01.12.2016

Резултати от търсенето

И. Василева: Средства за ВиК инфраструктура ще има веднага щом са готови прединвестиционните проучвания

Идеята асфалтирането на улиците след полагане на ВиК инфраструктурата да се поема изцяло от Европрограмата за околна среда е много добра новина за всички бенефициенти. Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" председателят на Комисията по околна среда и води в Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ) и директор на дирекция "Околна среда" в община Разград Недим Тахиров, който уточни, че в предишния период са покривани разходите само за възстановяването на изкопите, където са положени новите тръби. Естествено, след изпълнението на строителни работи има различни слягания и когато не се полага единен цялостен слой, се получават деформации, което създава едно неблагоприятно социално напрежение. Много често общините търсят различни финансови инструменти след приключването на ВиК проектите, да полагат ново асфалтово покритие. В новата програма е предвидено, ако е засегнато над 50% от платното, да се заплаща за цялостното му възстановяване. Вече 3 общини в Разградска област са реализирали своите ВиК проекти, а се очаква скоро това да направят и останалите. Все още се водят преговори за включването във ВиК асоциацията, която е необходима, за да се получи еврофинансиране. Общините трябва да предоставят там ВиК инфраструктурата си, проектите и останалите си материални активи в областта на ВиК. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева уточни, че в Европейската програма за околна среда са предвидени близо 2,4 млрд. лв. за инвестиции във ВиК инфраструктура. Всичики участници във ВиК сектора ще имат своята роля в изпълнението на проектите. Те не са все още ясни като обхват, защото в момента се изготвят прединвестиционните проучвания и то само за консолидираните райони, където вече са спазени принципите на ВиК реформата. 14 са консолидираните райони, в които в момента се изготвят прединвестиционните проучвания, възложени от МРРБ. Когато тези проекти бъдат готови, в тях може да бъдат включени като допустими разходи и разходи за възстановяване на асфалтовата настилка по улиците. Продължава инвестиционният процес по 17 "ранни проекти", които имат висока степен на готовност и съответстват на изискванията, уточни Василева. И при тях е предвидено, ако над 50% от уличното платно е засегнато при полагането на новите тръби, да бъдат осигурени средства за цялостно възстановяване на настилката. Що се отнася до оперативната програма, условията са ясни. Средства ще се осигурят веднага след като са готови регионалните прединвестиционни проучвания. Такива се очаква да има във втората половина на 2017 г., уточни Василева, като се позова на данни на МРРБ.Интервютата на Таня Милушева с Ивелина Василева и с Недим Тахиров можете да чуете от звуковите файлове.

Водата в София да поскъпне с 32 процента през следващата година искат от "Софийска вода"

Водата в София да поскъпне с 32 процента през следващата година. Това е поискало столичното ВиК дружество. Според разчетите на компанията, в следващия петгодишен период трябва да има 73-процентен скок на цената водата. За страната увеличението, поискано от ВиК операторите, стига средно до 50 на сто за периода до 2021-ва година. Основната причина дружествата да искат поскъпване е, че досега не е инвестирано достатъчно във ВиК структурата, каза за "Хоризонт" председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов:Тръбите, които се използват за предоставяне на ВиК-услуги, са в много лошо състояние и ВиК-операторите са принудени да инвестират повече в следващите 5 години и това налага да се увеличат цените на ВиК-услугите, така че те да могат да посрещнат тези нужди от инвестиции. В различните региони увеличението би следвало да е различно според състоянието на ВиК-мрежата и според способността на хората, които живеят в тези региони да посрещат увеличението на цените. От Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще определи цените, посочиха, че ако се налага поскъпване, то ще става плавно. 

КЕВР няма да допусне рязко повишаване цената на водата

Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Това обяви днес председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов относно внесените в комисията заявления от ВиК операторите за цената на водата. На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. След заседанията председателят на КЕВР Иван Иванов коментира пред представители на медиите внесените ценови предложения на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2017-2021 г. „С нашите решения Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Регулаторът ще се произнася по постъпилите предложения след изключително критичен, внимателен и обективен анализ и ще следва принципа за защита на обществения интерес. Това означава, че ще търсим балансирани решения и ще отчитаме не само исканията на ВиК операторите, но и възможностите на потребителите да ползват и заплащат ВиК услугите“, заяви Иванов. Показателен за критичния подход на Комисията е фактът, че голяма част от новите бизнеспланове на дружествата и ценовите им предложения са върнати на техните вносители поради недостатъчната им обосновка и липсата на яснота за начина на осигуряване на заявените инвестиции. „Комисията ще бъде напълно безкомпромисна и няма да се съобрази с искания, за които няма обективни доказателства по всички ценообразуващи фактори“, каза Иванов. Той изрази категоричното си станови...

