия не са организирали специални събития за представяне на възможностите за достъп до американския пазар на български предприятия поради липса на определен бюджетен ресурс за тази дейност. Възможностите за търговия с всички държави, в които страната ни има СТИВ, се представят пред всички работодателски организации и заинтересованите български компании по време на годишните срещи на СТИВ. Такива през последните две години се състояха през месеците юни 2015 г. и юли 2016 г. Въпрос: На какви разноски ще пътува по маршрута Вашингтон-София-Вашингтон г-н Иво Константинов, ръководител на Търговската служба към българското посолство в САЩ, за участие във форум на 24-25 октомври 2016 г. в София, на който ще се представят възможностите за осигуряването на достъп на български производители до американския пазар? Отговор: Представителят на службата по търговско-икономически взаимоотношения със САЩ г-н Иво Константинов не е командирован от Министерство на икономиката в посочения период и не е поеман никакъв разход от страна на министерството. Въпрос: Наясно ли е ръководството на Министерството на икономиката, че г-н Константинов, както и г-н Владимир Каролев – съветник на министъра на икономиката, са анонсирани като лектори на семинар, който се организира от “Следваща станция: България” ЕООД и за което се събира такса за участие от представители на българския бизнес? Отговор: Министерство на икономиката не участва в организацията на семинара, за който става въпрос, нито финансово, нито като институционална подкрепа. Като търговски представител на България в САЩ в преките задължения на г-н Константинов влиза и създаването на контакти между търговски дружества, активизирането и промотирането и на възможностите за търговия и инвестиции между двете страни. Съветникът на Министъра на икономиката Владимир Каролев не е държавен служител и е свободен да участва в лекции, семинари и други публични събития по собствено желание, без участието му да ангажира Министерство на икономиката. Относно събирането на такси за участие, по този въпрос можете да се обърнете към организаторите. Въпрос: Кога и срещу каква такса е сключен договор за ползване на Лабораторен комплекс, част от “София Тех Парк”, от “Следваща станция: България” ЕООД на 24 и 25 октомври 2016 г.? Отговор: “София тех парк“ е държавно дружество, чийто принципал е Министерство на икономиката. Дейностите на това дружество включват и отдаване под наем на зали и помещения за провеждане на мероприятия, като тарифите за тази дейност са установени и публични. Наемането на зали е въпрос на частно-правни договорености и дружеството може да бъде запитано за договорните си отношения с всеки партньор. Въпрос: Провеждал ли е министър Лукарски официални, работни или неформални срещи с представители на Roberts Group International и ако такива са осъществени, какви са били дискутираните теми? Отговор: По време на посещението на министър Лукарски в САЩ през септември бяха проведени множество от срещи с американските делови среди. Във Вашингтон той представи възможностите за инвестиции и търговия с България пред американски компании членове на Американско-Централноевропейската бизнес асоциация (ACEBA) и пред Бизнес съвета за Международно разбирателство (BCIU). Министър Лукарски посети и Арканзас и се срещна с губернатора на щата Ейса Хътчинсън. Той участва в срещи множество водещи компании от щата, като на среща с бизнеса от Съвета на Северен Арканзас, на която е присъствал и представител на Робъртс груп. Въпрос: Дали г-н Лукарски приема за напълно естествено и нормално, съпругата му да осъществява частна консултантска дейност по въпроси, които имат пряко отношение към работата му на министър на икономиката, както и към дейността на институции, спрямо които се явява принципал? Отговор: Като юрист, министър Лукарски познава много добре и съблюдава стриктно българското законодателство, като спазва и международно установените практики за етично поведение. Въпрос: Дали г-н Лукарски възнамерява да вземе участие в предстоящия на 24 и 25 октомври 2016 г. семинар на тема: “Бизнес в САЩ – практически насоки за износ и навлизане на американския пазар”? Отговор: В програмата на министър Лукарски не е предвидено участие в това събитие. БГНЕС очаква отговор и от ръководството на “София Тех Парк” АД във връзка с предстоящия семинар. В последните месеци ръководеното от Божидар Лукарски Министерство на икономиката предприе редица рокади в управлението на “София Тех Парк”.

Съпругата на Лукарски използва ресурс на икономическото министерство за свой бизнес

  Двудневен семинар “Бизнес в САЩ – практически насоки за износ и навлизане на американския пазар” организира след две седмици съпругата на икономическия министър Божидар Лукарски – Ива Йорданова-Лукарски, пише БГНЕС. Оказва се, че в реализирането на частната консултантска дейност на министершата са ангажирани и служители от ведомството на Божидар Лукарски. А самото събитие ще се проведе на територията на “София Тех Парк”, в което основен акционер е Министерството на икономиката. “Българският пазар е малък. И всеки бизнес, който иска да има стабилни приходи и да расте бързо, е длъжен да гледа навън. Основен пазар за българските износители е Европейският съюз, но това далеч не е единствената възможност. Макар да е по-далеч, САЩ също предлага значителни възможности на родните предприемачи”. Това е само част от анонса за двудневния семинар, който “Следваща станция: България” ЕООД организира на 24 и 25 октомври 2016 г. в Лабораторен комплекс на “София Тех Парк”. Едноличен собственик на фирмата-организатор е съпругата Божидар Лукарски – Ива. Дружеството е регистрирано през август 2015 г. и по всичко изглежда предстоящото събитие е първи опит за навлизане в консултантския бизнес на министерската съпруга. Българските производители и търговци, които желаят да разберат как може да се докоснат до “американската мечта” или просто до американския пазар ще трябва и да платят такса за участие. За участие в лекциите през първия ден и за включване в търговското изложение на втория ден, таксата е 400 лв., без ДДС. Фирми, които са членки на КРИБ, ползват отстъпка и таксата е 320 лв., без ДДС. В цената влиза и обяд през първия ден. За едночасова индивидуална консултация “тет-а-тет” с лектор таксата е 1000 лв., без ДДС. Парите трябва да се преведат до 20 октомври по сметка на “Следваща станция: България” на Ива Йорданова-Лукарски. Като основни лектори са анонсирани трима представители на частна американска компания, която е специализирана в консултации и юридически услуги. Има и трима български лектори – двама от тях са представени като представители на Министерството на икономиката, а третият е самата съпруга на икономическия министър. Ръководителят на Търговската служба към българското посолство във Вашингтон Иво Константинов ще трябва да се прибере от САЩ, за да участва в семинара. От времето на съветник на министъра на икономиката ще трябва да отдели и Владимир Каролев, който също е вписан като лектор. Ангажирането на държавни служители в лицето на двамата представители на Министерството на икономиката в частен консултантски проект поставя най-малкото въпроса, защо подобен форум, при това безплатен, не бъде организиран от самото ведомство или от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Още повече, че сред стратегическите цели на ИАНМСП е подпомагане на ефективното външноикономическо сътрудничество, както и “подобряване на експортните позиции на малките и средните предприятия”. Един от възможните отговори, защо това не е направено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, а се организира с търговска цел от жената на икономическия министър, може да се намери в обстоятелството, че Изпълнителната агенция е към Министерството на икономиката. А повод има, защото само преди месец на работно посещение в САЩ бе именно Божидар Лукарски. След срещите си зад Океана министърът на икономиката дори се похвали, че е обсъдил възможностите за доставка на български стоки за търговските обекти на най-голямата търговска верига в света “Уолмарт”. Вместо Лукарски да отчете и да представи възможностите за достъп на български стоки до американския пазар, изглежда това възнамерява да стори съпругата му, при това срещу съответната такса. Ива Йорданова-Лукарски е сред шестимата лектори на семинара. Тепърва Министерството на икономиката ще трябва да обясни дали намира за редно на територията на държавно дружество, на което министърът на икономиката е принципал, да се провежда събитие, което се организира от министершата. В последните месеци ръководеното от Божидар Лукарски Министерство на икономиката предприе редица рокади в управлението на дружеството “София Тех Парк”. БГНЕС припомня, че освен като съветник в служебното правителство на Георги Близнашки, Йорданова-Лукарски се представя и като основател на Българо-американската бизнес асоциация. Преди две години Йорданова не успя да остане начело на Държавната агенция за българите в чужбина, където бе назначена от служебния премиер. Заради остра реакция на българи от чужбина, Йорданова бе принудена да се оттегли.

