01.12.2016

Резултати от търсенето

Ускорено повишение на заплащането на труда в България през първото тримесечие при забавяне на ръста на заплатите в ЕС

Повишението на заплатите в Европейския съюз се забави през първото тримесечие на 2016 година, но при ускоряване на заплащането на труда в България, което нарежда нашата страна на втора място, след Румъния, по ръст на заплатите в началото на годината. През първите три месеца на 2016-а година заплащането на труда в еврозоната нарасна на годишна база с 1,8% след повишение с 1,5% през последното тримесечие на миналата година, докато в целия Европейския съюз беше отчетно повишение с 1,7%, но след ръст с 2,1% в края на 2015-а година. В същото време цената на работната сила (включваща данъци, заплати и други разноски) нарасна с по 1,7% в еврозоната и в целия ЕС след повишение съответно с 1,3% и с 2,0% през последните три месеца на миналата година. Отскокът на заплатите в еврозоната може да отслаби опасенията на ЕЦБ, че рязкото понижение на енергийните цени в началото на годината, в комбинация с много ниската инфлация могат да доведат до т.нар. "вторичен ефект", при който да има по-слабо повишение на трудовото заплащане. Въпреки това обаче, растежът на заплатите остава под нивата от началото на 2015-а година, когато те се повишиха с 2,0%, което е сигнал, че инфлацията в еврозоната е малко вероятно да се ускори в скоро време. Данните на Евростат за България показват ръст на заплащането на труда в началото на 2016-а година с цели 7,6% спрямо първото тримесечие на миналата година, когато беше отчетен растеж от 7,1% и след повишение на заплатите с 5,8% през последните три месеца на 2015-а година. По този показател нашата страна заема второ място сред всички 28 страни - членки на ЕС, изпреварена единствено от Румъния (скок на заплатите с 10,4%). Цената на работната сила в нашата страна нарасна през трите месеца до края на март със 7,7% след повишение с 6,7% в началото на миналата година и с 5,6% през последното тримесечие на 2015-а година. И по този показател България е на второ място в целия Европейския съюз, изпреварена единствено отново от Румъния (повишение с 10,4%).

Пламен Димитров: Искаме 25% увеличение на заплатите на работещите в социалните заведения

Над 100 000 души, надяваме се, ще бъдат позитивно и справедливо „засегнати“ от увеличение  на заплатите в образованието. Това каза за предаването „Неделя 150“ по „Хоризонт“ президентът на КНСБ  Пламен Димитров и уточни: Тези 223 милиона са за цялото образование. От тях само 200 милиона са за средното образование. От тях 126 милиона са за заплати. Не е малко на фона на 140 милиона, които успяхме да издействаме повече за тазгодишния бюджет - тогава единият стандарт се увеличи с около 5,7 процента и това донесе допълнително увеличение пак на заплатите, но не беше толкова високо. Според мен, наистина би трябвало да дадат за младите учители повече от 10%.Това е идеята всъщност - поне 20-ина процента да бъдат, за да могат допълнително да усетят някакъв стимул, макар че върху 600 лева, каквато е заплатата на младия учител, като сложим дори 20 процента, няма да стигнат дори 700. Хубави стъпки правим, но си си давам сметка, че това е максималното, което можем да постигнем в рамките на една бюджетна процедура, но трябва още, трябва доста повече, за да можем наистина да  задържим хората, да задържим младите в България с мотивация, а не със заклинания, със задължителни години да работят, след като са учили години висше образование някъде, както някой предложи Запитан дали увеичението на заплатите не е предизборно общение на управляващите, Димитров изтъкна, че в страната всяка година се провеждат избори и синдикатите не могат да чакат всички те да отминат, за да искат нещо, полезно за хората. Бюджетната процедура финализира наистина през септември-октовмри. Тогава е най-разумно и логично да се види в края на краищата кое може за следващата година. Важно е как върви текущата година, естествено, как върви изпълнението на приходите, но това, за което иде реч в момента, е за следващата година. Затова и ние всъщност от юли месец насам тихичко се опитваме цяло лято да работим на всички фронтове. Трябваше до края на септември да финализира финансовият министър сметките си, за да ги върже за другите рамки, за другите сектори, защото ние сме заложили пред него още юли месецедин голям списък с искания за увеличение на доходи, заплати, издръжка в почти всички системи, които са нужни, да бъдат дофинансирани. Навсякъде има крещящи нужди и общата сметка, която излиза от нашите искания, е 1.2 млрд. лв. Сега сме постигнали една пета от това, всъщност. Аз не съм чак такъв наивник да мисля, че това може да се случи като число, но съм умерен оптимист, че половината, може би, от това, което сме заложили, сигурно ще  получи, имайки предвид, че в системата на здравеопазването - другата голяма система - също има крещяща нужда от поне 250 - 300 милиона допълнително сегашните бюджети както към Касата, така и към Министерството на здравето. Например, нашето искане там е 20 процента към заплатите на работещите в Спешната помощ, а това всички го виждат, че е абсолютно нужно. Експертите на КНСБ са изчислили че доход от над 1000 лева на член от домакинството би имал задържащ ефект върху хората, решили да търсят по-висок стандарт в чужбина, заяви Димитров. През настоящата година е постигнато средно 7% увеличение на заплатите в приходните администрации. Сега е заложено искане да нови 10%, но то все още „не среща съгласието на финансовия министър“, който е изразил готовност за около 5%. Искат се десетпроцентни увеличения и за агенциите, които работят с хората „на терен“ като Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Тази година обаче пред скоба ще извадим социалните заведения. За тях като че ли, така, сравнявайки заплатите и бедността на всички, които работят на бюджетна издръжка, мизерията там е най-голяма. В момента в домовете за стари хора, за хората с увреждания, домовете за деца, работят около 15 500 души със заплати от 460 до 550 лева, като горните са за висшистите - социални педагози, психолози и други, които сами разбирате в каква среда работят. Тук нашето искане е 25 процента увеличение и преди отпуските направихме така, че финансовият министър да види и да чуе тези хора. Другата седмица двата синдиката и национално представените организации на работодателите ще седнат на масата за преговори относно минималните заплати.