Иванов: КЕВР няма да допусне рязко повишаване на цената на ВиК услугите

  На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по ценовите предложения на "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр.Пазарджик и на „Верила Сървис“ АД, съобщиха от КЕВР, предаде БГНЕС. Докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора в съответствие с нормативните изисквания. Непосредствено след откритите заседания, КЕВР проведе обществени обсъждания по ценовите заявления на двете ВиК дружества, в които участва и представител на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ. Окончателните решения по внесените ценови заявления ще бъдат публикувани след закритото заседание на КЕВР на 31.10.2106 г. След заседанията председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред представители на медиите внесените ценови предложения на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2017-20121 г. „С нашите решения Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Регулаторът ще се произнася по постъпилите предложения след изключително критичен, внимателен и обективен анализ и ще следва принципа за защита на обществения интерес. Това означава, че ще търсим балансирани решения и ще отчитаме не само исканията на ВиК операторите, но и възможностите на потребителите да ползват и заплащат ВиК услугите“, заяви доц. Иван Иванов. Показателен за критичния подход на Комисията е фактът, че голяма част от новите бизнеспланове на дружествата и ценовите им предложения са върнати на техните вносители поради недостатъчната им обосновка и липсата на яснота за начина на осигуряване на заявените инвестиции. „Комисията ще бъде напълно безкомпромисна и няма да се съобрази с искания, за които няма обективни доказателства по всички ценообразуващи фактори“, каза доц. Иван Иванов. Той изрази категоричното си становище, че в анализите на бизнесплановете експертите и членовете на Комисията ще отчитат стриктно районите, където исканите цени достигат границата на социалната поносимост за населението и няма да бъде допуснато този праг да бъде надвишен. КЕВР проведе и открити заседания във връзка с постъпили заявления за издаване и прекратяване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“. Без възражения от страна на вносителя беше одобрен докладът на работната група във връзка с подаденото от „Мини Марица-Изток“ ЕАД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Заявлението е внесено поради изтичане на срока на досегашната 10-годишна лицензия за тази дейност на 20.11.2016 г. Окончателно решение Комисията ще вземе на закритото си заседание на 20.10.2016 г. С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на КЕВР. 

