01.12.2016

Резултати от търсенето

Стабилизация на безработицата в ЕС през юни при нейно понижение в България до 7-годишно дъно

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилзира през юни за втори пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,2%, достигайки най-ниско ниво от август 2009 година, показват последните данни на Евростат. Според данните на европейската статистика България е сред трите страни - членки на Съюза, в които е отчетено най-солидно понижение на безработицата спрямо година по-рано. Нивото на безработица в ЕС през юни остана на майското ниво от 8,6% и под ниво от 9,5% година по-рано (през юни 2015-а). По този начин европейската безработица остава за втори пореден месец в най-ниско ниво от март 2009 година насам, показват данни на Евростат. Според европейската статистика общо 20,986 млн. европейци са били без работа през шестия месец на настоящата година, като спрямо май е отчетено понижение на безработните в ЕС с 91 хиляди и с цели 2,114 милиона спрямо юни 2015 година. Най-ниска безработица през юни беше регистрирана в Малта (безработица от 4,0%), следвана от Чешката република (4,1%) и Германия (4,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,3%, но според данни за април 2016-а) и в Испания (19,9% през юни 2016 година). През шестия месец на 2016 година общо 4,194 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,5%), като това представлява понижение на младежката безработица с 492 хиляди спрямо юни 2015 година (когато младежката безработица беше на ниво от 20,8%).                                                                                              Нива на безработицата в ЕС през юни 2016 Според Евростат безработицата в България през юни се е понижила до 7,2% от 7,3% през май и е далеч под ниво от 9,7%, достигано година по-рано (юни 2015-а). По този начин безработицата в нашата страна през юни удари най-ниско ниво от август 2009 година, когато тя беше от 7,1 на сто. Рязкото понижение на българската безработица на годишна база (до 7,2% през юни 2016-а от 9,7% през юни 2015-а) отрежда на нашата страна престижното трето място спрямо всички останали членове на ЕС, като по-голям спад на безработицата през последните 12 месеца е отчетен единствено в Кипър (понижение до 11,7% от 15,1%) и в Република Хърватска (до 13,2% от 16,2%). Общо 233 хиляди българи са били без работа през шестия месец на настоящата година спрямо 239 хиляди през май и 322 хиляди безработни преди година (през юни 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за десети пореден месец. През юни младежката безработица в България се понижи до 13,8% от 13,9% през май и спрямо ниво на безработица от 22,6% преди година (през юни 2015-а), като през шестия месец на текущата година общо 22 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 22 хиляди месец по-рано и 42 хиляди точно преди година. Безработицата сред жените в нашата страна се понижи през юни до 6,8% от 6,9% през май и далеч под 8,7% година по-рано (през юни 2015-а), докато безработицата сред мъжете спадна по-рязко до 7,5% от 7,7% през предишния месец и под ниво от 10,5% година по-рано.

Стабилизация на безработицата в ЕС при понижение в България до 7-годишно дъно

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилзира през юни за втори пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,2%, достигайки най-ниско ниво от август 2009 година, показват последните данни на Евростат. Според данните на европейската статистика България е сред трите страни - членки на Съюза, в които е отчетено най-солидно понижение на безработицата спрямо година по-рано. Нивото на безработица в ЕС през юни остана на майското ниво от 8,6% и под ниво от 9,5% година по-рано (през юни 2015-а). По този начин европейската безработица остава за втори пореден месец в най-ниско ниво от март 2009 година насам, показват данни на Евростат. Според европейската статистика общо 20,986 млн. европейци са били без работа през шестия месец на настоящата година, като спрямо май е отчетено понижение на безработните в ЕС с 91 хиляди и с цели 2,114 милиона спрямо юни 2015 година. Най-ниска безработица през юни беше регистрирана в Малта (безработица от 4,0%), следвана от Чешката република (4,1%) и Германия (4,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,3%, но според данни за април 2016-а) и в Испания (19,9% през юни 2016 година). През шестия месец на 2016 година общо 4,194 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,5%), като това представлява понижение на младежката безработица с 492 хиляди спрямо юни 2015 година (когато младежката безработица беше на ниво от 20,8%).                                                                                              Нива на безработицата в ЕС през юни 2016 Според Евростат безработицата в България през юни се е понижила до 7,2% от 7,3% през май и е далеч под ниво от 9,7%, достигано година по-рано (юни 2015-а). По този начин безработицата в нашата страна през юни удари най-ниско ниво от август 2009 година, когато тя беше от 7,1 на сто. Рязкото понижение на българската безработица на годишна база (до 7,2% през юни 2016-а от 9,7% през юни 2015-а) отрежда на нашата страна престижното трето място спрямо всички останали членове на ЕС, като по-голям спад на безработицата през последните 12 месеца е отчетен единствено в Кипър (понижение до 11,7% от 15,1%) и в Република Хърватска (до 13,2% от 16,2%). Общо 233 хиляди българи са били без работа през шестия месец на настоящата година спрямо 239 хиляди през май и 322 хиляди безработни преди година (през юни 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за десети пореден месец. През юни младежката безработица в България се понижи до 13,8% от 13,9% през май и спрямо ниво на безработица от 22,6% преди година (през юни 2015-а), като през шестия месец на текущата година общо 22 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 22 хиляди месец по-рано и 42 хиляди точно преди година. Безработицата сред жените в нашата страна се понижи през юни до 6,8% от 6,9% през май и далеч под 8,7% година по-рано (през юни 2015-а), докато безработицата сред мъжете спадна по-рязко до 7,5% от 7,7% през предишния месец и под ниво от 10,5% година по-рано.