Защо не секва емиграцията на хората с квалификация

 България продължава да е страната с най-несправедливо заплащане на труда Бизнесът трябва да осъзнае, че няма по-мотивиран работник от справедливо възнаградения за труда му   Недостигът на квалифицирани  кадри се превръща в опасен ограничител за интензивното развитие на все повече производства и цели браншове в икономиката. Положението се влошава. Не са редки случаите, когато доста големи проекти на чуждестранни инвеститори, за които има решение да бъдат реализирани в България, не стартират поради невъзможността да се осигури необходимия персонал. Този недостиг през последните години се задълбочава и възпроизвежда под въздействието на два процеса. Първият – интензивната емиграция на образовани и с квалификация българи. Вторият – натрупването на дефекти в средното образование, които водят до разминаване на подготовката на учениците с потребностите на икономиката. Нарастващата острота на проблема застави държавата и бизнеса да преминат от обсъждания и констатации към прилагане на практики и определени реформи в образованието. Авторът на тези редове не си поставя за задача да обсъжда политиките и мерките, предприемани в тази област. Нещо повече, предпоставям и постигането на положителни резултати. Реална е обаче, опасността голяма част от тези добре подготвени в резултат на реформите младежи да бъдат погълнати от емиграционния поток. В тази оценка няма никакво преувеличение – практиката е доказателство за това. Един пример, който е показателен за актуалната действителност у нас. Хотелиерският сектор има нарастващ глад за квалифицирани кадри. В същото време голяма част от випускниците на два реномирани колежа по туризъм отиват на работа в чужбина – веднага или след година работа в България. Да се спре емиграцията от България е невъзможно. А и икономически е неоправдано. Първо, българската икономика не може да предложи работа на над 1 млн. емигрирали и още 350 хиляди регистрирани безработни. Наистина има глад за квалифицирани работници, но е факт също така, че има стотици хиляди хора в трудоспособна възраст с ниско образование, без квалификация, за които няма работни места у нас или пък се предлага работа срещу мизерно заплащане. За тази огромна група единствената алтернатива е възможността за постоянна и сезонна работа в чужбина. И второ, само официалните преводи на емигрантите са 1.17 млрд. евро за 2014 г., а според експерти още около 30 % към тази сума е неофициално прехвърлената към страната валута. Всичко това (около 3 млрд. лв.) е много повече от приръста на БВП даже в години, когато НСИ отчита ръст от  3 %. Елементарният макроикономически анализ показва, че тези пари, които отиват главно за финансиране потреблението на домакинствата, в повечето от годините превишават отчитания ръст на потреблението или пък предотвратяват неговото понижаване. При това положение единствено смисленият въпрос е как можем да намалим емигрантския поток, да задържим в страната преобладаваща част от хората с придобита квалификация и умения. Обикновено отговорът е – като повишим заплащането на труда. Да, но статистиката показва непрекъснат ръст на заплатите. Въпреки това, по оценка на бизнеса и имащите отношение към пазара на труда институции, дефицитът на квалифицирани кадри сега е по-голям отколкото преди 7 години. И това е така за повечето сектори и производства в страната. Логично налагащият се извод е, че подобно увеличение на заплатите не сработва като фактор за чувствително намаляване на емиграцията на хората с квалификация (а и по обща оценка на специалистите, отчитания ръст на заплатите в значителна степен е статистически ефект от променената структура на заетите в икономиката по време на кризата и депресията). Безспорно, освен заплащането на труда влияние върху решенията на хората да емигрират оказват и редица други условия. Решаващо значение обаче има факта, чеБългария продължава да бъде страната с най-несправедливо заплащане на труда в рамките на ЕС. Разбира се, няма как в страната, която има най-малък БВП на човек в ЕС, да не са най-ниски и заплатите. Големият въпрос е с колко по-ниски? Това може да покаже само сравнителният анализ. Като критерий за оценка може да се използва осредненото за Еврозоната съотношение между БВП на човек и средната работна заплата (за секторите „Индустрия“ и „Услуги“) и сравняването му със съотношението между тези показатели за България. Това съотношение в много висока степен характеризира модела на първично разпределение на националния доход между капитала и труда. Съпоставимостта се постига чрез използване на БВП по паритет на покупателна способност (ППС), а заплатите са направени сравними чрез привеждане към единно ценово равнище. Така в сравнението се елиминира ценовият фактор. Вместо абстрактни разсъждения за „справедливо – несправедливо“ да дадем думата на числата: В България производството на БВП на човек е само 2.4 пъти по-малко от това в Еврозоната, а средната реална заплата е 4.83 пъти по-ниска. Изводът – ако разпределението на националния доход между капитала и труда е такова като в Еврозоната, средната заплата би трябвало да е два пъти по-висока. Това е измерената несправедливост в заплащането на труда в България, ако приемем за еталон – критерий Еврозоната, ядро на която са страни, най-представителни за европейския социален модел. Ако някой не е е склонен да приеме осреднените за Еврозоната числа, предлагам като критерий за сравнение водещата в Eврозоната страна – Германия. Ето и числата: България има 2.6 пъти по-малко БВП на човек от Германия, а средната реална заплата е 5.2 пъти по-ниска у нас. Резултатът е същия – за единица сравнима производителност на труда, за единица сравним резултат в България заплащането на труда е два пъти по-ниско, в сравнение с Еврозоната, с Германия. Разполагаемата информация показва, че наш IT специалист стартира в Германия с над 40 хиляди евро, в третата година може да разчита на 60 – 70 хиляди евро. С отчитане на ценовите равнища в двете страни (с 46 % по-високо в Германия) това заплащане реално е четири пъти по-високо от средната заплата на такъв специалист в България (според НСИ – 12 хиляди евро). Ако отидем до край в този сравнителен анализ, трябва да отбележим, че при преразпределението на доходите чрез данъчната система и бюджета съществува значителна разлика между България и Еврозоната, която е в изгода на капитала в България (значително по-ниски данъци върху печалбата, висок дял на косвените данъци, много по-ниски към БВП разходи на бюджета). Преодоляването на тази несправедливост в заплащането на труда е практически ако не единственият, то основният фактор, който може да отслаби емиграционния поток  и да задържа значително по-голяма част от хората с квалификация и умения в страната. А България е една от най-засегнатите от емиграцията страни в ЕС. Структурата и количеството на българските емигранти (спрямо населението) е причина България да е страната, която ще понесе, според оценки на МВФ, най-голяма загуба на реален БВП под влияние на емиграцията в периода до 2030 г. Този с фундаментално значение за нашето развитие въпрос за несправедливото заплащане на труда в България, поставям непрекъснато от 2003 г. насам и досега никой не е оспорил предлаганите аргументи и оценки. Държавата, съвместно със синдикатите и работодателите трябва да инициира разработването на политики, които да осигуряват чувствително изпреварващо нарастване на трудовите възнаграждения спрямо производителността на труда.  Обществото започва да осъзнава тази реална несправедливост – КНСБ вече втора година поставя този проблем в своите програмни искания. Без такава промяна в модела на разпределение на националния доход между капитала и труда, България ще продължава да бъде страната с неоправдано най-ниски доходи и висока емиграция на хора с квалификация, най-бавно придвижващата се през последните 7 години към средните за ЕС икономически и социални показатели, с най-голям процент работещи бедни. Като начало трябва да престане съпротивата срещу по-енергичното увеличаване на минималното заплащане на труда, да се престане с квалификациите, че това е „административна намеса“ на пазара на труда. Интересно, как не се забелязва, че такава „административна намеса“ на държавата е утвърдена практика както в най-либералните САЩ, така и в социално-либерална Германия. Преодоляването на очертаната по-горе несправедливост в заплащането на труда ще означава сериозна промяна на българския капитализъм и движение към стандартите на европейския социален модел. Бизнесът трябва да осъзнае, че няма по-мотивиран работник от справедливо възнаградения за труда му.

Добро повишение на заплатите в България през второто тримесечие при рязко забавяне в ЕС

През второто тримесечие на 2016-а заплатите в еврозоната и в целия Европейския съюз отбелязаха най-слаб растеж от близо шест години насам, но при продължаващо солидно тяхно повишение в България, което нарежда нашата страна на трето място, след Румъния и Латвия, по ръст на заплатите през периода април - юни, показват данни на Евростат. През второто тримесечие заплащането на труда в еврозоната нарасна на годишна база с едва 0,9% след повишение с 1,7% през трите месеца до края на март, докато в целия Европейския съюз беше отчетно повишение с 1,3%, но след растеж с 1,6% в началото на годината. Това представлява най-слабо повишение на заплащането на труда от близо шест години насам (от третото тримесечие на 2010-а година) и пореден знак за слабост при икономическото възстановяване на региона, както и тревожен сигнал за членовете на Европейската централна банка. В същото време цената на работната сила (включваща данъци, заплати и други разноски) нарасна в еврозоната с 1,0% и в ЕС - с 1,4% след повишение съответно с по 1,6% през първите три месеца на 2016-а година. След края на редовното заседание на ЕЦБ президентът на банката Марио Драги изрази опасения относно т.нар. "вторичен негативен ефект" от ниската инфлация, изразяващ се в желанието на трудещите се да приемат, а работодателите да предложат по-скромно повишение на заплатите с оглед на очакванията, че инфлацията ще продължи да бъде много ниска. Данните на Евростат за България обаче продължават да показват солиден ръст на заплащането на труда през второто тримесечие със 7,3% на годишна база след скок със 7,6% в началото на годината. По този показател нашата страна заема трето сред всички 28 страни - членки на ЕС, изпреварена единствено от Румъния (скок на заплатите с 12%) и Латвия (повишение с 9,1%). Цената на работната сила в нашата страна нарасна през трите месеца до края на юни със 7,3% след повишение със 7,7% в началото на година, като и по този показател България е на трето място в целия Европейския съюз, изпреварена отново от Румъния (повишение с 12%) и Латвия (повишение с 9,5%).

ЕС раздава коледни бонуси на 55 000 служители

Въпреки наблюдаваното затягане на коланите в цяла Европа, ЕС ще награди своите 55 000 служители с увеличение на заплатите с 3,3 %, съобщи в. „Дейли мейл“, цитира БГНЕС. Поради повишаване на инфлацията заплатите на еврократите ще бъдат преизчислени със задна дата от юли, така че ще получат допълнителните си бонуси през декември. Президентът на ЕК Жан-Клод Юнкер, към който са отправяни призиви за оставка заради „Брекзит“ и хаотичните му действия покрай мигрантската криза, ще получи коледен бонус от 5 181 евро. Поради увеличаването на заплатата му с 10 362 евро, неговият доход догодина ще възлезе на 324 377 евро. Бившият премиер на Люксембург също така има право на „оскъдните“ 48 657 евро за жилище и 17 017 евро за други разходи, което означава общо възнаграждение от 390 051 евро. След като се пенсионира на 65 г., Юнкер ще получава по 69 336 евро годишно като пенсия. За да успее без сътресения да се „пресели“ и да „премине“ към новите моменти в живота си след приключване на петгодишния му мандат начело на ЕК, Юнкер ще инкасира други 416 284 евро. Говорител на Европейската комисия заяви, че увеличението на заплатите става по "автоматична формула", одобрена от евродепутатите и страните членки на ЕС. "Комисията не играе роля, когато става въпрос за автоматични годишни актуализации на заплатите на служителите на ЕС". От Евростат (статистическия орган на ЕС) отбелязват, че в периода между 1 юли 2015 г. и 1 юли 2016 г. заплатите на държавните служители са се повишили средно с 1,9 на сто. Доколкото в същото време инфлацията в Белгия и Люксембург е 1,4 на сто, взети заедно, тези числа водят до автоматична индексация на заплатата с 3,3%. По-рано тази година Юнкер отхвърли слуховете, че е алкохолик, твърдейки, че той изглежда като пиян при ходене поради травми в автомобилна катастрофа.