Великите европейци – Роберт Шуман

Роберт Шуман е сред най-известните композитори от епохата на романтизма. Чудя се – защо не слушаме това негово „Мечтание” задължително поне веднъж на ден, например със следобедния чай. Толкова е вдъхновяваща с красотата си тази музика, че няма дори да забележим липсата на онези малки сандвичи с краставичка, които карат и бедния да се чувства богат. Роберт Шуман, Мечтание Когато през 1810 година Роберт Шуман се ражда в Цвикау, кралство Саксония, Европа е почти завладяна от духа на император Наполеон Бонапарт. Както и от растящия дух на съпротива срещу него. След три години недалеч, край Лайпциг, се провежда тъй наречената Битка на народите, в която Наполеон търпи поражение от обединените сили на Шестата коалиция - Русия, Австрия, Прусия, Швеция, Великобритания, Испания, Португалия и някои немски княжества. С около 300 хиляди войници те побеждават към 200 хилядната армия на Наполеон, в която, освен французи, участват германци, поляци, италианци, фламандци и холандци. Всичко завършва с пленяване на императора и заточението му на остров Елба. Тогава Роберт Шуман е твърде малък да се интересува от велики исторически моменти, но не е малък да се заслушва в музиката. И в музиката на словото също. Всъщност може да се каже, че боговете – или демоните - на две изкуства водят тежка битка помежду си за душата на Шуман през първите двайсетина години от живота му. Баща му е книжар, издател, преводач, така че Роберт е буквално закърмен с думи и книги. От друга страна, той има първична склонност към музиката - взима уроци още преди да навърши 7 и композира, преди да има изобщо представа за принципите на композирането. Така че хлапето расте от една страна с текстовете на гръцките трагици, немците Шилер, Гьоте и Жан-Пол, англичаните Уолтър Скот и Байрон, които баща му превежда, а от друга – с Бетовен, Шуберт и Менделсон. Не си мислете, че всичко в живота на Шуман обаче върви по мед и масло. Ето какво пише той, когато е едва на 18: „Сърцето ми бие болезнено и аз пребледнявам. Често се чувствам, сякаш съм мъртъв. Изглежда губя ума си”. Не отдавайте тези думи само на характерната за епохата и младостта романтична нагласа - страданията на Шуман са истински и започват, когато е на 16 и баща му умира, а скоро и сестра му се самоубива. Самият той също прави първия, но не и последния си опит за самоубийство. И после цял живот е преследван от тежки депресии, довели го накрая до истинска лудост.  Роберт Шуман, Симфония №1, Пролет Роберт Шуман наистина дълго се колебае между литература и музика, защото е еднакво добър и в двете. Майка му пък решава, че с нито едно от тях няма да може да се храни и го праща да учи право - първо в Лайпциг, а после в Хайделберг. Шуман е послушен син, но не и добър студент. Вместо да чете закони, той предпочита да пише разни неща, дори роман, да ходи по концерти, но най-вече – да обикаля кръчмите, бардаците и будоарите на прилични иначе дами. Пиенето и хойкането по жени му служат като психологическа патерица срещу депресията, но те играят противоречива роля в живота му. От една страна, както се предполага, Шуман хваща сифилис, болест, която и сама по себе си, а и чрез тогавашното агресивно, но безуспешно всъщност лечение с живак, с времето влошава психологическото му състояние. От друга страна, точно покрай любовната си афера с омъжената Агнес Карус, Шуман се запознава и става ученик на Фридрих Вик, прочут преподавател по пиано. Той оценява таланта му и го уверява, че само след година-две ще се превърне в истинска европейска звезда като концертиращ пианист. Междувременно към 20-та си година Роберт Шуман вече все по-твърдо се ориентира в избора си. Това става след едно пътуване до Венеция, където слуша много италианска музика, и след един концерт на Николо Паганини, когато си дава сметка, че пианото, също като цигулката, има своите неизследвани дотогава възможности. Роберт Шуман, Корнавал, Оп. 9  През 1830 година Роберт Шуман, не без помощта на професор Вик, получава от майка си разрешение и скъсва с правото, за да се концентрира изцяло върху пианото, като при това, за по-лесно, се пренася и да живее в къщата на професора. Скоро обаче този негов порив е прекъснат от непредвидено обстоятелство – оказва се, че средният му пръст, а в по-малка степен - и безименният, не са пълноценни заради проблеми в сухожилията. Едно от предположенията е, че Шуман се уврежда, докато се упражнява на някакво популярно тогава специално устройство за трениране на пръстите на пианисти, което всъщност ги връзва и разтяга. Други смятат, че станалото може да е ефект от сифилиса или хормоналните дисбаланси, свързани с неговите депресии. Каквато и да е причината обаче, това слага край на мечтата му да стане най-прочут пианист, но го прехвърля почти без сътресения към мечтата да стане най-прочут композитор. На всичкото отгоре се оказва, че в дома на професор Вик вече расте един бъдещ най-добър пианист – деветгодишната му дъщеря Клара, която 12 години по-късно, след дълги перипетии, най-после става госпожа Шуман. Клара и Роберт бързо се сближават, нещо повече, тя направо го обожава, особено след като той започва да композира и издава първата си сериозна работа – Пеперуди, цикъл програмна музика, базирана върху литературните идеи от един роман на Жан Пол. Роберт Шуман, Пеперуди  През следващите десетина години Роберт Шуман твори клавирна музика и става все по-известен, макар най-вече сред специализирана, а не сред широката публика. През 1834-та той започва да издава Нов музикален вестник, с който полага здравата основа и на плодотворната си критическа дейност. Ако си спомняте, точно Шуман е човекът, който призовава европейската публика да свали шапка пред гения на Шопен. Той е и човекът, който усилено се бори срещу еснафския вкус на тогавашната немска публика, както и срещу склонността дори на способни творци да угаждат на посредствеността в името на славата и парите. Наред с това Шуман продължава да търси любовта. През същата 1834 година той е сгоден за 16-годишната Ернестина фон Фрикен, но разваля годежа – било защото е научил, че Ернестина е осиновена дъщеря и няма да получи солидна зестра, на каквато се надява, било заради набиращото сила увлечение по 15-годишната Клара Вик. Така или иначе, май някъде по коледните празници двамата с Клара консумират любовта си, след което започват мъките. Професор Вик веднага разбира каква е работата и им забранява да контактуват дори чрез писма. Някои казват, че причината е бащината ревност, други сочат страхът на Вик да не остане без средства, защото тогава голяма част от приходите му вече идват от концертната дейност на изключително талантливата му дъщеря, трети твърдят, че професорът просто е наясно с нестабилната психика на Шуман и иска да предпази щерка си от бъдещите сривове. Каквато и да е причината, сагата се точи цели 6 години и се стига дори до съд. В един момент Роберт води дело съдът да разреши женитбата му с Клара Вик и, може би изненадващо за нас, българите, но любовта побеждава дори в царството на сляпата Темида. Делото е спечелено, Роберт и Клара се женят, макар  само ден преди тя да навърши пълнолетие. Той е щастлив като птица и през следващата година създава към 150 вокални композиции, които блестят като бисери в цялото му творчество. Роберт Шуман, В прекрасния месец май  Роберт Шуман обожава своята Клара, тя – него и през следващите 12 години им се раждат 8 деца. Между бременностите Клара продължава с кариарата си на концертираща пианистка и е така добре приета в цяла Европа, че Шуман започва да я придружава все по-рядко. Той не обича да се чувства на втори план, защото публиката боготвори жена му, дори когато – а това е винаги – тя изпълнява негови творби. Освен пристъпите на творческа ревност обаче, все по-често започват да се проявяват пристъпите и на неговото на психическо заболяване, което и до днес остава недокрай уточнено – дали е шизофрения, биполярно разстройство или нещо друго. Факт е, че депресиите му се задълбочават, понякога за дълго му пречат да работи, после пък изпада в еуфория и твори буквално като луд. Това е времето, когато Шуман пише своите четири симфонии, хоровата и камерната си музика, както и една опера, която няма успех. Преходът към големите форми става най-вече по настояване на Клара, тя смята, че пианото е твърде малко, за да се разгърне върху него целият композиторски талант на мъжа ѝ. Демоните в душата му обаче все повече се бунтуват и искат на светло, той се страхува, че може да посегне и да нарани дори своята любима Клара. През 1854 година Роберт Шуман прави последния си неуспешен опит за самоубийство, като се хвърля в река Рейн. Спасен е от един рибар, но сам настоява да бъде затворен в психиатрична клиника, където умира две години по-късно, без да има сили да каже и една прощална дума на света. Роберт Шуман, Симфония №3, Рейнска 

Общинският съвет в Севлиево отхвърли предложението за присъединяване към ВиК-Габрово

