19.10.2016

Резултати от търсенето

Американски "тюлени" ще обучават МВР срещу тероризма и дрогата

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между българското МВР и Специалния отряд на Военноморските сили - 2 на САЩ за провеждането на съвместно обучение за противодействие на наркотиците и тероризма, съобщи правителствената служба. Целта на обучението е да се укрепят способностите на МВР за отговор на терористични заплахи и за извършване на операции в областта на борбата с наркотиците. С оглед постигане на устойчивост на резултатите, акцент ще бъде поставен върху обучението на обучители от компетентните структури на МВР. Планираното съвместно обучение е израз на отличното двустранно сътрудничество по въпросите на борбата с тероризма и съответства на приоритетните цели на стратегическия диалог между България и САЩ, добавят от българското правителство.