Заплатите на кметовете на 32 села в община Кюстендил да бъдат увеличени с до 15% ще разгледат от ОС

Докладна записка с предложение заплатите на кметовете на 32 села в община Кюстендил да бъдат увеличени с до 15% ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет. Съгласно внесеното предложение, най-ниската кметска заплата ще бъде 497 лева, а най-високата - 710 лева. Таванът ще взимат управниците на най-големите села. Нормативната уредба регламентира възнагражденията на кметовете според броят на жители на населеното място. В случая избраните на местния вот през октомври миналата година кметове на 32 села ще взимат средните нива и стойности, отбеляза председателят на Общинския съвет в Кюстендил Михаела Крумова. Заплатите на около двайсетте наместника на по-малките села, някои от които отговарят за четири-пет селца едновременно, засега няма да се променят. Тази седмица стана ясно, че трима кметове от община Бобов дол обжалват в съда размера на заплатите си, от 420 до 650 лева, защото, според тях, те са недостатъчни пред вид обема на задълженията и отговорностите им.

Ще има ли увеличение на заплатите за служители на градския транспорт с 400 лева?

Заплатите на служителите в столичния градски транспорт да се увеличат с 400 лева, настояват синдикатите. Това заяви пред Дарик шефът на автотранспорта Слав Монов. В момента средната заплата на един шофьор в градската мрежа достига до 1500 лева. Въпреки че все още не са започнали същинските преговори за повишение на месечното възнаграждение на работещите в сектора, Мария Георгиева от КНСБ коментира, че парите могат да дойдат от икономии. Според общинския съветник от ГЕРБ Зафир Зарков, ако сега се повишат заплатите, то това може допълнително да утежни състоянието на транспортните дружества в София, тъй като голяма част от тях търпят загуби. Вече месец столичани плащат за еднократно пътуване по 1,60лв. Негодуванието на софиянци и споровете между политическите сили в местния парламент по темата като че ли отшумяха, а от Центъра за градска мобилност се хвалят как се е повишил интересът към абонаментните карти. Пред Дарик Мария Георгиева от КНСБ потвърди, че все още не са започнали същинските разговори. „Въпросът е да се оцени по достойнство заплащането на труда на водачите в градския транспорт - в рамките на разумното и възможното. Очакваме разчетите" - коментира синдикалистът. По думите й това няма нищо общо с повишаването на цената на билета. Пред Дарик шефът на Столичния автотранспорт Слав Монов заяви, че от края на май се водят преговори за евентуално увеличение на заплатите в сектора.  „В момента се водят преговори. Искат 400 лева допълнително на човек. Ние работим за подобряване условията на труда на шофьорите и комфорта на пътниците. Средната заплата на един шофьор е от 1200 до 1400 лева, без храната и допълнителните средства".

Заплатите на учените в БАН изостават значително от средното за страната

Заплатите на учените в Българската академия на науките и в Селскостопанската академия изостават значително от средното възнаграждение за страната, сочи синдикален анализ. За да се навакса това изоставане, в следващите 5 години заплатите там трябва да се увеличават всяка година с по 10 процента. През 2010 година след драстично орязване на издръжката на БАН и на Селскостопанската академия заплатите на учените намаляват и от тогава изостават. Здравчо Здравчев, председател на федерацията "Техническа индустрия, наука, информатика" към КТ "Подкрепа", заяви: Изоставянето спрямо средната работна заплата за страната за 2015 година в БАН е 195 лева, а в Селскостопанска академия е 254 лева. Сега за наука у нас се заделят 0,8 на сто от брутния продукт. През 2020 година парите трябва да са 1,5 на сто. Учените у нас намаляват през последните десет години, е друга констатация от доклада. Учените декларират, че искат да работят в пряко сътрудничество с бизнеса у нас. Предлагат научните лаборатории да станат национални технологични паркове, за да се задържат висококвалифицираните кадри и да се запази оборудването, в което държавата е инвестирала стотици милиони левове.

За първи път в историята на Саудитска Арабия намаляват заплатите

  Саудитският крал Салман ал Сауд издаде указ, според който за пръв път в историята на страната се намаляват заплатите на държавните служители, пише БГНЕС. Саудитският вестник "А,раб нюз" съобщи, че от 1 октомври заплатите на министрите се намаляват с 20%, а дотациите на членовете на Консултативния съвет за жилище и кола се орязват с 15 процента. За редовите чиновници се замразява повишаването на заплатите, въвеждат се и лимити по плащането на извънреден труд и за отпуските. Наблюдателите коментират тази стъпка като още една мярка за ограничаване на бюджетните разходи в условията на ниските нефтени цени, чиято продажба осигурява националното благосъстояние. 72% от доходната част на бюджета идва от нефтените доходи. Според известния специалист по близкоизточните проблеми Себастиан Ашер пропуква се действащият в кралството негласен социален договор между управляващата върхушка и редовите поданици: на последните пожизнено се осигуряваше не много обременителна държавна служба срещу съгласие за статуквото. 

Шестима от миньорите в Бобов дол преговарят с ръководството на рудника

Трети ден продължава протестът на миньорите от рудник "Бабино". Около сто души остават под земята, останалите им колеги протестират пред входа на предприятието. Те реагираха на заканата на собственика, че ще има  съдебни искове срещу  протестиращите миньори, предаде БНР.   Още двама мъже бяха изведени на повърхността заради влошено здравословно състояние. Те бяха закарани от свои колеги в местната болница. Заплатите за месец август са получени по сметките на всички работещи в мината с изключение на хората от рудник "Бабино". Към тях  условието е било миньорите да излязат от галериите. Късно снощи за около 10 минути е спрял да работи вентилаторът, който вкарва въздух в галериите, каза един от миньорите, който излезе на повърхността заради влошеното си здравословно състояние.   Шестима от протестиращите миньори в Бобов дол влязоха на преговори с ръководството. Само работещите в рудник "Бабино" не са получили заплати за август, всички останали от "Въгледобив Бобов дол" са получили възнагражденията си в пълен размер. Това обявиха стачкуващите трети ден пред входа на предприятието.  За работещите в "Бабино" условието на ръководството е хората, протестиращи под земята, да подпишат предложеното им споразумение и след като получат възнагражденията си, да излязат от галериите, което те категорично отказаха и настояват освен августовските, да получат и септемврийските си заплати, както и сумите, които имат да получават под формата за ваучери.    Въпреки влошеното им здравословно състояние и намерението на работодателя да заведе искове срещу тях за възпрепятстване на производствения процес миньорите под земята и колегите им, които ги подкрепят отвън, все още отстояват исканията си за изплащане на заплатите в пълен размер за август и септември, както и получаването на всички ваучери от месец март досега.  Протестиращите заявиха, че очакват в близките часове при тях да пристигне омбудсманът Мая Манолова. Някои от миньорите решиха да потърсят подкрепата и на политически лидери, което създаде разногласия сред тях.  Ситуацията под земята се усложнява. Заради дългия престой повечето от работници са със стомашно разстройство и главоболие. Млад мъж е излязъл през нощта, тъй като се е почувствал зле.  В сряда от КСНБ съобщиха за договорени с ръководството искания на миньорите – до края на работния ден да бъдат изплатени заплатите за август, включително ДМС-то и без удръжки за цялото дружество, заплатите за септември да се платят между 5-и и 10-и ноември, а най-късно до 17-и октомври да се платят и ваучерите за месец март. Останалите дължими ваучери трябва да бъдат изплатени до края на годината. Договорено беше подусловие – миньорите да излязат от рудника, но протестиращите останаха в забоите.  Снощи управителят на мината Красимир Чаврагански се срещна с протестиращите миньори на входа на централата, но беше обвинен, че ръководството на мината се подиграва със съдбата на хората. Чаврагански каза, че бъдещето на рудника ще се решава в петък. На пресконференция по-рано вчера той каза, че "Бабино" е нерентабилен. Управителят на мината посочи още, че значителна част от работниците ползват фалшиви болнични, което още повече затруднява работата.   

Миньорите от "Бабино" отказват да приемат постигнатото споразумение

Миньорите от рудник "Бабино", които протестират под земята вече трето денонощие, са отказали да приемат постигнатата  договореност  между ръководството на "Въгледобив Бобов дол" и излъчената група от техни колеги. Около сто души остават под земята, останалите им колеги протестират пред входа на предприятието. Те реагираха на заканата на собственика, че ще има съдебни искове срещу протестиращите миньори. Директорът на мината е обещал днес да се изплатят заплатите за август, до 25-ти октомври тази за септември и всяка седмица да се дават месечните ваучери за храна, докато не се изчистят всички дължими към хората добавки.  Малко преди 15 часа с протестиращите се срещна и омбудсманът Мая Манолова. Пред медиите тя каза, че най-важното е да се получат гаранции,че мината няма да бъде ликвидирана и да се гарантира спазването на правата на работниците.  Само работещите в рудник "Бабино" не са получили заплати за август, всички останали от "Въгледобив Бобов дол" са получили възнагражденията си в пълен размер. Това обявиха стачкуващите трети ден пред входа на предприятието. За работещите в "Бабино" условието на ръководството е хората, протестиращи под земята, да подпишат предложеното им споразумение и след като получат възнагражденията си, да излязат от галериите, което те категорично отказаха и настояват освен августовските, да получат и септемврийските си заплати, както и сумите, които имат да получават под формата за ваучери.Късно снощи за около 10 минути е спрял да работи вентилаторът, който вкарва въздух в галериите, каза един от миньорите. Въпреки влошеното им здравословно състояние и намерението на работодателя да заведе искове срещу тях за възпрепятстване на производствения процес миньорите под земята и колегите им, които ги подкрепят отвън, все още отстояват исканията си за изплащане на заплатите в пълен размер за август и септември, както и получаването на всички ваучери от месец март досега. Ситуацията под земята се усложнява. Заради дългия престой повечето от работници са със стомашно разстройство и главоболие. В сряда от КСНБ съобщиха за договорени с ръководството искания на миньорите – до края на работния ден да бъдат изплатени заплатите за август, включително ДМС-то и без удръжки за цялото дружество, заплатите за септември да се платят между 5-и и 10-и ноември, а най-късно до 17-и октомври да се платят и ваучерите за месец март. Останалите дължими ваучери трябва да бъдат изплатени до края на годината.  Договорено беше подусловие – миньорите да излязат от рудника, но протестиращите останаха в забоите. Снощи управителят на мината Красимир Чаврагански се срещна с протестиращите миньори на входа на централата, но беше обвинен, че ръководството на мината се подиграва със съдбата на хората. Чаврагански каза, че бъдещето на рудника ще се решава в петък. На пресконференция по-рано вчера той каза, че "Бабино" е нерентабилен. Управителят на мината посочи още, че значителна част от работниците ползват фалшиви болнични, което още повече затруднява работата. Подробности можете да чуете от репортажа на кореспондента на БНР в Благоевград Кети Тренчева от звуковия файл.