Общинският съвет в Севлиево отхвърли предложението на кмета за присъединяване на местното водно дружество към ВиК-Габрово. Така 4-те общини в областта губят възможността за безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. Отказът за присъединяване към ВиК асоциация на областно ниво ще лиши от европейско и държавно финансиране както Савлиево, така и Габрово, Трявна и Дряново въпреки съгласието на трите общини за окрупняване на дружествата. Промените срещнаха сериозен отпор сред жителите на Севлиево, където месеци темата беше разисквана на публични срещи. Несъгласието си местните хора аргументират с вероятното увеличение на цената на водата, риска от съкращаване на служители от севлиевското ВиК, както и с недоверие, че ВиК инфраструктурата в общината ще бъде подобрена. Според кмета Иван Иванов отказът на общинските съветници лишава Севлиево от възможността за продължаване на започнат проект за облекчаване на проблема с безводието, който предвижда инвестиция непосилна за общината. Отхвърлянето на предложението за присъединяване към единен ВиК оператор стана само ден след като Севлиево премина на нов по-тежък режим. Селата имат вода за по 4 часа през два дни,  в града - през ден, а има и населени места, които разчитат само на водоноски. Жителите на общината масово се включват в започналата подписка и отново настояват за трайно решение чрез построяването на язовир Мокра Бяла, като напомнят, че изграждането му чакат от десетилетия, но досега са получили само обещания.

Иванов: КЕВР няма да допусне рязко повишаване на цената на БиК услугите

  На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по ценовите предложения на "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр.Пазарджик и на „Верила Сървис“ АД, съобщиха от КЕВР, предаде БГНЕС. Докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора в съответствие с нормативните изисквания. Непосредствено след откритите заседания, КЕВР проведе обществени обсъждания по ценовите заявления на двете ВиК дружества, в които участва и представител на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ. Окончателните решения по внесените ценови заявления ще бъдат публикувани след закритото заседание на КЕВР на 31.10.2106 г. След заседанията председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред представители на медиите внесените ценови предложения на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2017-20121 г. „С нашите решения Комисията няма да допусне рязко повишаване цената на ВиК услугите. Регулаторът ще се произнася по постъпилите предложения след изключително критичен, внимателен и обективен анализ и ще следва принципа за защита на обществения интерес. Това означава, че ще търсим балансирани решения и ще отчитаме не само исканията на ВиК операторите, но и възможностите на потребителите да ползват и заплащат ВиК услугите“, заяви доц. Иван Иванов. Показателен за критичния подход на Комисията е фактът, че голяма част от новите бизнеспланове на дружествата и ценовите им предложения са върнати на техните вносители поради недостатъчната им обосновка и липсата на яснота за начина на осигуряване на заявените инвестиции. „Комисията ще бъде напълно безкомпромисна и няма да се съобрази с искания, за които няма обективни доказателства по всички ценообразуващи фактори“, каза доц. Иван Иванов. Той изрази категоричното си становище, че в анализите на бизнесплановете експертите и членовете на Комисията ще отчитат стриктно районите, където исканите цени достигат границата на социалната поносимост за населението и няма да бъде допуснато този праг да бъде надвишен. КЕВР проведе и открити заседания във връзка с постъпили заявления за издаване и прекратяване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“. Без възражения от страна на вносителя беше одобрен докладът на работната група във връзка с подаденото от „Мини Марица-Изток“ ЕАД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Заявлението е внесено поради изтичане на срока на досегашната 10-годишна лицензия за тази дейност на 20.11.2016 г. Окончателно решение Комисията ще вземе на закритото си заседание на 20.10.2016 г. С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на КЕВР. 

БСП поиска оставката на областния управител на Благоевград

Областният съвет на БСП в Благоевград поиска оставката на областния управител Бисер Михайлов  заради „упражнен административен и политически натиск върху органите на местното самоуправление“, които  отхвърлиха идеята за обединение на ВиК дружествата. В три общини бяха насрочени сесии, на които местните законодатели  да гласуват решение за закриване на общинските ВиК дружества и прехвърлянето им в държавното ВиК, с което водната асоциация е подписала договор за управление. Петрич и Сандански казаха „Да“, но общинарите в Кресна отхвърлиха предложението на кмета Николай Георгиев, който е от БСП. Точно това заседание преди два дни даде повод на левицата да излезе с декларация, в която  обвинява областният управител в безпрецедентен натиск:Областният съвет на  Благоевград настоява управляващите да се отнесат с изключителна сериозност към грубото показване принципите на местно самоуправление от страна на областния управител, като същият трябва незабавно да бъде освободен от заемания пост. Областният лидер на БСП Николай Бошкилов добави, че партията е наясно с изискванията на Брюксел и че липсата на обединение на операторите ще лиши всички общини от средства за ВиК сектора: Ние не сме против създаването на тази асоциация. Мисля, че има и други начини да се водят разговори, да има диалог, за да бъдат убедени самите жители, гражданите,органите на местно самоуправление на тази община да предприемат съответните действия в друга насока. Областният управител Бисер Михайлов свика заседание с кметовете на 14-те общини по проблемите на ВиК асоциацията .