Лукарски: Кръговата икономика е приоритет на председателството ни на ЕС

  Кръговата икономика ще бъде един от основните приоритети на българското председателство на ЕС. Постигането на устойчив икономически ръст изисква плавен преход към модела на кръгова икономика, а това означава промяна в начина на потребление и ориентиране към повторна употреба, предаде БГНЕС. Това посочи министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с министъра на външната търговия и сътрудничеството на Кралство Нидерландия Лилиан Плумен в Хага, съобщиха от МИ. Плумен подчерта, че темата за кръговата икономика е приоритетна за холандската страна и България може да разчита на тяхната подкрепа в тази насока. Конкретни сфери в областта на кръговата икономика, в които Холандия може да ни предостави експертна помощ по думите на холандския министър са управлението на отпадъци и превръщането им в енергия. Според министър Лукарски преходът към кръгова икономика може да бъде иницииран от сектори, в които това е икономически целесъобразно, както и такива, в които са налични необходимите технологии. Цялостният подход на страната ни в разработването и прилагането на модела на кръгова икономика към българската среда изисква анализ на необходимите за осъществяването му инвестиции, както и осигуряването на широка обществена подкрепа, допълни икономическият министър. Той подчерта, че България трябва да се възползва оптимално от наличните инструменти за подкрепа, за да постигне по-ефективно използване на ресурсите и по-активно прилагане на научни изследвания и иновации с такава насоченост. Такива са Европейският фонд за стратегически инвестиции и програма „Хоризонт 2020“ в областта на инициативата „Промишленост 2020 в кръговата икономика“, която възлиза на 650 млн. евро. В тази връзка министър Плумен заяви, че холандската страна обмисля мисия у нас през 2017 г. с цел проучване на пазара и възможностите за реализиране на инициативи в подкрепа на прехода към кръгова икономика по програма „Хоризонт 2020“. По време на срещата двамата министри обсъдиха още потенциално сътрудничество в посока насърчаване на високотехнологичните сектори на българската икономика и привличане на повече инвестиции от холандски компании в тях. По думите на икономическия министър българската икономика е с недостиг на високотехнологични предприятия и интензивни на знание услуги, а увеличаването на делът им е един от приоритетите в провежданата от българското правителство политика. „Бихме искали да се кооперираме с холандските фирми в този сектор, които знаем, че са едни от водещите в света“, посочи още той. Според Лукарски динамичното развитие на ИКТ сектора у нас е предпоставка за увеличаване и разширяване на холандските инвестиции в тази сфера. Нидерландия е водещ инвеститор у нас, а през последните години заема и лидерската позиция с общ обем на преките инвестиции от над 7 млрд. евро за периода 1996-2015 г. По думите на министър Лукарски този факт прави Холадния стратегически и много важен партньор за страната ни не само в сферата на високите технологии, но и други области от взаимен интерес. "Активно развиващите се през годините търговско-икономически отношения между България и Холандия са сериозна база за задълбочаване на двустранното ни сътрудничество и в областта на търговията“, заяви на срещата министър Лукарски. Конкретни области, в които има потенциал за успешни партньорства между български и холандски фирми са текстил и облекло, производството на мебели и дървопреработването, морската индустрия и корабостроенето, научната и развойна дейност, иновациите, управление на води и отпадъци, транспортна инфраструктура и др. Сред обсъдените теми бяха и разширяване на достъпа на български малки и средни фирми и стартиращи предприятия до холандския пазар, като по думите на министър Лукарски за много от тях е все още трудно да се ориентират за възможностите за проникване на холандския пазар и намиране на партньори. Министър Лукарски подчерта още, че за страната ни особено ценен би бил холандският опит в сферата на иновациите и научно-изследователската дейности и по-специално предоставянето на подкрепа за компании, разработващи иновативни проекти и привличането на инвеститори във високотехнологични производства чрез изграждането на технологични и индустриални паркове. Той допълни, че страната ни развива приоритетно „София Тех Парк“ – проект, насочен към стимулиране на технологичния трансфер и повишаване на конкурентоспособността, който цели да създаде подходяща платформа за коопериране между наука и индустрия. Той представи и идеята за създаване на регионален иновационен хъб в София в рамките на мрежата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). По думите на Лукарски такъв хъб предоставя редица възможности за сътрудничество и обмен на практики между България и Холандия, както и привличането на водещи университети от двете страни, които да работят заедно с бизнеса. Двамата министри обсъдиха още темата за корпоративната социална отговорност (КСО), която е особено важна за холандския бизнес и общество. У нас този ангажимент на компаниите не е толкова силно застъпен. По думите на министър Лукарски българското правителство работи в посока засилване на ангажиментите на държавата като координатор за ускореното прилагане на политиките в сферата на КСО. Той допълни, че като добра практика и стимул за компаниите през годините са се очертали конкурсите за постижения в тази област и наградите за отговорен бизнес. За периода януари-март 2016 г. износът на страната ни за Нидерландия е в размер на 140.0 млн. Евро, отчитайки ръст от 13.2%, в сравнение със същия период на 2015 г. Този износ заема 2.6% от общия износ на България за периода. Вносът от Кралство Нидерландия за януари-март 2016 г. е на стойност 223.8 млн. евро. Това е ръст от 9.8%, в сравнение с първото тримесечие на 2015 г. Този дял е 3.2% от общия внос и се нарежда на 10-то място в българския внос. Салдото все още е отрицателно за България и е на стойност -83.8 млн. евро. През 2015 г. износът за Нидерландия е в размер на 540.2 млн. евро (9.2% ръст в сравнение с 2014 г., 2.3% дял и 10-то място в българския износ), а вносът от Нидерландия възлиза на 882.7 млн. евро (22.6% ръст спрямо 2014 г., 3.3% дял от общия внос, 10-то място във вноса). Салдото е отрицателно за България и е на стойност -342.5 млн. евро.

Съпругата на Лукарски: В организирането на семинара не е ангажиран финансов ресурс на Министерство на икономиката

  Съпругата на министъра на икономиката Божидар Лукарски – Ива Йорданова–Лукарски изпрати писмо до Агенция БГНЕС, в което дава подробности за подготвяния от нейната компания семинар за осигуряването на достъп до американския пазар за български стоки. Позицията на Ива Йорданова–Лукарски публикуваме без редакторска намеса: “Във връзка с Ваша публикация от 10 октомври 2016г., озаглавена „Жената на Лукарски завъртя частен бизнес, ползвайки ресурс на Министерство на икономиката”, бих искала да направя няколко уточнения. Вярвам, че тъй като те са съдържателни, ще намерите за нужно и възможно да ги отбележите във Ваша следваща публикация по темата. Факт е, че съм съпруга на министъра на икономиката - Божидар Лукарски. Факт е, че чрез своето дружество „Next Stop: Bulgaria”, и с подкрепата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и сп. „Икономика”, организирам двудневен семинар на тема „Бизнес в САЩ – практически насоки за навлизане на американския пазар”. Също така е факт, обаче, че в организирането на семинара не са ангажирани по никакъв начин финансови ресурси на Министерство на икономиката! В действителност, програмата на семинара предвижда участие на ръководителя на търговската служба към българското посолство във Вашингтон - г-н Иво Константинов. Това участие е планирано да бъде осъществено чрез онлайн връзка, която в съвременното ни технологизирано общество, е нормален и ефективен начин на комуникация. В този смисъл, г-н Константинов нито ще пътува за България, нито ще бъдат харчени средства за неговото участие в семинара, а самият той ще се включи в него в извънработно време. Считам за напълно естествено и дори задължително, участниците в семинара да получат начална информация за механизма на партньорските отношения между български компании и тези в САЩ именно от професионалист, занимаващ се с тези отношения. Излишно е да се казва, но се налага да подчертая, че за това свое участие г-н Константинов няма да получи никакъв хонорар. В семинара ще участва на живо г-н Владимир Каролев, който освен нещатен съветник в политическия кабинет на министъра на икономиката, е дългогодишен експерт по въпросите на инвестициите и международната търговия. Г-н Каролев нееднократно е подчертавал, че за него излизането на български стоки и услуги на международните пазари е лична кауза и също заяви готовност да участва в семинара без никакво заплащане. Третият български лектор в семинара съм аз, която имам необходимата квалификация (завършила съм Международен бизнес в колежа Бъркли) и поради няколкогодишното си пребиваване и професионално развитие в САЩ, имам сериозни наблюдения за затрудненията, които българските търговци имат при излизането на американския пазар. За място на провеждането на семинара избрах СОФИЯ ТЕХ ПАРК, защото считам, че е по-добре компанията ми да заплати средства за наемане на помещения на българско държавно предприятие, чиято идея е именно да бъде център за създаване и развитие на бизнес иновации, а не на чуждестранни вериги хотели, предлагащи подобни възможности. За ваше сведение, сумата от 1620 лв, която „Next Stop: Bulgaria” заплаща на София Тех Парк за наем, е доста по-висока от тази, която ми предложиха няколко четиризвездни хотела в София. Таксата за участие в семинара е предвидена именно, за да покрие наема, поискан от София Тех Парк, както и други разходи по провеждането му, в това число обяд за участниците, кафе-паузи, мултимедии и микрофони, симултантен превод, и др. В бюджета на събитието не са предвидени никакви лекторски хонорари. В следващите инициативи на „Next Stop: Bulgaria”, планирани за идната година, сме предвидили да проведем подобни семинари в сферата на туризма и земеделието. С настоящето, се възползвам да Ви поканя да присъствате и по възможност да отразите във Вашата медия семинара, като дълбоко вярвам, че точно с подобни действия все повече българските производители и търговци ще увеличават присъствието си на световния пазар. Това е и целта на създаденото от мен дружество. При интерес от Ваша страна съм готова, след приключването на семинара, да Ви запозная и с конкретните финансови резултати от него. Както при всяко ново начинание, не се очаква те да бъдат отлични, но се надявам , че всяко следващо събитие, ще дава все по-добри резултати, както за участниците в него, така и за самото дружество.” БГНЕС припомня, че от съобщение на Министерството на икономиката до Агенцията вече стана ясно, че Божидар Лукарски не смята за нередно съпругата му да развива частен консултантски бизнес с компания, с представител на която министърът се е срещал през месец септември 2016 г. “Като юрист, министър Лукарски познава много добре и съблюдава стриктно българското законодателство, като спазва и международно установените практики за етично поведение”, написаха от МИ до БГНЕС. От ведомството уточниха още, че при последната визита на Божидар Лукарски в САЩ, той се е срещал с представител на компанията Робъртс груп. Трима от лекторите на предстоящия семинар са от същата консултантска компания. В позицията си г-жа Лукарски не коментира нищо по отношение на американските лектори, както и съвпадението, че са от компания, с представител на която съпругът й е имал официални разговори. 