Приключи протестът на миньорите в рудник "Бабино"

Всички миньори, които протестират трети ден под земята, излязоха от мината, след като ръководството на рудника спази обещанието си да изплати заплатите им за август. Миньорите се запътват към Централното управление на рудника, за да получат възнагражденията си. Прогнозата на служителите е, че тази процедура ще продължи цяла нощ. Миньорите влизат на малки групи в Централното управление на рудника. Там са и представители на медиите, за да бъдат гарант, че върху миньорите не се упражнява някакъв натиск и те наистина получават парите си. Първата група от около 25 души вече получиха възнагражденията си. По-рано премиерът Бойко Борисов разпореди да започне процедура по отнемане на концесията на мина "Бабино" при неизплащане на дължимите възнаграждения на миньорите.  Днес около 15.00 часа с протестиращите се срещна омбудсманът Мая Манолова. Пред медиите тя каза, че най-важното е да се получат гаранции, че мината няма да бъде ликвидирана и да се гарантира спазването на правата на работниците. Манолова съобщи, че 10 от протестиращите ще останат в мината до пълно изпълнение на исканията им. По-рано ръководството на Въгледобив "Бобов дол" обяви, че плаща заплати за август само на хората, които спират протеста. Директорът на мината обеща да се изплатят заплатите за август, до 25-и октомври - тази за септември и всяка седмица да се дават месечните ваучери за храна, докато не се изчистят всички дължими към хората добавки.  Само работещите в рудник "Бабино" не са получили заплати за август, всички останали от "Въгледобив Бобов дол" са получили възнагражденията си в пълен размер. Късно снощи за около 10 минути е спрял да работи вентилаторът, който вкарва въздух в галериите, каза един от миньорите. Въпреки влошеното им здравословно състояние и намерението на работодателя да заведе искове срещу тях за възпрепятстване на производствения процес, миньорите под земята и колегите им, които ги подкрепят отвън, отстояваха исканията си докрай. В сряда от КСНБ съобщиха за договорени с ръководството искания на миньорите – до края на работния ден да бъдат изплатени заплатите за август, включително ДМС-то и без удръжки за цялото дружество, заплатите за септември да се платят между 5-и и 10-и ноември, а най-късно до 17-и октомври да се платят и ваучерите за месец март. Останалите дължими ваучери трябва да бъдат изплатени до края на годината.  Договорено беше подусловие – миньорите да излязат от рудника, но протестиращите останаха в забоите. Снощи управителят на мината Красимир Чаврагански се срещна с протестиращите миньори на входа на централата, но беше обвинен, че ръководството на мината се подиграва със съдбата на хората. Чаврагански каза, че бъдещето на рудника ще се решава в петък. На пресконференция по-рано вчера той каза, че "Бабино" е нерентабилен. Управителят на мината посочи още, че значителна част от работниците ползват фалшиви болнични, което още повече затруднява работата. Подробности можете да чуете от репортажа на кореспондента на БНР в Благоевград Кети Тренчева от звуковия файл.