Ибришимов: Безотговорното отношение към ВиК-Дупница доведе до липсата на алтернатива за общината

„Безотговорното отношение към общинското ВиК е колективно, през годините на ВиК се е гледало като на хранилка - било то да се назначат хора, близки до управляващите или да се източват средства. А това е довело до липсата на алтернатива днес за община Дупница", каза по повод ВиК Асоциацията депутът Иван Ибришимов.На заседание на ОбС Дупница на 24 юни беше взето решение община Дупница да се включи във ВиК Асоциацията. „БСП подкрепи влизането и аз мисля, че това е правилно решение, дано да бъде правилно оценено и от управляващите в Дупница", каза ...

Всички общини от областта вече са в Асоциация по ВиК-Хасково

Консолидацията на ВиК сектора в област Хасково вече е факт, съобщават от областната администрация. Всички общини от Хасковска област от днес са членове на една асоциация по ВиК. На общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК – Хасково“ днес бяха взети единодушно решения за приемане на Тополовград, Стамболово и Димитровград. В общото събрание участваха кметовете на общините от Област Хасково, а събранието бе водено от председателя на Асоциацията – областният управител на Хасково Станислав Дечев.

Готвят прединвестиционни проучвания за ВиК проекти

Изготвянето на Регионалните прединвестиционни проучвания /РПИП/ за водоснабдяване и канализация за обособена територия, обслужвана от оператор „ВиК-Сливен бяха обсъдени на среща. На нея присъстваха Н областният управител Татяна Петкова, кметът на община Сливен Стефан Радев, екип на ВиК Бургас, Сливен, Шумен", представители на ВиК-оператора и Асоциацията по ВиК-Сливен и експерти. По време на дискусията беше направена оценка на извършеното от изпълнителя до момента и вижданията относно приключване на първата фаза от изготвяне на РПИП. На експертн...

От МОСВ представиха отчет за реализирана екологична инфраструктура в средата на мандата

  В средата на мандата МОСВ отчита реализирана екологична инфраструктура – инвестиция в здравето на над 4 млн. души. Това се казва в отчет на МОСВ във връзка с навършването на две години от началото на мандата, предаде БГНЕС. Размразихме спрените плащания по ОПОС: Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ мина през много трудности и драматични обрати. Плащанията бяха замразени в края на 2013 г. в мандата на кабинета „Орешарски“. С писмо от 12 ноември 2014 г. Европейската комисия информира България, че плащанията по ОПОС се възобновяват. Това беше в резултат на възстановеното доверие и диалог с ЕК и предприетите мерки за подобряване на контрола. Инвестирахме в здравето на над 4 млн. души с изградени 51 пречиствателни станции и 19 депа. Построихме шест подземни магистрали – 2600 км нова ВиК мрежа: Въпреки забавянето заради спирането на програмата, успяхме да приключим 198 строителни договора на стойност 3,344 млрд. лв. 2015-а беше годината с бум на строителството. Благодарим на общините и стоителния бизнес, които подходиха отговорно и не спряха работа по важни проекти, въпреки спряната ОПОС. В резултат изградихме 2600 км ВиК мрежа, което се равнява на над шест пъти дължината на магистрала „Тракия“ – т.е. изградени са 6 подземни магистрали. Както и 51 пречиствателни станции за отпадъчни води. Това гарантира по-добри условия на живот и услуги за хората, опазване на природата и по-добри условия за бизнес. Изградени са 19 модерни регионални системи за управление на отпадъците, които обслужват 74 общини с повече от 3,5 млн. граждани. Новите съоръжения гарантират здравословна среда чрез опазване на почвите, водите и въздуха, съобщава Василева. Погрижихме се за чистотата на Черно море: от общо всички инвестиции по ОПОС, по морето са вложени общо 350 млн. лв. за три нови пречиствателни станции – две в новите квартали на Бургас и в Созопол, както и за разширяване на капацитета на други три – в Несебър, Поморие и Варна-Акациите. По морето са изградени над 230 км канализация и 142 км водопроводи. Преди тези пречиствателни станции, всичката мръсотия се е изливала директно в морето! Инвестициите означават здраве, чисто море, приходи и нови работни места в туризма, бизнеса, рибарството. Благодарение на постигнатите успехи, в новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ успяхме да договорим с ЕК същия паричен ресурс – 3,5 млрд. лв. Сектор „Води“ е отново с най-големия ресурс – 2,339 млрд. лв., с които ще бъдат изграждани пречиствателни станции и базова ВиК инфраструктура. Спасихме от фалит 8 общини с т.нар. фазирани проекти с 234 млн.лв. по новата ОПОС: Спасихме от фалит Шумен, Враца, Видин, Раднево, Варна, Тервел Ямбол и Банско. Тези общини изпълняваха проекти за ВиК и пречиствателни станции по старата ОПОС, които бяха забавени – къде заради лоши изпълнители, къде заради недостатъчен административен капацитет в общините. Ако не бяха отпуснати тези 234 млн.лв. от МОСВ, местните власти или трябваше да ги осигурят от собствените си бюджети, или при недовършване на проектите, трябваше да върнат вече получените над 260 млн. лв. И двата варианта са катастрофа за общинските бюджети. Вдигнахме 5 пъти глобите за замърсяване на околната среда: По изричното настояване на министър Ивелина Василева санкцията за замърсяване на околната среда беше увеличена 5 пъти през 2015 г. – от 100 000 на 500 000 лв. Промяната в Закона за опазване на околната среда беше извършена, след разлива на бензин от „Лукойл“ в бургаския квартал „Долно Езерово“. До този момент максималният размер на глобата е налаган два пъти – на „Монтюпе“ заради замърсяване на въздуха на Русе и на ВЕЦ „Луна“ за екологичната катастрофа в р. Ботуня. На 1 април т.г. на „Лукойл Нефтохим“ беше наложена глоба от 250 хил. лв. заради замърсяването на въздуха на Бургас със сероводород, отбелязва министърът на околната среда. Помогнахме на обсерваторията в Рожен: В периода 1 октомври 2014 – 30 септември 2016 г. ПУДООС реализира приходи от държавни такси в размер на над 119 млн. лв. и 4,2 млн. лв. от наказателни постановления, глоби и лихви. Парите отиват за екопроекти, сред които за спасяване на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Отпуснати й бяха 150 000 лв., която имаше опасност да затвори врати. ПУДООС инвестира и близо 164 млн. лв. в проекти за ВиК мрежи и съоръжения в областта на третирането на отпадъците на 93 общини. Общините ще получат пари за разработване на минералните извори: Държавата чрез МОСВ ще подпомага финансово общините, които стопанисват минерални извори на територията си, чрез новата пилотна програма за по-пълноценно използване на минералните води. МОСВ ще осигури до 50% безвъзмездно финансиране на общинските проекти за използване на минералните води за развитие на СПА или балнеотуризъм или като геотермална енергия за отопление на сгради и оранжерии.  Ако за останалите 50% от инвестициите общините теглят кредити, държавата ще поеме и разходите им за лихвите по тях. Национална схема в подкрепа на общините за ефективното използване на ресурсите от минерална вода ще се администрира от Националния доверителен екофонд. 48,8 млн.лв. за саниране на 125 обекта в цялата страна: Със средства от Националния доверителен екофонд бяха изпълнени проекти за енергийна ефективност в цялата страна, които включват саниране на сгради, подмяна на дограми, изграждане на отоплителни инсталации и други. Бенефициенти са общини, болници, МВР-Велико Търново, БАН- Институт по оптически материали и технологии, Техническия университет – София и други. Замразена бе наказателна процедура срещу България в областта на отпадъците: Благодарение на усилията на МОСВ и сериозния напредък на страната ни, през 2015 г. беше замразена наказателната процедура срещу България в областта на отпадъците. Тя бе стартирана през 2012 г. заради неизпълнение на Директивата за управление на отпадъците. През м.г. бяха закрити 54 стари депа. С проект на Оперативна програма „Околна среда“ се извърши рекултивация на още 38. Сега със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ започва закриването и рекултивацията на общинските сметища, които са обект на наказателната процедура. Със средства на предприятието вече се строи първа клетка на регионалното депо на Пазарджик. Беше доизградено и депото на Разлог, което ще обслужва близо 50 000 жители. То беше започнато в предишния програмен период на ОПОС, но поради дълги процедури и обжалвания не беше завършено в срок. Единен орган пое контрола върху язовирите: С промени в Закона за водите, инициирани от МОСВ през 2015 г., бе създаден единен орган за контрол на техническото състояние на язовирите. Това е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която от 1 януари 2016 г. Осществява контрол за осигуряване на безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и за извеждането им от експлоатация до възстановяване на тяхната изправност. Регламентираха се ясно отговорностите на собствениците и операторите на всички съоръжения, както и санкциите и глобите в случай, че не ги поддържат в изправно състояние, пише още в отчета на МОСВ. 

