17.10.2016

Резултати от търсенето

Министър Екатерина Захариева за Закона за съдебната власт: Съдии и прокурори вече нямат никакви оправдания, че някой може да им се вмешателства

 Водеща: Казваме добро утро на правосъдния министър Екатерина Захариева, добре дошли. Защото всъщност вчера приключи приемането на Закона за съдебната власт. Екатерина Захариева: Да, вчера приключи. Водеща: Сега, ако на зрителите това им изглежда като нещо, което не ги засяга. Нещо едни хора си говорят, някакви членове и алинеи ми разказват, не го разбирам това нещо. Имаше изследване, 80 % от българите не разбират какво им се говори по Закона за съдебната власт и съдебната реформа. Кое е най-важното? Водещ: Кажете кое е най-важното, което ще промени усещането ни за справедлива съдебна система. Излязоха различни заглавия, свързани с това масоните ще се разкриват ли, няма ли да се разкриват в съдебната власт, това важно ли е, кого засяга и има ли война срещу съдиите, каквато от техния съюз твърдят, че се е разиграла? Екатерина Захариева: Нормално е хората да не се интересуват в детайлите на закона, в крайна сметка това е наша работа и работа на парламента. Водеща: Изобщо за съдебната реформа те казват не разбирам. Екатерина Захариева: Аз видях изследването, по-скоро те не разбират точно как работи системата, не им е работа. Обаче по-важното в това изследване е, че те й нямат доверие и че считат, че едни от най-големите проблеми наистина са корупция, некомпетентност, несправедливост в системата и т.н., и т.н.. Този закон да, приключи вчера в парламента. Аз съм благодарна на народните представители, че решиха и удължиха и в двата дена работното си време. Защото е важно да бъде гласуван преди ваканцията. Не за друго, не защото неговият ефект за съжаление няма да се види още утре, а защото, колкото по-бързо се приеме, толкова по-бързо ще започне да се прилага. Водеща: Какво точно? Екатерина Захариева: От точно това изследване стана ясно. С думи прости да го обясня. Всъщност справедливият процес от хората в системата, човешкия фактор. Това, което този закон урежда, е човешкият фактор, съдиите, прокурорите, следователите… Водещ: Ще има ли по-качествени и честни съдии? Екатерина Захариева: … тяхното влизане в системата. Един от най-големите проблеми според мен в системата са встъпителните конкурси. Това кои, дали наистина са най-добрите, най-моралните, най-почтените, с най-добро чувство за граждански дълг влизат в системата. Кариерното развитие, атестирането, проверките им за почтеност, за конфликт на интерес, за имущественото им състояние, декларациите. Да, доста интересно всъщност от целия дебат, понеже той наистина е сложен и професионален закон, за медиите стана интересно дебатът за масоните. Да, ще има задължение да декларират всички членства в персонифицирани или неперсонифицирани организации. С думи прости, ще имат и задължение да декларират и ако членуват в такава организация. Водещ: Или пък в Съюза на съдиите. Екатерина Захариева: Да, точно така, и във всяка друга организация с нестопанска цел. Като например и Съюзът на съдиите. Или Асоциацията на българските съдии, на административни съдии, на прокурори. Водещ: Вярвате ли, че по-качествени, по-честни, по-некорумпирани хора ще могат да израстват в системата, а не като ония, на които им слушахме безсрамните телефонни разговори, които договарят неща, които би трябвало да не се договарят? Екатерина Захариева: Ако се прилага правилно законът, да, той дава такива гаранции, това, което беше прието вчера. На първо място засилване на съдийското самоуправление. Тука вече си зависи от съдиите. Те ще могат да си номинират председатели на съдилища, номинирайте най-почтения от вас. Те ще могат да изслушват номинирания от председателя заместници на съдилища. Изкажете обективно становище, пак ще зависи от тях. Така че съдийското самоуправление, начинът, по който ще се оценяват вече, начинът, по който се извършва ръст в кариерата вътре в системата. В момента едно абсолютно с извинение абсурдно препитване на действащи магистрати. Като че ли не можеш да вземеш 10 негови акта, да видиш как той ги постановява, дали са в срок. Водещ: Красьо Черничкия къде е регламентиран? Екатерина Захариева: Ами Красьо Черничкия е регламентиран в главата за инспектората. И за проверките, които той ще извършва. И една от проверките е свързана с действия, които накърняват престижа на съдебната власт, независимостта на съдебната власт, контакти, ако щете. Така че да бъдеш магистрат е доста отговорна позиция. Тя не е толкова видима, колкото да бъдеш министър, но в същото време не по-малко отговорна за обществото. Защото с чувството за справедливост, това, че хората, независимо дали са имали досег със съдебната власт, те чувстват, че решенията, които се постановяват там, не са справедливи. Това е усещането за съжаление. Водещ: В последните години имаше усещането, че прокуратурата може да е всесилна, безконтролна и да бъде употребена за политически цели. А има ли някаква гаранция по отношение на промяната на отчетността на главната прокуратура, че и тази голяма власт там ще бъде използвана само и единствено за справедливи цели? Екатерина Захариева: Да, има доста съществени реформи в главата за прокуратурата. Водещ: Например. Екатерина Захариева: Например фактът, че т.