Министър Лукарски: България е първа в Европа по привлечени чуждестранни инвестиции

  “Според годишната класация на Business Process Outsourcing and Shared Service Location Index 2015 България е на трето място в света по привлечени преки чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора и на първо място сред страните в Европа". Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на годишната конференция на лидерите на Европейската аутсорсинг асоциация, съобщиха от Министерството на икономиката. Министър Лукарски посочи, че страната ни успешно се развива като перспективна дестинация за инвестиции в ИТ и аутсорсинг индустрията. "Секторът на информационните и комуникационните технологии и този на аутсорсинг и бизнес услугите са сред основните двигатели за разкриване на нови работни места в страната, като в края на 2015 г. техният брой е над 42 000", каза още той, пише БГНЕС. Лукарски изтъкна, че Европейската аутсорсинг асоциация неслучайно е избрала именно София, за да постави началото на инициативата за въвеждане на Световен стандарт за аутсорсинг индустрията. Той допълни, че това е доказателство за успешното развитие на сектора в България и заслужено признание за страната ни, която през 2015 г. беше обявена за аутсорсинг дестинация на годината. „Това е начинание, което ще осигури положителен растеж на индустрията в глобален мащаб и ще повиши репутацията на сектора чрез въвеждането на стандартизирани квалификационни програми във всеки етап на предоставянето на аутсорсинг услугите“, допълни Лукарски. По думите му стандартът ще подобри ефективността и стойността на услугите, както за доставчиците, така и за клиентите на аутсорсинга и ще допринесе за подобряване на професионализма в този сектор. Към инициативата, стартирана в България, се присъединяват и Русия, Китай, Испания, САЩ, Южна Африка, Египет, Албания и Полша. „Един от основните ни приоритети е да създадем предпоставки за развитие на страната като център на високотехнологични производства и услуги, отговаряйки на изискванията на потенциалните инвеститори за инвестиционен климат“, подчерта министър Лукарски. “България е добро място за правене на бизнес, държава с много икономически предимства, която има какво да предложи на чуждестранните компании”, увери той чуждестранните гости. Икономическият министър посочи, че политиката на България е фокусирана именно върху насърчаване на инвестициите и иновациите като основни фактори за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, в перспективни и експортно ориентирани отрасли и услуги с висока добавена стойност. Той добави, че пример за това са промишлеността и ИТ услугите, които генерират 90% от износа и могат да осигурят дългосрочен икономически растеж. По негови думи предимствата на ИТ и аутсорсинг сектора вече са убедили редица световни компании да изберат страната ни за своята дейност – Майкрософт, СИСКО, HP, IBM, Luxoft, VMware, К60, Еxperian и Telerik. Лукарски предупреди, че навлизането на големи международни компании на българския пазар води и до увеличаване на недостига на висококвалифицирани кадри. "За аутсорсинг отрасъла в България най-сериозен риск в средносрочен план представлява наличието на квалифицирана работна ръка. Дуалното обучение е начинът за излизане от тази криза на пазара на труда", беше категоричен той. Като допълни, че съвместно с Швейцария са реализирани и осъществени няколко проекта по прилагане на дуалната система на професионално обучение в България. Министър Лукарски изтъкна, че за насърчаване на развитието на високотехнологични предприятия активно се работи за изграждане на индустриални зони, които се оперират от държавната Национална компания индустриални зони, както и технологични паркове, какъвто е „София Тех Парк". 

Лукарски и Туан Ан подписаха разширяване на стокообмена между България и Виетнам

  Повишаване на равнището на стокообмена между България и Виетнам договориха министърът на икономиката Божидар Лукарски и министърът на индустрията и търговията на Социалистическа република Виетнам Чан Туан Ан по време на официалното посещение на министър Лукарски в Ханой, начело на официална и бизнес делегация, съобщиха от Министерството на икономиката, предаде БГНЕС. „Виетнам е традиционен търговско-икономически партньор в района на Югоизточна Азия и потенциалът за търговия с нашата страна е голям“, заяви министър Лукарски на пленарната среща между официалните делегации на България и Виетнам в Ханой днес. Министър Лукарски е във Виетнам по покана на колегата си Чан Туан Ан. Целта на визитата е обсъждане на мерки за активизиране на двустранните икономически отношения, представяне на бизнес климата и възможностите за търговия с България и идентифициране на нови области на сътрудничество. По време на срещата с министъра на индустрията и търговията на Виетнам Чан Туан Ан министър Лукарски подчерта, че традиционно добрите отношения от миналото трябва да се възстановят, като България може да е врата за виетнамските стоки в ЕС. „Целта на посещението ми е да подкрепя на институционално ниво икономическите връзки между двете държави“, обяви той. Министър Лукарски посочи, че най-голям дял в износа на България за Виетнам заемат медикаментите, инсектициди и хербициди, пшеницата, семена от слънчоглед и др. По думите му България има потенциал и интерес в нарастване реализацията на продукти на фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроителна и електротехническа продукция, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, селскостопанска продукция и техника. По време на проведена пленарна сесия между официалните делегации на двете страни бяха обсъдени перспективите за производство и преработка на виетнамски стоки за износ за страните от ЕС, както и за създаване на смесени предприятия. Двамата министри обмениха статистическа информация за развитието на двустранната търговия през последните години, като изразиха общо становище за големия, но все още ненапълно реализиран търговско-икономически потенциал на двете страни. Те потвърдиха поставената по време на Двадесет и третата сесия на българо-виетнамската смесена комисия главна цел за трайно постигане на взаимен стокообмен над 100 млн. щ. д. На пленарното заседание бяха представени възможностите на страната ни като транспортен и логистичен център за ЕС. Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони Стефан Стайков посочи, че компанията предоставя възможности за инвестиции в производствена и логистичен дейност в 6 региона в страната. Изпълнителният директор на пристанище Варна Петър Стефанов представи възможностите на порта по отношение превоза на товари, условията за обработка, временно складиране и логистични услуги. От страна на Министерство на земеделието съветникът на министър Танева Илиян Костов отправи предложения за сътрудничество в животновъдството и по-специално в развъдната дейност, в отглеждането на насекоми за производство на коприна, както и износа на пилешко и патешко месо. Също така беше заявено желание за производство на български млечни продукти във Виетнам, тъй като страната ни има вече опит в това отношение на азиатския пазар в Япония и Китай. Костов посочи, че са задействани процедурите за сертифициране на вноса и износа на селскостопанска продукция от и за България и Виетнам. От своя страна министър Ан заяви, че Виетнам има засилен интерес към посочените от българската страна търговски, логистични и инвестиционни възможности, както и съвместно производство и експорт на български стоки и продукти. Той предложи да се засили вноса на българския пазар на виетнамска продукция като ориз, кафе, плодове, кашу, консерви. В областта на енергетиката виетнамската страна прояви интерес към сътрудничество във сферата на възобновяемата енергия, на оползотворяването на промишлени отпадъци, както в сектора на нефтопреработвателната промишленост и преноса на енергия. В протокола от срещата бе отразено и желанието за сътрудничество в областта на хидро и нисковъглеродната енергетика, както и обмена на опит в изграждането на инфраструктура, подготовката на кадри, законодателство и регулации. Двамата министри се договориха за създаване на работна група на експертно ниво, която да координира напредъка в идентифицираните области на сътрудничество и да оказва подкрепа на бизнеса от двете страни при реализиране на конкретни проекти и установяване на контакти. На пленарното заседание беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Българската банка за развитие /ББР/ и Виетнамската банка за развитие /VDB/, като двете институции ще си сътрудничат в подкрепата на малки и средни предприятия, развитието на земеделския сектор и износа на стоки и услуги между двете страни. Благодарение на специалния си статут на държавни банки за развитие, ББР и VDB смятат, че взаимното им сътрудничество ще засили търговията и икономическите отношения между България и Виетнам и ще повиши ефективността от използването на техните ресурси. С подписания меморандум Българска банка за развитие разширява сътрудничеството си с банки от региона, като до момента ББР е установила партньорски отношения с финансови институции от Япония, Китай, Корея, Монголия. Двамата министри откриха днес и бизнес форум в Ханой с представители на български предприятия и виетнамски компании. Министър Лукарски посочи на форума, че българските компании имат потенциал да представят качествени и конкурентни стоки и услуги на виетнамския пазар, както и да реализират съвместни проекти и инвестиции. „Подкрепяме всяка конкретна бизнес инициатива с цел да помогнем на фирмите от двете страни по-добре да опознаят съществуващия потенциал за ръст във взаимната ни търговия“, каза още той. Министър Чан Туан Ан посочи по време на бизнес форума, че Виетнам предлага много нови възможности за търговия и инвестиции и изрази желание за засилване на икономическите и търговските отношения между двете страни. Той подчерта традиционното приятелство и потенциала за развитие на бизнес отношенията. Министър Ан увери, че пазарната икономика във Виетнам се развива, производството се обновява технологично, БВП и на износа във Виетнам също нарастват с около 7%, което осигурява добри възможности за бизнес и търговия. Според него има големи перспективи за обмен на селскостопанска продукция, на химическа и фармацевтична продукция, текстил, машиностроене и други сектори. Виетнамският министър изрази увереност, че бизнесмените от двете страни ще са движеща сила за активизирането на търговските връзки и реализирането на съвместни проекти. През 2015 г. стокообменът между България и Виетнам е в размер на 93 млн. щ.д., като износът на България възлиза на 43 млн. щ.д., а вносът от Виетнам се равнява на 50 млн. щ.д. През първите седем месеца на 2016 г. двустранният търговски оборот достига 61 млн. щ.д., от които български износ за 35 млн. щ.д. и внос от Виетнам за 26 млн. щ.д.