5 пъти по-ниска е средната заплата в България в сравнение с държавите от ЕС

Въпреки напредъка в дела на компенсация на наемния труд, по равнище на доходи България е на последно място не само сред страните-членки на ЕС-28, но и в региона. Сравнителният анализ показва, че номиналният размер на средната работна заплата в България от 420 евро е с около 5.5 пъти по-нисък от средните нива на ЕС-28 (2293 евро). Повече от 12 пъти е по-ниска работната заплата в България от тази в Швейцария, от Германия с около 6.2 пъти. Размерът на работната заплата в България значително изостава от същия на Балканските страни. Въпреки че в Румъния през последните години доходите бяха орязани, средната работна заплата през 2014 г. е по-висока от тази в България с 21.9%. СРЗ на Македония е по-висока с 16.6%, на Сърбия с 35%. През първото полугодие на 2016г. се очертават умерени нива на нарастване, както на средната работна заплата, така и на броя на наетите лица. Причините за тези положителни изменения е съживяването на икономиката и възстановяване на трудовия пазар, довело до засилено търсенето и назначаването предимно на квалифицирана работна сила, както и силната конкуренция на цената на труда на европейския трудов пазар. Освен това съществена роля оказва и нарастването на МРЗ, както и МОД, които от една страна доведоха до автоматично нарастване на брутните заплати, а от друга повлияха за показване на част от скритите до скоро доходи, съобщава БГНЕС. Все още обаче темповете на нарастване на СРЗ са крайно недостатъчни, за да се почувства осезаемо подобрение на пазара на труда и оттам на жизнения стандарт на населението. Причините са изключително ниската база, от която започват да растат възнагражденията, а така също и задълбочаващите се регионални разлики в заплащането, които се обуславят от ниската вътрешна инвестиционна активност. Пазарът на труда изпитва остра нужда от квалифицирана работна ръка и проблема с разминаването между търсенето на бизнеса и уменията на работещите все повече се задълбочава. Доказателство е драстичното нарастване на дела на промишлените предприятията, които определят недостига на подходяща работна сила като фактор за осъществяване на дейността им. През септември 2016 г. този дял достига до 25%, като нарастването е с повече от три пъти в сравнение със същия период на 2012 г. ( 7.8%). Тези данни са индикация, че икономиката на страна има по-висок потенциал за развитие, който в бъдещи би могъл да се осъществи, ако първо, се активират политиките насочени към повишаване на квалификацията и преквалификацията, при това не само от страна на държавата, но и с участието на бизнеса. Второ, повишаването на заплащане на труда е най-важният стимул, който ще задържи хората да работят в България и ще ги мотивира да развиват професионалната си кариера. Предварителните данни на НСИ за заплатите и числеността на наетите работници и служители през първото полугодие на 2016г. позволяват да се очертаят следните по-важни констатации: След като през 2010 до 2014 г. заплатите растяха с около и малко над 6%, през първото полугодие на последните две години 2015- 2016 г., средният размер на работната заплата (869 лв. и 934 лв.) ускорява ръста и достига съответно до 7.8% през 2015 г. и 7.5% през 2016 г. Нарастването на средните заплати е съпроводено и с ръст на наетите лица, съответно с 0.7% през 2015 и 2.0% през 2016 г. За първи път след 2009 г, ръстът на икономиката на страната през последните две години е съпроводен с ускорен ръст на наетите лица. Това са индикации, че икономика на страна се „събужда” и генерира нови работни места. В сравнение със същия период на 2008 г. броя на наетите лица остава с близо 184 хил. по-малко, което се дължи на трайното и последователно редуциране на персонала в периода 2009-2014 г Средната заплата в частния сектор (927 лв.) нараства с по-бързи темпове (7.9%), като постепенно се приближава до размера от обществения сектор (956 лв.), след като той забави темповете си до 6.2%. През последните няколко години заплащането в частния сектор изоставаше средно с около 8-10 процентни пункта от това в обществения, а сега разликата е сведена до под 5 процентни пункта. Това е показател за изсветляване на доходите в частния сектор, следствие от нарастване на МОД. Повишаването на средните брутни заплати се основана на ускореното нарастване на наетите лица в сектори, които са водещи по разкриването на нови работни места, при това с размер на трудово възнаграждение над средния за страната. Новите работни места са в информационните технологии и услугите свързани с тях, в индустрията, като водещи са: „Дейности в областта на информационните технологии и услуги “ ръст на наети лица с 13.3%, при СРЗ от 2844 лв.; „Информационни услуги” ръст на наетите лица с 15.2%, при СРЗ от 1643 лв.;”Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване” ръст на наетите с 6% , при СРЗ от 2134 лв.;„Производство на електрически съоръжения” със СРЗ от 1053 лв., и ръст на наетите със 7 %. Тези данни отново доказват тезата, че постигнатия ръст се дължи основно на високо платени отрасли, поради дефицит на квалифицирани кадри и силният конкурентен натиск на европейския трудов пазар. Друг важен показател, характеризиращ ниските нива на заплащането по икономически дейности, е нарастването на броя на нископлатените работници със СРЗ в диапазон от 491 лв. до 704лв. (т.е. 75% от СРЗ за страната на заплатите). С такъв размер работят над 674 хил. лица, което представлява около 30.4% от всички наети. За едногодишен период нарастват с нови 21 хил. лица. Като нископлатени работници, могат да бъдат определят работещите в следните икономически дейности: рибно стопанство (491 лв.), производство на облекло (579 лв.), обработка на кожи, производство на обувки (540 лв.), производство на дървен материал и изделия от дърво (564 лв.), мебели (602лв), ресторантьорство (510 лв.), дейности по обслужване на сгради и озеленяване (538 лв.) и т.н. В отраслите на преработващата промишленост през първото полугодие на 2016 г. доминира положителен ръст на средната заплата, средно с 10.6%, който е съпроводен и с ръст на наетите лица средно с 2.4%. Наблюдават се сектори с нарастване на заплащането над средните за промишлеността нива, но тези ръстове почти не се усещат, тъй като базовият размер на СРЗ е на изключително ниски нива. Така например, отчетливо нарастване от 18.9% се регистрира при „Обработка на кожи”, но с размер на СРЗ едва от 540 лв. и спад на наетите лица с 10.3%; при „Производство на мебели” средната заплата нараства с 14.5% ( 602 лв.), при ръст от 1.5% на наетите лица; Производството на облекло” ръст от 12.1%, с размер на СРЗ от 579 лв., при това със спад на наетите лица с 3.5%. 5.8 пъти е диференциацията между най-ниската и най-висока работна заплата, след като през същия период на 2015г е 5.5 пъти. Въпреки увеличението на размера на СРЗ тези различия в заплащането задълбочават социалното неравенства в страната. Тези данни са аргумент, че темпът на нарастване на ниските работни заплати изостава от този на високо платените работници. През първото полугодие на 2016 г. броя на наетите лица на МРЗ в икономиката на страната достига до 341 507 лица, това представлява 14.8% от общо наетите в страната. Доказателство за необходимостта от нарастване на МРЗ е изтласкващия ефект върху работните заплати, особено за тези икономически дейности, в които се регистрира висок дял на трудещите се на минимално възнаграждение. Като примери могат да бъдат посочени следните икономически дейности: „Административни и спомагателни дейности (логистика, кол-центрове, счетоводни дейности)”. Броят на наетите лица на МРЗ представлява 37.1% от общо наетите, след като през първо полугодие на 2015 г. е 30.8%. За същия период нарастват както средната работна заплата с 9.8%, така и наетите с 6.1% „Операции с недвижими имоти” – броят на наетите на МРЗ достига до 20.2%, при 11.3% през 2015 г. СРЗ отчита нарастване с 11.3%, при ръст на наетите лица от 2.3%. „Преработваща промишленост” – наетите лица на минимална заплата представляват 19.5% от общо наетите, при 14.7% през 2015 г.. За едногодишен период СРЗ нараства с 10.6%, при ръст на общо наетите с 2.4%. Диференциацията на работните заплати по области продължава да задълбочава социалните неравенства. Във всички области на страната, с изключение на София, средната заплата е по-ниска от средната за страната. Все по-силно се разтваря ножицата между столицата и най-бедните области в страната. Трудовите възнаграждения във Видин (648 лв.) са почти два пъти по-ниски от тези в София (1261 лв.). Причините се обясняват със застаряващо население в по-малките населени райони, така и с трудовата миграция и липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка. От друга страна, това са проблеми, свързани с недостатъчно добре развитата бизнес среда, както и липсата на мерки и инициативи за стимулиране на местните инвестиции, насочени към разкриване на нови работни места. В 9 от 28 района размерът на средната работна заплата представлява около 75% от СРЗ за страната. Тези области се очертават с най-голяма концентрация на нископлатени работници. Водещи в класацията са Видин (648 лв.), Силистра (674 лв.), Ямбол (692 лв), Благоевград (660лв), Кюстендил (674 лв.), Перник (695) Хасково (698 лв.), Смолян (687 лв.). Все пак в картината на средните възнаграждения има и положителна новина - заплатите във Видин са се повишили с 10.8%, а наетите лица с 0.8% спрямо първото полугодие на миналата година. Във всички области се наблюдава ръст на работните заплати, макар и с различна степен от 1.1% (Враца) до 14.1% (Монтана). 32% от всички наети лица в икономиката на страната работят в София. Средната заплата е с 35% по-висока от средната за страната. По-големият брой работещи в София, при това на чувствително по-висока заплата, са причината за нарастването на абсолютния размер на средната заплата за страната. Ако изключим София от наблюдението за трудовите възнаграждения, то тогава средната заплата за страната достига до 792 лв. през второто тримесечие на 2016 г. При тези условия нарастването на заплата изпреварва средния ръст за страна и достига до 8.5% спрямо същия период на миналата година, което се дължи на по-забавения темп на нарастване на СРЗ в София (6.2%) в сравнение с останалите области. В 17 области се отчитат нарастване по-високо от средния ръст за страната: Монтана с (14.1%), Добрич (12.7%), Ловеч с 11.1%, Русе (12.7%), Смолян (12.1%), Хасково (11.7%). Общ извод: остава сериозен проблемът със силната регионална диференциация на заплати и заетост, който се обосновава от абсолютно ниския размер на работните заплати и големият обхват на нископлатени работници. Разликите в стандарта на живот в различните региони у нас остават непреодолимо големи. Покупателната способност на работната заплата се повишава плавно, но равнището й остава твърде ниско, за да изразява някакви значителни и трайни промени в жизнения стандарт на населението. Компенсацията на наемния труд като дял от БВП през последните година отчете видим подем от 36.9% през 2012 г. достига до 41.3% през 2015г, но все още продължава да бъде сред последните места. След България остават: Румъния (32.3%), Полша (36.6%), Словакия (38.4%), Италия (39.6%), Ирландия (30.6%), Чехия (39.9%). Въпреки положителните промени България значително изостава от средните нива на страните на ЕС-28 ( 47.4%), като в повечето от старите държави членки този показател е около или над 50% от БВП. Тези данни предполагат, че все още за българската икономика остава проблема в първичното разпределение на доходите между труд и капитал, вследствие на който не може да бъде реализирана в оптимален обем една пo - ускорена политика на догонване на работните заплати спрямо средноевропейското ниво; Драстични различия в трудовите възнаграждения се регистрират по браншове за една и съща работа в полза на страните от Съюза: Производство на облекла – в Испания СРЗ (1606 евро) е с 5.8 пъти по-висока от тази в България ; Румъния (402 евро) с 1.4 пъти, Кипър с 3.9 пъти, Полша с 1.9 пъти; Производство на лекарствени вещества и продукти - в Испания СРЗ (3480 евро) е с 6.5 пъти по-висока от тази в България; Румъния (1018 евро) с 2 пъти, Кипър с 3.6 пъти, Полша с 2.5 пъти; Хотелиерство - Испания (1642 евро) или с 4.4 пъти по-висока, Кипър (1290 евро) с 3.4 пъти, в Полша с 1.8 пъти; Образование – Испания с 4.1 пъти по-висока, Румъния (607 евро) с 13.9%, Кипър с 4.4 пъти, Полша(931 евро) с 2.2 пъти. КНСБ продължава да настоява за приемането на конкретни мерки за повишаване на доходите, като: приемане на механизъм за нарастване на МРЗ, като най-ниското месечно възнаграждение в страната да се движи в коридора - от линията на бедност, умножена по коефициент 1,3, до 60% от средната работна заплата ( в диапазон от 403 до 560-570лв). Така с коефициентът 1,3 минималната работна заплата се гарантира издръжката на един възрастен човек от семейството и едно дете, а горната граница от 60% от средната работна заплата е европейски стандарт; да бъде въведена диференцирана МРЗ за завършилите висше образование младежи, работещи по специалността си, като тя бъде установена в Кодекса на труда с коефициент 1.5 от МРЗ за страната (690 лв.); от 2018 г. да се определят минимални заплати по категории персонал. Това, е възможен изход от конфликта с работодателските съюзи, които отказаха да преговарят за минимални осигурителни прагове за 2017 г., Необходима е да се разработи добра законова регламентация за договаряне на минималните заплати по категории и да е ясно, че законът наказва този, който не плаща заплатата, която трябва да плати, както и осигуровката върху нея. Държавните институции да провеждат ефективен контрол при укриване на осигурителните вноски, който да доведе до осезаемо редуциране на сивата икономика и повече информация за санкционираните работодатели.