нар. децентрализация, знаете, че имаше доста дебати по тази тема. Всъщност това, което правим, е засилваме отговорността на всеки прокурор и неговата независимост да взима решение по конкретното дело, конкретния казус. Прокуратурите навсякъде са вертикални структури в света. Те са различни от съда, който е хоризонтална. Но от друга страна, това не означава, че конкретният прокурор трябва да бъде под влияние на който и да било по-горестоящ, когато взима решение за вътрешното си убеждение. Водеща: Ами ако е страхуван да бъде под влияние? Екатерина Захариева: Ето пак всичко е въпрос на техния манталитет. Съжалявам, но един закон няма как да промени манталитета. Той дава предпоставки обаче, наистина дава предпоставките да имат всички гаранции за независимост. Абсолютно вече нямат никакви оправдания, нито съдии, нито прокурори, че някой може да им се вмешателства по какъвто и да е начин. Водещ: Е как да няма? Имаш началник, който ако ти каже няма да работиш по този човек, защото той ми е важен. Няма да работиш, ще тормозиш човека Х и никой по никакъв начин не може нито да го докаже, нито да го санкционира. Ние това сме го слушали случайно от изтекли телефонни записи как се кадрува, как се назначават хора на високо ниво, кой на кого е приятел, за връзка с политически силния на деня. Вярвате, че това ще се промени със закона? Екатерина Захариева: Висшият съдебен съвет ще се избира пряко вече, от тях, всички тях, не и чрез делегати. Излъчете най-достойните в него, това е вашият кадрови орган. От него зависи кои ще бъдат повишавани, не от политиците. Министърът на правосъдието председателства вече само пленума. Пленумът не взима кадровите въпроси, дори да председателства, той няма право на глас сам.  Водеща: Кога ще влезе в сила законът всъщност? Екатерина Захариева: Законът влиза в сила от деня на обнародването му в голямата си част с изключение на главата за електронно правосъдие, която е също другата много съществена част от този закон, която влиза в сила три години след обнародването. И се надявам дотогава ВСС и Министерството на правосъдието, заедно сме партньори, всичко, което зависи от мен, наистина ще го направим и се надявам наистина до три години да имаме действащо електронно правосъдие. Това е една от гаранциите също между другото за намаляване на корупционния натиск, за прозрачност, отчетност на съд и прокуратура. Водеща: Правилно ли съм прочела, че ДПС са скочили да защитават главния прокурор срещу възможността той… Екатерина Захариева: ДПС скочиха срещу съдийското самоуправление и … Водеща: Срещу възможността той да бъде изслушван в парламента. Екатерина Захариева: Да, да бъде изслушван. Да, така беше. Водеща: Защо така от ДПС са го защитавали главния прокурор? Екатерина Захариева: Ами не знам, те бяха против тези текстове, но аз, разбира се, не приемам техните аргументи. В крайна сметка и за председателите на двете върховни съдилища, тогава, когато и за главния прокурор може да бъде по негова инициатива или по искане на народните представители може да бъдат изслушвани по теми, свързани с организираната престъпност, корупция и т.н. И не виждам нищо лошо в това. Това не е намеса в независимата съдебна система. Водеща: Това ще се случва ли, ще бъдат изслушвани? Екатерина Захариева: Да, могат, ако народните представители ще ги извикат. Водещ: Вие за какво бихте питали? Кой въпрос бихте питали? Екатерина Захариева: Това е за Народното събрание, министърът на правосъдието няма такива правомощия. Водещ: Не, ако имате възможност. Екатерина Захариева: Аз ли? Водещ: Да. Екатерина Захариева: Ами аз бих питала няколко неща основно. За главния прокурор или съдилищата? Водеща: Главния прокурор. Екатерина Захариева: Главния прокурор бих го попитала основно какво да направим, за да подобрим наистина борбата с корупцията по високите етажи на властта. С организираната престъпност се справят добре, и МВР, и прокуратурата. Те вървят двете в доклада за сътрудничество и оценка – организирана престъпност и корупция. Истина е, че организираната престъпност в България не е от времето президент 2007 г. Напротив, има абсолютно ежедневни резултати в разследванията. Водеща: А питали ли сте го и главния прокурор и други ваши колеги защо не я борим тая корупция заедно. Защо няма борба с корупцията. Екатерина Захариева: Говорили сме за това и с министъра на вътрешните работи, които трябва да извършват разследването също така и въпросът е има ли наистина такива разработки. Защото прокуратурата образува тогава, когато все пак има някакво разследване преди това. Така че сме говорили по тази тема и с министъра на вътрешните работи, и с главния прокурор. Имаме воля, имаме план, надявам се да се работи. Водещ: Искате ли да му вземете от властта, за да я дадете на друг паралелен, или отдавна се отказахте от този проект. Имаше обвинения за голям дебат за румънския модел, където има независим подпрокурор, който обаче може да има повече власт от главния и това предизвикваше раздразнение между институциите. Екатерина Захариева: Не, вижте, кой ще го назначи? Този независим главен подпрокурор. ВСС. Дори няма как и президентът, нали. Все пак тримата големи се избират, смесена инициатива. Водещ: Тоест важен е ВСС, това ни казвате. Екатерина Захариева: Президентът може да каже, не, не съм съгласен с вашето предложение, има право да го върне веднъж, ако счита, че не е най-доброто. Висшият съдебен съвет ще го избира. Въпросът е наистина кои хора, кои хора избираме. Не само по високите етажи. Защото районните прокуратури те са, които най-много престъпления разследват. Във всичките нива и в прокуратурата, и в съдилищата. Това въпросът, основният. Не само кой влиза в системата, а как расте нагоре. Водеща: Министър Захариева, благодаря ви. Този разговор е дълъг Екатерина Захариева: Наистина е дълъг. Водещ: И надявам се и вие, и ние да не го спрем. Екатерина Захариева: Аз със сигурност няма. Законът е приет, наистина радвам се за това, но предстоят още редица други закони, които са важни за реформата. В никакъв случай реформата не свършва с този закон. Водещ: Много ви благодарим. Успех.