Лукарски: Колеите от ГЕРБ не си свършиха работата на изборите

Министърът в оставка и лидер на СДС Божидар Лукарски заяви, че в ГЕРБ не са си свършили работата на президентските избори. „Две трети от избирателите на РБ са подкрепили Цецка Цачева. 7% от РБ и 14% от ГЕРБ са гласували за ген. Румен Радев. Явно виждаме, че колегите от ГЕРБ не са си свършили работата” изтъкна Лукарски.  Той отчете и наличието на сгрешени послания по време на кампанията, като подчерта и късно избрания кандидат на ГЕРБ, предаде бТВ. „Не приемам размяната на обвинения. Това е мажоритарен вот и не мисля, че той 100% отразява вота за различните партии”, каза той. Апокалиптични картини няма смисъл да чертаем, изтъкна Лукарски след подадената оставка на правителството. По думите му това говорене е било едно от грешните послания, което е отдръпнало голяма част от избирателите. Според него ген. Радев в лично качество като мажоритарен кандидат е бил по-харесваният на балотажа. Не е реалистично РБ да приеме мандат и да състави кабинет към настоящия момент, категоричен беше министърът в оставка във връзка с изявленията на ГЕРБ и БСП, че ще върнат мандат за съставяне на правителство в рамките на този парламент. По думите му най-голямата грешка на кабинета, която е разочаровала хората, е била лошата комуникация. "Не успяхме помежду си, вътре в кабинета, както и пред широката общественост да артикулираме реформите, които проведохме”, коментира той. „В крайна сметка е нормално след няколко наслоили се изборни победи да имаш и загуба. От друга страна, не е реалистично цялата власт да е съсредоточена в ръцете на една партия”, посочи Лукарски. След победите на ГЕРБ на парламентарните и на местните избори не е реалистично, ефективно и нормално всички власти да бъдат съсредоточени в една партия, или да го кажем по-широко - център-дясно. Хората искат да има алтернатива и е нормално президентската институция да бъде такава, изтъкна Божидар Лукарски.  Той не отрече, че е имало и протестен вот.  Според него голяма част от реформите, които са извършени, не са изкомуникирани по най-добрия начин. Лукарски призна, че правителството не се е събирало, но отбеляза, че с Борисов са подържали връзка и взаимно са си благодарили за съвместната работа. Ясно се очертава коалицията БСП – ДПС и, за съжаление, колегите от ДСБ, подчерта министърът в оставка. „В столичния квартал „Младост” се допусна грешка със смяната на предишната кметица и се даде шанс едно непознато лице, една фризьорка с фиктивна транспортна фирма да управлява този район”, каза Лукарски във връзка с избора на районен кмет там.

Philips проучват възможност за създаване на център за лечение на рак у нас

  Световният лидер в сферата на здравеопазването Philips ще проучва възможността за създаване на високотехнологичен център за лечение на онкологични заболявания чрез адронна терапия у нас, предаде БГНЕС. За създаването на работна група именно с тази цел се договори министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с висшия мениджмънт на компанията в Амстердам, Холандия, съобщиха от Министерството на икономиката. На нея присъстваха Ронал де Йонг, изпълнителен вицепрезидент на Philips, Уолтър ван Куйен, старши вицепрезидент по правителствените и обществените въпроси, международните и фирмени клиенти и Уилям Розенберг, директор връзки с правителството и бизнес развитие на компанията. Участие в срещата взеха и Даниел Тасев, регионален мениджър бизнес развитие в сектор здравеопазване на Philips и изпълнителният директор на София Тех Парк д-р Йолиан Иванов. „Philips има интерес да подкрепи всяка идея, базирана на дългосрочно сътрудничество и устойчиви решения с ясната подкрепа на държавата“, посочи на срещата де Йонг. Той допълни, че компанията е готова да си партнира със страната ни за осъществяването на високотехнологични проекти в областта на здравеопазването у нас. По негови думи изключително важно за България е обаче тя да дефинира ясна визия за развитието на подобни проекти. Стимулирането на инвестициите във високотехнологични сектори, включително в сектор здравеопазване, е приоритет в икономическата ни политика, посочи на срещата министър Лукарски. Той заяви подкрепата на българското правителство за реализиране на такива проекти, като подчерта, че страната ни гледа на тях като на дългосрочен ангажимент. Този ангажимент намира ясно изражение в приетата Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за периода 2014-2020 г., чиято цел е да фокусира усилията на българското правителство за развитието на високотехнологична и ресурсно ефективна икономика. Стратегията определя няколко приоритетни области, една от които е именно индустрията за здравословен живот и биотехнологиите. По думи на икономическия министър изграждането на център за лечение на онкологични заболявания с адронна терапия у нас е възможност, която ще има не само национално, но и регионално значение. Според Лукарски такъв център би имал сериозен потенциал за реализация и за значително разширяване на позициите на Philips като лидер в сектор здравеопазване в региона. Компанията има реализирани проекти за подобни центрове за лечение във Великобритания, Австрия и Индия. Интерес за включване в проекта беше заявен по време на срещата и от белгийската компания IBA - световен лидер и пионер в сферата на протонната терапия. IBA има дългогодишно сътрудничество с Philips, в резултат от което успешно реализирани са няколко проекта за онкологични центрове за лечение чрез протонна терапия. „Участието в проекта на сериозни партньори като Philips и IBA ни дава силни изходни позиции за осигуряване на финансирането му по Плана Юнкер“, отбеляза още Лукарски. Подобен проект в Холандия вече е получил високата оценка на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и е финансиран по инвестиционния план. „Това ни носи увереност, че потенциалът на предложения център за адронна терапия ще бъде оценен и разгледан като стойностна „кандидатура“, поясни икономическият министър. Сред обсъдените на срещата теми бяха и възможностите за сътрудничество между българската страна и Philips в сферата на научно-развойната дейност. Министър Лукарски представи концепцията на „София Тех Парк“ – първия научно-технологичен парк у нас, чиято цел е да стимулира разработването на иновативни проекти чрез създаването на обща платформа за взаимодействие между научна общност, стартиращи предприятия и вече установени компании. По негови думи опитът на Philips в създаването на технологични паркове и кампуси би бил изключително ценен за страната ни и за развитието на „София Тех Парк“. Един от успешните примери за постиженията на компанията в това отношение е технологичният кампус в Айндховен, който министър Лукарски посети. Той се запозна на място с производствения център на Филипс и с всички продукти, и цялостни решения в областта на здравеопазването и здравословния начин на живот. Изпълнителният директор на „София Тех Парк“ д-р Йолиан Иванов допълни, че Tех паркът работи в три фокусни области, една от които са науките за живота. „В тази сфера фокусът на „София Тех Парк“ съвпада с приоритетите на Philips“, посочи още той. По негови думи тази споделена визия създава предпоставки за развитие на определени компоненти от дейността на Philips и научно-технологичния парк в синергия. Интерес към технологичния парк има и от други водещи компании като Microsoft, Samsung, SAP, VM Ware. Наскоро министър Лукарски обсъди още идеята за създаване на регионален иновационен хъб в „София Тех Парк“ с представители на водещи европейски университети от мрежата на Европейския институт по иновации и технологии (EIT). „Това превръща парка в естествен партньор за съвместни инициативи с Philips, включително и изграждането на център за лечение на рак с адронна терапия“, завърши икономическият министър. 

Ръст в машиностроителният сектор за миналата година

  През 2015 г. машиностроителният сектор е произвел 5% от обема на индустриалното производство в страната и е създал около 7.6% от добавената стойност в индустрията. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който откри дискусия на тема „Машиностроене“, съобщи БГНЕС. Лукарски изтъкна, че развитието на машиностроителния сектор е от голяма важност за българската икономика по отношение повишаването на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и на заетостта. Лукарски посочи, че Индексът на промишленото производство и този на оборота в бранша през 2015 г. са се повишили съответно с 0.8% и 4%. "Произведената продукция от предприятията е на обща стойност 2.47 млрд. лв., а оборотът на външните пазари на производството на машини възлиза на 1.83 млрд. лв. и постига увеличение с 3%.", каза още той. По думите му на вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 841 млн. лв., като увеличението е 4%. Министърът на икономиката обяви, че за последните 7 години машиностроенето отбелязва и значително увеличение на експорта. "За периода 2008-2015 г. износът на машини от България нарасна с цели 64%, като само за 2015 г. износът на продукция в сектора е нараснал с 4.1% и заема 7% от общия експорт на страната, допълни той. Лукарски бе категоричен, че съживяването на производството в сектора се е отразило и върху динамиката на вноса, който през 2015 г. е нараснал с 6%, като делът на вноса на машини възлиза на 9.3% от общия внос в страната. По думите му от миналата година е факт и Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е определила секторите с най-голям потенциал за развитие на иновациите в България, сред които е и машиностроителния сектор. Според министъра иновациите, образованието и научните изследвания имат огромен потенциал да бъдат полезни на индустрията и да бъдат движеща сила за нейното развитие. Той призова бизнеса да бъде по-активен в тази посока и да влага повече средства в развойна дейност. Лукарски открои автомобилното производство като особено динамично развиващ се сектор от машиностроенето, като изтъкна, че привлича значителни чуждестранни инвестиции в България, разполага с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. „Показателно е, че само за периода януари 2004 г. – октомври 2016 г. по ЗНИ са сертифицирани дванадесет проекта в автомобилостроенето с общ размер на инвестициите от 654.8 млн. лв. и предвиждащи разкриване на над 7130 нови работни места“, заяви той. Икономическият министър отбеляза и много добрата референция за условията за инвестиции в България и отреденото ни трето място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в производството на консултантската компания Cushman&Wakefield (Manufacturing Index 2015), като в топ 10 България изпреварва Литва (5 място) и Естония (6 място). Друг отрасъл, който отбелязва значителен ръст на продукцията и износа е отбранителната индустрия, отбеляза Лукарски. Той посочи, че Министерството на икономиката се стреми да поддържа постоянен диалог и партньорство с дружествата от сектора, оценявайки значението й за сигурността и отбраната и за икономиката на страната ни“. Лукарски информира, че през последните две години реализираният износ и производство на продукти, свързани с отбраната от български дружества отбелязват ръст от над 60%. Основни фактори за тези резултати са по-активната и гъвкава маркетингова политика на дружествата и разширяването на кръга на потенциалните купувачи, активизиране на сътрудничеството с традиционните партньори, доказаното качеството на произвежданата продукция и разработването и производството на нови и конкурентноспособни продукти.