Спад на безработицата в България до близо 7-годишно дъно при нейна стабилизация в целия ЕС

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през август за четвърти пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,7%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2009-а година, показват последните данни на Евростат. Безработицата в ЕС остана през август на юлското ниво от 8,6% и под ниво от 9,3% година по-рано (през август 2015-а). По този начин европейската безработица остава за четвърти пореден месец в най-ниско ниво от март 2009 година насам, показват данни на Евростат. В същото време безработицата в еврозоната също стабилизира за четвърти пореден месец на ниво от 10,1% (най-ниско ниво от юли 2011-а година) и спрямо ниво от 10,7% година по-рано. Според европейската статистика общо 21,063 млн. европейци, от които 16,326 милиона от еврозоната, са били без работа през осмия месец на настоящата година, като спрямо юли е отчетено понижение на безработните в ЕС с 40 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната се повиши с 8 хиляди. Спрямо август 2015-а година, общият брой на безработните европейци се понижи с 1,587 милиона, от които 875 хиляди бяха от еврозоната. Най-ниска безработица през август беше регистрирана в Чешката република (безработица от 3,9%), следвана от Германия (4,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,4%, но според данни за юни 2016-а) и в Испания (19,5% през август 2016 година). През осмия месец на 2016 година общо 4,199 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,6%), като това представлява понижение на младежката безработица с 381 хиляди спрямо август 2015 година (когато младежката безработица беше на ниво от 20,1%).                                                                                                               Нива на безработицата в ЕС през август 2016 Според Евростат безработицата в България през август се е понижила до 7,7% от 7,9% през юли и е далеч под ниво от 8,8%, достигано година по-рано (през август 2015-а). По този начин безработицата в нашата страна вече удари най-ниско ниво от октомври 2009 година, когато тя беше на ниво от 7,6 на сто. Общо 255 хиляди българи са били без работа през осмия месец на настоящата година спрямо 259 хиляди месец по-рано и 294 хиляди безработни преди година (през август 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за дванадесети пореден месец. През август младежката безработица в България се повиши до 14,8% от 14,7% през юли, но е далече под 21,3% преди година (през август 2015-а), като през осмия месец на текущата година общо 24 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 24 хиляди месец по-рано и 39 хиляди точно преди година. Безработицата сред жените в нашата страна се понижи през август до 7,0% от 7,1% през юли и далеч под 8,1% година по-рано (през август 2015-а), докато безработицата сред мъжете спадна до 8,4% от 8,5% през предишния месец и под ниво от 9,5% година по-рано.

Спад на безработицата в България до 7-годишно дъно и стабилизация в ЕС на най-ниско ниво от февруари 2009

Безработицата в 28-те страни-членки на Европейския съюз стабилизира през септември в най-ниско ниво от седем и половина години насам от 8,5%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,5%, достигайки най-ниско ниво от септември 2009-а година, показват данни на Евростат. През септември безработицата в ЕС остана на августовското ниво от 8,5% и под ниво от 9,2% година по-рано (през септември 2015-а). По този начин европейската безработица остава за втори пореден месец в най-ниско ниво от февруари 2009 година насам, показват данни на Евростат. Безработицата в еврозоната също стабилизира за втори пореден месец на ниво от 10,0% (най-ниско ниво от юни 2011-а година) и спрямо ниво от 10,6% година по-рано. Според европейската статистика общо 20,789 млн. европейци, от които 16,181 милиона от еврозоната, са били без работа през деветия месец на настоящата година, като спрямо август е отчетено понижение на безработните в ЕС със 150 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната е намалял със 101 хиляди. Спрямо септември 2015-а година, общият брой на безработните европейци се е понижил с цели 1,596 милиона, от които 905 хиляди от еврозоната. Най-ниска безработица през септември беше регистрирана в Чешката република (безработица от 4,0%), следвана от Германия (4,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,2%, но според данни за юли 2016-а) и в Испания (19,3% през септември 2016 година). През деветия месец на 2016 година общо 4,125 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,2%), като това представлява понижение на младежката безработица с 425 хиляди спрямо септември година по-рано (когато младежката безработица беше на ниво от 20,0%).                                                                                              Нива на безработицата в ЕС през септември 2016 Според Евростат безработицата в България в началото на есента се е понижила до 7,5% от 7,7% през август и е далеч под ниво от 8,4%, достигано година по-рано (през септември 2015-а). По този начин безработицата в нашата страна удари най-ниско дъно от септември 2009 година, когато тя беше на ниво от 7,4 на сто. Общо 248 хиляди българи са били без работа през деветия месец на настоящата година спрямо 254 хиляди месец по-рано и 280 хиляди безработни преди година (през септември 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за тринадесети пореден месец и най-малък брой безработни от август 2008-а година, когато техния брой също беше от 248 хиляди. Младежката безработица в България се повиши до 14,9% от 14,8% през август, но е далече под 20,8% преди година (през септември 2015-а), като през септември общо 24 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 24 хиляди месец и 37 хиляди точно преди година. Според Евростат, безработицата сред жените в нашата страна се понижи през септември до 6,9% от 7,0% през август и под 7,8% година по-рано (през септември 2015-а), докато безработицата сред мъжете спадна до 8,1% от 8,4% през предишния месец и под ниво от 8,9% година по-рано. Днешните добри данни на Евростат предполагат, че икономиката на ЕС, на еврозоната и в частност българската, ще продължават да се възстановяват с наближаване края на годината.