ГЕН. РАДЕВ / «ВЪПРОС НА ВОДЕЩ: ЩЕ ПОБЕДИТЕ ЛИ БОЙКО БОРИСОВ? ОТГОВОР: ДА!»

 В България коректив, налице е срастване на партията с държавата. За тези избори партията-държава не издига кандидати, а издига слогани. Министърът на отбраната трябваше да си подаде оставката отдавна. Това заяви в първото си телевизионно интервю по бТВ кандидатэт за президент ген. Румен Радев. На въпрос дали Бойко Борисов е добър премиер Радев отговори: «Много условно».   Ето какво каза генерал Радев още по bTV: «Инициативният комитет, начело със Стефан Данаилов, «отворена врата за всеки, който искат да се присъедини.     По повод твърденията на Татяна Дончева, че Радев е кандидат на оръжейното лоби, свързано с Георги Първанов, и че ДС стои зад кандидатурата му, той заяви:     По повод твърденията на Татяна Дончева, съм бил от някакво оръжейно лоби, ще кажа, че това е ярък пример на безотговорността в политическото говорене. Госпожа Дончева свири на ненастроена цигулка в момента.       Забавлявам се от този вид говорене. Винаги ме е учудвало как нашите политици можели да хванат нещо от въздуха, ако не могат да го хванат да си го измислят и да го «изплющят» в общественото пространство без изобщо да им пука.     За да говорим за президента на България първо трябва да видим каква е ситуацията в страната.     Няма смисъл да обсъждаме какво е нивото на смъртност — най-високо. Високо ниво на безработица. Най- нисък принос в ЕС. Влошаващи се здравеопазване, образование — всичко това го знаем и трябва да търсим причините за това.     Първата голяма причина е, че липсва ясна и дългосрочна визия за развитие на страната.     Нашите политици ограничават своето стратегическо мислене в рамките на своя мандат. Второ — няма реален дебат, реален анализ за актуалните проблеми на страната. Истината се потулва в ъгъла, проблемите се замитат и се крият зад напудрени отчети. Липсва воля за разработване и налагане на държавнически решения. В преследване на макрорамката и интересите на олигархията се забравя най-важното — интересите на обикновения човек. Тези причини се коренят в два основни проблема — единият и най-важният е, че в България липсва разделение на властите.     В момента една партия контролира напълно законодателната власт, изпълнителната власт, където се взимат решенията, има си своето влияние в съдебната власт, на всичко отгоре президентската институция е на тази партия. Като добавим и медийния комфорт, получаваме следната картина — самодоволство, оттам регрес, защото няма коректив.     В българската система на държавно управление в момента липсва коректив на властта. Имаме срастване на партия с държава.  И в това е големият залог на тези избори — ще можем ли да наложим президент, който да бъде коректив и който да може да казва «Не»«.     Нямам никакви амбиции за увеличаване на президентските правомощия.     Първото ми официално посещение, ако бъда избран за президент, ще бъде в Брюксел, разбира се. България е член на Европейския съюз.     Голям проблем е, че ние сме физически членове на ЕС, но все още не сме «ментални членове«, защото говорим за «Брюксел — «те» и за «ние» тук, а трябва да имаме самочувствието да заговорим за «ние, всички заедно».       Предстоящата кампания е «страшно важна», но това, което става, е обидно за хората.     Първо, партията-държава не издига свой кандидат. Тя издига слогани. Нещо бъркаме. Това не са парламентарни избори. Това са президентски избори. Хората очакват да видят не само сблъсък на партийни идеи, но и на характери.     Мисля, че г-н Плевнелиев положи старание и той явно с облекчение очаква да сдаде тази длъжност. Ето, той се изгуби покрай всички тези неща, които стават в Турция, покрай Москва. Усещам в него някакво предварително оттегляне. Като главнокомандващ, искам да бъда обективен, той пледира нееднократно за увеличение на бюджета на въоръжените сили на 2 %, което беше добре, но за много други неща не беше адеквате.     Нашите управляващи са приели да не правят външна политика, а да слушат какво ще кажат началниците. Досега ние не сме имали самостоятелна външна политика.   Ние правим политики, а не политика.     В ситуацията между Анкара и Брюксел, в първия момент, в който се наложи да вземем самостоятелни позиции, самостоятелни решения, ние, меко казано, катастрофирахме.       Нямам навика да афиширам личния си живот. Винаги съм се стремял да държа настрани моите близки хора от динамиката на служебните ми ангажименти. Когато преди време отговорих на въпрос за моето семейно положение и казах, че съм семеен с деца аз не излъгах. Така шумно афишираната моя любовница от тези снимки е моя законна съпруга. Нямам какво повече да ви кажа. Бившата ми съпруга е прекрасен човек, прекрасна майка на нашите деца, и ние сме намерили формулата под която да споделяме грижите за тяхното отглеждане, образование.     Да, посъветвах се със съпругата си, с децата и с родителите си, когато е получих предложението да стана кандидат за президент.     Блиц-анкетата:   Водещ: Трябва ли да се върне казармата?     Р. Радев: Много труден въпрос. На този въпрос не може да се отговори с «да» или «не». Има  държави, в които има баланс — и професионална и наборна армия. Тук трябва да бъдат отчетени две неща — имаме ли икономически възможности към момента, защото това е скъпо удоволствие и второ — трябва да има принципа на доброволност.     Водещ: Политик от БСП ли ще е кандидатът за вицепрезидент?   Р. Радев: Не мога да ви кажа в момента.   Водещ: Близък ли е на Георги Първанов?   Р. Радев: Не!   Водещ: Трябва ли да подаде оставка като министър на отбраната министър Ненчев?   Р. Радев: Отдавна. Той приземи на два пъти българската авиация.  Остави ни да се оправяме сами. И най-важното, нито веднъж той не благодари на тези хора — инженери, летци, които поеха огромния риск, за да имаме авиация, да имаме национален суверенитет. Той благодари на други държави, на кой ли не, но никога на тях. Ето това няма да му простя.     Водещ: кой беше по-успешен президент — Първанов или Плевнелиев?     Р. Радев: Не сравнявам. Уважавам президентската институция. Всеки е направил това, което може.     Водещ: Успешен премиер ли е Бойко Борисов?     Р. Радев: Много е условно. Много е условно.     Водещ: Ще победите ли Бойко Борисов, ако се кандидатира?   Р. Радев: Да!

