16.10.2016

Резултати от търсенето

Жечо Станков: Заплащането на оборудването за АЕЦ "Белене" е на дневен ред за Русия и България

Заплащането на оборудването за АЕЦ "Белене" е на дневен ред и за Русия, и за България. Това обясни в предаването "Неделя 150" заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, който беше сред участниците на срещата в Москва на работната група по спора за централата: На дневен ред е по-скоро по какъв начин ще бъде изпълнено решението на арбитража, именно заплащането на оборудването. В интерес на двете страни е да бъде извършено в сравнително кратки срокове, най-вече от наша гледна точка, заради прекратяване начисляването на тези лихви, които ежедневно се трупат по сметката на НЕК. Станков посочи също, че от руска страна няма желание НЕК да бъде въвлечена в несъстоятелност. Пълна яснота за заплащане на сумите и сроковете по пътната карта ще има в края на месеца. Очаква се също в бъдеще, произведеното оборудване от руска страна да бъде посетено от български експерти, допълни заместник-министърът на енергетиката: Оборудването е било посещавано до 2012 година от заместник-председателя на енергийната комисия. С него говорихме, че той е бил на място 2012 година и е видял част от произведеното оборудване тогава. Очаква се това оборудване още веднъж да бъде инспектирано и от наши експерти в бъдеще. Очакваме първо да ни бъдат изпратени всички сертификати, за да може експертите първо да разгледат документацията и след това да посетят на място.

Жечо Станков: Заплащането на оборудването за АЕЦ "Белене" е на дневен ред както за Русия, така и за България

Заплащането на оборудването за АЕЦ "Белене" е на дневен ред и за Русия, и за България. Това обясни в предаването "Неделя 150" заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, който беше сред участниците на срещата в Москва на работната група по спора за централата: На дневен ред е по-скоро по какъв начин ще бъде изпълнено решението на арбитража - именно заплащането на оборудването. В интерес на двете страни е да бъде извършено в сравнително кратки срокове, най-вече от наша гледна точка, заради прекратяване начисляването на тези лихви, които ежедневно се трупат по сметката на НЕК. Станков посочи също, че от руска страна няма желание НЕК да бъде въвлечена в несъстоятелност. Пълна яснота за заплащане на сумите и сроковете по пътната карта ще има в края на месеца. Очаква се също произведеното оборудване от руска страна да бъде посетено от български експерти, допълни заместник-министърът на енергетиката: Оборудването е било посещавано до 2012 година от заместник-председателя на енергийната комисия. С него говорихме, че той е бил на място 2012 година и е видял част от произведеното оборудване тогава. Очаква се това оборудване още веднъж да бъде инспектирано и от наши експерти в бъдеще. Очакваме първо да ни бъдат изпратени всички сертификати, за да може експертите първо да разгледат документацията и след това да посетят на място.Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Разликата в заплащането по пол разискват на среща в Пловдив

Информационна среща, организирана от фондация „Джендър проект България“ на тема „Разлика в заплащането по пол” ще се проведе днес в хотел Санкт Петербург в Пловдив. Събитието започва в 10:00 ч. и е в рамките на проект “zeroGPG – Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG”. В дискусията данни за издръжката на живота и динамиката на средната работна заплата ще представи Виолета Иванова, експерт от КНСБ Станимира Хаджимитова от Джендър Проект България пък ще разясни какво представлява разликата в заплащането по пол; причини...

Инспекцията по труда отчете ръст на нарушенията по заплащането по морето

Главната инспекция по труда (ГИТ) отчете увеличение на нарушенията по заплащането на труда в морските курорти през този сезон в сравнение с 2015 г. Инспекторите са извършили 1647 проверки на общо 1599 предприятия, в които работят 28 205 души. Установени са 259 нарушения, свързани със заплащането на труда. За сравнение - през миналата година установените нарушения са 144. Най-често се установява незаплащане с увеличение на положен нощен труд и за работа в почивни дни, съобщават от...