ВМЗ-Сопот е инвестирал 18 млн. лв. в модернизация за 2016 г.

  През 2016 година ВМЗ-Сопот е инвестирало над 18 млн. лв. в закупуването на нови машини и съоръжения, транспортни средства и модернизация. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който бе на работно посещение във „ВМЗ“ ЕАД на площадки Иганово и Сопот, съобщиха от Министерството на икономиката, предаде БГНЕС. Министър Лукарски посети площадка Иганово, където се запозна с новата система за периметърна охрана и видеонаблюдение, която ще спомогне за повишаване на мерките за сигурност. В Сопот министърът на икономиката откри и обновения автопаркинг за специализиран транспорт. В него са инвестирани около 1 млн. лева собствени средства на предприятието. Той разгледа и цех 350, който е с нова поточна линия. Лукарски посочи, че в завода се откриват нови цехове, производството се модернизира, условията на труд стават все по-добри, а заплащането се увеличава. „Всичко това се дължи на постигнатите добри финансови резултати, които нареждат ВМЗ сред най-печелившите държавни дружества. Поръчки има и за 2017 г., и 2018 г., а идеята ни е да разширим производството, като се стремим към нов асортимент на продукти и увеличаване на продукцията“, категоричен бе той. Министър Лукарски допълни, че заводът се нарежда на челни позиции по продажби, които през тази година са за над 303 милиона лева, в сравнение с 2015 година, когато са били едва 25 милиона лева. Министърът на икономиката изтъкна, че през 2016 г. ВМЗ-Сопот се е утвърдил като значим фактор в българския военно–промишлен комплекс. По думите му предприятието осигурява голяма част от заетостта в региона, въз основа на което безработицата е около 3 % и е два пъти по-ниска от средната за страната. Той допълни, че персоналът вече е около 4 100 души, като от началото на 2016 г. е увеличен с близо 1 100 човека, а средната работна заплата достига над 950 лв. след въвеждане на бонусната система за допълнително материално стимулиране. „Бих искал да отбележа и добрия диалог със синдикалните организации на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, благодарение на който се подписа нов колективен трудов договор, посредством което се запазиха и надградиха социалните придобивки за работниците и служителите“, каза още Лукарски. Министърът се срещна и със студентите, които са се записали в програмата за подготовка на кадри на ВМЗ в Техническия университет в Пловдив, действаща от началото на септември. Лукарски ги поздрави за желанието да се развиват и отбеляза, че сега е моментът за създаване на собствени бази за подготовка на кадри за оръжейната промишленост. Членът на борда на директорите Владислав Тоцев уточни, че заводът поема стипендията за първия семестър и при добър успех ще се финансира и по-нататъшното обучение на студентите. Тоцев обясни, че в процес на изграждане е и собствен център за Научно-изследователска и развойна дейност с обучение и привличане на кадри и специалисти за разработка и усъвършенстване на изделията. Той допълни, че към момента ВМЗ разполага с 69 бр. товарни автомобила от различен клас, 11 специализирани автомобили и повдигачи и 39 леки автомобила, 12 от тях с висока проходимост. По думите му от началото на 2016 г. са закупени 3 бр. влекачи с прицеп за превоз на специална продукция, 9 бр. товарни камиона, 8 бр. микробуса, 4 бр. високопроходими автомобила, 2 бр. специализирани автомобила, единият от които за почистване на пътната мрежа, както и 10 нови леки автомобила. „Автопаркингът и транспортната техника повишават възможностите на ВМЗ за осигуряване на специализирани транспортни дейности, както за нуждите на производствената и търговската дейност, така и като специализирана услуга на външните клиенти на дружеството“, завърши Тоцев. 

Лукарски: Бихме обмислили подкрепа за правителство на Патриотичния фронт

Предсрочни избори не са добър вариант, бихме обмислили подкрепа за правителство на Патриотичния фронт, каза в "12+3" Божидар Лукарски, министър на икономиката в оставка и един от лидерите на Реформаторския блок. Има доста хора в този парламент, които смятат, че възможността за даване на мандат не е изчерпана. Ако вървим към предсрочни парламентарни избори, има много причини за по-дълга работа на Народното събрание. Основната е, че в противен случай ще подменим вота на избирателите. Хората ясно се произнесоха в полза на мажоритарна избирателна система. Драстични промени на изборните правила не могат да бъдат правени дни преди изборите. Ако правим избори, те ще бъдат по старата пропорционална система, а хората искат мажоритарен вот, аргументира се Лукарски. До вчера бяхме склонни да подкрепим кабинет на Патриотичния фронт, но те успяха да създадат голям фронт срещу себе си. Понесоха се на крилете на мандатоносител, какъвто за момента не са. Сътвориха за 12 часа обстановка, в която не знам дали ще успеят да осигурят стабилност. Ако президентът им връчи мандата, ще обмислим подкрепата си, защото предсрочните избори не са добър вариант, каза още Лукарски. Като министър на икономиката много неща не успяхме да довършим, най-вече свързани с намаляването на административната тежест.  Постигнахме стабилност и растеж, какъвто не е отбелязван от години. Числата красноречиво го показват, каза още Лукарски. Цялото интервю с Божидар Лукарски чуйте в звуковия файл.

23% ръст на чуждестранните инвестиции за година, отчете министър Лукарски

Ръстът на чуждестранните инвестиции у нас спрямо миналата година е 23 процента, каза във Велико Търново министърът на икономиката Божидар Лукарски. По думите му най-голям е броят на инвеститорите от Холандия, Русия и Германия. Министърът отбеляза, че евросредствата не правят българската икономика по-ленива, а по-конкурентноспособна. Като пример той посочи, че по ОП "Иновации и конкурентоспособност" към момента във Великотърновска област има 17 подадени проекта. В процес на реализация са 12 проекта по оста "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" на стойност повече от 10 милиона лева. В момента тече оценка и класиране на кандидатите по двете процедури на програмата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и "Подкрепа за разработване на иновации в стартиращи предприятия" с общ бюджет от над 117 милиона лева, отбеляза министър Лукарски. Според него за изминалия програмен период /2007-2013/ по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" на територията на Великотърновска област са реализирани успешно 76 проекта на обща стойност близо 100 милиона лева. Според икономическия министър данните показват, че предстоящият програмен период ще бъде по-успешен заради интереса от страна на представителите на бизнеса. Лукарски подчерта, че тенденцията в ЕС е грантовите схеми за безвъзмездни финансови помощи да бъдат намалени до приключване, а пари да бъдат предоставяни като нисколихвено кредитиране. Божидар Лукарски участва в информационен ден за представяне на процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Владимир Путин: Европа остава основен партньор на Русия

Европа остава основен партньор на Русия, обяви президентът на страната Владимир Путин по време участието си на провеждащия се в Санкт Петербург икономически форум. България има желание да изгради търговски дом в северната столица на Русия, стана ясно след разговорите между министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра на икономиката на Русия Алексей Ткачов. Владимир Путин очерта новите икономически реалности, в които се намира страната му, и проблемите свързани с това. Пред участниците в икономическия форума той посочи, че отношенията на Русия с Европа са важни, и че ЕС остава основен партньор за Москва, подчертавайки следното: Русия не беше инициаторът на днешния колапс, на объркването и проблемите, както и на въвеждането на санкции. Всички наши действия бяха и си остават изключително ответни. Все пак ние не сме злопаметни и сме готови да подадем ръка на нашите европейски партньори. Това обаче безусловно не може да бъде "игра на една врата".Пред Санктпетербургския форум Путин идеята си за проекта „Голяма  Евразия“ в които освен Евразийския икономически съюз, влизат страните от ОНД, а интерес проявяват още Индия, Китай и Иран. Владимир Путин участва в един панел заедно с италианският премиер Матео Ренци и казахстанския президент Нурсултан Назарбаев.  Висока оценка на форума в Санкт Петербург даде пред БНР министърът на икономиката ни Божидар Лукарски, които проведе редица двустранни срещи. Според него отношенията между Москва и Брюксел се развиват в посока на сближаване на икономиките, коментира още той. Усеща се разведряване на отношенията между ЕС и Русия в икономически план. Ето как министър Лукарски коментира намеренията за развитие на отношенията с останалите региони в Русия и насърчаването на контактите между българските и руските малки и средни предприятия:Всъщност, и ако трябва да бъда откровен, разбира се, не бих казал, че това е някаква огромна новина, но напредъкът, който сме си поставили за цел с руската страна, е развитие на регионалните взаимоотношения в икономически план и на регионалното коопериране, защото до този момент България на институционално ниво има подписано споразумение и взаимоотношения единствено с Централния федерален район, т.е. Москва, а нашата идея е развитието на регионалните взаимоотношения, както и кооперирането между малките и средни предприятия в България и малките и средни предприятия в Русия.Министър Лукарски предложи да бъде създаден български търговски дом в Санкт Петербург, както и да се открие български логистичен център на площадката на най-големия продоволствен център в Русия. На срещата с Алексей Лихачов, първи заместник-министър на икономическото развитие бяха обсъдени и възможностите за увеличаване на руските инвестиции в България. През първото тримесечие на 2016 г. инвестициите възлизат на 15,5 млн. евро, като Руската федерация е на едва 8 място по преки чужди инвестиции в България за периода. Беше повдигнат и въпросът за сътрудничеството между малките и средните предприятия на двете държави. "Малките и средните предприятия играят важна роля за развитието икономическите отношения на двете държави, подкрепяме двустранното сътрудничество между тях", подчерта още Божидар Лукарски.