Учени от БАН и от Селскостопанската академия излязоха на протестно шествие в столицата

В Деня на народните будители учени от Българската академия на науките и от Селскостопанската академия излязоха на протестно шествие в столицата. Те настояват за повече пари за наука в бюджета за догодина и за достойно заплащане на труда им.  Ръководството на БАН поиска 12 млн. лева допълнително за следващата година, за да се повишат заплатите на учените, но правителството е в състояние да отдели 5 млн. лв. От синдикатите КНСБ и "Подкрепа" определиха увеличението като "крайно недостатъчно".Протестиращите, които са хиляди, се намират вече пред паметника на Васил Левски в столицата, където поднесоха венци и цветя пред паметника на Апостола. Шествието започна в 11 часа от сградата на БАН на площад "Народно събрание", премина по  булевард "Цар Освободител", през министерството на образованието и МС, премина по "Дондуков", булевард "Васил Левски". Протестиращите бяха разочаровани от факта, че пред просветното министерство никой не излезе, за да вземе техните искания. Те казаха, че това означава, че просветното министерство не работи за развитието на българската наука. След това учените се отправиха по булевард "Дондуков" към паметника на Васил Левски.  Учените казаха, че заплащането в БАН и Селскостопанската академия е с двеста лева по ниско от средната работна заплата за страната и определиха това като срам и позор. Синдикатите, КНСБ и "Подкрепа", които са организатори на демонстрацията, настояват през следващите пет години за БАН и Селскостопанската академия да бъдат отделени 0,05 процента от брутния вътрешен продукт на страната, което при сегашното му ниво означава 44 милиона лева допълнително за наука. Те предупредиха още, че младите учени все по често избират да напуснат България заради ниското заплащане. Протестът продължава при засилено полицейско присъствие, въпреки това протестът преминава спокойно.За предаването "Преди всички" по "Хоризонт" заместник- председателят на БАН Дамян Дамянов заяви по повод протеста.Това, което тази година се дава по отношение на БАН, представлява само кръпки по някои неотложни проблеми. Сумарно ще се съберат 10 милиона, но това не са пари за наука, не са пари за изравняване на заплатите. Ситуацията в БАН остава такава, че средната работна заплата на хората е около 200 лв. по-ниска от средната за страната, а в Селскостопанската академия – 250 лв. В рамките на разумното разбиране за обстановката, която е в държавата, или са необходими 12 милиона за изравняване на заплатите през тази година за българските учени, или е необходимо договарянето на 5-годишен период, за да се достигне до изравняване на заплатите на учените в двете академии с тези, които са средни за държавата. От синдикатите може да се очакват опити за стачки, за още протестни шествия. Дамянов изтъкна, че младите учени не остават у нас заради чувствително по-ниските заплати спрямо колегите си в други страни. Дори когато участват по европейски проекти за наука, възнаграждението им също се различава, допълни той.

