17.10.2016

Резултати от търсенето

Глоби за 146 450 лв. наложи Басейнова дирекция за 9 месеца

За първите девет месеца на тази година Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е извършила 974 проверки и е съставила 942 констативни протокола. Общата стойност на наложените санкции с наказателни постановления е в размер на 146 450 лв. Предприети са действия по общо 57 сигнали и жалби, които с ...

Обявление на басейнова дирекция "Дунавски район"

На 03.10.2016 г. БДДР публикува карти на заплахата и риска от наводнения за райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на карти на заплахата и риска от наводнения се публикува и предоставя на обществен ...

РИОСВ и Басейнова дирекция се включват в Европейската седмица на мобилността

Тази година РИОСВ - Плевен съвместно с Басейнова дирекция/БДДР/ - Плевен се включват със свои инициативи по повод Европейската седмица на мобилността в четири училища с екологична дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика".  По време на срещите на учениците ще бъдат раздадени ...

Басейнова дирекция излезе с официална версия за мора на рибата в река Караагач

Спадът на нивото на река Караагач и ниското съдържание на кислород са довели до липсата на нормална среда за водните ресурси и са най-вероятната причина за измирането на рибата там. 

Басейнова дирекция и РИОСВ провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав

Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Монтана провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано на 6 юли в района на Ново село. Според първоначалната информация, петното е с ниска плътност и вероятно се касае за трюмни води. ...

„Мандра” e чист, твърди Басейнова дирекция

Няма замърсяване на водите на язовир „Мандра", твърди анализът на резултатите от взетите от Басейнова дирекция „Черноморски район" проби. Проверката била извършена съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас. Двете институции се самосезираха след публикация в местна медия. ...