14.10.2016

Резултати от търсенето

Бъчварова: България би подкрепила реформата в Дъблин

"България би подкрепила реформа на Дъблин, с която се създава справедлив механизъм, който не води до натоварване на системите за убежище на страните на предна линия. Той трябва да  отчита географското и икономическо положение на държавите-членки",  това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова в изказването си в Съвета на вътрешните министри на ЕС на тема "Реформа на Общата система за убежище на ЕС". Тя бе категорична, че Регламентът трябва да кореспондира с принципите за пропорционалност, справедливост, и равенство при изпълнение на задълженията, както и на клаузите от Договорите на ЕС, отнасящи се до солидарността". По време на дискусиите на вътрешните министри бе обсъдено и разширяването на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището /ЕСПОУ/ и създаването на обща процедура за международна закрила в ЕС чрез сближаване на системите за убежище и създаване на единни процедурни правила. Основната цел е противодействие на явлението „търсене на по-изгодни варианти“ за убежище /asylum shopping/ от страна на мигрантите, както и на вторичните им движения през Европа.   В рамките на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, министър Бъчварова,  заедно с еврокомисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос и вътрешните министри на  Румъния, Литва, Полша, Унгария, Финландия и Латвия, подписаха също Декларация за партньорство между ЕС и Беларус в ...

Бъчварова: Реформата на Дъблин трябва да създаде справедлив механизъм

"България би подкрепила реформа на Дъблин, с която се създава справедлив механизъм, който не води до натоварване на системите за убежище на страните на предна линия. Той трябва да отчита географското и икономическо положение на държавите-членки".Това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова в изказването си в Съвета на вътрешните министри на ЕС на тема "Реформа на Общата система за убежище на ЕС".

Бъчварова: Реформата в Дъблинския регламент трябва да създаде справедлив механизъм

Реформата в правилата от Дъблин за предоставяне на убежище трябва да създаде справедлив механизъм, който отчита географското и икономическото положение на държавите в Европейския съюз /ЕС/ и не води до натоварване на страните на предна линия. Тази позиция е била защитена от вътрешния министър Румяна Бъчварова в Съвета на вътрешните министри, състоял се вчера в Люксембург. Дъблинският регламент налага връщане на имигрантите в първата държава от Европейския съюз, в която са влезли. В изказването си в Люксембург Бъчварова е била категорична: Регламентът трябва да кореспондира с принципите за пропорционалност, справедливост и равенство при изпълнение на задълженията, както и на клаузите от Договорите на ЕС, отнасящи се до солидарността.

Регионалното министерство ще санкционира общини, спъващи ВиК реформата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма надеждна информация за броя на изпълнените обекти по програмата за саниране в отделните общини. Това каза днес по време на годишната среща на местните власти в курорта Албена министър Лиляна Павлова. Днес тя участва в дискусия по темата "Градско развитие и устройство на територията", който е част от програмата на форума. Павлова даде пример с община, в която има санирани два блока, а в същото време в регистрите на...

МРРБ ще санкционира общини, спъващи реформата във ВиК сектора

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма надеждна информация за броя на изпълнените обекти по програмата за саниране в отделните общини. Това каза днес по време на годишната среща на местните власти в курорта Албена министър Лиляна Павлова. Днес тя участва в дискусия по темата "Градско развитие и устройство на територията", който е част от програмата на форума. Павлова даде пример с община, в която има санирани два блока, а в същото време в регистрите на...