Владислав Горанов: Посочете едно мое действие в интерес на Пеевски

 Цветан Василев може да докаже твърденията си само в съда, а не от сръбски хотел. Така финансовият министър Владислав Горанов коментира интервюто на бившия банкер от септември, който тогава нарече Горанов "готовият на всичко да защити интереса на Пеевски". "От 7 ноември 2014 г., а защо не и от преди това, искам да посочите едно мое действие като зам.-министър на финансите или като министър, което е защитило интерес на Пеевски. Тогава ще приема подобно твърдение", заяви Горанов пред Mediapool. Той коментира още, че евентуални предсрочни избори ще оставят държавата за дълго на автопилот. Министърът коментира още социалните аспекти на Бюджет 2017 и наливането на милиарди в програмата за саниране. Г-н Горанов, казахте, че сте против идеята правителството да подаде оставка след слабия резултат на кандидата на ГЕРБ на първия тур на изборите. Защо смятате, че едни предсрочни парламентарни избори ще доведат до проблеми за държавата? В какво може да се изрази дестабилизацията? Сами по себе си, предсрочните парламентарни избори не са проблем. Проблемът за държавата и обществото идва от няколко обстоятелства. На първо място това означава няколко месеца безвремие и прекратяване на всички реформи, които сегашното правителство е предприело и най-вече измененията в законите свързани с реформата в правосъдието в широк смисъл. Замиране на работата в администрацията и на практика държава на автопилот. Действащ парламент със служебно правителство и президент с броени дни до изтичане на мандата. В същото време парламентът като заложник на Конституцията ще разглежда теми от собственият си дневен ред, без да има политически легитимирана изпълнителна власт, която да предлага дългосрочни решения и да носи отговорност за тях. Помислете и за това какво би могло да бъде следващото парламентарно мнозинство. Фрагментиран парламент, който ще преповтори до голяма степен сегашната си структура. Трудно сформиране на ново правителство на принципна основа и засилване на политическата нестабилност. Не е за пренебрегване и качеството на управление, което едно ляво правителство, подкрепено от ДПС и други по-малки формации може да предложи, а отрицателният ни опит в това отношение е богат. Нямате ли усещането, че и тази година бюджетът е скучна тема за хората, защото фокусът и на политици, и на експерти е върху дефицита и дълга, а не върху доходите и бедността. Не водим ли вече 20 години погрешния дебат в икономиката – за дефицити и дългове, докато истинският проблем на хората е високият дял на бедността, фактът, че много малък дял от населението се ползва от сегашния модел на растеж? Тук въпросът е каква е ролята на държавата в икономиката – трябва ли да бъде по-голяма или по-малка. Факт е, че в ЕС преразпределителната роля е с 20-30% по-висока от тази в България. Средно в общността 44-45% от брутния вътрешен продукт (БВП) се преразпределят през бюджета, а в България този показател рядко доближава 40%. В този смисъл това е въпрос на дебат, който не се е състоял в нашето общество. Но ако държавата започне да преразпределя повече, това означава на първо място данъчна система, различна от настоящата, и второ - носене на по-голяма отговорност от страна на държавното ръководство за съдбата на хората. Въпросът не е само за нивото на преразпределение през бюджета, а и за ролята на държавата за увеличаване или намаляване на социалното неравенство. Не допринася ли например данъчната система у нас за утвърждаване на бедността и социалното неравенство – България е сред страните в ЕС с най-ниска данъчна тежест като дял от икономиката - 28%-29% от БВП? Не е ли време за промяна?  Въпросът дали по-богатите трябва да плащат по-високи данъци няма еднозначен отговор. По принцип и при сегашната данъчна система по-богатите плащат повече, но в номинално изражение, защото данъкът върху 10 000 лв. е по-голям от данъка върху 1000 лв. Иначе стои въпросът дали да имаме пропорционално облагане (равна ставка за всички доходи, например 10%) или прогресивно облагане (по-високи ставки за по-високите доходи, бел. ред.). Ако установим едно прогресивно облагане, както е в повечето държави в Западна Европа, ще се върнем назад към модел, който сме имали преди 2008 г. Това ще даде възможност определена част от доходите да останат необлагаеми, като значително ще увеличи данъците на средната класа и на по-богатите. Тук отново не се дава отговор на въпроса дали по този начин ще се реши въпросът с бедността и социалното неравенство. Много е възможно, като се направи такова пребалансиране, приходите в бюджета да не нараснат, а увеличението на тежестта за средната класа и за богатите да стане за сметка на освобождаването от данък на по-нискодоходните групи. Тоест това може би ще е мярка с нулев ефект за приходите на бюджета. Именно – подобна мярка няма да повлияе на бюджета, но ще е от полза хората с по-ниски доходи. Въпросът е дали да има определена група хора, които въобще да не бъдат облагани с данъци. Той също няма еднозначен отговор, но дебатът е философски. Толкова ли е страшно да увеличите някой данък за бизнеса срещу по-висок публичен ангажимент в образованието или науката например? Тук има друг концептуален въпрос – пряко или косвено облагане. Облагане на потреблението или облагане на доходите? От гледна точка на политиката, която сегашното управляващо мнозинство води, почти всички партии в парламента, с изключение на БСП, не са склонни на преразглеждане на плоския данък. Оттам нататък маневреността за преразглеждане на съотношението между косвените и преките данъци може да дойде по две линии – или увеличаване на сегашните преки данъци, или намаление на косвените данъци, например ДДС. Свалянето на косвените данъци още повече ще оттегли държавата от преразпределението в икономиката, а увеличаването на преките данъци, например данък печалба, със сигурност ще доведе до трудности със събираемостта, защото ще се търсят все повече варианти за избягване на облагането и в началото, когато се въведе, ще действа потискащо на икономическата активност. Тоест засега оставаме в статуквото? По отношение на данъчната система – да. Но нека погледнем на темата и през разходите. Социалните разходи в тесен смисъл са около 35% от всички разходи на бюджета, а в широк смисъл (с включени образование, здравеопазване, култура, наука) надхвърлят половината от бюджета. Въпросът е дали през това преразпределение се извършва някакво изравняване, сближаване между различните социални слоеве, някаква социална кохезия. Оставаме с впечатлението, че хората като цяло не я усещат. Това е заради ниското ниво като цяло на БВП и оттам ниското ниво на доходите, макар че в последните години има нарастване и на тези показатели. Ако погледнем минималната работна заплата например, тя е нараснала тройно за последните 10 години - от 160 лв. през 2006 г. на 460 лв. от 1 януари 2017 г. Защо бюджетът не е достатъчно смел в социален план? Смело е да се отпуснат 1 млрд. лв. за саниране, смело е да се увеличи бюджетът на сектор "отбрана" с 825 млн. лв., но 230 млн. лв. допълнително за образование (главно за увеличение на заплатите) през 2017 г. не изглежда особено смело.  Ресурсът за санирането на жилищата в следващата година не е в този размер, в който се представя. Как работи санирането като финансова схема? Българската банка за развитие (ББР) отпуска кредити на сдруженията на собствениците в размер на разхода за санирането. А когато държавата извърши разход, тя дава финансова помощ на собствениците в размер на задължението им по кредита към ББР. Целта е да се разтегли в годините изплащането на схемата от страна на бюджета към ББР. В края на 2016 г. например ББР ще получи от фиска значителен транш – до 1 млрд. лв., за погасяване на задълженията по изпълнени проекти и за предплащане на нови. Ще си платите ли сметката? Едно бъдещо ново правителство да не изпадне в ситуацията на предшественика ви Симеон Дянков и да "открие по чекмеджетата" неплатени задължения за стотици милиони левове по санирането? Ако говорим за санирането, извършено дотук, всичко ще бъде разплатено и няма да останат задължения към банката за развитие. Ако дойде следващо правителство, то може да прецени дали да разшири или да свие програмата, но всичко натрупано дотук по сметки ще бъде платено. До момента са сключени около 2000 договора за саниране, а поетите ангажименти са за около 2 млрд. лв. А как изобщо решихте, че санирането трябва да е толкова ключов приоритет във вашето управление, с такъв сериозен публичен ресурс, без да се допитате до гражданите? Неслучайно програмата беше утвърдена от Народното събрание. Иначе едва ли има спор, че енергийно ефективното саниране има редица ползи както за собствениците, така и за обществото като цяло. Що се отнася до това дали сме питали хората, според мен – да, доколкото през лятото на 2014 г. в предизборната платформа на ГЕРБ беше залегнала тази програма и хората, които са гласували за това ГЕРБ да стане управляваща партия, може да се каже, че са я подкрепили.   Защо не увеличихте по-сериозно средствата в образованието? Според вас системата на образованието може ли да поеме наведнъж по-голям ресурс от заложените допълнително 230 млн. лв., естествено с идеята разходът да бъде ефективен? Да, може да поеме и по-голямо увеличение през заплатите на учителите. Ако се стигне до там, че възнагражденията на учителите станат толкова атрактивни, че в учителската професия да се ангажират най-добрите висшисти, това значително ще повиши качеството на учебния процес. А защо не го направите? Вървим в тази посока. Не забравяйте, че две последователни години увеличаваме заплатите на учителите. Въпросът в продължение на много години е отлаган. То бе неглижиран в годините на висок растеж и чак в последните 1-2 години се говори за връщането на образованието в сферата на приоритетите. Защото когато растяха доходите в бюджетната сфера в периода 2005 – 2008 г., ако образованието беше приоритет, заплатите на учителите можеха да растат изпреварващо, за да се стигне до това място на учителската професия в класацията на възнагражденията, което да привлича най-добрите висшисти. Преди години учители са ставали най-добрите 30% от завършващите, докато сега стават последните 30%. Ако се увеличат по-сериозно учителските заплати, ефектът ще бъде чувствителен, защото има много напускащи учители. Защо тогава не направихте по-смел ход – например 500 млн. лв. допълнително за образование през 2017 г. за сметка на 300 млн. лв. по-малко за саниране? Може да се зададе и такъв въпрос, но отдавна сме заложили приоритета "саниране". Иначе - да, има и такава позиция. Кажете какво ще правите с такса "смет”? През пролетта предложихте нов модел на таксата, според който ще се увеличи тежестта върху гражданите и ще намалее тази за бизнеса. Сега обаче ГЕРБ май няма смелостта да я гласува в парламента?  Ще се заемем с такса "смет" веднага след изборите. Новият модел, който се залага в закона, предвижда постепенно пребалансиране на тежестта на таксата между бизнеса и гражданите. Ако трябваше да се направи рязко, пребалансирането щеше да е изключително тежко в началото, защото вероятно щеше да доведе до намаляване в пъти на тежестта на бизнеса и увеличаване в пъти на тежестта за населението. Затова и моделът, който сме предвидили, се базира на плавен преход. Сдружението на общините говори за 10-годишен преходен период, чуват се гласове на депутати за 5 години. Със сигурност веднага след приемането на бюджета ще задвижим в парламента измененията. Те вероятно няма да се прилагат от 2017 г., но темата стои от 2002 г. и досега никой не е предприел тази стъпка. След като вдигате такса "смет" за гражданите, може ли да кажете докога държавата през общините ще налива стотици милиони в джобовете на шефовете на 2-3 сметосъбиращи фирми, които на практика са си разделили България – Румен Гайтански,"Титан" и частично братя Домусчиеви? Много от закъсалите финансово общини имат огромни дългове и поети ангажименти именно по перото "такса смет".  Тук въпросът ви е за начина, по който се разходват приходите от таксата и по който се сключват договорите със сметосъбиращите фирми. Това е отговорност на местната власт и наистина на места се наблюдават доста слабости в това отношение. Един пример е Велинград, който в предходния мандат беше сключил договори с една видинска фирма за около 6 млн. лв., при положение, че годишно събират от таксата около 1 млн. лв. Правила има и сега в закона, но тук е ролята на правоохранителните органи да идентифицират и да контролират тези процеси. Кметът, който е сключил тези договори, е предаден на прокуратурата. А вие като министър ще одобрите ли отпускането на безлихвени заеми на такива общини? Не. Не и в размерите, за които те настояват. До момента не съм одобрил нито един оздравителен план на нито една от 36-те общини, които са в процедура на финансово оздравяване. Има по-добри и по-лоши планове. С най-голяма степен на готовност е Сливен, но и там още има нужда от доуточняване. А случаят с Перник, който настоява за 20 млн. лв., засега е тежък.   През септември бившият шеф на КТБ Цветан Василев начерта в интервю от Сърбия схемата на задкулисието у нас. Според него няма политик или министър, който да не е одобрен от задкулисието, преди да заеме поста си. Той твърди също, че няма как да се прави бизнес, без да се плащат подкупи на политиците. Вярно ли е това? Как се влиза в българската политика? Аз не съм имал възможност да се запозная с Цветан Василев. Ако неговият опит е, че е раздавал подкупи на политици да работят в негова полза, значи вероятно има основание тази негова констатация. Добре е да продължи анализа си и да разкаже на кои политици какво е давал, ако това са неговите наблюдения. Той твърди, че са му искани проценти от различни сделки. Добре, нека да разкаже всичко с имена. Но Василев посочи имена – дори директно обвини премиера Бойко Борисов, че е искал процент от сделката за приватизацията на "Булгартабак" например. Не съм чел всичко, което е казал Василев, но такива обвинения биха могли да бъдат доказани, ако Василев се върне в България и участва в съдебен процес. Така той може да докаже всички свои тези. Не приемам позицията му да се крие в една съседна държава, бягайки от правосъдието. Нямаме причина да смятаме, че българският съд действа в някакъв субординация от българската прокуратура. В този смисъл има достатъчно гаранции за справедлив процес и ако той се чувства невинен, има възможности да го докаже, но няма как това да стане от сръбски хотел. В интервюто Василев Ви нарича "готовият на всичко да защити интереса на Пеевски”. Какво ще отговорите? Василев би трябвало по-добре да познава Пеевски от мен, защото доста години имаха съвместни бизнес начинания. Това хвърляне в пространството на релации и обвинения мога да коментирам само по един начин. От 7 ноември 2014 г., а защо не и от преди това, искам да посочите едно мое действие като зам.-министър на финансите или като министър, което е защитило интерес на Пеевски. Тогава ще приема подобно твърдение. Например как бяха направени данъчните проверки на Пеевски? Те не бяха правени в период, в който аз имам досежност до Националната агенция за приходите (НАП). А кредитите за фирми на Пеевски от Българската банка за развитие? До съвсем скоро тя беше в ресора на финансовия министър?  Въпросните кредити са отпускани в период, в който не съм бил финансов министър или зам.-министър. Те са отпуснати по времето на министъра от кабинета "Орешарски" Петър Чобанов, който сега е депутат от ДПС. Тоест, откакто сте министър, ББР не е отпускала кредит на фирма, свързана с Пеевски, така ли? По мое време са отпускани доста кредити, но нямам представа кои са фирмите, свързани с Пеевски. Официално не ми е известно кои са фирмите, собственост на Пеевски. Знам от медиите и от Търговския регистър, че е придобил дял в "Техномаркет", а свързваната с него "Водстрой 98" вече е собственост на Велико Желев. Така че ако ми кажете кои са фирмите на Пеевски, ще мога да кажа дали им е отпуснат кредит по мое време. "Водстрой" например има кредит от ББР, но не е фирма на Пеевски, като той няма нито преки, нито косвени връзки с нея. Що се отнася до КТБ, доколкото ми е известно, Пеевски върна всичките си кредити от тази банка, за да няма упрек към него, че е участвал във фалита на КТБ чрез задължения на негови фирми. В момента не ми е известно нито една фирма, свързана с Пеевски, да има задължения към КТБ. Като споменахме "Булгартабак", очаквате ли догодина извънреден приход в хазната от 100 млн. евро от тютюневия холдинг, ако той не отвори повторно софийската си фабрика. Толкова е глобата, която компанията трябва да плати според приватизационния договор, ако до 1 април 2017 г. не възстанови работата на софийското си подразделение. Как смятате, че ще се развие този казус? Ако компанията не изпълни приватизационния договор, със сигурност ще си търпи санкциите по него. А дали тя ще го изпълни или не, не мога да прогнозирам. Ако тя не изпълни приватизационния договор, всички санкции по него ще влязат в сила. Защо премиерът Ви отне от портфолиото Българската банка за развитие и я прехвърли към министерството на Божидар Лукарски? Освен това, какво стана с данъчната проверка за яхтата на един от шефовете на банката Билян Балев? Отдавна се води дебат за мястото и ролята на ББР. Но доколкото политиките за насърчаване на малкия и среден бизнес са в ресора на икономическия министър, логичното място на този финансов инструмент е в Министерството на икономиката. Що се отнася до данъчната проверка на Билян Балев, тя приключи и се установи, че няма неплатени данъци и той продължава да е изпълнителен директор.

