19.10.2016

Резултати от търсенето

Стоян Марков : Проектите за водния цикъл и сметището бяха спасени благодарение на усилията на кмета Стефан Радев

  Благодарение на неотложните и спешни мерки, които предприе кметът на Сливен Стефан Радев, общината избегна големи финансови загуби по проектите за водния цикъл на града и рекултивацията на сметището в Сотиря. Това заяви зам.-кметът по икономическо развитие Стоян. „Кметът Стефан Радев спаси общината от по-голямо задлъжняване и не позволи провал на водния цикъл на Сливен. Става въпрос за над 22 млн. лева, които общината щеше да бъде задължена да върне. Бяха положени големи усилия, за да приключи проточилата се 10-годишна сага по проектите, фина...

Радостин Радев: Без усилията и на гражданите няма как да са успешни проектите

Тази година за пръв път френското посолство организира конкурс "Екообщина", в който общините се състезават със своите екологични практики в четири категории. В конкурса можеше да участва всяка община. Кандидатстването се състои в попълване на въпросник, в който общините ще разкажат за успешните си практики, какво са правили досега и какви са бъдещите им намерения в областта, както и предвиденият за целта бюджет. Общините бяха разделени на две групи във всяка категория - с население под или над...

Интервю: Без усилията и на гражданите няма как да са успешни проектите

Какви са постиженията ви в екологичните практики? Постиженията са взаимни, на целия екип и населението на община Костенец в категорията екомобилност, така че продължаваме да работим в същата сфера, основно санирането на сгради и всички общински учреждения. Като започнем от детски градини, училище, община, болница - това е нещо, което говори за един вид на общината като цяло, и спестяването на вредни емисии, което е може би едно от най-важните неща за бъдещето на България и света....

33 са проектите, спечелили финансиране от Общински фонд „Култура“

33 от постъпилите общо 42 проектни предложения ще бъдат финансирани от Общинския фонд „Култура" по направленията „Детски и младежки културни дейности" и „Творчески продукти и дейности в областта на изкуствата", съобщиха от пресцентъра на общината. Финансиранит ...

Борисов към кметовете: В Европа няма пари заради мигрантите, внимавайте с проектите

Нарасналата нужда от средства заради миграционната криза в Европа може да се отрази пряко на българските общини. За това предупреди кметовете премиерът Бойко Борисов по време на годишната среща на местните власти, която се провежда в курорт Албена. "В Европа няма пари вече, конфликтите между самите членове на Европейския съвет са видни. Нарушиха се основни принципи на Европейския съюз, започнаха да с правят огради вътре в съюза", каза Борисов. Той подчерта, че общините трябва да са много внимателни с европейските проектите, защото по думите му ...

Международни експерти ще оценяват проектите за нови научни центрове

Проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, които ще кандидатстват за общо финансиране от 350 млн. лв. по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", ще бъдат оценявани от международни експерти. В понеделник Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обществената поръчка за избор на оценител, която е с прогнозна стойност от малко над 2 млн. лв., а оферти могат да се подават до 26 октомври. Тези нови центрове...

Обществена поръчка на МОН за експерти, които да оценяват проектите за центрове за върхови постижения

  Министерството на образованието и науката обяви обществена поръчка за избор на оценители на проектите за изграждане на центрове за върхови постижения и за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщи БГНЕС. Прогнозната стойност на поръчката е 2 042 600 лева без ДДС и ще бъде финансирана по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на оперативната програма. Целта е да се осигурят качествени международни оценители, които ще отсеят проекти за създаването на устойчиви центрове, посочи зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. По думите му критериите са високи, за да се гарантира инвестицията от 350 млн. лева по програмата в работещи научни центрове. Необходими са експерти в направленията: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и информационни и комуникационни технологии; Индустрии за здравословен живот и био-технологии и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Кандидатите ще бъдат оценявани според научната експертиза на експертите в екипите и опита им за оценяване на проекти, посочи Иван Модев, директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН. Кандидатите трябва да имат реализиран минимален общ оборот през последните две приключили финансови години в размер на 3 000 000 лв. и реализиран оборот от 2 000 000 лв. В последните три години участниците трябва да са изпълнили най-малко две услуги с идентичен или сходен предмет с този на поръчката. Участникът би трябвало да разполага с екип, който включва минимум: координатор на екипа - трябва да има висше образование (магистърска степен или еквивалент) с минимум петгодишен опит, свързан с управлението на проекти; участие като ръководител екип в минимум един договор с предмет, сходен с този на сегашната процедура. Необходимо е в екипа да има експерти в областта на техническите науки, естествени науки, математика и информатика, селскостопански науки, хуманитарни и обществени науки. Всеки трябва да има диплома за висше образование в научната област, за която е предложен, минимум 10 години професионален опит, както и да владее отлично английски език. Допълнително условие е експертите да са поне от 5 различни държави, за да се предотврати прилагането на неуспешни модели на оценяване и да се гарантира независима оценка, обясни Киряков. За 5 години назад експертите не трябва да са имали договор, както и съвместни публикации с научните организации или учени, за които знаят, че са кандидати и партньори в проекти, които ще оценяват. Изискване към участниците е да разполагат и с допълнителни експерти – най-малко 8 финансисти и 8 строителни инженери, които да имат най–малко 10 години професионален опит и да владеят отлично английски език. 