МОН помага на общините за прилагане на реформата в образованието

  Министерство на образованието и науката и общините работим в много тясно сътрудничество във връзка с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищно образование и Закона за професионалното образование. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която участва в откриването на годишната среща на местните власти в Албена, съобщи БГНЕС. Срещата се организира от Националното сдружение на общините. В постоянен контакт сме с кметовете и министерството ще продължи да оказва подкрепа на общинските училища, каза Кунева. Тя призова за професионалното образование да се работи заедно с бизнеса. В Пловдив с кмета инж. Иван Тотев стартирахме пилотен проект за обучението на кадри за нуждите на местния бизнес и Тракия икономическа зона. Създаваме образователно-индустриален борд, който да насърчава и съдейства за успешните партньорства между училища и работодатели. Амбицията е моделът да бъде пренесен и в други общини. Бордът ще подпомага разработването на иновативни ефективни практики на сътрудничество между училищата и работодателите за преодоляване на недостига на умения на секторно ниво. По отношение на реформата, министър Кунева обясни, че всяка община трябва да прави регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие. Заварените към влизането в сила на закона основни училища могат да се преобразуват в обединени училища след анализ и становище на регионалното управление на образованието и решение на съответния общински съвет. Предложенията за откриване, преобразуване и закриване на държавните и общинските училища, както и на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, на ученическите общежития и на астрономическите обсерватории се внасят в срок до 31 май и се разглеждат за следващата учебна година. Общините трябва да изготвят списък на децата, които следва да постъпят в групи за предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 1 март в училищата и детските градини на тяхната територията. В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за децата, записани в предучилищна група и в I клас към момента. До 30 септември общините осъществяват дейности по установяване на причините за непостъпване в І клас на ученици от приложения списък. За осъществяване на приема в I клас за всяко населено място с повече от едно училище, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището. Преминаването на училищата от държавни в общински доближава гимназиите, и най-вече професионалните, до бизнеса и подпомага регионалното развитие, подчерта министър Кунева. Това не е преобразуване, а промяна във финансиращия орган. Министерството на образованието и науката провежда трайна политика, насочена към децентрализация на отговорностите по отношение на училищата. Логиката е много ясна – когато общината финансира, тя има много по-големи възможности да развива регионална политика, да търси връзки с местния бизнес, да влияе върху приема, да прави предложения за пренасочване на бройки от една в друга специалност. Бих искала да обърна внимание, че общинските училища имат допълнителни възможности за дофинансиране, когато алтернативата е закриване на паралелки и отпадане на професии и специалности. Местната власт най-добре познава района, възможностите му за развитие, потребностите на бизнеса и очакванията на хората, допълни Меглена Кунева. 

МОН работи с общините за реформата в образованието

Министерство на образованието и науката и общините работим в много тясно сътрудничество във връзка с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищно образование и Закона за професионалното образование

ВАС подхваща реформата на Москов

Четири дела срещу медицински стандарти, част от реформата, предлагана от екипа на здравния министър Петър Москов, задвижи Върховният административен съд (ВАС). Делата са образувани по жалби на Центъра за защита на правата на пациентите (ЦЗПЗ), Националното сдружение на частните болници (НСБЧ), Българската болнична асоциация (ББА) и Сдружението на общинските болници в България (СОББ).

Депутатите орязаха реформата на Бъчварова, докато тя е в САЩ

Докато вътрешният министър Румяна Бъчварова е в САЩ за Общото събрание на НАТО, парламентът отмени голяма част от текстовете в Закона за МВР, които предвиждаха структурна реформа във ведомството. Едни от най-важните текстове, като разрастването на пожарната от дирекция в

Джим Силф: Одит реформата не решава основния проблем в сектора

Джим Силф (Jim Sylph) е консултант по контрол на качеството на одита в Russell Bedford International (RBI). Преди това е бил изпълнителен директор в областта на професионалните стандарти и външните отношения в Международната федерация на счетоводителите (IFAC) в Ню Йорк. Световно признат експерт е по въпроси, свързани със защита на публичния интерес при моделиране на надзорни механизми и стандарти в одиторската и счетоводната професия. Има принос в усъвършенстването на международния етичен...