Понижение на безработицата в ЕС и в България през май до 7-годишни дъна

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз се понижи през май до 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,1%, достигайки най-ниско ниво от август 2009 година, показват последните данни на Евростат. Според данните на европейската статистика, България е сред трите страни - членки на съюза, в които е отчетено най-солидно понижение на безработицата спрямо година по-рано. Нивото на безработица в ЕС през май се понижи до 8,6% от 8,7% през май и под ниво от 9,6% година по-рано (през май 2015-а). По този начин европейската безработица достигна най-ниско ниво от март 2009 година насам, показват данни на Евростат. Според европейската статистика общо 21,084 млн. европейци са били без работа през петия месец на настоящата година, като спрямо април е отчетено понижение на безработните в ЕС с 96 хиляди и с цели 2,166 милиона спрямо май 2015 година. Най-ниска безработица през май беше регистрирана в Чешката република (безработица от 4,0%), следвана от Малта (4,1%) и Германия (4,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 24,1%, но според данни за март 2016-а) и в Испания (19,8% през май 2016 година). През петия месец на 2016 година общо 4,197 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,6%), като това представлява понижение на младежката безработица с 503 хиляди спрямо май 2015 година (когато младежката безработица беше на ниво от 20,6%).                                                                                                                    Нива на безработицата в ЕС през май 2016 Според Евростат, безработицата в България през май се е понижила до 7,3% от 7,6% през април и вече се намира далеч под ниво от 10,0%, достигано година по-рано (май 2015-а). По този начин безработица в нашата страна достигна през май най-ниско ниво от август 2009 година, когато тя беше от 7,1 на сто. Рязкото понижение на българската безработица на годишна база (до 7,1% през май 2016-а от 10,0% през май 2015-а) отрежда на нашата страна престижното трето място спрямо всички останали членове на ЕС, като по-голям спад на безработицата през последните 12 месеца е отчетен единствено в Кипър (понижение до 12,0% от 15,3%) и в Хърватска (до 13,2% от 16,2%). Общо 239 хиляди българи са били без работа през петия месец на настоящата година спрямо 248 хиляди през април и 332 хиляди безработни преди година (през май 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за девети пореден месец. През май младежката безработица в България се понижи рязко до 13,8% от 14,4% през април и спрямо ниво на безработица от 22,9% преди година (през май 2015-а), като през петия месец на текущата година общо 22 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 23 хиляди месец по-рано и 43 хиляди точно преди година. Безработицата сред жените в нашата страна се понижи през май до 6,9% от 7,0% през април и далеч под 9,0% година по-рано (през май 2015-а), докато безработицата сред мъжете спадна рязко до 7,7% от 8,1% през предишния месец и под ниво от 10,8% година по-рано.

Спад на безработица в България до 7-годишно дъно и стабилизация в ЕС на най-ниско ниво от февруари 2009