Прокуратурата погна ВиК за кражбата на вода в Ботевград

Общинската фирма ВиК "Бебреш" в Ботевград краде незаконно водата на града и околните села, показва разследване на прокуратурата. Дружеството няма сключен договор с "Напоителни системи" за ползването на вода от местния язовир Бебреш, се вижда от протокол на разследващите органи. Сигналът е подаден именно от "Напоителни системи". Комисия на прокуратурата констатира, че преди пречиствателната станция е вързана незаконно тръба (байпас), която отива към мрежата на ВиК. Така общинското дружество източва водата на "Напоителни системи" и язовира. След това я продава по 1.04 лв. за кубик за битови нужди на местните жители. На всичкото отгоре през лятото освен липсата на вода, протече такава и с тиня в местните чешми, защото не минава през пречиствателната станция. Станцията не работи въпреки, че е изградена с милиони по оперативна програма "Околна среда". Лятото местните власти и граждани обвиняваха за липсата на вода ВЕЦ "Бебреш". Оказва се, че гражданите са заблудени, защото ВЕЦ-ът не работи от месец март до момента. Пресъхването на язовира вече е до критичния минимум. По някои села и на високите места в Ботевград има и в момента режим на водата. От "Напоителни системи" продължават да твърдят, че водата се точи неправомерно от нелегалните байпаси на общинското ВиК. Цялата отговорност за ситуацията носят кметът на Ботевград Иван Гавалюгов и назначеният от него шеф на ВиК "Бебреш" Цветозар Гаврило...