Калоян Паргов, БСП: Недопускането на обща лява кандидатура за президент ще помогне на ГЕРБ за спечелване на изборите

 Водещ: Предстои ни среща с Калоян Паргов – член на ИБ на БСП, председател на Градския съвет на партията в София. С него ще разговаряме преди срещата на социалистите на Бузлуджа в събота и след заседанието именно на Градския съвет на организацията в София. Най-напред да ни съобщите новини от заседанието, за какво информирахте колегите си и какво обсъждахте?  Калоян Паргов: Днешното заседание се провежда в края на този цикъл конференции 24 на брой, които приключиха във вторник на 26 юли, свързани с издигането на кандидатури за президент и вицепрезидент, както в цялата страна това се случи. Направихме обобщение на изминалите конференции. Общо имаме около 43 кандидатури за президент -партийни и надпартийни, 46 за вицепрезидент. Това е просто като информация, която днес поставихме на вниманието на членовете на Градския съвет, както и приехме състава на Градския предизборен щаб, който ще води градската организация в тези президентски избори и планът за предизборната дейност, който да очертае рамката, по която ще работи щабът.  Водещ: Господин Паргов, кои са обаче най-вероятните кандидатури, коя е най-вероятната двойка на БСП, която се очертава?  Калоян Паргов: Аз мога да ви кажа в София в общи линии какво се очертава като номинации, кои са най-предпочитани, тъй като все пак няма нужда да съобщаваме всички тези 40 имена за президент. Най-предпочитани са проф. Андрей Пантев, Илияна Йотова, разбира се Корнелия Нинова, която е събрала най-много номинации като председател, Костадин Паскалев, Мая Манолова, Маргарита Попова, Михаил Миков, Румен Гечев, Янаки Стоилов и проф. Стефан Данаилов. Другите имена са с по една-две номинации и затова мисля да не ви ги съобщавам. А за вицепрезидент отново някои от тези имена се повтарят – проф. Андрей Пантев, Илияна Йотова, Костадин Паскалев, Мая Манолова, Маргарита Попова, Стефан Данаилов, Янаки Стоилов като най-големи предпочитания. Разбира се това са имена, които са водещи за кандидати за президент на БСП. С това приключи вторият етап от подготовката, след допитването, което беше в началото, първият етап. И сега предстои финалната права, в която вече топката е в полето на националното ръководство, което във вторник на заседание на Изпълнителното бюро обобщи имената и предстои да обсъди вече по-детайлно всяко едно от тези имена. Разбира се и със самите хора, които са номинирани предвид тяхното желание да продължат надпреварата. И разбира се да ги предоставят и на вниманието на потенциалните партньори, първо на партньорите от коалиция „БСП-лява България“, а в последствие, както вече знаем и беше обявено на така организациите, партиите, с които водим разговори за обща кандидатура. Разбира се най-голямата интрига е ще има ли общ ляв кандидат или няма да има? Това което трябва да стане ясно и на нашите слушатели, че недопускането на общ ляв кандидат ще помогне на ГЕРБ да спечели тези избори много лесно. Основната задача на БСП в тези избори е да не допусне разпиляване на левия вот и разпиляването му с няколко леви кандидатури, както се случи на миналите местни избори, не само в София, но и на много места. Затова призоваваме партиите, които считат себе си за леви и част от лявото пространство, които не са част от управлението за консолидация, за преглъщане на егото и търсене на пресечните точки на онези кандидатури, които могат да ни обединят.  Водещ: Как обаче ще се разберете с АБВ и с тяхната безспорно силна номинация Георги Първанов-Ивайло Калфин?  Калоян Паргов: Това е обявената номинация, но винаги има едно „но“, на което те показаха, че са готови да разговарят и да преговарят, тъй като ние самите имаме своите силни партийни кандидатури също. Това което преди няколко месеца отчетливо казахме, че ако търсим обединение, това означава, че трябва да минем отвъд партийните си пристрастия. Мисля че има такова разбиране и в двете страни, при нас със сигурност, и в АБВ се наблюдава, така че нормално, след като ние издигнахме в нашия цикъл конференции и партийни имена, те да номинират също две партийни имена, но разбира се има и други, за които мисля че след другата сряда ще стане ясно, ако разговорите бъдат успешни.  Водещ: Господин Паргов, известно е, че тази събота в местността „Историческа поляна“ под връх Бузлуджа членовете, симпатизантите на БСП ще отбележат 125-тата годишнина от създаването на БСП и началото на социалистическото движение в България. Излишно е да казвам, че така от основните теми ще бъде именно президентската кандидатура. С каква нагласа отивате и какво ще кажете горе на Бузлуджа?  