14.10.2016

Резултати от търсенето

Гражданското образование ще запълни една голяма празнота

Защо са важни тези знания, които сега системата не дава ИДЕЯТА на министерството на образованието да има часове за гражданското образование, за демократични практики, за превенция на корупцията, за поведение при терористична заплаха е добра. Образованието задължително трябва да включва социални компетентности.

Адв. Мосинов: Отмяната на по-скъпата цена на винетките е победа за гражданското общество у нас

Отмяната на по-скъпата цена на винетките е победа за гражданското общество у нас, заяви в "Преди всички" адвокатът на жалбоподателите Евгений Мосинов. Той коментира решението на Върховния административен съд: Решението на ВАС е важно и би следвало държавната администрация добре да го прочете, защото в него са казани две същностни неща. Първо, че винетките са вид държавна такса за услуга, която се предоставя от държавата на гражданите и в този смисъл цената на винетките е цена на услуга, а в Конституцията и в законодателството ясно е казано, че тази цена на услуга трябва да бъде точно определена и справедлива, т.е. адекватна по размер на разходите, които прави държавата за извършване на услугата. На второ място – има правила, относно законодателството, относно нормативните актове, които създава държавата, вкл. и тези, които касаят изменението на цени и такси на услуги, и тези правила трябва да бъдат спазвани. Там се включва предварително обнародване на текста и съгласуване на текста със заинтересованите организации. Тук е слабото място на позицията на министерството, като администрация, на практика такова съгласуване няма., заяви адвокат Мосинов. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството заявиха (МРРБ), че ще обжалват решението на съда. Това според Евгений Мосинов е ход за печелене на време: Държавата, в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще използва правото си на жалба, не е толкова да докаже своята теза, че те са изпълнили законовите процедури, които Върховният съд е приел, че са нарушени, а по-скоро, за да мине време, за да изтече годината, и казусът да бъде затворен някак си естествено с изречението: "Ами, то, който платил, платил". Адвокат Мосинов опроверга твърдението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че няма да има последствия за администрацията от това, че хората са закупували винетки на по-високи цени: Според действащото ни законодателство и едно нова тълкувателно решение на самия ВАС, нормативният акт, в периода, в който е действал, преди неговата окончателна отмяна, запазва своите последици и не могат да се претендират вреди и обезщетения за този период. Това е факт, като позиция на съда. В закона е казано, че администрацията е длъжна да съобрази тази отмяна и да преуреди настъпилите вече факти и събития, т.е. няма пречка администрацията сама да реши да компенсира гражданите за своето незаконосъобразно поведение. Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени в петък постановлението на Министерския съвет (МС), с което беше приета нова тарифа за винетните стикери. Съдът приема, че при решението за тарифата е бил нарушен Законът за нормативните актове, като не са спазени правилата за обществено обсъждане, а освен това не е била мотивирана и необходимостта от поскъпване. Решението на съда обаче не е окончателно. Тарифата бе атакувана от няколко неправителствени организации, като след това и прокуратурата също изрази мнение, че в жалбите срещу по-високите цени има основание, тъй като не са спазени разпоредби от Закона за нормативните актове. Интервюто на Таня Милушева с адвокат Евгений Мосинов можете да чуете в звуковия файл.