"Луфтханза" с нови предложения към стачкуващите пилоти

Германският авиопревозвач "Луфтханза" съобщи, че има ново предложение за увеличаване на заплащането на стачкуващите пилоти в опит да удовлетвори исканията им и да прекрати поредната стачка. Протестът засегна повече от 315 хиляди пътници. Предложение на компанията е за увеличаване на заплатите с 4,4 процента, както и за разкриване на нови работни мест през следващите пет години. Стачката на пилотите на „Луфтханза“ започна в сряда. По-рано днес беше съобщено, че явно ще продължи дълго време, тъй като пилотите не са постигнали споразумение за увеличаване на заплатите им. Пилотите на „Луфтханза“ поискаха от авиокопанията повишение на заплатите с 3,7% със задна дата от 2012 година насам.  „Луфтханза“ е отказала категорично с мотива, че ако изпълни това желание, ще фалира.137 полета ще бъдат зачеркнати утре. 30 000 пътници трябва да намерят друг начин да стигнат до целта си. Това е 14-тата стачка от 2012 година насам. От тогава пилотите се опитват да постигнат увеличение на заплатите си.

„Ислямска държава“ обедня, намалила наполовина заплатите на бойците си

Въздушните удари срещу петролните находища и складовете с пари на "Ислямска държава", както и усилията за пресичане на достъпа на групировката до международните финансови системи, са я принудили да намали възнагражденията на нейните бойци в Ирак и Сирия наполовина. Това каза представителят на Държавния департамент на САЩ Андрю Келър пред членове на комисиите по външни работи и за въоръжените сили към Камарата на представителите на Конгреса, предаде БНТ. Американският заместник-министър на финансите Даниъл Глейсър потвърди, че "Ислямска държава" е намалила заплатите, бави изплащането им и затова нейни бойци напускат бойното поле. "Виждаме индикации, че "Ислямска държава" не може да плаща заплатите на собствените си бойци и знаем, че удряме там, където ги боли. Виждаме и увеличение на корупцията вътре в групировката", каза той. За финансовата криза в "Ислямска държава" свидетелства фактът, че групировката е обложила с данъци най-бедните хора, живеещи под нейното управление, а преди това те са били освободени от данъци, заяви Глейсър.

От левицата поискаха официално оставката на просветния министър Меглена Кунева

От "БСП лява България" днес поискаха официално в парламента оставката на министъра на образованието и науката Меглена Кунева и настояха за отлагане на влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Как така вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева внася предложения за над 200 млн. лева, които са направени без разчети на министерството, коментира Гечев. Как така се правят предложения за стотици милиони лева, които не са съгласувани с министъра на финансите и с премиера на България, добави той. По думите му, излиза, че премиерът се осведомява от Радио "Ереван" какво става в неговите сектори на правителството. Ако пък има увеличение на приходите, какъв е проблемът да се повишат заплатите на учителите, попитаха от левицата. Ако беше вярно, както твърдят управляващите, че приходите са увеличени и държавата ще разполага с повече от 1,5-2 млрд. лева от планираното за 2016 г., възниква логичният въпрос какъв е проблемът на правителството и на управлението за тези 200 милиона лева за увеличение на заплатите на учителите, коментира Румен Гечев /"БСП лява България"/ на брифинг в парламента. Ако тези милиард и половина-два милиарда са влезли в бюджета, къде са, попита още той. Колегата му Валери Жаблянов коментира, че съборът на учителите в "Арена Армеец" не е получил подкрепата на министър-председателя. За нас в правителството има тежък разнобой по отношение на образователната реформа, заяви депутатът от "БСП лява България". Министър-председателят отказа увеличение на заплатите на учителите от 1 януари 2017 г.- нещо, което беше обещано от министъра един ден преди това, посочи Жаблянов. По думите му отговорността на министъра на образованието е очевидна, отговорността на премиера - също. Настояваме за оставка в този случай, защото това е единствената възможност системата на МОН да бъде успокоена, каза Валери Жаблянов. Той поиска да се отложи влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, което е предвидено за 1 август 2016 г., за да може на 15 септември българското училище да започне нормален учебен процес. Източник: БТА

Медици от Спешна помощ в София на протест

Медиците протестираха снощи заради несправедливо, според тях, разпределение на увеличението на заплатите Напрежение в Спешна помощ в София. Оказва се, че то ще е много по-високо за хората, които работят в администрацията, и по-малко за тези, които работят на терен, тоест лекарите и сестрите, предаде Нова телевизия. От документ, с който Нова разполага, става ясно, че средното увеличение за административните длъжности е 16,2%. С най-много се вдига заплатата на "завеждащия архиво-хранилището" – 35,4%. Така неговото възнаграждение е по-високо от това на старша сестра. А като сума най-голямото увеличение е 300 лева - получават го експертът по безопасни условия на труда и главният юрисконсулт. За сравнение при медицинския персонал средното увеличение на заплатите е 9,2%, лекарите с две специалности ще получават 7% по-високи заплати. Освен от заплащането си, медиците от Спешна помощ се оплакват още от вербална агресия на работното си място, от лошо отношение на ръководството към тях. Освен това получавали постоянни наказания, което още повече намалявало възнагражденията им. "В този център работят 900 човека, а вие цитирате 4-5 заплати, които са административни. На тези длъжности са назначени хора с висше образование”, заяви пред Нова телевизия шефът на Спешна помощ – София д-р Георги Гелев. По думите му начинаещ лекар в ЦСМП започва със заплата 1260 лева, а след 1 година работа заплатата му става 1370 лева. Лекар с една специалност – 1470, лекар с две специалности – 1500 лева. Завеждащият получава 1680 лева основна заплата. Д-рГелев заяви, че до 2014 година, преди започването на работа на този екип на министерството, заплатите са били 600-700 лева. Той напълно отхвърли обвиненията, че е обиждал подчинените си, както и че е наказвал хора за монотонно говорене.

Увеличават заплатите на министрите в Германия, Меркел с 18 820 евро

Германското правителство гласува повишение на заплатите на членовете си. Така трудовото възнаграждение на канцлерката Ангела Меркел ще надхвърли 18 000 евро на месец преди удръжките, предаде АФП, цитирана от БТВ.  Заседанието на кабинета прие повишаване на заплатите с 2,2% за 2016 г. и 2,35% за 2017 г.

Какви са заплатите на японските разработчици на игри?

Любопитни ли сте? Наскоро в Япония беше проведена анкета сред почти 2000 японски разработчици, която дава информация за заплатите в сектора за различни позиции. Анкетата е проведена от Асоциацията на The post Какви са заплатите на японските разработчици на игри? appeared first on IDG.

Саудитска Арабия намалява заплатите на чиновниците

Саудитският крал Салман ал Сауд издаде указ, с който за пръв път в историята на страната се намаляват заплатите на държавните служители, съобщава БГНЕС. Саудитският вестник "Араб нюз" съобщи, че от 1 октомври заплатите на министрите се намаляват с 20%, а дотациите на членовете на Консултативния съвет за жилище и кола се орязват с 15 процента.

Заплатите в Селскостопанска академия ще бъдат повишени

От 1 октомври Министерството на земеделието и храните (МЗХ) повишава заплатите на всички в Селскостопанска академия. Това съобщи в Кюстендил заместник-министър Георги Костов, цитиран от БТА. Той посочи, че макар и с един мининимален процент, повишението на заплатите все пак е стъпка напред. Увеличение на възнагражденията ще има, макар че бюджетът на академията е с недостиг, без това повишение, на около 3 млн. лв., каза Костов. Той допълни, че тези 3 млн. лв. ще бъдат...

КНСБ: 200 000 българи могат да получат между 10 и 15 процента увеличение на заплатите си

200 хиляди българи могат да получат между 10 и 15 процента увеличение на заплатите си, ако се приеме предложението на КНСБ за повишаване на доходите догодина, съобщи във Варна лидерът на синдиката Пламен Димитров. Ако това искане на синдикатите не намери отражение в бюджета, предстоят протести, категоричен е Димитров:Наистина мисля, че 200 000 души в институции, училища, болници, бюджетно финансирани, или по някакъв начин свързани с бюджета, разбирайте касата, ще получат увеличение на доходите си между 10-15, дори и повече, процента. Ако това не стане смятам, че хората вече имат нагласата и непосредствено след президентските избори ние сме готови да ги изведем на протестни действия във финализацията на бюджета, преди той да бъде приет от Народното събрание.Пламен Димитров обясни, че в момента се водят преговори за увеличаване на заплатите на работещите в социалните заведения, културата, здравеопазването и държавните агенции.