Калоян Паргов: Първо, нормално като на рожден ден да има едно приповдигнато настроение, още повече, че това е юбилей – 125-годишнината от организираното ляво движение в България. Между другото мотото е „За България, която обичаме“, с което искаме да подчертаем и патриотичния дух, който отива на БСП и който позабравихме последното десетилетие. Разбира се, спекулациите, че копираме ГЕРБ с Валя Балканска и 100-те каба гайди е излишно да се коментира, тъй като тя ще налее и адреналин, и емоция във всички, които са се събрали там, а те са близо 40-50 хиляди като очаквана публика, както всяка година. Между другото това честване всяка година го използваме и за да почерпим сили от този исторически връх, когато преди 125 г. хора със социално, ляво мислене са се събрали, за да дадат старта на организираното ляво движение в България, което за тези 125 г. наистина мина през много перипетии и премеждия, имало е забрани от закона, гонения, имаме и тъмни периоди в партията, особено този около 1923-1925 година. Разбира се има и периоди, в които партията наистина се е показвала като партия, която гради, съгражда съвременна България, нещо което в момента ние като съвременици в 21- ви век виждаме около нас, но малко си дават сметка от младото поколение, че началото е в онзи социалистически период, който вече 26 г. разделя нацията изкуствено, може би, обслужвайки интересите на някои външни сили, които се възползват от това вътрешно разделение. Но така или иначе БСП е единствената автентична, класическа, масова партия, която в момента съществува в политическото пространство и на този връх ще използваме и възможността, за да можем и в деня преди Бузлуджа и на самата Бузлуджа да се надъхаме за тежката битка, която предстои на президентските избори.  Водещ: Освен надъхването вие все пак ще трябва да покажете на вашите симпатизанти към кого се насочвате? Няма ли да има и такава линия на поведение?  Калоян Паргов: Да, това е един въпрос, който се задава постоянно. В нашите планове, така първоначалният период беше наистина 30 юли на Бузлуджа да обявим кандидата за президент, но предвид на това, че БСП изгуби доста време във вътрешнопартийни спорове и битки, предвид избора на нов лидер на партията. Това забави процеса на подготовка и избор на този кандидат, който разбира се опитваме да наваксаме в един труден период, какъвто е лятото. И август месец е крайният срок, т.е. вторият срок, който си поставихме за обявяването на кандидатпрезидентската двойка. Тоест ако не първа, то БСП ще е измежду първите партии, които ще обявят своята кандидатура.  Водещ: Кой август обаче да очакваме? Първата седмица или ще се позабавят разговорите между партиите в лявото пространство?  Калоян Паргов: Вижте, така или иначе в рамките на средата на август, до началото на втората половина на месеца, ще има заседание на Националния съвет. Целта ни е час по-скоро и по-бързо да обявим кандидатурата, за да започне кампанията и подготовката. Защото и август месец, и септември ще бъдат подготвителните месеци преди старта на горещата кампания.  Водещ: Господин Паргов, утре на практика завършва летният парламентарен сезон. С какво вие ще го запомните?  Калоян Паргов: С много противоречия, с много лобизъм, с много несправедливости, които управляващите, прикриващи се зад коалиционното си споразумение, с което стартираха мандата на това управление, претендират за това, че решават проблемите на хората. Истината е, че се занимават със своите лични проблеми, претенции за постове, апетити за разпределение на държавния пай, с това че тази коалиция, съшита с бели конци започна да се рои, да се разпада. С това че тя вече виси на волята на Патриотите, които явно продължават да са с нея заради личната си изгода. С това, че БСП след 8 май и в парламентарен план показа едно ново лице. Разбира се има още какво да се желае, но това което е сигурно, че заявихме на висок глас, че сме единствената алтернатива и ще работим за тази алтернатива, за да я покажем на практика. Действията на парламентарната група и новото ръководство ясно го показват. Цоня СЪБЧЕВА

Бойко Борисов: Щом президентът е толкова важен, защо не се кандидатират лидерите

Бойко Борисов – министър-председател на Република България, в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ Водещ: Министър-председателят на България Бойко Борисов вече е в студиото. Добро утро, г-н Борисов. Бойко Борисов: Добър ден. Водещ: Как сте? Бойко Борисов: Добре. Водещ: Добър ден продължавате да казвате. В колко станахте тази сутрин?

Бойко Борисов: Може би ще има рокади в правителството (Цялото интервю)

Бойко Борисов – министър-председател на Република България, в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ Водещ: Министър-председателят на България Бойко Борисов вече е в студиото. Добро утро, г-н Борисов. Бойко Борисов: Добър ден. Водещ: Как сте? Бойко Борисов: Добре. Водещ: Добър ден продължавате да казвате. В колко станахте тази сутрин?

Бойко Борисов: Може би ще има рокади в правителството (Пълен текст + видео)

Бойко Борисов – министър-председател на Република България, в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ Водещ: Министър-председателят на България Бойко Борисов вече е в студиото. Добро утро, г-н Борисов. Бойко Борисов: Добър ден. Водещ: Как сте? Бойко Борисов: Добре. Водещ: Добър ден продължавате да казвате. В колко станахте тази сутрин?