Новата галванична линия във ВМЗ-Сопот е крачка към високотехнологично производство

  Инвестицията в нова галванична линия във ВМЗ-Сопот е поредна сериозна крачка към постигането на модерно и високотехнологично производство в оръжейницата, съобщи БГНЕС. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на официалното откриване на нова галванична линия в Механичен цех на ВМЗ-Сопот, съобщиха от МИ. Според министъра „това ще позволи на предприятието не само да задържи силните си позиции на международните пазари, но и да се наложи като лидер в производството на боеприпаси. Новото съоръжение повишава производствения капацитет за обработка на механични детайли 5 пъти”. По думи на министъра през последната година ръководството и екипът на ВМЗ-Сопот работят упорито и постиженията им затвърждават тенденцията за динамично и стабилно развитие на оръжейницата. Лукарски припомни, че ВМЗ се е справило успешно с трудностите, възникнали след миналогодишния инцидент на площадката в Иганово и не само е компенсирало забавянето в изпълнението на сключените договори, но е сключило и нови такива, обезпечаващи работата му за две години напред. Според Лукарски тези договори поставят сериозни предизвикателства по отношение на производствения капацитет на предприятието и възможността за изпълнението им, но това не спира усилената работа на екипа и е едва началото на един по-амбициозен план за развитие. Лукарски изтъкна още постигнатите от ръководството на ВМЗ резултати, които намират видимо изражение в значително подобреното му финансово състояние, нови работни места, по-добро възнаграждение и въвеждането на система за допълнително материално стимулиране за работниците и служителите на държавната оръжейница. От поемане на управлението от настоящия изпълнителен директор инж. Иван Гецов и новия Съвет на директорите ВМЗ е погасило над 22 млн. лв. задължения. В същото време са назначени над 1200 нови работници и служители, а оръжейницата продължава да изпитва глад за кадри. За да може да обезпечи нуждите си от технически персонал, тази година ВМЗ е договорило разкриване на паралелки с профил металообработване в техникумите в Карлово и Сопот, но интерес от страна на учениците по думите на министър Лукарски няма. „Заплатите и условията за труд във ВМЗ са добри, има и бъдеще“, посочи още той, като призова родителите и учениците от региона да избират специалности, за които има търсене на пазара на труд. Именно такъв е случаят с ВМЗ, където работната ръка не успява да обезпечи динамичното развитие на предприятието и увеличаващите се поръчки. Приходите от продажби на предприятието са нараснали многократно - от близо 38 млн. лв. за първото полугодие на 2015 г. до над 172 млн. лв. за първото шестмесечие на 2016 г. Нетната печалба на предприятието към средата на тази година пък е 70,3 млн. лв. спрямо загуба от почти 1,2 млн. лв. за същия период на 2015 г. Изпълнителният директор на ВМЗ инж. Гецов заяви, че с инвестицията в новата галванична линия планираната месечна обработка на завода през първия месец се очаква да достигне половин милион детайла, а до края на 2016 г. – да достигне капацитет от един милион заготовки месечно. „Това ще доведе до по-уверено посрещане на 2017 г., по-мащабно производство и повишено качество“, допълни той. 

Губернаторът на Арканзас с покана към българския бизнес

  Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна с губернатора на щата Арканзас Ейса Хътчинсън в края на посещението си в щата, съобщиха от БГНЕС. Губернатор Хътчинсън прояви интерес към настоящото икономическо развитие на България и даде висока оценка на постигнато от България като макроикономическа рамки, инвестиционна и бизнес среда, данъчен режим, ниски нива на безработицата. Губернаторът подчерта ускореното развитие на щата Арканзас в последните години, като в резултат през изминалата 2015 г. е налице много добро изпълнение на бюджета на щата. Като водещи сектори очерта търговията на едро и дребно, дърводобива, транспорта, енергетиката и туризма. Той изрази желание да се реализира присъствие на български фирми в щата и готовността си да подкрепи реализирането на конкретни проекти между компании от двете страни. Представителите на администрацията на Арканзас информираха и за разкриването на представителство на щата на територията на ЕС в Берлин, което ще подпомага развитието на конкретни инициативи със страните от ЕС. Изразено беше желание за установяване на контакти на офиса и с българските институции и организации на бизнеса. В хода на разговорите относно развитието на потенциални търговски и инвестиционни проекти, губернаторът прояви силен интерес към възможностите за популяризиране на българско кисело мляко, млечни продукти и вина. Изрази готовност да подкрепи работата на енергийните компании от щата, които имат интерес за износ на втечнен газ за Европа. Лукарски отправи покана към губернатор Хътчинсън за посещение в България заедно с бизнес делегация от щата. Губернаторът потвърди планирането през следващата година посещение на няколко европейски страни и възможността на база на настоящите разговори да обсъди и посещение с делегация в България. Възможностите за България и щата Арканзас са отлични, заяви в заключение губернатор Хътчинсън. В края на работното си посещение в САЩ Лукарски се срещна във Вашингтон с американски компании членове на Американско-Централноевропейската бизнес асоциация (ACEBA). На срещата присъстваха компании от секторите правни и консултантски услуги, спедиторски и транспортни услуги, фармация, здравеопазване, застраховане, хранително-вкусова промишленост и др. Присъстващите проявиха интерес към актуалното развитие на страната ни и очертаха значението на фактори като политическата и финансовата стабилност, данъчното и инвестиционно законодателство, оперативните разходи и бизнес среда като важни за американските компании. Министър Лукарски информира представителите на бизнеса за постигнатото по отношение на икономическа стабилност, за прилаганото в страната ни инвестиционно законодателство и мерки в подкрепа на инвеститорите, както и за предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация и благоприятните условия за бизнес. Лукарски посочи, че много от американските компании могат да намерят мястото си за бизнес развитие и инвестиции именно в България, не толкова заради българския пазар, който е относително малък, на поради близостта до пазарите на ЕС, страните от Близкия Изток, Северна Африка, Средна Азия и ОНД. Някои от присъстващите компании като Amgen, Metlife и Textron споделиха добрия опит от вече установения си бизнес в България. Основните въпроси от страна на участниците бяха свързани с разясняване на данъчния режим, предвид на силно атрактивните и ниски данъчни ставки, прилагани от страната ни, плановете за влизане в Еврозоната, очаквания от България ефект от Брекзит и подкрепа за подхода, необходимостта от развитие на отношенията и контактите и на ниво малък и среден бизнес. Асоциацията декларира желанието си да организира кръгла маса с участието на балгарски компании и с членовете си в гр. Чикаго. Американско-Централноевропейската Бизнес Асоциация е организация с нестопанска цел, фокусирана върху създаването на платформа за диалог между лидери на американски компании и представители на правителствата на 14 държави от Централна Европа, включвайки страни от Балтийския регион и част от Балканите, а именно: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Едната от основните цели на асоциацията е да осигури на компании, базирани в САЩ, широк обхват на комуникация с държавните структури от гореспоменатите пазари с оглед на получаването на необходимата подкрепа за реализация на бизнес инициативи. Организацията е партньор за организиране на бизнес срещи и кръгли маси с гостуващите в САЩ президенти, министър-председатели и членове на правителствата от 14–те страни от Централна Европа. В момента президент на асоциацията е Ерик Стюарт, който е партньор във вашингтонската фирма Williams & Jensen, PLLC. Сред компаниите учредители са: Amgen, Archer Daniels Midland, Exelon Nuclear Partners, Johnson & Johnson, Lilly, Lockheed Martin, MetLife, Pfizer, PMI, и Raytheon. 