Дупница решава за ВиК асоциацията на 24 юни

Дали община Дупница ще влезе във ВиК Асоциацията ще стане ясно окончателно на 24 юни. Тогава на заседанието на ОбС, местните парламентаристи ще кажат да или не на влизането в Асоциацията. Във ВиК Асоциацията членуват 7 от 9- те общини от област Кюстендил. Изключение правят Дупница и Сапарева баня, като от там нямат коментар по темата. В Дупница беше проведена информационна кампания, в която представители на община Дупница и ОбС дадоха отговори, доколкото имат информация, какво печели и какво губи община Дупница от ВиК Асоциацията. Общоградското...

Жителите на Кресна гласуват на 31 юли дали общината им да се включи Асоциацията по ВиК

Жителите на Кресна ще решат дали общината им да се включи във ВиК асоциацията в област Благоевград, която наскоро подписа договор с държавното дружество като воден оператор. Тя  е единствената от 14-те общини,  в която местните законодатели отхвърлиха предложението за окрупняване на водния сектор, което се сочи като изискване за  европейско финансиране на проекти за  модернизиране на водната инфраструктура. Кметът на Кресна Николай Георгиев издаде заповед за провеждане на общо събрание, в което чрез явен или таен вот хората ще гласуват "за" или "против" присъединяването към Асоциацията по ВиК. Своеобразният референдум, който ще се проведе в последния ден на месеца (31 юли) се позовава на Закона за местната администрация и  Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.  Област Благоевград е една от четирите, в които няма окрупняване на водните дружества в един оператор, а това е едно от изискванията за усвояване на средства по Оперативна програма "Околна среда“.  Всички общински съвети  взеха  решение за влизане в асоциацията, с изключение на Кресна. Това породи сериозно недоволство сред кметовете на  останалите общини, които разчитат на програмата за решаване на тежките проблеми  с остарялата водопроводна мрежа, постоянните аварии и сериозните загуби на вода.  Областният център се нуждае най- малко от 90 милиона лева за подновяване на водната инфраструктура, посочи на последното общо събрание на асоциацията кметът на Благоевград Атанас Камбитов. Кметът на Кресна обаче е категоричен, че не ЕК в Брюксел е поставил такива изисквания, а това е приумица на българската изпълнителна и законодателна власт.  Резултатите от допитването чрез общо събрание в Кресна  ще решат съдбата на  ВиК асоциацията в Благоевград.

Кирил Добрев обвини Лиляна Павлова, че изнудва общините да влизат във ВиК асоциациите

"МРРБ, в лицето на министър Лиляна Павлова, изнудва общините в различни области да влизат в една ВиК асоциация. Никъде в закона, обаче не пише, че в една област трябва да има само една подобна асоциация", това коментира народният представител от „БСП лява България“ Кирил Добрев в Севлиево. Общините, които не членуват във ВиК-асоциация, не могат да получат европейско и държавно финансиране "ВиК асоциациите са начин да бъде заобиколен закона, който не позволява предприятия от водния сектор ...

Планирано е увеличение на цената на водата от ВиК- Паничище, но с колко?

Цената на водата в Сапарева баня ще бъде увеличена. На заседание на ОбС- Сапарева баня беше приет новият бизнес- план на ВиК- Паничище. Припомням, че местните парламентаристи казаха "не" на ВиК Асоциацията. Според плана, предвижда се поетапно увеличение на цената на водата през следващите години. От 1 януари 2017 година се очаква жителите на курортната община да заплащат по 0, 695 лв. без ДДС, сега цената е 0,46 лв. Крайното решение обаче ще бъде на Комисията за енергийно и водно регулиране. Управителят на ВиК- Паничище, инж. Петър Василев коме...

Започнаха дейностите по договора между Община Генерал Тошево и ВиК

Започнаха дейностите по изпълнение на договора между община Генерал Тошево и ВиК - Добрич за изграждане на водопровод от Помпена станция Малина до водоема в Генерал Тошево. Оборудвана със специализирана техника, работната група на оператора вече няколко дни полага ПВЦ тръби по ВиК трасето. Тръбите са дебелостенни и притежават изключително голяма издръжливост на корозия, добри хидравлични свойства, устойчивост на изхабяване и дълъг експлотационнен живот. От общината припомнят, че в края на месец юли на ВиК - Добрич са преведени  65 хил лв. общин...

ВиК Добрич намалява дълговете си с 12 млн. лв.

С 12 млн. лв. ще намалеят дълговете на добричкото ВиК в резултат на преструктуриране на дружеството от ЕООД в ООД, съобщи управителят му инж. Петър Калчев на провелото се заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на територията на област Добрич. Пред кметовете на общини и областният управител той обясни, че с преобразуването ще отпаднат задълженията по кредит, теглен назад в годините от Международната банка за възстановяване и развитие и ВиК Бургас. "В процес на преговори сме за разсро...

Извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Кюстендил

Извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Кюстендил ще се проведе на 20 септември, като тогава се очаква община Дупница да стане част от нея. Последна точка в дневният ред е включването на община Дупница във ВиК Асоциацията. Заявлението за включване вече е входирано в областната администрация в Кюстендил. Решението, община Дупница да се присъедини към Асоциацията беше взето на заседание на ОбС Дупница на 24 юни. Представител на общината, е нейният кмет инж. Методи Чимев. На това извънредно заседание на ВиК Асоциацията трябва да бъде разгледан ...