Джими Фалън ще води церемонията за "Златен глобус" догодина

Комикът Джими Фалън ще е водещ на церемонията по връчването на наградите "Златен глобус" през януари 2017 г., съобщиха Ройтерс и АП.41-годишният Фалън е водещ на Вечерното шоу по телевизия Ен Би Си. Той поема щафетата от британския комик Рики Джървейс, който бе водещ на церемонията тази година.Следващата церемония за наградите "Златен глобус" ще се състои на 8 януари 2017 г. в Бевърли хилс, оповести Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд. Източник: БТА ...

Остава тежко състоянието на телевизионния водещ Димитър Цонев

  Телевизионният водещ беше приет в болница след масивен инсулт. Предстоят му много и терапевтични, и оперативни процедури. Това съобщи началникът на Военномедицинска академия професор Николай Петров, като уточни, че на пациента предстоят много и терапевтични, и оперативни процедури.  На този етап не можем да коментираме прогнози, заяви още той.  Телевизионният водещ беше приет в болница вчера, след като получи масивен инсулт. Съпругата му Мариана заяви, че лекарите се борят за живота му.  Семейството се прибирало вчера от почивка в Евксиноград, където са били заедно с дъщеря им Деси Цонева и внучето им. Цонев шофирал и изминал около 300 км от Варна към София. По едно време спрели по пътя да хапнат. Тогава той казал, че му е лошо и го боли главата.   Когато стигнали вкъщи, му станало още по-зле, изпотил се и тогава се обадили в болницата. Веднага го приели в реанимацията на Военна болница, където е и в момента. Преди няколко часа са му направили и втори скенер, но не посмели да го оперират, тъй като не бил стабилизиран, разказаха от семейството му.   Дъщерята на Цонев призова в социалните мрежи: "Приятели, молете се за татко... Моля ви!".

Почина Димитър Цонев

Почина известният телевизионен журналист Димитър Цонев.  56-годишният журналист от БНТ беше приет в реанимацията на Военно медицинска академия с тежък масивен инсулт на 14 август. Медиците му направиха няколко операции, след което Цонев получи още усложнения, а състоянието му се влоши. Вчера шефът на ВМА генерал Николай Петров заяви, че състоянието на Цонев остава много тежко. "Той е осми ден при нас, но продължава да е в тежко състояние. Поддържаме органите му чрез апарати. Той получи и тежко белодробно усложнение. Засегната тежко е и централната нервна система", каза Петров. "Към момента тежките белодробни усложнения изземват инициативата, но нещата като цяло са под контрол. Органите му и дишането се поддържат изкуствено. Борим се за живота му", добави той. Димитър Цонев беше приет в реанимацията на Военна болница, след като получи масивен инсулт. Семейството се прибирало от почивка във Варна. Журналистът шофирал и се оплакал от главоболие и болки във врата. Когато се прибрали у дома, той се почувствал още по-зле. Тогава бил приет в реанимацията на Военна болница, направена му бе мозъчносъдова операция и лекарите дни наред се бореха с последиците от получения хеморагичен инсулт.   На 30 август Димитър Цонев щеше да навърши 57 години. Той е син е на актьора Коста Цонев и водещата Анахид Тачева. Завършва право в Софийския университет.  В периода от 1986 до 1991 година е редактор в „Международна информация“ и в Балкански информационен пул в „София прес“. От 1991 до 2002 година е водещ „Новини“ по Канал 1. През 2002 година участва в конкурса, обявен от Съвета за електронни медии, за генерален директор на БНТ, но СЕМ избира Кирил Гоцев. През есента на 2002 година е назначен за говорител на кабинета на Симеон Саксубургготски. След това се връща в БНТ и става заместник програмен директор и години наред е водещ на предаването „В Неделя с...“. От Октомври 2012 година до март 2014 година Цонев е ководещ на предаването по БТВ "Лице в лице" заедно с Цветанка Ризова. Цонев напуска БТВ, за да се върне в БНТ като водещ на предаването "Още от деня". Автор е на 17 документални филма, между които „Професия полицай“, „Избори по американски“, „Туризмът в САЩ“ и др. Поклон пред паметта му!

Журналистът Димитър Цонев почина

 На 56 години след прекаран тежък инсулт последващата белодробна инфекция журналистът от БНТ Димитър Цонев почина, съобщиха от националната медия. От 14 август лекарите във ВМА се бореха за живота му след тежък инсулт. На 30 август Митко щеше да навърши 57 години Трудно е да ти кажем "сбогом", Митко, ти винаги ще бъдеш с нас!, написаха колегите на Димитър Цонев. Нито ние, нито зрителите можем да забравим твоята усмивка! Димитър Цонев е роден на 30 август 1959 г. в град София. Син е на актьора Коста Цонев и Анахид Тачева. Завършва „право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 1986 - 1991 г. е редактор в „Международна информация“ и в Балкански информационен пул в „София прес“. От 1991 до 2002 г. е водещ „Новини“ по Канал 1 на Българската национална телевизия. През 2002 г. участва в конкурса, обявен от Съвета за електронни медии, за генерален директор на БНТ, но СЕМ избира Кирил Гоцев. От 1 октомври 2002 г. е назначен за говорител на кабинета на Симеон Сакскобургготски, след това е пиар на „БТК Груп“ и отново се връща в БНТ и става зам.-програмен директор и години наред е водещ на предаването „В Неделя с...“. В годините е водещ още на предаванията "24/7" и "Лице в лице". Автор е и на 17 документални филма, между които „Професия полицай“, „Избори по американски“, „Туризмът в САЩ“ и др. Поклон пред светлата му памет! 