Реформата в образованието е възможна

Новата учебна година в България започва с „реформата, която чакаме от години”. Това е обещанието на министъра на образованието и науката Меглена Кунева. Според нея промените влизат поетапно и се очаква, че през 2022 година учениците да са завършили поне един етап от образованието си в реформирания му вид. Променя се структурата на образование – с два гимназиални етапа, вторият от които по-профилиран (11 и 12 клас). Въвежда се нова методика на оценяване, повече проекти, извънкласни занимания, създават се условия за приобщаващо образование за тези, които имат трудности. Учителският стаж няма да бъде единственият критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти. То вече ще зависи и от получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен и резултатите от атестирането. Разчитаме на новия закон постепенно да промени нагласата на преподавателите и те категорично да осъзнаят, че квалификацията по отношение на дигиталните технологии е изключително важна. Доскоро нормативната уредба представяше интернет базираните методи на преподаване като едно допълнително усилие. В момента се върви към по-разумно приемане на възможностите, които дават информационните и комуникационните технологии (ИКТ) – смята Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи. Това е неправителствена организация, която от 15 години работи по проекти в сферата на образованието, културата и развитието на младежката инициативност. Усилията на центъра са насочени към нови методи на преподаване, базирани на ИКТ. Г-н Цветански даде конкретен пример за това как информационните технологии предоставят на учителя възможност цялостно да реорганизира своята дейност, така че да наблюдава и извлича максимално полезната педагогическа информация. Когато един преподавател дава тест на учениците си, неговото време основно е ангажирано с проверката. Тук платформите, като системи за управление на учебния процес, дават възможност за много бързо извличане на аналитичната информация и учителят се фокусира върху педагогически решения на по-високо от оценяването ниво. Той може да коригира свои пропуски, да вижда дефицити у учениците. Вместо да губи часове наред в проверка, той получава резултатите с един клик и след това се съсредоточава върху техния анализ. Информационните системи позволяват на преподавателите да създават персонализирана учебна среда. Ние постоянно говорим за индивидуален подход към различните ученици. А това е много трудно в рамките на традиционната класна стая. Но отново през платформата учителят може да създава различни групи и да работи с част от учениците по-бързо, с други – по-бавно, без това да създава трудности и неудобства. Въпросната платформа се казва Училището.БГ и е създадена от Центъра за образователни инициативи на базата на един от най-утвърдените софтуери за електронно образование – Moodle. Добавени са много модули, виртуални класни стаи, работилници, които са съобразени конкретно с българското средно образование. Повече от 3500 са учителите, обучени да работят с нея, около 20 са училищата, избрали центъра за поддръжка на техни собствени платформи. Друг проект, върху който Центърът работи, е EFES (E-Tools for E-Schools). Целта му е създаването на платформа, в която процесът на обучение на преподавателите да е автоматизиран, да се разработи методика за дистанционна форма на обучение с видео-уроци, тестове и богата база данни на разположение на учителите. Тази дейност напълно кореспондира с един от приетите наскоро стандарти за българското средно образование. Ако досега кариерното развитие е можело да се осъществява само на периоди от 10 години натрупан стаж, то сега инициативността на учителите, желанието им да се квалифицират и усилията, които хвърлят в училище, могат да им помогнат да израснат и в рамките на четири години. Разумен подход, предвид все по-големите трудности, които директорите на училища срещат при назначаването на педагози и все по-проблемното задържане на качествени кадри в системата. Тук министерството може да ползва опита, натрупан в неправителствения сектор, и да приложи вече изпитани и работещи в българска среда практики. Ако това се случи, можем да се надяваме, че този път реформата няма да остане само на хартия.

С реформата в образованието целта на Кунева била да не допуска хаос

На първия учебен ден министърът на образованието Меглена Кунева пожела на добър час на цяла България. "Образованието е нашето бъдеще", декларира тя в интервю за БНТ. "Със започването на мащабна реформа в образованието какво мога да направя? Първо, да не допусна хаос", разкри целта си Кунева. Тя припомни, че през февруари, когато е поела Министерството на образованието, е нямало стандарти, без които законът не можело да се приложи. "Учебните планове също не могат да се приложат без...