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през септември в най-ниско ниво от седем и половина години насам от 8,5%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,5%, достигайки най-ниско ниво от септември 2009-а година, показват данни на Евростат. През септември безработицата в ЕС остана на августовското ниво от 8,5% и под ниво от 9,2% година по-рано (през септември 2015-а). По този начин европейската безработица остава за втори пореден месец в най-ниско ниво от февруари 2009 година насам, показват данни на Евростат. Безработицата в еврозоната също стабилизира за втори пореден месец на ниво от 10,0% (най-ниско ниво от юни 2011-а година) и спрямо ниво от 10,6% година по-рано. Според европейската статистика общо 20,789 млн. европейци, от които 16,181 милиона от еврозоната, са били без работа през деветия месец на настоящата година, като спрямо август е отчетено понижение на безработните в ЕС със 150 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната е намалял със 101 хиляди. Спрямо септември 2015-а година, общият брой на безработните европейци се е понижил с цели 1,596 милиона, от които 905 хиляди от еврозоната. Най-ниска безработица през септември беше регистрирана в Чешката република (безработица от 4,0%), следвана от Германия (4,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,2%, но според данни за юли 2016-а) и в Испания (19,3% през септември 2016 година). През деветия месец на 2016 година общо 4,125 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,2%), като това представлява понижение на младежката безработица с 425 хиляди спрямо септември година по-рано (когато младежката безработица беше на ниво от 20,0%).                                                                                              Нива на безработицата в ЕС през септември 2016 Според Евростат безработицата в България в началото на есента се е понижила до 7,5% от 7,7% през август и е далеч под ниво от 8,4%, достигано година по-рано (през септември 2015-а). По този начин безработицата в нашата страна удари най-ниско дъно от септември 2009 година, когато тя беше на ниво от 7,4 на сто. Общо 248 хиляди българи са били без работа през деветия месец на настоящата година спрямо 254 хиляди месец по-рано и 280 хиляди безработни преди година (през септември 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за тринадесети пореден месец и най-малък брой безработни от август 2008-а година, когато техния брой също беше от 248 хиляди. Младежката безработица в България се повиши до 14,9% от 14,8% през август, но е далече под 20,8% преди година (през септември 2015-а), като през септември общо 24 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 24 хиляди месец и 37 хиляди точно преди година. Според Евростат, безработицата сред жените в нашата страна се понижи през септември до 6,9% от 7,0% през август и под 7,8% година по-рано (през септември 2015-а), докато безработицата сред мъжете спадна до 8,1% от 8,4% през предишния месец и под ниво от 8,9% година по-рано. Днешните добри данни на Евростат предполагат, че икономиката на ЕС, на еврозоната и в частност българската, ще продължават да се възстановяват с наближаване края на годината.

Спад на октомврийската безработица в България и в целия ЕС до 7-годишни дъна

Безработицата в 28-те страни-членки на Европейския съюз се понижи през октомври до 7,5-годишно дъно от 8,3%, като в същото време безработицата в България достигна най-ниско ниво от септември 2009-а година насам от 7,4 на сто, показват данни на Евростат. През октомври безработицата в ЕС се понижи до 8,3% от 8,4% месец по-рано и спрямо 9,1% преди година, достигайки най-ниско ниво от февруари 2009 година насам. Безработицата в еврозоната също продължава да намалява, достигайки най-ниско ниво от юни 2011-а година от 9,8% и след като през септември тя се понижи до 9,9%, пробивайки под важната бариера от 10% за пръв път от пет години насам. Според европейската статистика общо 20,448 млн. европейци, от които 15,908 милиона от еврозоната, са били без работа през десетия месец на настоящата година, като спрямо септември е отчетено понижение на безработните в ЕС със 190 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната е намалял със 178 хиляди. Спрямо октомври 2015-а година, общият брой на безработните европейци се е понижил с цели 1,782 милиона, от които 1,124 милиона от региона на единната европейска валута. Най-ниска безработица през октомври беше регистрирана в Чешката република (безработица от 3,8%), следвана от Германия (4,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,4%, но според данни за август 2016-а) и в Испания (19,2% през октомври 2016 година). През десетия месец на 2016 година общо 4,169 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,4%), като това представлява понижение на младежката безработица с 359 хиляди спрямо октомври година по-рано (когато младежката безработица беше на ниво от 19,9%).                                                                                             Нива на безработицата в ЕС през октомври 2016 Според Евростат безработицата в България през октомври се е понижила до 7,4% от 7,5% през септември и е далеч под ниво от 8,1%, достигано година по-рано (през октомври 2015-а). По този начин безработицата в нашата страна удари най-ниско дъно от септември 2009 година, когато тя също беше на ниво от 7,4 на сто. Общо 243 хиляди българи са били без работа през десетия месец на настоящата година спрямо 249 хиляди месец по-рано и 268 хиляди безработни преди година (през октомври 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за четиринадесети пореден месец и най-малък брой безработни от юли 2008-а година, когато техния брой също беше от 238 хиляди. Младежката безработица в България се понижи до 14,5% от 14,9% през септември и е далеч под 20,7% преди година (през октомври 2015-а), като през октомври общо 23 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 24 хиляди месец през септември и 36 хиляди точно преди година. Според Евростат, безработицата сред жените в нашата страна се понижи през октомври до 6,8% от 6,9% през септември и под 7,7% година по-рано, докато безработицата сред мъжете спадна до 7,9% от 8,1% през предишния месец и под ниво от 8,4% през октомври 2015-а година. Днешните добри данни на Евростат предполагат, че икономиката на ЕС, на еврозоната и в частност българската, ще продължават да набират скорост с наближаване края на годината.

