19.10.2016

Резултати от търсенето

ЕК: Регионалното неравенство в България остава голямо

Регионалното неравенство в България остава голямо, най-вече между Югоизточна България и останалата част на страната.Това се казва в доклад на Европейската комисия за оценка на програмите за кохезионна политика в периода 2007-2013 г.

Регионалното министерство ще санкционира общини, спъващи ВиК реформата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма надеждна информация за броя на изпълнените обекти по програмата за саниране в отделните общини. Това каза днес по време на годишната среща на местните власти в курорта Албена министър Лиляна Павлова. Днес тя участва в дискусия по темата "Градско развитие и устройство на територията", който е част от програмата на форума. Павлова даде пример с община, в която има санирани два блока, а в същото време в регистрите на...

ОбС прие серия от решения, свързани с работата на Регионалното депо за отпадъци

Общински съвет - Плевен прие серия от решения, свързани с пуска в експлоатация на новото Регионално депо за отпадъци. Решенията касаят отчисленията, които Община Плевен внася ежемесечно към РИОСВ съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.20 от Наредба №7. „Към 24 август 2016 г. парите по тази сметка, внесени от Община Плевен, са общо в размер на 4 685 557,61 лв. Тези средства не можеха да се ползват преди пуска на Регионалното депо. На практика сега, с тази серия от решения, ние започваме поетапно възстановяване на тези ср...

Пътната агенция и регионалното министерство с нов подход към безопасността по пътищата

Нов подход към осигуряване на пътната безопасност осъществяват пътната агенция и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това стана ясно на форум за строителството през 2017-та година, организиран от Камарата на строителите в България. Ще се инвестира повече в пътна безопасност, увери строителният министър Лиляна Павлова. Това ще се прави в партньорство с браншовите организации: От гледна точка на обезопасяване работим по наредби, с които да променим подхода и изискванията, ако щете и към пешеходните пътеки, към надписа "Погледни наляво" или "Погледни надясно". Фокусът е по-малко жертви на пътищата, повече мерки за пътна безопасност, двойни мантинели за пътуващите на мотор, особено по главните пътища, и все повече такъв тип обезопасителни мерки. Председателят на Агенция "Пътна инфраструктура" Лазар Лазаров добави, че целта е да бъде повишени вниманието на водачите, особено в близост до училища: Ще се прави анализ на ПТП-тата с голяма честота, така че да се заостри вниманието на съответните водачи, говорим за големите превозни средства - след като има такъв знак и е настъпило такова ПТП, каква ще е отговорността на водача. Искаме да заострим вниманието и на самите преминаващи по пешеходните пътеки, имайки предвид, че това са основно деца. 

Регионалното министерство обяви, че не може да спре строителството в Бедечка

Министърът на регионалното развитие и благоустройството не разполага с правомощия да спре строителство в парк "Бедечка" на Стара Загора, става ясно от съобщение на пресцентъра на ведомството, цитирано от БТА. В него се посочва, че МРРБ няма право да наложи мораториум върху строителството по Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и да отменя или да спира действието на решения на общинските съвети и на заповеди на кметове на общини, с които са одобрени устройствени планове. ...

Избраха кмета на Разград за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Кметът на Разград е избран за председател на новоучреденото Регионално сдружение за управление на отпадъците в област Разград. Това съобщиха от пресцентъра на община Разград. Общото събрание е проведено днес в община Разград, открила го е заместник-областният управител Виолета Тодорова. Присъствали са и седмината общински кметове от областта. Според Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците в обхвата на Регионалното сдружение – Разград е предвидено включване на общините Разград, Завет, Исперих, Кубр...

Регионалното министерство ще обяви търга за нови 16.5 км от магистрала "Хемус"

Вече приключва обработката на документацията и предстои да бъде обявен търг за избор на изпълнител за изграждане на още 16.5 километра от автомагистрала "Хемус" - от пътен възел "Белокопитово" в посока към Търговище. Това съобщи във Варна министърът на регионалното развитие и ...

Регионалното министерство ще обяви търга за обявен търг за нови 16.5 км от магистрала "Хемус"

Вече приключва обработката на документацията и предстои да бъде обявен търг за избор на изпълнител за изграждане на още 16.5 километра от автомагистрала "Хемус" - от пътен възел "Белокопитово" в посока към Търговище. Това съобщи във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, цитирана от БТА. Новата отсечка освен магистрален участък, ще включва един голям пътен възел и шест виадукта, обясни Павлова. Трасето е част от 60-километров участък, за чието...

Регионалното министерство ще обяви търг за нови 16.5 км от магистрала "Хемус"

Вече приключва обработката на документацията и предстои да бъде обявен търг за избор на изпълнител за изграждане на още 16.5 километра от автомагистрала "Хемус" - от пътен възел "Белокопитово" в посока към Търговище. Това съобщи във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, цитирана от БТА. Новата отсечка освен магистрален участък, ще включва един голям пътен възел и шест виадукта, обясни Павлова. Трасето е част от 60-километров участък, за чието...

Министерство на регионалното развитие и благоустройството- обществена поръчка.