Ръст на нарушенията при заплащането на труда в морските ни курорти

Ръст на нарушенията при заплащането на служителите в морските курорти отчита Инспекцията по труда за изминалия летен сезон спрямо предходния. Най-голям дял в сезонните обекти обаче продължават да имат нарушенията, свързани с работното време. По време на кампанията през това лято са извършени 1647 проверки, проверени са 1599 предприятия с 28 205 работещи в тях. Установени са 259 нарушения, свързани със заплащането на труда, като най-често се касае за незаплащане с увеличение на положен нощен труд и за работа в почивни дни. Случаите на работа без...

Инспекцията по труда отчете ръст на нарушенията при заплащането на труда в морските ни курорти

  Ръст на нарушенията по заплащането на труда спрямо 2015 г. е отчетен при засиления контрол на Инспекцията по труда в морските курорти през сезон 2016 г. Най-голям дял в сезонните обекти обаче продължават да имат нарушенията, свързани с работното време, според резултатите от инспекционната кампания в областите Бургас, Варна и Добрич, в която по традиция се включват и екипи от други области на страната, съобщиха от Главната инспекция по труда, предаде БГНЕС. По време на кампанията през т. г. са извършени 1647 проверки, с 361 броя повече от 2015 г. Проверени са 1599 предприятия с 28 205 работещи в тях. Установени са 259 нарушения, свързани със заплащането на труда при 144 броя година по-рано. Най-често се установява незаплащане с увеличение на положен нощен труд и за работа в почивни дни. Нарушенията, свързани с разпределението на работното време, са 634 броя, почти колкото и през 2015 г. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за междуседмична и междудневна почивка, липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 155 при 152 година по-рано. Продължава практиката договори да се сключват в деня, в който бъде обявена инспекционна кампания. Наблюдава се и тенденция работодатели, при които е установено лице без договор, да сключват контракти с други свои работници и служители, които при проверката не са били на работните си места. При установяване на лице без трудов договор задължително се търси административнонаказателна отговорност. Санкцията е не по-малка от 1500 лв., тъй като в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че това нарушение не може да е маловажно. Тя може да достигне и до 15 000 лв. при повторно подобно нарушение, а при възпрепятстване на контролните органи от страна на работодателя и до 30 000 лв. Съставените актове за установяване на административно нарушение по време на кампанията са 403 броя. През 2015 г. броят им е бил 390. Работещите продължават да подават сигнали за нарушения след прекратяване на трудовите им правоотношения или когато вече са напуснали работа. ИА ГИТ напомня, че за да може да се защитят правата на работниците и служителите, те трябва да полагат труд в момента на проверката. След прекратени трудови правоотношения могат да си търсят правата само по съдебен ред. И пред контролните органи на ИА ГИТ, и пред съда работниците и служителите могат да претендират за неизплатени възнаграждения само до размера, договорен писмено в трудовите им договори. Поисканите разрешения за работа на непълнолетни лица през 9-те месеца на 2016 г. са 4948 бр. Дадени са 4652 разрешения. Случаите на непълнолетни, наети без разрешение от Инспекцията, са 90. За сравнение за цялата 2015 г. в ИА ГИТ са постъпили 2709 искания за разрешения за работа на непълнолетни лица. Дадени са 2605 разрешения. Установените да работят без разрешение лица са 49. За деветте месеца на 2016 г. в обекти от икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“, които са с най-силно изразен сезонен характер, са извършени 4625 проверки от общо 36 650 бр. Констатираните нарушения са 21 230 бр. при 164 800 бр. за всички дейности. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, в хотелиерството и ресторантьорството са почти 13 000. От тях 2500 бр. са нарушенията, свързани с работното време, полагането на извънреден труд и почивките, 2445 бр. - по заплащането на труда и 2300 бр. - по възникване на трудовите правоотношения. Случаите на работа без сключен трудов договор са 587 бр. След края на активния туристически сезон приоритет на контролната дейност по морските курорти вече са строителните обекти, предвид факта, че от 1 октомври е отменена забраната за строителство в тях.   