Стабилизация на безработицата в ЕС през юли и нейно слабо понижение в България

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през юли за трети пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,9%, достигайки най-ниско ниво от началото на годината, показват последните данни на Евростат. Безработица в ЕС през юли остана на юнското ниво от 8,6% и под ниво от 9,4% година по-рано (през юли 2015-а). По този начин европейската безработица остава за трети пореден месец в най-ниско ниво от март 2009 година насам, показват данни на Евростат. Според европейската статистика общо 21,063 млн. европейци са били без работа през седмия месец на настоящата година, като спрямо юни е отчетено понижение на безработните в ЕС с 29 хиляди и с цели 1,688 милиона спрямо юли 2015 година. Най-ниска безработица през юли беше регистрирана в Малта (безработица от 3,9%), следвана от Чешката република (4,2%) и Германия (4,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,5%, но според данни за май 2016-а) и в Испания (19,6% през юли 2016 година). През седмия месец на 2016 година общо 4,276 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,8%), като това представлява понижение на младежката безработица с 310 хиляди спрямо юли 2015 година (когато младежката безработица беше на ниво от 20,2%). Според Евростат безработицата в България през юли се е понижила до 7,9% от 8,0% през юни и е далеч под ниво от 9,2%, достигано година по-рано (юли 2015-а). По този начин безработицата в нашата страна през юли удари най-ниско ниво от началото на годината (от януари насам, когато безработицата също падна до 7,9%). Общо 259 хиляди българи са били без работа през седмия месец на настоящата година спрямо 262 хиляди през юни и 306 хиляди безработни преди година (през юли 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за единадесети пореден месец. През юли младежката безработица в България се понижи до 14,5% от 15,3% през юни и спрямо ниво на безработица от 21,7% преди година (през юли 2015-а), като през седмия месец на текущата година общо 24 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 25 хиляди месец по-рано и 40 хиляди точно преди година. Безработицата сред жените в нашата страна се понижи през юли до 7,1% от 7,2% през юни  и далеч под 8,3% година по-рано (през юли 2015-а), докато безработицата сред мъжете спадна до 8,6% от 8,7% през предишния месец и под ниво от 10,0% година по-рано.

Безработицата в България под средната за ЕС през май

През май 2016 година безработицата в България е под средната за Европейския съюз (ЕС), като достигна до най-ниското ниво от август 2009 година, показват последните данни на Евростат. Безработицата в 28-те страни-членки на ЕС се понижи през май до 8,6% от 8,7% през май и под ниво от 9,6% година по-рано. По този начин европейската безработица достигна най-ниско ниво от март 2009 година насам. Според европейската статистика общо 21,084 млн. европейци са били без работа през петия месец на настоящата година, като спрямо април е отчетено понижение на безработните в ЕС с 96 000 и с 2,166 милиона спрямо май 2015 година. Най-ниска безработица през май е регистрирана в Чешката република (4,0%), следвана от Малта (4,1%) и Германия (4,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 24,1%, но според данни за март 2016 г.) и в Испания (19,8% през май 2016 г.). През петия месец на 2016 година общо 4,197 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 18,6%), като това представлява понижение на младежката безработица с 503 хиляди спрямо май 2015 година (ниво на младежка безработица от 20,6%). Според Евростат, безработицата в България през май се е понижила до 7,3% от 7,6% през април. По този начин безработицата в нашата страна достигна през май най-ниското ниво от август 2009 година, когато тя беше 7,1 на сто. Рязкото понижение на българската безработица на годишна база до 7,1% през май 2016 г. от 10,0% през май 2015 г., нарежда нашата страна на 3-то място, спрямо останалите страни-членки на ЕС, като по-голям спад на безработицата през последните 12 месеца е отчетен единствено в Кипър (до 12,0% от 15,3%) и в Хърватска (до 13,2% от 16,2%). Общо 239 хиляди българи са били без работа през петия месец на настоящата година спрямо 248 хиляди през април и 332 хиляди безработни преди година. През май младежката безработица в България се понижи рязко до 13,8% от 14,4% през април и спрямо ниво на безработица от 22,9% преди година, като през петия месец на текущата година общо 22 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 23 хиляди месец по-рано и 43 хиляди точно преди година. Безработицата сред жените в нашата страна се понижи през май до 6,9% от 7,0% през април и далеч под 9,0% година по-рано, докато безработицата сред мъжете спадна рязко до 7,7% от 8,1% през предишния месец и под ниво от 10,8% година по-рано, показват още данните на Евростат.

Изненадващо повишение на френската безработица до 10% през третото тримесечие на годината

