16.10.2016

Резултати от търсенето

Паметна плоча на Захарий Стоянов откриха в село Люляк

В село Люляк беше поставена паметна плоча на Захарий Стоянов. Жителите на селото се преклониха пред историко-социалното дело на Стоянов, който по времето на Старозагорското въстание е преминал през Нова махала, днес село Люляк. В своя труд „Записки по българските въстания" подробно е разказал за сре ...