 Обявената от Министерството на регионалното развитие  и благоустройството обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за текущ ремонт и вътрешно преустройство на пресцентър, център за административно обслужване, зали 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и обзавеждането им в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находяща се в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19“ с две обособени позиции“.   Реализацията на предвидените в рамките на първата обособена позиция дейности трябва да осигури нова функционална организация на пространствата в част от приземното ниво на административната сграда на министерството. Преустройството и ремонтът трябва да осигурят ефективна работна среда за отделни структурни звена и по-добро обслужване за гражданите. Предвижда се да бъдат направени преустройство на настоящия пресцентър с прилежащия паркинг в център за административно обслужване, като бъдат изградени нови рампа за достъп на хора в неравностойно положение съгласно изискванията на нормативната уредба, регламентираща достъпността на средата, и стълба, както и нова организация на паркоместата. Преустройството на пространството ще бъде направено с цел подобряване на административното обслужване и улесняване на достъпа на гражданите до сградата. Съществуващите в момента зали 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 ще бъдат преустроени в нов пресцентър, нови зали 1.1 и 1.2, които да бъдат разделени от врати-хармоники с цел осигуряване на по-голяма функционалност при провеждане на различни събития и мероприятия. Предвижда се да бъде обособено и техническо помещение. Целта на ремонта, който ще бъде направен, е да се осигури наличието на зали с достатъчен капацитет от седящи места, необходими за провеждането на различните формати на събития и провеждане на заседания на консултативните съвети, сформирани във връзка с изпълнението на функциите на министерството. Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи включват и преустройство на настоящия център за административно обслужване в архив. Изработка, доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за център за административно обслужване, пресцентър и архив са дейностите, които са включени в обхвата на обособена позиция 2 на процедурата. Доставката ще бъде възложена за подвижно и неподвижно интериорно обзавеждане с необходимите предварителни дейности по употребата му, в т. ч. сглобяване, когато е произведено като отделни компоненти, и монтаж на съответните непреместваеми модули и индивидуално изработени елементи. Общата прогнозна стойност на поръчката е 269 140  лв. без ДДС или 322 968 лв. с ДДС, в която е включена и опцията за допълнително възлагане на дейности, свързани с изпълнението на строително-монтажни работи на стойност до 10% в рамките на срока за изпълнение. В общата стойност е включена и възможността за допълнително възлагане на изработка, доставка и монтаж на интериорно обзавеждане в размер до 23 000 лв. без ДДС в рамките на 12 месеца. Прогнозната стойност за Обособена позиция 1, с включена опция, е 195 140 лв. без ДДС с включена опция (234 168 лв. с ДДС), а за Обособена позиция 2, с включена опция, - 74 000 лв. без ДДС (88 800 лв. с ДДС).

Откриха официално Регионалното депо за битови отпадъци

Регионалният център за управление на отпадъците е най-големият обект от инвестиционен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C007/29.08.2012 год. Инвестиционният проект е на обща стойност 51 667 558,06 лв., от които 41 721 553,14 лв. европейско съфинансиране; 7 362 627,02 лв. национа...

Регионалното министерство разпореди проверка на проекта за изсичане на близо 100 чинара

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разпореди проверка на спорния проект, предвиждащ отсичането на близо 100 чинара в Силистра с евросредства. Причината за реакцията на МРРБ е публикацията на "Дневник" за проекта, породил силно гражданско недоволство. Ведомството е управляващият орган за оперативната програма - "Региони в растеж", по която е одобрен проектът. "Във връзка с публикациите, управляващият орган изиска от община Силистра да извърши пълна...

Даниел Панов изпрати запитване до регионалното министерство за преместването на скейтбордната площадка в кв. „К. Фичето”

Кметът на Велико Търново Даниел Панов изпрати запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за площадката за скейтборд, която бе изградена в квартал „Колю Фичето” в старопрестолния град. Заедно с рампата бе създадено и игрище за баскетбол с изкуствена настилка, към което са монтирани трибуни, оформена и паркова среда. Новият спортен комплекс е част от обектите, финансирани по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, защитен по оперативна програма „Регионално развитие” 20...

Даниел Панов пита регионалното министерство за преместването на скейтбордна площадка в Търново

Кметът на Велико Търново Даниел Панов изпрати запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за площадката за скейтборд, която бе изградена в квартал „Колю Фичето” в старопрестолния град. Заедно с рампата бе създадено и игрище за баскетбол с изкуствена настилка, към което са монтирани трибуни, оформена е и паркова среда.

Регионалното министерство ще препоръча временна забрана за строителството на Карадере

Регионалното министерството ще препоръча на кмета на община Бяла да се забрани строителството на Карадере – в "конфликтните точки", където има намерение в момента да се строи. Самото решение за подобна забрана обаче е в правомощията на кмета. Забраната може да продължи максимум две години, докато бъде изработен общия устройствен план. Регионалното министерство ще обяви обществена поръчка за изготвянето на този план (ОУП) до дни. Това съобщи заместник министърът Николай Ненков на...

Регионалното министерство ще препоръча временна забрана за строителството на Кадере

Регионалното министерството ще препоръча на кмета на община Бяла да се забрани строителството на Карадере – в "конфликтните точки", където има намерение в момента да се строи. Самото решение за подобна забрана обаче е в правомощията на кмета. Забраната може да продължи максимум две години, докато бъде изработен общия устройствен план. Регионалното министерство ще обяви обществена поръчка за изготвянето на този план (ОУП) до дни. Това съобщи заместник министърът Николай Ненков на...

Протест на природозащитници пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Природозащитници свикват протест тази сутрин пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според Коалиция "За да остане природа в България“ ведомството се кани да разреши застрояването на един от последните неурбанизирани плажове по Черноморието - Карадере, като одобри заданието за нов общ устройствен план на община Бяла.

Протест пред регионалното министерство в защита на Кара дере

Природозащитници ще протестират пред регионалното министерство в защита на един от малкото останали диви плажове у нас - Кара дере. Повод за недоволството е предстоящото приемане на нов общ устройствен план на община Бяла.