Образователното министерство търси международен оценител за проектите за научни центрове

Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обществена поръчка за избор на оценители на проектите за изграждане на центрове за върхови постижения и на центрове за компетентност, които ще се финансират с общо 350 млн. лева по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Прогнозната стойност на поръчката е 2 042 600 лева без ДДС и също ще бъде финансирана от оперативната програма. Целта е да се осигурят качествени международни оценители, които да отсеят...

За част от големите градове започва изпълнението на проектите по програма "Околна среда"

Приключила е оценката на големите проекти по програма "Околна среда" и започва изпълнението на някои от ранните проекти, съобщи министър Ивелина Василева:Очакваме до края на месец октомври да приключи оценката и да стартира изпълнението на проектите за Асеновград и Плевен. Ноември - Добрич и Пловдив. Освен това 5 т. нар. ранни проекти  за общините Айтос, Тутракан, Чирпан, Приморско. През 2017 година се планира обявяването на процедури за изграждане на ВиК инфраструктура на стойност 1, 200 млрд. лева. Кандидати по проектите ще са и ВиК операторите и Столичната община.

ВТУ представи проектите си за насърчаване на четенето

Синдикатът на българските учители и Фондация „Устойчиво развитие за България”, под патронажа на Министерството на образованието и науката организираха семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците –2016”. По покана на Синдиката на българските учители и лично на неговия председател Янка Такева, по време на семинара бе представена Работилница по четене с модератор проф. д.п.н. Марияна Мандева, в партньорство със студенти и докторант от Педагогическия факултет на ...

Румен Порожанов: Не ползвайте комисионери за европроектите (видео)

"Много хора ще ви обикалят да ви убеждават, че знаят как и ще ви прокарат проектите за финансиране. Искам да ви кажа, че няма как да бъде финансиран проект, ако не отговаря на условията на програмата. Не ви трябват помощници и комисионери, за да си реализирате проектите." С тези думи се обърна шефът на фонд "Земеделие" Румен Порожанов към

Зам.-министър Везиева: Проектите по НИФ ще завършват с внедрен прототип в производството

“Стартиращи компании вече ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти от Националния иновационен фонд /НИФ/, чрез него ще стимулираме предприемачеството”. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която откри информационен ден в Русе, на който бяха представени условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на НИФ, който се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/. Везиева изтъкна, че проектите, които се финансират от НИФ, ще трябва да приключват с прото...

Община Видин в открита дискусия за проектите в Инвестиционната програма

При препълнена зала на Общинския съвет се проведе инициираната от кмета на Община Видин Огнян Ценков среща с общинските съветници, кметовете на кметства, кметските наместници и гражданите във връзка с представянето на инвестиционната програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. На нея присъстваха председателят на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов, заедно с негови колеги, проф. арх...

Мариета Захариева: Целта е проектите да бъдат свързани с производството

Мариета Захариева, директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, коментира в „Преди всички“ условията за кандидатстване в 8-ата сесия за прием на конкурсни предложения от Националния иновационен фонд.Тази сесия е за 5 млн.лева, уточни Захариева. Основното ново нещо е всеки един от проектите да води до прототип, който ще бъде вложен в производството. Това са държавни бюджетни средства. Нашата цел е тези пари да се влагат по най-добрия начин. Вложени в правилни продукти, тези средства ще се възвърнат увеличени. Максималният размер е 500 000 лв. Няма минимален. Целта е да се стигне до максимална възвращаемост. До момента проектите не са били свързани с производството. Нямаме информация за пазарната им реализация, подчерта Захариева. Всички проекти ще бъдат обявени и ще бъдат следени от медиите. От 36 месеца вече максималният срок е 18 месеца. Целият този процес ще бъде проследяван от всички, максимално прозрачен. Опитваме се да създадем банка за креативни идеи, да намерим финансиране за всички перспективни проекти, каза още Захариева. Интервюто можете да чуете от звуковия файл.

М.Захариева: Целта е проектите да бъдат свързани с производството

Мариета Захариева, директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, коментира в „Преди всички“ условията за кандидатстване в 8-та сесия за прием на конкурсни предложения от Националния иновационен фонд.Тази сесия е за 5 млн.лева, уточни Захариева. Основното ново нещо е всеки един от проектите да води до прототип, който ще бъде вложен в поризводството. Това са държавни бюджетни средства. Нашата цел е тези пари дасе влагат по най-добрия начин. Вложени в правилни продукти, тези средства ще се възвърнат увеличени. Максималният размер е 500 000 лв. Няма минимален. Целта е да се стигне до максимална възвращаемост. До момента проектите не са били свързани с производството. Нямаме информация за пазарната им реализация, подчерта Захариева. Всички проекти ще бъдат обявени и ще бъдат следени от медиите. От 36 месеца вече максималният срок е 18 месеца. Целият този процес ще бъде проследяван от всички, максимално прозрачен. Опитваме се да създадем банка за креативни идеи, да намерим финансиране за всички перспективни проекти, каза още Захариева.