18.10.2016

Резултати от търсенето

Фолклорен ансамбъл „Тунджа" с образователни концерти

В продължение на десет дни фолклорен ансамбъл „Тунджа" ще изнасе образователни концерти във всички училища на територията на община „Тунджа". Те ще представят пред малките зрители, богатата душевност на тунджанския народ, прекрасните мелодии и ритми, невероятните танци и красотата на разнообразните ...

Проверяват сигналите за умряла риба в Тунджа

Екоексперти извършват извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа край Сливен. Наши зрители сигнализираха за проблема в рубриката My News. По-рано други зрители ни изпратиха снимки и видеоматериал от различни места, на които в един от притоците на Тунджа се влива оцвете ...

Предстои физико- химичен анализ на водата по поречието на река Тунджа, където има сигнал за умряла риба

Извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа между селата Самуилово и Крушаре показва, че няма оцветяване на водата или нериятна миризма преди уширения участък За случая са уведомени и служителитe на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Сливен. При извършени ...

Екоинспектори проверят сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен

Експерти на РИОСВ - Стара Загора и Басейнова дирекция - Пловдив проверяват сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен между селата Самуилово и Крушаре. В проверките са включени и служители на Регионална лаборатория - Стара Загора за вземане на водни проби. След извършване на обход на посочения ...

Общински съвет Тунджа заседава извънредно

Общински съвет Тунджа заседава извънредно днес. Дневният ред включва пет точки. Новоизбраният кмет на село Веселиново Слав Славов ще положи клетва. Общинските съветници ще трябва да вземат решение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи, при сключване на договор за предостав ...

Ден на отворените врати в община „Тунджа"

Потребителите от Дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск", с. Веселиново, посетиха Центъра за административни услуги в сградата на общината, където Стоянка Христакиева - директор на Дирекция „Местни данъци и такси", запозна на място всички с начина и реда за предоставяне на услуги на насел ...

Община „Тунджа" кандидатства с проекти за над 13 милиона лева

Три проектни предложения в Държавен фонд земеделие внесе община Тунджа. Проектите са по Мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тази мярка подпомага развитието на ...

Ден на отворени врати в община Тунджа

Потребители от Дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск”, село  Веселиново ще посетят днес сградата на община „Тунджа“. Инициативата се провежда по повод Деня на българската община, който се отбелязва на 12 октомври. В същия ден, от 14.00 часа, общината ще посетят ученици от СУ „Св. Паисий ...

Престижна награда за зам.кмета на община Тунджа

Станчо Ставрев, зам. кмет на община Тунджа беше удостоен с награда от Националното сдружение на общините в Република България за траен принос в развитието на местното самоуправление „Общинар - реформатор". Поводът е 20 години от създаването сдружението. То е учредено през 1996 година от 94 общини. П ...

Извънредно заседание на епизиоотичната комисия в община „Тунджа"

Епизиоотичната комисия в община Тунджа заседава извънредно днес. Ще бъдат набелязване на конкретни действия и мерки за профилактика и надзор на болестите по животните. Комисията ще заседава във връзка с усложнената епизоотична обстановка в съседна Турция и потенциалния риск от разпространение на шап ...

Подобряват качеството на живот на хората с увреждания в община Тунджа

За да се подобри качеството на живот на хората с увреждания в община Тунджа, общината предоставя услуги в домашна среда по проект, финансиран по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот". Неговото изпълнение е започнало още през ноември 2015 година и е със с ...

Обсъдиха проектните предложения на община Тунджа

Предстоящата проверка по населени места, във връзка с коректността на подадените имотни декларации от собствениците на имоти в община Тунджа обсъдиха кмета Георги Георгиев и кметове и кметски наместници. Срокът за притежателите на имоти да изпълнят задължението си по Закона за местни данъци и такси ...