Слави Трифонов остава водещ, подписа договор с бТВ

Слави Трифонов остава тв водещ, bTV Media Group и „Седем осми” подписаха нов договор за „Шоуто на Слави”, съобщиха от телевизията. Както "24 часа" вече писа, предаването, което е в традиционния си летен отпуск, и през новия сезон ще се излъчва както и досега всяка делнична вечер от 22.30 часа. Водещ на шоуто остава Слави Трифонов.

Мат Лебланк остава в новия сезон на „Топ гиър”

Актьорът Мат Лебланк остава водещ на легендарното предаване за автомобили „Топ гиър”, предаде бТВ.  Актьорът подписа договор за две години с британската телевизия Би Би Си. Новият – 24-и, сезон на шоуто ще започне в началото на 2017 г. В него Лебланк, известен с ролята си на Джоуи от комедийния сериал „Приятели”, ще си партнира с автомобилните журналисти Крис Харис и Рори Рийд. Зрителите на „Топ гиър” обаче няма да видят радио- и телевизионния водещ Крис Евънс, който партнираше на Лебланк в предишния сезон. Това стана ясно още в началото на юли, когато той написа в своя туитър профил, че е дал най-доброто от себе си, похвали целия екип на предаването и му пожела всичко най-хубаво. Директорът на Би Би Си Студиос – Марк Линзи, заяви, че е щастлив, че Лебланк ще продължи да работи за предаването. Мат беше изключително популярен сред зрителите на предишния сезон на „Топ гиър“ заради хумора, топлотата и очевидната страст към колите и към шоуто, коментира той. Мат Лебланк е първият водещ на „Топ гиър”, който не е британец. В началото на тази година той замести уволнения заради скандал с продуцента Ойзин Таймън Джереми Кларксън. Скандалът завърши с физическа саморазправа.

Журналисти в политиката и „на ръба“

Преди време, но не чак толкова отдавна един български телевизионен водещ скъса вестник „Труд“ в ефир, защото не беше съгласен с публикациите му и издаде присъда: „това ще бъде съдбата му“ – на вестника. След това водещият създаде партия и стана евродепутат, макар и с кошмарен английски. А, след това – нищо! Преди броени дни сценаристът на един друг телевизионен водещ скъса в национален ефир снимката на президента на България, защото не бе съгласен с президентското решение и отново издаде присъда: „вие сте политически труп“. Какво е това? Лош вкус или нова заявка за стъпване на политическата сцена на поредното медийно лице, което по този начин концентрира вниманието на обществото върху себе си? Преценете сами! Пак преди борени дни една телевизионна водеща стана кмет на Букурещ, без да къса снимки или вестници в ефир. Но въпросът за смяната на ролята остава неизбежен. Защо все повече журналисти по целия свят са изкушени от политическа кариера? В началото на „Мрежата“ тръгваме от актуалния случай в Румъния, за да се опитаме да отговорим на този въпрос, който засяга и нас, тук в България. След това ще говорим за журналистите „на ръба“, следвайки заглавието на конференцията, която Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) организира в следващата седмица. Как да отразяваме историите на пострадали хора при инциденти и кои са границите, които не бива да се преминават? Ще попитаме Камелия Иванова от АЕЖ и Николай Дойчинов, фотограф от „Агенция Франс прес“.

Доклад на IHS: САЩ са водещ износител на оръжия в света със сделки за 23 млрд. евро през 2015-та

Съединените щати продължават да бъдат водещият износител на оръжия в света, доставяйки оръжия на стойност почти 23 млрд. евро през миналата година, основно на страни в Близкия Изток, според нов доклад на водещ световен източник на такава информация, предаде радио Voice of America. Консултантската компания IHS представи годишния си доклад, според който пазарът на оръжия се е увеличил с 6,6 млрд. долара през 2015 г. През изминалата година Франция е удвоила продажбата си на оръжия, увеличавайки пригодите си от това от осем на 18 млрд. долара. Ако тази тенденция се запази, Франция ще измести Русия от второто място сред най-големите износители на оръжия до 2018 г.

МОН проверява 62 проекта по програмата "Подкрепа за предучилищно образование и подготовка"

Министерството на образованието е започнало проверка на одобрените 62 проекта по програмата "Подкрепа за предучилищно образование и подготовка" на децата в неравностойно положение, съобщи министърът на образованието  Меглена Кунева. Проверката е предизвикана от сигнал на Националната мрежа за децата.  На трети юни одобрените проекти са качени на сайта на просветното министерство. Стойността на програмата е 20 милиона лева, каза министър Кунева:Процедурата по предоставяне на насоките за кандидатстване е започнала 2015 година през месец август. Също така са регистрирани тези неправителствени организации, които кандидатстват по тези три проекта. Става въпрос, освен това за идентично написани проекти и повтарящи се детски градини. В посоките за кандидатстване е записано, че една организация може само веднаж да е водеща по един проект. Формално това е спазено, не е един и същи човек водещ, но всички хора, които участват в тези неправителствени организации, в едната са член, в другата са водещ. За мен, като юрист, това е заобикаляне на закона. Трите неправителствени организации са и с доста индентични имена - сдружение с нестопанска цел "Детски свят - щастливо бъдеще", сдружение с нестопанскта цел "Детско царство" и сдружение с нестопанска цел "Детски усмивки". Пари по проектите още не са отпуснати. Резултатите от проверката ще станат ясни до осем дни.