Безработицата във Франция нарасна изненадващо през третото тримесечие, показват данни на френската статистика Insee, което може да постави под съмнение преизбирането на президента Франсоа Оланд през следващата година. Нивото на безработица нарасна през третото тримесечие до 10,0% при очаквания за стабилизация на ниво от 9,9%. Това представлява първо повишение на френската безработица на тримесечна база от 12 месеца насам (от третото тримесечие на 2015-а година). През трите месеца до края на септември броят на безработните французи се повиши с 31 хиляди до 2,8 милиона, като само в рамките на континентална част на страната (изключвайки задграничните територии) нивото на безработица се повиши с 0,1% до 9,7 на сто. В същото време нивото на заетост сред френското трудово население се понижи през третото тримесечие до 64,6% от 64,7% през периода април - юни. Днешните изненадващо слаби данни не са добра новина за френския президент Оланд, който нееднократно заяви, че няма да се кандидатира за нов управленски мандат през пролетта на 2017-а година, ако неговото управление не успее да намали безработицата до края на текущата година. Последните проучвания на общественото мнение показват, че лидерът на Социалистическата партия вече е доста непопулярен и би имал малък шанс да спечели следващите избори, ако се кандидатира отново. Г-н Оланд изсипа милиарди евро публични средства в схеми за обучение и намаляване на данъците през последните четири години, за да намали общата безработицата в страната и особено безработицата сред младите хора. Данните на Insee обаче показват, че нивото на безработицата сред младите французи на възраст между 15 и 24 години е нараснало рязко през третото тримесечие до 25,7% от 24,4% през трите месеца до края на юни. Коментирайки днешните данни, френският министър на труда Мириам Ел Корми посочи, че тенденциите на трудовия пазар остават благоприятни в сравнение с година по-рано, когато нивото на безработицата достига 10,5%. Въпреки слабото повишение на безработицата на тримесечна база, добрите резултати, които имаме по отношение на нетното разкриване на нови работни места, са довели до забележително намаляване на безработицата на годишна база, посочи каза г-жа Ел Корми.

Изненадващо повишение на френската безработица до 10%

Безработицата във Франция нарасна изненадващо през третото тримесечие, показват данни на френската статистика Insee, което може да постави под съмнение преизбирането на президента Франсоа Оланд през следващата година. Нивото на безработица нарасна през третото тримесечие до 10,0% при очаквания за стабилизация на ниво от 9,9%. Това представлява първо повишение на френската безработица на тримесечна база от 12 месеца насам (от третото тримесечие на 2015-а година). През трите месеца до края на септември броят на безработните французи се повиши с 31 хиляди до 2,8 милиона, като само в рамките на континентална част на страната (изключвайки задграничните територии) нивото на безработица се повиши с 0,1% до 9,7 на сто. В същото време нивото на заетост сред френското трудово население се понижи през третото тримесечие до 64,6% от 64,7% през периода април - юни. Днешните изненадващо слаби данни не са добра новина за френския президент Оланд, който нееднократно заяви, че няма да се кандидатира за нов управленски мандат през пролетта на 2017-а година, ако неговото управление не успее да намали безработицата до края на текущата година. Последните проучвания на общественото мнение показват, че лидерът на Социалистическата партия вече е доста непопулярен и би имал малък шанс да спечели следващите избори, ако се кандидатира отново. Оланд изсипа милиарди евро публични средства в схеми за обучение и намаляване на данъците през последните четири години, за да намали общата безработицата в страната и особено безработицата сред младите хора. Данните на Insee обаче показват, че нивото на безработицата сред младите французи на възраст между 15 и 24 години е нараснало рязко през третото тримесечие до 25,7% от 24,4% през трите месеца до края на юни. Коментирайки днешните данни, френският министър на труда Мириам Ел Корми посочи, че тенденциите на трудовия пазар остават благоприятни в сравнение с година по-рано, когато нивото на безработицата достига 10,5%. Въпреки слабото повишение на безработицата на тримесечна база, добрите резултати, които имаме по отношение на нетното разкриване на нови работни места, са довели до забележително намаляване на безработицата на годишна база, посочи каза г-жа Ел Корми.

Безработицата в някои райони на страната намалява

Безработицата в община Велико Търново e най-ниска от осем години, отчитат от Бюрото по труда. Дирекцията „Бюро по труда“, която обхваща общините Велико Търново, Елена и Златарица, отчита за юли 5.2% равнище на безработицата, съобщи нейният ръководител Обрешко Нечев и допълни: Равнището на безработица е с 3 пункта под това за страната и с 2.4 по-ниска от това за Великотърновска област. За община Велико Търново 3.5% е равнище, което е било през месец юни 2008 година. Оттогава не е имало такива ниски нива на безработица. Миналият месец за едно работно място са се конкурирали трима души. С близо три процента е намаляла безработицата през месец юли и в Самоков. В момента безработните в рилската община са 17,8 процента от икономически активното население. 2 767 е броят на регистрираните в Бюрото по труда в Самоков през юли, което е със 145 души по-малко в сравнение с юни. Т.е. безработицата през юли отчита спад с един пункт.По отношение на възрастовата структура се наблюдава положителна тенденция при една от рисковите групи - младежите до 29 години, като процентът на регистрираните е паднал до 17,5 %.За съжаление тази тенденция не се наблюдава при другата рискова група - хората над 50 години, които са близо 30 на сто от общия брой на регистрираните безработни. Отново най-голям е делът на безработните с начално и по-ниско образование, а именно 40,2%.От Бюрото по труда коментираха, че тенденцията за намаляване на безработицата се запазва и през месец август