259 нарушенията по заплащането в морските курорти

Ръст на нарушенията по заплащането на труда спрямо 2015 г. е отчетен при засиления контрол на Инспекцията по труда в морските курорти през сезон 2016 г. Най-голям дял в сезонните обекти обаче продължават да имат нарушенията, свързани с работното време, според резултатите от инспекционната кампания в областите Бургас, Варна и Добрич, в която по традиция се включват и екипи от други области на страната. По време на кампанията през т.г. са извършени 1647 проверки, с 361 броя повече от 2015 г. Проверени са 1599 предприятия с 28 205 работещи в тях. Установени са 259 нарушения, свързани със заплащането на труда при 144 броя година по-рано. Най-често се установява незаплащане с увеличение на положен нощен труд и за работа в почивни дни. Нарушенията, свързани с разпределението на работното време, са 634 броя, почти колкото и през 2015 г. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за междуседмична и междудневна почивка, липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 155 при 152 година по-рано. Продължава практиката договори да се сключват в деня, в който бъде обявена инспек...

Ръст на нарушенията по заплащането на труда са установени в морските курорти

Ръст на нарушенията по заплащането на труда са установени при проверките в морските курорти през това лято, отчитат от Главната инспекция по труда. Над 1 600 са проверените обекти в областите Бургас, Варна и Добрич.  259 са нарушенията по заплащането -  при 144 година по-рано. Най-често не е плащан нощният труд и работата през почивните дни. Масово не е спазвана междуседмична и междудневна почивка, в заведенията са липсвали графици с началото и края на работния ден.Съдействие от работниците, инспекторите не са получавали. Без договор са хванати за работят 155 души, толкова са били и през миналата година. Най-много писмени трудови договори са сключени в деня, в който е обявено началото на инспекционната кампания. По курортите легално са работили двойно повече деца сравнено с миналата година - 4 600 непълнолетни. Без разрешение са хванати да работят също двойно повече - 90 деца.След края на активния туристически сезон инспекторите започват проверки по строителните обекти в морските курорти, от 1 октомври е отменена забраната за строителство в тях.

8% ръст в заплащането в ИТ сектора, 1% спад – в телеком индустрията през 2015 г.

Констанца Кадънкова През 2015 г. средното месечно брутно възнаграждение за ИТ сектора е било 2954 лева (1510 евро), което спрямо нивото година по-рано от 2 731 лева (1 396 евро) показва ръст от 8%...

Ускорено повишение на заплащането на труда в България през първото тримесечие при забавяне на ръста на заплатите в ЕС

Повишението на заплатите в Европейския съюз се забави през първото тримесечие на 2016 година, но при ускоряване на заплащането на труда в България, което нарежда нашата страна на втора място, след Румъния, по ръст на заплатите в началото на годината. През първите три месеца на 2016-а година заплащането на труда в еврозоната нарасна на годишна база с 1,8% след повишение с 1,5% през последното тримесечие на миналата година, докато в целия Европейския съюз беше отчетно повишение с 1,7%, но след ръст с 2,1% в края на 2015-а година. В същото време цената на работната сила (включваща данъци, заплати и други разноски) нарасна с по 1,7% в еврозоната и в целия ЕС след повишение съответно с 1,3% и с 2,0% през последните три месеца на миналата година. Отскокът на заплатите в еврозоната може да отслаби опасенията на ЕЦБ, че рязкото понижение на енергийните цени в началото на годината, в комбинация с много ниската инфлация могат да доведат до т.нар. "вторичен ефект", при който да има по-слабо повишение на трудовото заплащане. Въпреки това обаче, растежът на заплатите остава под нивата от началото на 2015-а година, когато те се повишиха с 2,0%, което е сигнал, че инфлацията в еврозоната е малко вероятно да се ускори в скоро време. Данните на Евростат за България показват ръст на заплащането на труда в началото на 2016-а година с цели 7,6% спрямо първото тримесечие на миналата година, когато беше отчетен растеж от 7,1% и след повишение на заплатите с 5,8% през последните три месеца на 2015-а година. По този показател нашата страна заема второ място сред всички 28 страни - членки на ЕС, изпреварена единствено от Румъния (скок на заплатите с 10,4%). Цената на работната сила в нашата страна нарасна през трите месеца до края на март със 7,7% след повишение с 6,7% в началото на миналата година и с 5,6% през последното тримесечие на 2015-а година. И по този показател България е на второ място в целия Европейския съюз, изпреварена единствено отново от Румъния (повишение с 10,4%).