18.10.2016

Резултати от търсенето

В Антоново ще борят младежката безработица с проект за квалификация

41. 8 на сто е безработицата в община Антоново, като делът на младежите в нея е между 10 и 12 %. За целта в общината стартира проект за подкрепа за професионалната квалификация и заетост. Целта на проекта е да мотивира към активно поведение на пазара на труда 35 младежи до 29 годишна възраст, които ...

35 младежи от община Антоново са включени в проект "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост"

Общо 35 млади хора до 29 години от община Антоново ще бъдат включени в проект за "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост", финансиран с над 230 000 лева от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси". Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежката б ...

Близо 230 000 лв. европейски пари за повишаване на квалификацията на 35 души в Антоново

Общо 35 млади  хора до 29 години  от община Антоново ще бъдат включени в проект за „Подкрепа за професионалната квалификация и заетост,  финансиран с над 230 000 лева  от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси“. Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежкат ...

230 000 лева от еврофондове отиват за преквалификация на 35 младежи от Антоново

Общо 35 млади хора до 29 години от община Антоново ще бъдат включени в проект за "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост", финансиран с над 230 000 лева от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси". Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежката б ...

230 000 лева по ОП "Развитие на човешките ресурси" ще получат за професионална квалификация 35 младежи от община Антоново

Общо 35 млади хора до 29 години от община Антоново ще бъдат включени в проект за "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост", финансиран с над 230 000 лева от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси". Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежката б ...