Бум в строителството на жилищни сгради у нас

  След активното строителство през 2015 г., 2016 г. не е нулева година за бранша. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, пише БГНЕС. Павлова коментира, че през тази година има пик в строителството на многофамилните жилищни сгради, а програмата за саниране е дала много възможности за малките фирми в бранша да се развиват. Министърът посочи, че по ОП “Региони в растеж” 76% от изпълнението на програмата вече са обявени като процедури и има предоставени над 1.370 млрд. лв. на общините, които вече са междинни звена. Продължават инвестициите и в улична мрежа, градска среда и са в ход процедурите по избор на изпълнители. Това е възможност за строителния бранш и през 2017 г. се очаква да има подем на строителните поръчки, коментира Павлова. Тя обяви и че в 28 града, където се финансира санирането, проектите са на стойност 200 млн. лв. Относно регионалната образователна инфраструктура, Павлова заяви, че с тази приоритетна ос целенасочено са заделени 224 млн. лв., които ще бъдат представени не само на частните гимназии за ремонти на сградите, но за създаване на лаборатории основно в професионалните гимназии. Павлова посочи също, че са предвидени над 160 млн. лв. за ремонти на спешни медицински центрове в страната и 100 млн. лв. за социални домове - реновиране на старчески домове и домове от семеен тип. 380 млн. лв. са предвидени за регионални пътища. От тях търгове и тръжни процедури има за 200 млн. лв. за пътища в северна България. Ново в Оперативната програма за фондовете за финансов инженеринг - с 12% от програмата ще бъдат създадени три фонда за градско развитие. Единият фонд ще бъде за северна България - с капитал от 95 млн. лв. за градско развитие и туризъм и, един за южна България. Продължават строителството на АМ “Струма” и АМ “Хемус” от ОП “Транспорт” като ще бъдат изградени трасетата по Хемус от Ябланица до Боаза - където в момента се търси изпълнител и от Белокопитово до Търговище. Във ВиК сектора ще се изграждат язовири за питейна вода като яз. “Луда Яна” където с 56.2 млн. лв. до 2019 г. трябва да бъде изградено съоръжението., а с 32 млн. лв. до 2018 г. ще бъде реновиран язовир “Студена”. 19 млн. лв. от бюджета та министерството ще бъдат финансирани общини с проблеми във ВиК сектор като повишаване на качеството на водата, проблеми с течове и др. Павлова заяви, че се прави и промяна в кадастъра като към момента 22% от територията на страната има вече кадастрална карта, а до 2019 г. 95% от територията ще бъде картографирана. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева от своя страна съобщи, че през 2015 г. е имало бум в строителството като са приключили много проекти и са финализирани 198 строителни договора за 3.344 млрд лв. Василева заяви, че от това се възползват 5 млн. души като са завършени 50 пречиствателни станции, над 2600 км ВиК мрежа и 18 системи за управление на отпадъците. Според нея 2016 г. е годината на плавен преход заради подготовката за следващия програмен период. В момента вече има сключени договори по т.нар. ранни проекти за Асеновград, Плевен, Добрич, Пловдив. През тази есен и през пролетта на 2017 г. трябва да започне реализирането на тези проекти Според нея това е възможност за строителния бранш. Над 1 млрд. лв. са предвидени за ВиК сектора, а 300 млн. лв. за управление на отпадъците.

Планирани са ВиК проекти за 1,2 млрд. лв. през 2017 г.

Планира се обновяването на процедури за изграждане на ВиК инфраструктура на стойност 1,2 млрд. лв. през идната 2017-та. Бенефициенти ще бъдат ВиК операторите и Столична община. Работи се и по 5-те ранни проекта за изграждане на ВиК инфраструктура на общините Приморско, Айтос, Ту

Нова станция на ВиК заработи в Добрич

  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри помпено-хидрофорна станция на ВиК в един от най-големите жилищни комплекси в Добрич „Балик“. Новото съоръжение е част от плана на дружеството за управление на водните потоци и балансиране на налягането във водопроводите, съобщава БГНЕС. „Помпено-хидрофорната станция обслужва 36 жилищни блока с около 3000 обитатели, които вече оценяват подобреното качество на ВиК-услугата”, каза министър Василева. По думите й във ВиК са започнали  зониране във водоснабдяването на Добрич, а това е добра база за обновяване на целия воден цикъл в областния град. „Проектът ще бъде реализиран с 85 млн. лв. – безвъзмездното финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Предстои да бъдат открити още шест помпено-хидрофорни станции, а до края на годината Добрич ще стане първият град в страната, изцяло зониран във водоснабдяването”, съобщи министър Василева. Вече са изградени 12 зони в общината, а до няколко месеца ще станат 22. Със зонирането ще бъдат намалени загубите, а когато възникне авария, по-малко потребители ще остават без вода.

Водните дружества заявяват поскъпване на водата с до 30%

Цената на водата за битовите потребители може да поскъпне между 3.5 и 32% в големите градове догодина. За това информира днешният брой на "Капитал Daily" като се позовава на ценовите заявления на ВиК дружествата. Най-голямо е повишението, поискано от "Софийска вода" - с 32% през 2017 г. и с 29.5% до 2021 г. За 2017 г. близо 30% увеличение е поискало и ВиК Пловдив, а ВиК Варна - 15%. Най-скромна в исканията си е ВиК Стара Загора, като дружеството предвижда поскъпване от 3.5% от...