14.10.2016

Резултати от търсенето

Отец Рафаил: Дете от центъра в Дрен е малтретирано, защото в съда не е казало това, което социалните са му поръчали

Слава на Бога, вече имаме първите деца от дома в с. Дрен, които от няколко дена се върнаха вкъщи при майка си – Енрике и Вили. Далеч не искам да кажа, че това е заслуга на моя проект или моя, това е заслуга на много хора, които обединиха усилията си, за да постигнем това. Това каза за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ отец Рафаил – игумен на Кладнишкия манастир, който допълни, че за реинтеграцията на децата са осигурени  психолози: Самото откъсване от семейната среда, в този, а и в някои други случаи, е съвсем безпричинно – или имаме някакви обстоятелства, които отпадат на първия, втория, третия месец, а имаме деца, които по 4-5 години попълват бройките някъде. Конкретно по този случай, върху едно от децата, което беше свидетелствало в съда истината и само истината беше упражняван включително и физически тормоз  по поръчение на отдел „Закрила на детето“. Беше малтретирано и бито, защото в съда беше казало не това, което му беше поръчано от социалните, а истината. Сега с още две деца сме започнали действия по връщането им в семейството, тъй като там няма обективни причини. Отец Рафаил се надява, където е възможно, децата да бъдат върнати в  семействата им. Според него, изваждането на децата от семейната среда трябва да става само като крайна мярка. В много отношения, положението е по-лошо от преди. На практика, вместо 100-те дома, които имахме преди, сега имаме 300 центъра за настаняване от семеен тип. Центърът в  Дрен е може би емблематичен пример за това как не бива да бъде вършена деинституционализация. Адвокат Даниела Михайлова обясни, че делата за родителските права на – Енрике и Вили не са завършили, но и за двете деца срокът за настаняване, първоначално определен от съда, е изтекъл в края на  2015 и началото на 2016 г. Социалните служби поискаха от съда удължаване на този срок като по двете първоинстанционни производства Районният съд в Радомир постанови ново настаняване и за двете дечица за нови 5 години.  Бих казала, че в първоинстанционните производства Районният съд не взе предвид обстановката в дома и семействата на децата, нито желанието и възможностите на майката да ги отглежда, нито желанието на децата да бъдат отглеждани в семейна среда. На съда бяха представени социални доклади, които абсолютно формално разглеждаха обстановката и съдържаха, бих казала, дори неверни констатации относно условията в жилището на майката и от гледна точка на възможностите на майката да се грижи за децата. Михайлова обясни, че в подобни случаи основният проблем е че службите и съдът не проявят достатъчно ангажираност и загриженост да проучат обстановката. Говорим постоянно за реинтеграция. На думи, всички се стремят към това, а всъщност се получава точно обратното – на практика, никой не взема предвид възможностите за реинтеграция и така се получава фактът, че децата продължават да са настанени в институции, когато биха могли да се отглеждат в семейна среда. Макар съдът да пита децата над 10 години относно предпочитанията им, в повечето случаи не им осигуряват отделен педагог, а в повечето случаи ги разпитват в присъствието на същите социални работници, които, на практика, се грижат за техния случай: Не бих казала, че това е осигуряване на ситуация, в която детето свободно може да каже какво е неговото желание.

Отец Рафаил: Дете от центъра в Дрен е малтретирано, в съда не казало това, което социалните му поръчали

Слава на Бога, вече имаме първите деца от дома в с. Дрен, които от няколко дена се върнаха вкъщи при майка си – Енрике и Вили. Далеч не искам да кажа, че това е заслуга на моя проект или моя, това е заслуга на много хора, които обединиха усилията си, за да постигнем това. Това каза за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ отец Рафаил – игумен на Кладнишкия манастир, който допълни, че за реинтеграцията на децата са осигурени  психолози: Самото откъсване от семейната среда, в този, а и в някои други случаи, е съвсем безпричинно – или имаме някакви обстоятелства, които отпадат на първия, втория, третия месец, а имаме деца, които по 4-5 години попълват бройките някъде. Конкретно по този случай, върху едно от децата, което беше свидетелствало в съда истината и само истината беше упражняван включително и физически тормоз  по поръчение на отдел „Закрила на детето“. Беше малтретирано и бито, защото в съда беше казало не това, което му беше поръчано от социалните, а истината. Сега с още две деца сме започнали действия по връщането им в семейството, тъй като там няма обективни причини. Отец Рафаил се надява, където е възможно, децата да бъдат върнати в  семействата им. Според него, изваждането на децата от семейната среда трябва да става само като крайна мярка. В много отношения, положението е по-лошо от преди. На практика, вместо 100-те дома, които имахме преди, сега имаме 300 центъра за настаняване от семеен тип. Центърът в  Дрен е може би емблематичен пример за това как не бива да бъде вършена деинституционализация. Адвокат Даниела Михайлова обясни, че делата за родителските права на – Енрике и Вили не са завършили, но и за двете деца срокът за настаняване, първоначално определен от съда, е изтекъл в края на  2015 и началото на 2016 г. Социалните служби поискаха от съда удължаване на този срок като по двете първоинстанционни производства Районният съд в Радомир постанови ново настаняване и за двете дечица за нови 5 години.  Бих казала, че в първоинстанционните производства Районният съд не взе предвид обстановката в дома и семействата на децата, нито желанието и възможностите на майката да ги отглежда, нито желанието на децата да бъдат отглеждани в семейна среда. На съда бяха представени социални доклади, които абсолютно формално разглеждаха обстановката и съдържаха, бих казала, дори неверни констатации относно условията в жилището на майката и от гледна точка на възможностите на майката да се грижи за децата. Михайлова обясни, че в подобни случаи основният проблем е че службите и съдът не проявят достатъчно ангажираност и загриженост да проучат обстановката. Говорим постоянно за реинтеграция. На думи, всички се стремят към това, а всъщност се получава точно обратното – на практика, никой не взема предвид възможностите за реинтеграция и така се получава фактът, че децата продължават да са настанени в институции, когато биха могли да се отглеждат в семейна среда. Макар съдът да пита децата над 10 години относно предпочитанията им, в повечето случаи не им осигуряват отделен педагог, а в повечето случаи ги разпитват в присъствието на същите социални работници, които, на практика, се грижат за техния случай: Не бих казала, че това е осигуряване на ситуация, в която детето свободно може да каже какво е неговото желание.