Намаляла безработицата в Търговищко и в Кърджали

С малко повече от 500 души е намалял броят на безработните в област Търговище . До момента общо регистрираните без работа са над 7 хиляди, като най-много те са в община Антоново -  над 36%. Директорът на Бюрото по труда Иван Топалов съобщи данните от Агенцията по заетостта, че равнището на безработицата за областта е 15% като за една се е понижило с 2,3 процентни пункта. Основната причина за тази тенденция е увеличаването на работата в земеделието, строителството хотелиерството и ресторантьорството. Най-висока остава безработицата в община Антоново, а най-ниска в община Търговище - 9,3 на сто. Запазва се тенденцията най-много да са безработните без специалност и тези с основно и по-ниско образование.  Продължително безработните, с престой на трудовата борсата над една  година, надхвърлят 4 000.   Безработицата в Кърджали също намалява и е под средната за страната, обявиха от местното Бюро по труда. Близо 8 на сто от трудоспособното население в района в момента е без работа, а показателят е доста по-нисък от регистраното през зимата. Една от причините е силната миграция на хората в летните месеци към вътрешността на страната и държави от ЕС, където намират препитание в строителството, туризма и селското стопанство. Това се отразява на равнището на безработицата, смята директорът на Бюрото по труда Валентин Грудев. През лятото в Кърджали не достига работна ръка. Само в началото на юни Бюрото по труда обяви над 200 свободни позиции. Те са основно за строители, бармани, сервитьори и работници за производство на каучукови изделия. Търсят се и овчари.

Президентът на Европейската централна банка Марио Драги призова правителствата да вземат мерки за икономиките си

Президентът на Европейската централна банка Марио Драги призова правителствата да направят повече за повишаване на конкурентоспособността на икономиките си и за създаването на работни места, тъй като застаряването на европейското население се отразява отрицателно на пазара на труда, предаде "Асошиейтед прес". Икономиката на еврозоната изпитва затруднения да набере отново инерция въпреки мерките за стимулиране на ЕЦБ. Пред финансови и банкови експерти на Брюкселския икономически форум Драги подчерта днес, че еврозоната не може да разчита само на усилията на ЕЦБ, а е нужна по-голяма активност от правителствата. Цената на забавянето просто е прекалено висока, заяви в реч ръководителят на финансовата институция. Той допълни, че структурните реформи като намаляването на бюрокрацията и реформата на пазара на труда могат да бъдат политически трудни, но пък са основни за растежа и намаляването на безработицата. Драги призова за особено внимание към дългосрочната безработица. Безработицата в еврозоната през април бе на равнище 10.2 на сто. Той обърна внимание на реформите в Португалия, благодарение на които безработицата спадна с 3 процентни пункта през периода 2011 - 2014 година.    

Зорница Русинова: Безработицата е спаднала драстично

Драстичен спад на безработицата отчете социалният министър. Тя съобщи, че в последното тримесечие безработните у нас са 7.8%. Това подрежда България на второ мято след Кипър по спад на безработицата в Европейския съюз. Пред БНТ Зорница Русинова каза още, че над 97 хиляди души са започнали работа през последните месеци. В Бюрата по труда, обаче, са регистрирани над 120 хиляди трайно безработни. Намирането на работа за тях е сред предизвикателствата пред социалното министерство.

Безработицата в областта падна до 14.5% през май

14.5% или спад с 0.9 пункта бележи безработицата в шуменска област през май, съобщават от Бюрото по труда. За сравнение през април безработицата е била 15.4%. На работа са постъпили 715 безработни лица. На първичния пазар на труда работа са започнали 659 безработни лица, със 119 повече спрямо ...

Безработицата в България спада до 7.3% през май

Страната ни, заедно с Кипър, Хърватска и Испания, отчита най-бързо свиване на този показател в ЕС на годишна база, според Евростат. По данни на европейската статистическа служба към май 2015 г. безработицата в България е била 10%. Данните на НСИ също показват съживяване на пазара на труда през тази година. Те са в синхрон с резултатите за целия ЕС - за май безработицата пада до 8.6% (9.6% година по-рано), а в еврозоната е на нива от 10.1% или с 0.9 пр. пункта по-ниска спрямо година по-рано....

С 2,3% е намаляла безработицата в Търговищко за година

С малко повече от 500 души е намалял броят на безработните в област Търговище . До момента общо регистрираните без работа са над 7 хиляди, като най-много те са в община Антоново -  над 36%. Директорът на Бюрото по труда Иван Топалов съобщи данните от Агенцията по заетостта, че равнището на безработицата за областта е 15% като за една се е понижило с 2,3 процентни пункта. Основната причина за тази тенденция е увеличаването на работата в земеделието, строителството хотелиерството и ресторантьорството. Най-висока остава безработицата в община Антоново, а най-ниска в община Търговище - 9,3 на сто. Запазва се тенденцията най-много да са безработните без специалност и тези с основно и по-ниско образование. Продължително безработните, с престой на трудовата борсата над една  година, надхвърлят 4 000. 