Водещ лекар от клиника за гръбначни заболявания ще изнесе лекция в Русе

Водещ лекар от единствената в Европа клиника за гръбначни заболявания ще изнесе отворена лекция в Русе във вторник, 28 юни. Д-р Марк Бери е признат международен лектор и преподавател, доктор по хиропрактика. Той е част от екипа на Американската клиника за гръбначни заболявания, която отвори врати в София само преди месец.  Д-р Бери получава своята докторска степен по хиропрактика  в Parker College of Chiropractic в град Далас, Тексас, САЩ. Той е и известен инструктор по биомеханика, сколиоза, и постурални методи за третиране на корекции. Не е т...

Avast купува AVG за $1.3 млрд., за да стане ключов фактор в Интернет на нещата

Avast е компания известна със своя антивирусен софтуер за компютри и мобилни устройства, като сега тя обяви, че се е съгласила да придобие чешкият бранд AVG в сделка, чиито финансови параметри достигат до $1.3 млрд. Според данните тя ще даде около $25 за всяка акция на своя конкурент и цялата сума ще бъде преведена под формата на кешово плащане, информира TechCrunch. Самата сделка се очаква да бъде финализирана в периода 15 септември - 15 октомври, като това в най-голяма степен зависи от одобрението на регулаторните органи.    Купуването на тази компания има за цел да разшири значително позициите на Avast в пазара на антивирусни програми и тя планира да започва да представя и нови софтуерни решения за клиентите си. Не бива да забравяме и популярността на платформата Интернет на нещата , тъй като това също е ниша, в която тя вижда огромен потенциал и е другия водещ мотив за придобиването на AVG. В момента това е най-големият проблем пред тази платформа, тъй като тя свърза към глобалната мрежа всевъзможни джаджи и изглежда, че от Avast искат да предложат собствено решение.    След финализирането на сделката двете компании общо ще имат потребителска база от над 400 млн. души, като поне 160 млн. от тях използват антивирусния софтуер на своите мобилни устройства. Avast са се съгласили да платят с 33$ по-висока цена от пазарната стойност на всяка една акция на компанията AVG на борсата, за да имат привилегията да придобият пълен контрол над нея. Ще е много интересно да видим как това придобиване ще се отрази на популярността на Avast и дали тя ще успее да се превърне във водещ фактор в платформата Интернет на нещата.    Вижте какво трябва да имаме предвид при избора на антивирусен софтуер

Защо Националната галерия не е институция с водещ глас, пита д-р Мария Василева

Защо публиката в "Квадрат 500" е толкова малко? Защо Софийският арсенал – Музей за съвременно изкуство, все още не е ремонтиран и на практика не е музей, а изложбена зала? Защо Националната галерия не е институция с водещ глас в съвременния живот на страната? Тези и още много други въпроси поставя д-р Мария Василева, освободена наскоро от длъжността главен уредник в Националната галерия. "Дневник" публикува писмото й до министъра на културата Вежди Рашидов заедно с отчета, който тя е...

Боксьорът Николай Валуев ще е водещ на руското „Лека нощ деца“

Бившият професионален боксьор свръхтежка категория Николай Валуев ще стане водещ на програмата „Спокойна нощ, деца“ по руски телевизионен канали, предаде ТАСС, цитирана от "Фокус". „Нямаше как да се откажа от това предложение. Това предаване го гледахме всички, децата чакаха вечерта“, заяви Валуев. „Днес снимахме първите четири програми,

Водещ по "Дискавъри" шокира: До 7 г. компютрите и интернет изчезват, защото...

Към 2020 г. компютрите ще изчезнат и, както и електричеството, ще бъдат навсякъде и никъде, твърди известният футуролог и водещ по "Дискавъри" Мичио Каку, цитиран от ИТАР-ТАСС, предаде БТА.

Премиерът Бойко Борисов: Готвим се за тежък проблем с бежанците

Бойко Борисов, министър-председател на Република България, в интервю за предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия Водещ: Добро утро на премиера Бойко Борисов, добре дошли. Бойко Борисов: Добър ден на всички. Водещ: Да започнем с Турция като най-тежка, най-важна тема. Първо вашата оценка каква е, има ли рискове пред страната,

Премиерът Бойко Борисов: Готвим се за тежък проблем с бежанците (видео)

Бойко Борисов, министър-председател на Република България, в интервю за предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия Водещ: Добро утро на премиера Бойко Борисов, добре дошли. Бойко Борисов: Добър ден на всички. Водещ: Да започнем с Турция като най-тежка, най-важна тема. Първо вашата оценка каква е, има ли рискове пред страната,

Иран призова за общи усилия за тероризма след атаката в Мюнхен

Иран заяви в събота, че международната общност трябва да превърне борбата с тероризма във водещ приоритет, след като 18-годишен германец с ирански произход уби деветима души в Мюнхен, предава Reuters. „Днес, борбата с тероризма, под всяка форма и навсякъде, е спешна необходимост на световната общност, която трябва да се смята за водещ приоритет от всички страни, в международен консенсус“, заяви говорителят на иранското външно министерство Бахрам Касеми. „Убийствата на невинни и беззащитни хора станаха ново петно върху човешката история“, заяви Касеми.

50 Cent иска да бъде водещ в Top Gear

50 Cent обяви, че иска да бъде новият водещ на Top Gear в английското списание “Daily Star” на 24-ти юли 2016 г. “Бих искал да работя в Top Gear, със сигурност мога да спася шоуто.” [ ... ]