Кунева: Центърът на реформата са учителите, но за тях трябва да се грижи обществото

  Центърът на реформата в образованието са учителите, но на тях обществото дължи повече грижа и подкрепа. С тези думи министърът на образованието и науката Меглена Кунева се обърна към директорите на училища в София, които днес се събраха на съвещание преди новата учебна година в НИМ в Бояна, съобщава БГНЕС. „Да се умиляваме на всеки 24 май и да пеем песни за учителите не е достатъчно. Емоцията трябва да се преведе в ангажимент на държавата“, заяви Кунева. Тя посочи, че Европа вече не се движи през инфраструктурни проекти и акцентът е върху образование и наука. „Всяка страна ще го прави както го разбира. Колкото проекти направим, толкова пари ще имаме”, каза министърът, като подчерта, че в България образованието е система, която изисква публични финанси. Тя обеща при разговорите за средства за образование да бъде много борбена. Кунева помоли директорите да създадат в училищата такава атмосфера, в която на учителите да им е приятно да работят. Тя апелира директори и учители да поемат отговорност пред обществото и всяка следваща година резултатите на българските ученици да бъдат по-добри от предходната. Тя специално подчерта, че разчита на директорите, защото могат да управляват. „Това е най-важното нещо. Разчитам, че вие ще познавате закона, стандартите и ще намерите в тях скрити съкровища в нормативните актове, които ще излъскате до блясък и ще направите нещо повече. Разчитаме, че когато видите грешка, ще ни я кажете“, каза министърът. Тя обяви, че в МОН ще бъде създадено специално звено, което ще наблюдава как се прилагат стандартите. „Ние често пускаме законите да действат, но нямаме систематично наблюдение как те променят средата и с каква скорост. Защото този закон трябва доста бързо да даде плодове. Моля да намерите баланса между търпение и необходимост“, призова министърът. Тя увери, че експертите в МОН ще продължат да изготвят нормативни актове и ще са на разположение на директори и учители. Междувременно зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов днес участва в съвещание на директорите във Варненско. Той призова да бъдат включени активно родителските организации в обсъждането и разписването на критериите за централизиран прием на първокласници в големите градове в страната. Разговори за изготвянето на наредби за въвеждане на електронни системи за прием на първокласници ще се водят с общините София, Пловдив и Варна, а в Бургас такава вече съществува. Водещият критерий в тези системи ще бъде местоживеенето на бъдещите ученици. Диян Стаматов бе категоричен, че разписаните правила за прием трябва да отразяват желанието на родителите. „Смятаме, че критериите трябва да се обсъдят както с родителите, така и с директорите. Основният смисъл на централизирания прием е равномерното разпределение на децата в целия град, а не концентрирането им само в няколко училища. Въпреки това желанията на родителите трябва да се взимат максимално предвид“, добави Стаматов. Той допълни, че има около 7 месеца за изготвяне и апробиране на платформите. На днешното заседание зам.-министърът потвърди, че на 15 септември във всички училища в страната ще има учебници по история за пети клас. 

Реформата в образованието трябва да навлиза в системата постепенно

Реформата в образованието трябва да навлиза в системата постепенно, като процесът ще завърши напълно след 6 години. Това обясни Асен Александров, съветник на образователния министър, по време на форума "Учителят в действие".  По думите му, големи сътресения в училище, свързани с новият закон след началото на учебната година, не се очакват.Учителите са притеснени, защото това са хора, които са свикнали всичко да го правят по възможно най-изрядния начин. В този случай не би трябвало да се подхожда така. Ние имаме  в нашия манталитет да сакрализираме някои дати, сега от 15 септември изведнъж всичко да се промени. Това са неща, които стават стъпка по стъпка.Александров беше категоричен, че е важно преподаването в училище да се промени към добро, а не формално да се спазват показателите, които реформата налага.

Синдикатите с анализ на образователната система, питат - кога започва реформата?

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ направи анализ на образователната система след влизане на новия закон за предучилищното и училищно образование, съобщиха от организацията. Първият извод, който се налага е, че българското образование е недофинансирано с 3.18% от ниския БВП на България. Поне 500 милиона лева повече трябва да се заложат в новия бюджет за образоание през 2017 година, като поне още толкова повече трябва да има през 2018 г. Без тези средства МОН ще бъде виновен без вина за липсата на реални реформи в системата. Централизиран...