Отчетено е най-ниско ниво на безработицата в област Пловдив за последните 8 години

Съживяване на пазара на труда в Пловдив и областта и изключителна активност от страна на работодателите отчитат от Регионалната служба по заетостта. През май безработицата в Пловдив е била 4,2 на сто, а в Пловдивска област - 6,6 на сто. Толкова ниско ниво на безработицата в района не е имало от 2008-а година, каза директорът на регионалната служба Мария Георгиева,   Бизнесът излиза с предложения не само към сезонните работници в селското стопанство и туризма. Голямо  предлагане има и на постоянни работни места и то във всички сфери“ , подчертава Мария Георгиева: "Само през месец май, имаме обявени в бюрата по труда в пловдивска област 1600 работни места. А от началото на годината близо 10 000 работни места. Пазарът има нужда от вишисти, но повече са работните места за хора с професионално средно и основно образование: Търсят се зидари, камериерки,  машинни оператори за металообработващи машини, изключително голям брой шивачи, шофьори.. Броят на постъпилите на работа е нарастнал с два пъти в сравнение с миналата година, отбелязва още Мария Георгиева и допълва , че активността на посредниците е насочена към хора, които нямат никаква трудова практика: Демотивирани, липсват им трудови навици. Повярвайте ми, работодателите търсят млади хора, да ги обучават и да ги оставят на работа. Бизнесът в региона обаче не е особено склонен да бъде щедър в даването на високи работни заплати.  

Бюро по труда отчита намаление на безработицата в Дупница, Бобов дол и Сапарева баня

Нивото на безработицата в Дупница намалява, към края на миналия месец тя е 9,5%. Ситуацията е същата и в общините Сапарева баня и Бобов дол, в курортната община безработицата е 12 %, а в миньорската община 6,5 %. Това се дължи на сезонната заетост, коментира директорът на „Бюро по труда" в Дупница, Наташа Илиева. Безработните са си намерили работа както в региона, така и по морето, като най-често са заети в сферата на строителството и услугите.Не са малко свободните работни места обявени чрез „Бюрото по труда" - търсят се шивачи в текстилната и...

10.8% е безработицата в област Хасково за първото полугодие

10.8% е безработицата в област Хасково за първото полугодие на 2016 г., като в сравнение със същия период на миналата година е намаляла с 1%. Това отчетоха на пресконференция днес от регионалната дирекция на агенцията по заетостта. Започналите работа през периода са 4047, а обявените на трудовата борса работни места-  2143. За региона най-ниска остава безработицата в областния център Хасково- 7.1% и най-висока в Маджарово- 26.4%. За юни нивото и в региона е 9.7%, при средна за страната 8.4%. Най-голям е делът на безработните над 50-годишна възр...

Младежката безработица в Ловешко намалява през последните 12 месеца

С над 30 на сто са намалели безработните младежи до 29 години в Ловешка област през последните 12 месеца. Нивото на безработицата в региона продължава да е над средното за страната, но се наблюдава  трайна тенденция за намаляване. 13,7% е безработицата в Ловешка област за месец юни, с 1,4 пункта по-малко в сравнение с юни миналата година. Най-ниска е безработицата в община Троян – 5,4 процента и община Ловеч – 8,3 на сто. Най-висока тя продължава да е в общините Ябланица – 37,4% и Угърчин – 46,1 на сто. На работа през последния месец  са постъпили почти 600 души, а обявените свободни работни места са били 466 – най - много в преработваща промишленост, държавното управление,  търговията, хотелиерството и ресторантьорството.

Хората очакват увеличение на цените и на безработицата

Хората очакват увеличаване на цените и на безработицата през следващите 12 месеца, сочат данните от анкетата на Националния статистически институт през юли. Икономическата ситуация ще се влоши през следващата година, смятат анкетираните от националната статистика потребители. Прогнозите за увеличение на цените са по-умерени спрямо априлската анкета, но все пак негативните очаквания се запазват. С това може да се обясни и решението на хората в момента да правят покупки на дълготрайни активи. Хората очакват и увеличаване на безработицата, но не само през следващите няколко месеца, когато сезонният фактор ще бъде изчистен, а за 12 месеца напред. По-песимистични са хората в градовете.

НСИ: Безработицата за второто тримесечие намалява спрямо година по-рано

Доходите са превишавали разходите общо със 163 лева през второто тримесeчие на годината, според данните на Националния статистически институт. Безработицата за периода намалява спрямо година по-рано. За периода от април до юни средно един човек от домакинство е разполагал със 1239 лева, а е разходвал 1076 лева. Спрямо година по-рано доходите са се увеличили с три на сто, а разходите са спаднали с 1,5 на сто, изчисляват от статистиката. Традиционно най-голямото перо в семейния бюджет са разходите за храна, следвани от тези за жилището и за транспорт и съобщения. Най-сериозният приходоизточник на семействата е работната заплата. Спрямо второто тримесечие на миналата година безработицата намалява с 1,9 процентни пункта или малко над 65 000 души.