Божидар Лукарски: Най-ценното качество на Цачева е, че тя е кандидатът срещу претендента, подкрепен от БСП

В анализ на резултатите от първия тур на вота за президент министърът на икономиката и лидер на СДС Божидар Лукарски заяви в ефира на  "Хоризонт" че: г убещи от изборите са много от избирателите в дясно: Като абсолютна стойност тези малко повече от 213 000 гласа всъщност е най-слабият резултат на Реформаторския блок от всички избори, на които сме се явявали досега. Лукарски потвърди, че на балотажа ще подкрепят кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева, тъй като тя е десен кандидат. Той посочи, че не подкрепят Цецка Цачева чисто и просто като личност -  нейното най-ценно качество е, че тя е кандидатът срещу претендента, подкрепен от БСП Румен Радев : Мога да ви кажа и хиляди други аргументи, включително икономически, свързани с растежа и с евроатлантическите ценности на България, но за мен много по-важна е битката между комунизъм и антикомунизъм в момента, между лявото и дясното и естествено, няма как да не подкрепим кандидатът на Европейската народна партия в тази ситуация. Мисля, че това е задължение и призвание на всеки един десен избирател, най-малкото за да гласуваме против генерал Радев. На въпрос дали управлението ще остане или ще са стигне до предсрочни парламентарни избори, Лукарски отговори, че за това трябва да бъде попитан премиерът.В коментар на резултатите от референдума лидерът на СДС оцени като грешка и на инициативните комитети, и на партиите това, че не са провели достатъчно широка информационна кампания. Той смята, че между два от въпросите има колизия - за финансирането на партиите и за въвеждането на мажоритарната избирателна система, защото, ако: ние решаваме, че мажоритарният вот е "с оглед на личността", ние задаваме въпроса как се финансират и защо трябва да бъдат финансирани партиите. Обаче остава голямата дупка -  хората, които ще избираме на мажоритарния вот, как  ще бъдат финансирани и от кого ще бъдат финансирани, откъде ще идват средствата и какви средства ще получават после за финансирането на своята политическа дейност.Божидар Лукарски каза също, че всички партии в Реформаторския блок без ДСБ, заедно ще работят за ново споразумение, на основата на това, което са имали до момента.Цялото интервю с лидера на СДС може да чуете в звуковия файл. 

Лукарски: Най-ценното качество на Цачева е, че е кандидатът срещу претендента, подкрепен от БСП

В анализ на резултатите от първия тур на вота за президент министърът на икономиката и лидер на СДС Божидар Лукарски заяви в ефира на  "Хоризонт", че г убещи от изборите са много от избирателите вдясно: Като абсолютна стойност тези малко повече от 213 000 гласа всъщност е най-слабият резултат на Реформаторския блок от всички избори, на които сме се явявали досега. Лукарски потвърди, че на балотажа ще подкрепят кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева, тъй като тя е десен кандидат. Той посочи, че не подкрепят Цецка Цачева чисто и просто като личност -  нейното най-ценно качество е, че тя е кандидатът срещу претендента, подкрепен от БСП - Румен Радев : Мога да ви кажа и хиляди други аргументи, включително икономически, свързани с растежа и с евроатлантическите ценности на България, но за мен много по-важна е битката между комунизъм и антикомунизъм в момента, между лявото и дясното и естествено, няма как да не подкрепим кандидатът на Европейската народна партия в тази ситуация. Мисля, че това е задължение и призвание на всеки един десен избирател, най-малкото за да гласуваме против генерал Радев. На въпрос дали управлението ще остане, или ще се стигне до предсрочни парламентарни избори, Лукарски отговори, че за това трябва да бъде попитан премиерът.В коментар на резултатите от референдума лидерът на СДС оцени като грешка и на инициативните комитети, и на партиите това, че не са провели достатъчно широка информационна кампания. Той смята, че между два от въпросите има колизия - за финансирането на партиите и за въвеждането на мажоритарната избирателна система: Ние решаваме, че мажоритарният вот е с оглед на личността, ние задаваме въпроса как се финансират и защо трябва да бъдат финансирани партиите. Обаче остава голямата дупка -  хората, които ще избираме на мажоритарния вот, как ще бъдат финансирани и от кого ще бъдат финансирани, откъде ще идват средствата и какви средства ще получават после за финансирането на своята политическа дейност.Божидар Лукарски каза също, че всички партии в Реформаторския блок, без ДСБ, заедно ще работят за ново споразумение, на основата на това, което са имали до момента.Цялото интервю с лидера на СДС може да чуете от звуковия файл. 

Лукарски връчи сертификати за инвестиции клас А

  Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчи три сертификата за инвестиция клас А по Закона за насърчаване на инвестициите на официална церемония в Министерство на икономиката днес. Инвестициите по трите проекта са на обща стойност над 38 млн. лв. и предвиждат разкриването на над 400 нови работни места, предаде БГНЕС. На церемонията присъстваха още зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, съобщиха от Министерството на икономиката. Министър Лукарски връчи сертификат за инвестиция клас А на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД за проекта „Разширение на предприятие за производство на компоненти за транспортни кранове с марка „Палфингер“. Инвестицията по този проект, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 10, 463 млн. лева като резултат от нея ще бъдат открити 126 нови работни места. Това съобщи изпълнителният директор на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД г-н Метин Юсеин Дениз. Дружеството е дъщерно на австрийската компания „Палфингер Продукционстехник“. Проектът е свързан с разширяване и модернизиране на съществуващия завод за производство на компоненти за транспортни кранове и разширение на съществуващи мощности в община Червен бряг. След разширяването на завода, ще се произвеждат завършени системи и продукти – транспортни кранове, а не само детайли за тях. Сертификат за клас А получи и „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД. Стойността на проекта възлиза на 9, 960 млн. лева и предвижда откриването на 305 нови работни места. Инвестиционният проект е свързан със създаване на ново предприятие – завод за производство на керамични изделия /подови и стенни плочки/ в гр. Нови пазар. Министър Лукарски посочи, че двете инвестиции са в райони с висока безработица и изрази надежда те да създадат значима заетост. Инвестицията на „Лулис Мел – България“ ЕАД за проекта „Мелницата за брашно на Лулис“ също получи сертификат клас А. Проектът ще бъде реализиран в Индустриална зона Божурище. “Лулис Мел“ е планирала да инвестира приблизително 18 млн. лева в първата фаза на проекта. За осъществяване целите на инвестиционните намерения се предвижда наемането на 50 местни работници и служители, съобщи изпълнителният директор на Лулис Мел – България г-н Пантазис Савопулус. Министър Лукарски заяви, че трите проекта за изграждане на нови предприятия и за разширяване на съществуващи дейности са индикатор за доверието на инвеститорите в страната ни. Той посочи, че от началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 18 проекта на обща стойност над 297 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият над 4000 нови работни места. В процес на сертифициране са още 24 проекта за над 400 млн. лв., като се очаква те да осигурят заетост на още около 6000 души. 

Лукарски обсъди с немския си колега възможностите пред сътрудничеството между България и Северен Рейн-Вестфалия

  Възможности за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между България и федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия обсъди министърът на икономиката Божидар Лукарски с държавния секретар в Министерство на икономиката, енергетиката, промишлеността, средното съсловие и занаятчийството на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия (СРВ) д-р Гюнтер Хорзецки. Срещата между двамата е продължение на посещението на министър Лукарски в Северен Рейн-Вестфалия в началото на тази година, предаде БГНЕС. „Северен Рейн-Вестфалия е най-големият външнотърговски и инвестиционен партньор на България и заема първо място като икономически партньор на нашата страна между 16-те федерални провинции“, подчерта министър Лукарски. Той допълни, че българската страна има сериозен интерес към активизиране и задълбочаване на контактите с федералната провинция във всички области от взаимен интерес. Икономическият министър отбеляза, че съществува потенциал за запазването на тенденциите на ръст на двустранната търговия и разширяване на присъствието на български продукти на пазара на СРВ в перспективни сектори като електроника и електротехника, машиностроене, информационни технологии, ХВП, химическа промишленост, селско стопанство (екологично земеделие и животновъдство). Той увери немския си колега, че приоритет в работата на Министерство на икономиката е създаване на утвърждаването на България в Северен Рейн-Вестфалия като перспективна дестинация за инвестиции и бизнес, както и на надежден партньор със стабилна и прозрачна бизнес среда. Сред обсъдените теми по време на срещата бяха възможности за сътрудничество в областта на автомобилната индустрия, междуфирменото коопериране с партньори от федералната провинция на база създаване на експортноориентирани клъстери, реализиране на съвместни инициативи, бизнес форуми и търговски мисии за представянето на конкретни сектори и региони с конкурентни предимства и потенциал за износ. Поставен беше акцент върху идеята за създаване на търговско представителство на България в Дюселдорф. Г-н Гюнтер Хорзецки смята, че това би допринесло за засилване на търговско-икономическите връзки между двете страни. В заключение министър Лукарски заяви, че независимо от политическата обстановка в момента в България, в Министерство на икономиката работи един изключително амбициозен екип и изрази увереност, че ще има приемственост и постигнатия през последните две години напредък в икономическите отношения между България и Германия няма да се забави. По предварителни данни на БНБ, за периода 1996 - 2015 г. нетните преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ от Германия възлизат на 2.6 млрд.евро (5.7% от общите ПЧИ за периода, възлизащи на над 45.3 млрд.евро), с което страната се нарежда на 4-то място сред 204 страни по размер на ПЧИ в България. Преди нея са Нидерландия /7.9 млрд.евро/, Австрия /6.04 млрд.евро/ и Гърция /3.6 млрд.евро/. През 2015 г. ПЧИ от Германия отчитат значителен ръст като достигат 175.6 млн.евро /при отчетен отрицателен поток на преките инвестиции през 2014 г./. За периода януари – септември 2016 г. ПЧИ от Германия възлизат на 187.8 млн.евро. /14.8% от общия размер за периода/, с което страната се нарежда на 2-ро място по размер на ПЧИ след Холандия. 