В община Тунджа започват проверки за незаконни постройки

Проверки на декларираното имотно състояние и същинското сградно имущество започва в община Тунджа. До края на септември собственици могат да актуализират данните.  Проверката  ще обхване всички 44 села на общината, разясни заместник-кметът Ели Василева.   Проверките ще включват дали има нови допълни ...

Предоставят здравни и образователни услуги на деца с увреждания в община Тунджа

Проектът "Желани пространства" - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" на община Тунджа е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца. Основната цел на проекта е превенция на социалното изключва ...

Община Тунджа ще наеме 16 души за временна заетост

Община Тунджа ще наеме 16 души за временна заетост. Това предвижда Регионална програма за заетост и обучение 2016, която бе внесена в Областна администрация Ямбол. Предвидено е те да работят 5,5 месеца от 15 октомври 2016 г. до 31 март 2017 година на 6-часов работен ден, при трудово възнаграждение о ...

1079 деца от община Тунджа са включени в проекта „Училищен плод"

1079 деца и ученици от община Тунджа ще бъдат включени в проекта „Училищен плод". Общината за осма поредна година кандидатства пред ДФ „Земеделие" с проект по схема „Училищен плод". Целта на проекта е подобряване хранителните навици на децата в предучилищна възраст и учениците от начален етап на обу ...

Работна група от община Тунджа е на посещение в Брюксел

Делегация от община Тунджа е на посещение в Брюксел. Визитата е във връзка с подписано споразумение за сътрудничество по проект „Подкрепа на дейности свързани с целева комуникация с цел борба с дискриминацията и стереотипите срещу ромското население и подкрепа на доброволно промоциране на взаимно об ...

Близо 8000 лева за стипендии от община Тунджа

59 ученици с високи постижения в областта на образованието, изкуствата и спорта получиха стипендии, връчени от кмета на община Тунджа Георги Георгиев. Стипендиите и еднократно финансово стимулиране е в размер на 7 850 лева. На церемонията присъстваха заместник-кметовете Станчо Ставрев, Ели Василева ...

Откриха изложба „Учители на община Тунджа"

Изложба „Учители на община Тунджа" беше открита в сградата на общината. В експозицията са включени 15 пана. Изложбата представя част от учителите, които са свързали съдбата си с училищата и детските градини в община „Тунджа" и показва техните интереси, занимания и дарби. На откриването й присъстваха ...

Тържествено стартира учебната година в „Тунджа"

Кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев приветства ученици, учители и родители от ОУ „Васил Левски", с. Тенево, по повод началото на новата учебна година. Той подчерта, че в този вълнуващ и тържествен ден училищата на община „Тунджа" и днес имат една неизменна и отговорна мисия - да бъдат актуални ...

Одобриха проекти на община Тунджа от Фонд „Социална закрила"

От постъпилите 34 проектни предожения на община Тунджа за разкриване на „Обществени трапезарии" одобрени са 33. Това стана ясно след проведено заседание на Управителният съвет на Фонд „Социална закрила" . Общата стойност на одобрените проекти е 486 348.80 лв. Четири от одобрените за финансиране прое ...

В община Тунджа обсъдиха готовността за старта на учебната година

Готовността за стартирането на новата учебна 2016/2017 година обсъдиха на работна среща директорите на училищата и детските градини от община "Тунджа". На срещата беше предоставена информация за състоянието на материалната база, осигуреността на училищата с учебници, учебни и помагала, новите проект ...

Пръскат срещу кърлежи и пълзящи насекоми в община Тунджа

Поредната дезакаризация ще бъде извършена в община Тунджа. По определен график днес и утре ще бъдат обработени тревните площи на дворовете на детските заведения и училища в селата на общината.  ...

Над 11 000 лева приходи от търгове в община Тунджа

Нови 11 962 лева се очаква да постъпят в Община „Тунджа" след проведените публични търгове. Продадени са две ниви в землището на село Чарган. Срещу месечен наем се предостави едно помещение от сграда в село Безмер. На публичен търг с явно наддаване бяха предоставени под аренда земеделски земи в земл ...