Божидар Лукарски: Бихме обмислили подкрепа за правителство на Патриотичния фронт

Предсрочни избори не са добър вариант, бихме обмислили подкрепа за правителство на Патриотичния фронт, каза в "12+3" Божидар Лукарски, министър на икономиката в оставка и един от лидерите на Реформаторския блок. Има доста хора в този парламент, които смятат, че възможността за даване на мандат не е изчерпана. Ако вървим към предсрочни парламентарни избори, има много причини за по-дълга работа на Народното събрание. Основната е, че в противен случай ще подменим вота на избирателите. Хората ясно се произнесоха в полза на мажоритарна избирателна система. Драстични промени на изборните правила не могат да бъдат правени дни преди изборите. Ако правим избори, те ще бъдат по старата пропорционална система, а хората искат мажоритарен вот, аргументира се Лукарски. До вчера бяхме склонни да подкрепим кабинет на Патриотичния фронт, но те успяха да създадат голям фронт срещу себе си. Понесоха се на крилете на мандатоносител, какъвто за момента не са. Сътвориха за 12 часа обстановка, в която не знам дали ще успеят да осигурят стабилност. Ако президентът им връчи мандата, ще обмислим подкрепата си, защото предсрочните избори не са добър вариант, каза още Лукарски. Като министър на икономиката много неща не успяхме да довършим, най-вече свързани с намаляването на административната тежест.  Постигнахме стабилност и растеж, какъвто не е отбелязван от години. Числата красноречиво го показват, каза още Лукарски.

Само в БЛИЦ! Лукарски смрази Корнелия Нинова и предупреди Слави: Много по-лесно е да прокламираш от едно предаване, отколкото да правиш реална политика сред хората!

Министърът на икономиката Божидар Лукарски е един от най-активните членове на кабинета "Борисов". Без много шум Лукарски успя да изправи на крака ВМЗ "Сопот" и да превърне "Кинтекс" в работещо предприятие. Агенция БЛИЦ потърси мнението на г-н Лукарски по най-актуалните теми в икономиката, политиката и бизнеса. Вижте как отговори той на въпросите на управителя на БЛИЦ Ивайло Крачунов.

Предлагаме на Русия съвместни производства в областта на високите технологии и корабостроенето

Организиране на съвместни българо-руски производства на високотехнологични изделия и такива с голяма добавена стойност, които да се реализират на пазарите в Русия, ЕС и в трети страни. Това предложи министърът на икономиката Божидар Лукарски на срещна с министъра на промишлеността и търговията на Руската Федерация Денис Мантуров по време на 20-я юбилеен Петербургски международен икономически форум, който се провежда от 16 до 18 юни в Санкт Петербург, Русия, съобщи пресцентътът на икономическото министерство. Двамата министри обсъдиха възможностите за разширяване на взаимната търговия. "Готови сме да окажем съдействие за организиране на съвместни производства", увери министър Лукарски. По-конкретно той предложи съвместно производство на морски съдове и плаващи платформи. Министър Лукарски информира руския си колега за резултатите от проведено заседание на работната българо-руска група по корабостроене и изтъкна, че страната ни е заинтересовани българските корабостроители да произвеждат плавателни съдове и оборудване за тях, както и да извършват ремонти на съдове и плаващи платформи с руската страна. Министърът на икономиката постави и въпросът за възстановяване на кооперираното производство на двигателни мостове за „Камаз“ в България. Двамата министри се съгласиха, че едно от перспективните направления за развитието на двустранното сътрудничество с Русия е това на регионално ниво. Обсъдени бяха начините за изпълнение на споразумението за взаимна търговия между субекти на Руската федерация по региони и България. Отбелязано бе, че за двете държави тази тема е особено важна за постигане на икономически растеж. Министър Лукарски също така изтъкна необходимостта от по-пълноценно използване на възможностите на българския Център на промишлеността в Москва, чрез който могат да бъдат организирани повече съвместни бизнес форуми и участия в изложения.

Лукарски: Петербургският форум е добро място за допирни точки между икономиките на ЕС и Русия

Президентите на Русия и Казахстан Владимир Путин и Нурсултан Назърбаев и премиерът на Италия Матео Ренци ще говорят за новите икономически реалности по време на Петербургския икономически форум. Предстоящата реч на Путин предизвиква голям интерес на форума, в които участват повече от 10 000 чуждестранни представители, между които настоящи и бивши политици, бизнесмени от Европа и Азия, които търсят възможност да затвърдят и разширят бизнес присъствието си в Русия. Руският президент ще говори с италианския премиер Матео Ренци, чиято страна е партньор на събитието. Заедно с тях участие ще вземе и президентът на Казакстан Нурсултан Назърбаев. Те ще говорят за новините икономически реалности, евфемизъм, с който в Русия описват периода на санкции от страна на ЕС и САЩ след анексията на Крим и подкрепата за проруските сепаратисти в Източна Украйна. Владимир Путин разговоря с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, за отношенията между Москва и Брюксел. Основна тема обаче не бяха санкциите, както се очакваше, а отношенията след тяхното сваляне, каквито са настроенията в Русия. България е представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски и министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Отношенията между Москва и Брюксел се развиват в посока на сближаване на икономиките, коментира за "Хоризонт" министър Лукарски след речта на председателя на Комисията: Това е юбилеен форум – доста добро място за допирни точки между икономиките на Европейския съюз и Русия. Усеща се едно разведряване, поне в икономически план, на климата по отношение оста ЕС-Русия.Подробности и коментар от кореспондента ни в Русия Николай Кръстев, както и цялото интервю с министър Божидар Лукарски, чуйте от звуковия файл.

Лукарски връчи два сертификата за инвестиции в Индустриална зона Божурище

  Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчи два сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите на официална церемония в Министерство на икономиката. Сертификат за инвестиция клас „А“ за изграждане на складова база получи „Дриймс транс“ ЕООД, съобщиха от Министерството на икономиката, предаде БГНЕС. За изграждане на комплексен логистичен център сертификат за инвестиция клас „Б“ получи „Вак Инвест“ ООД. И двата проекта ще бъдат реализирани в държавната „Национална Компанията Индустриални Зони“ ЕАД (НКИЗ) зона в Божурище. „С днешните сертификати отличаваме още два проекта в областта на логистиката, които ще се реализират в динамично развиващата се индустриална зона „София-Божурище“. С това затвърждаваме не само позициите на България като благоприятна инвестиционна дестинация в сферата на логистиката, но и ключовата роля на индустриалните зони за привличането на български и чуждестранни инвестиции“, уточни министър Лукарски. Реализирането на тези инвестиционни намерения е пример за ползотворното сътрудничество между държавата, оператора на зоната НКИЗ, Българска агенция за инвестиции (БАИ) и инвеститорите. Министърът допълни, че подобно сътрудничество е ключово за стимулиране на икономическото развитие в региона на София, който се очертава като водещ логистичен център у нас. На второ място се нарежда Пловдив, благодарение на частната „Индустриална зона Тракия“. „Доброто взаимодействие между Министерство на икономиката, БАИ и НКИЗ гарантират привличането и увеличаването на инвестициите“, заяви управителят на „Вак Инвест“ ООД Ивайло Конярски. Той благодари на екипа, който е съдействал за сертифициране на проекта на дружеството по изграждане на логистична база. Намерения за увеличаване на инвестициите си в индустриалната зона в Божурище има и „Дриймс транс“ ЕООД. Управителят на дружеството Йордан Въчев посочи, че предстои изграждането на логистичен център на площ от 50 дка, като през следващите 5 години ще бъдат инвестирани 100 млн. лв. и ще бъдат разкрити 1000 работни места. Министър Лукарски допълни, че повишеният инвеститорски интерес към страната ни се потвърждава и от броя на сертифицираните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите. Към средата на тази година, заедно с настоящите инвестиции, броят им достига девет, като общият им размер е 179.5 млн. лв. и предвижда разкриването на общо 2193 нови работни места. Този показател надвишава почти два пъти размера на заетостта по всички сертифицирани проекти през 2015 г. Три от тези проекти са разположени в Индустриална зона „София-Божурище“. На церемонията присъстваха заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, заместник-изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Маджиде Ахмедова и Нено Димов – член на Съвета на директорите на „Национална компания Индустриални зони“. Инвестиционният проект на „Дриймс транс“ ЕООД предвижда осъществяване на услугата складиране и съхраняване на товари. За реализирането на проекта се предвижда да бъде закупен терен в района на с. Гурмазово, общ. Божурище, върху който да бъде изградена база за складиране на товари: закрити складове с площ 2 000 кв. м., открити складове с площ 25 000 кв. м и офис-сграда с площ 500 кв. м. Размерът на сертифицираната инвестиция възлиза на 3 860 000 лева. Инвеститорът ще ползва редица насърчителни мерки по ЗНИ, които включват индивидуално административно обслужване при съкратени срокове и придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти. Инвестиционният проект на „ВАК ИНВЕСТ” ООД предвижда изграждане на комплексен логистичен център за складиране и съхраняване на товари в индустриалната зона в Божурище в района на с. Гурмазово. Размерът на сертифицираната инвестиция е 1 606 000 лева. Строителните дейности ще включват изграждането на два броя складови помещения с опция за вътрешно административно тяло във всеки склад и прилежаща инфраструктура. Инвеститорът ще ползва 2 насърчителни мерки по ЗНИ - административно обслужване при съкратени срокове и придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти.