13.10.2016

Резултати от търсенето

Общински съвет Тунджа заседава извънредно

Общински съвет Тунджа заседава извънредно днес. Дневният ред включва пет точки. Новоизбраният кмет на село Веселиново Слав Славов ще положи клетва. Общинските съветници ще трябва да вземат решение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи, при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер. Разрешаване формирането на маломерни и слети паралелки и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на обр...

Ден на отворените врати в община „Тунджа"

Потребителите от Дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск", с. Веселиново, посетиха Центъра за административни услуги в сградата на общината, където Стоянка Христакиева - директор на Дирекция „Местни данъци и такси", запозна на място всички с начина и реда за предоставяне на услуги на населението. По-късно кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев разговаря с всички потребители, които изразиха своята благодарност за грижите, които общината е осигурила за тях и имаха възможност да зададат интересуващите ги въпроси към него. По -късн...

Община „Тунджа" кандидатства с проекти за над 13 милиона лева

Три проектни предложения в Държавен фонд земеделие внесе община Тунджа. Проектите са по Мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тази мярка подпомага развитието на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в селата и за олесняване на достъпа до тях. Тази инфраструктура предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугит...

Ден на отворени врати в община Тунджа

Потребители от Дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск”, село  Веселиново ще посетят днес сградата на община „Тунджа“. Инициативата се провежда по повод Деня на българската община, който се отбелязва на 12 октомври. В същия ден, от 14.00 часа, общината ще посетят ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и потребители от Дневния център за стари хора от село Скалица. Всички те ще имат възможност да се запознаят отболизо с работата на местната власт и да разберат защо на този ден се празну...

Престижна награда за зам.кмета на община Тунджа

Станчо Ставрев, зам. кмет на община Тунджа беше удостоен с награда от Националното сдружение на общините в Република България за траен принос в развитието на местното самоуправление „Общинар - реформатор". Поводът е 20 години от създаването сдружението. То е учредено през 1996 година от 94 общини. Първата Годишна среща на местните власти е проведена през 2002 година.  ...

Извънредно заседание на епизиоотичната комисия в община „Тунджа"

Епизиоотичната комисия в община Тунджа заседава извънредно днес. Ще бъдат набелязване на конкретни действия и мерки за профилактика и надзор на болестите по животните. Комисията ще заседава във връзка с усложнената епизоотична обстановка в съседна Турция и потенциалния риск от разпространение на шап и шарка по овцете и козите, както и на чума по дребните преживни животни.  ...

Подобряват качеството на живот на хората с увреждания в община Тунджа

За да се подобри качеството на живот на хората с увреждания в община Тунджа, общината предоставя услуги в домашна среда по проект, финансиран по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот". Неговото изпълнение е започнало още през ноември 2015 година и е със срок 22 месеца, като през 18 от тях се предоставят услуги в домашна среда. Стойността на проекта е 499 964,12 лв. Проектът надгражда и разширява добрия опит в предоставянето на почасови услуги в домашна среда, който вече общината има в предоставянето...

Обсъдиха проектните предложения на община Тунджа

Предстоящата проверка по населени места, във връзка с коректността на подадените имотни декларации от собствениците на имоти в община Тунджа обсъдиха кмета Георги Георгиев и кметове и кметски наместници. Срокът за притежателите на имоти да изпълнят задължението си по Закона за местни данъци и такси за деклариране на актуалното си имотно състояние беше със срок до 30 септември. При установяване на несъответствие от проверяващият екип, между декларираното и реалното състояние на имота по време на проверката, ще бъде изготвен акт за нарушение и щ...

В община Тунджа започват проверки за незаконни постройки

Проверки на декларираното имотно състояние и същинското сградно имущество започва в община Тунджа. До края на септември собственици могат да актуализират данните.  Проверката  ще обхване всички 44 села на общината, разясни заместник-кметът Ели Василева.   Проверките ще включват дали има нови допълнителни постройки, пристройки, навеси изградени в този имот, евентуално конструкцията, дали сградата е санирана. При установено разминаване, собственикът ще бъде санкциониран, допълни Василева. В момента ще се прави протокол от комисията за състоянието, което е видимото. Най-вероятно ще има глоба. Тя ще бъде различна, от това кога е построено, достроено или направено, ако има такива разминавания с декларацията и ще се взема решение, според всеки индивидуален случай. Няма как да има едно и също решение за всички отклонения, ако има такива от декларацията. Проверките в община Тунджа ще започнат от началото на октомври

Предоставят здравни и образователни услуги на деца с увреждания в община Тунджа

Проектът "Желани пространства" - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" на община Тунджа е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца. Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на общината. За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени интегрирани здравни, соц...

Община Тунджа ще наеме 16 души за временна заетост

Община Тунджа ще наеме 16 души за временна заетост. Това предвижда Регионална програма за заетост и обучение 2016, която бе внесена в Областна администрация Ямбол. Предвидено е те да работят 5,5 месеца от 15 октомври 2016 г. до 31 март 2017 година на 6-часов работен ден, при трудово възнаграждение от 2,50 лв./час. Те ще получават и допълнителни възнаграждения по минимални размери /0,6%/, от програмата се плащат и допълнителни вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии", „Трудова злополука" и „Професионална болест", „Общо заболяване и...

1079 деца от община Тунджа са включени в проекта „Училищен плод"

1079 деца и ученици от община Тунджа ще бъдат включени в проекта „Училищен плод". Общината за осма поредна година кандидатства пред ДФ „Земеделие" с проект по схема „Училищен плод". Целта на проекта е подобряване хранителните навици на децата в предучилищна възраст и учениците от начален етап на обучение чрез повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци. Финансовата помощ, за която се кандидатства, е 29 445,91 лв., или 27,29 лв. на всяко дете за периода на реализация на проекта. По график са планирани общо 40 доставки на пресни плодове...

Работна група от община Тунджа е на посещение в Брюксел

Делегация от община Тунджа е на посещение в Брюксел. Визитата е във връзка с подписано споразумение за сътрудничество по проект „Подкрепа на дейности свързани с целева комуникация с цел борба с дискриминацията и стереотипите срещу ромското население и подкрепа на доброволно промоциране на взаимно обучение и побратимяване между местни и регионални публични власти по въпросите свързани с интеграцията на ромите в рамките на Европейския съюз", финансиран от Европейската комисия. Делегацията, състав Татяна Стоянова - началник отдел „Култура и друг...

Близо 8000 лева за стипендии от община Тунджа

59 ученици с високи постижения в областта на образованието, изкуствата и спорта получиха стипендии, връчени от кмета на община Тунджа Георги Георгиев. Стипендиите и еднократно финансово стимулиране е в размер на 7 850 лева. На церемонията присъстваха заместник-кметовете Станчо Ставрев, Ели Василева и Георги Чалъков, секретарят на общината - Андон Кръстев, експерти, ученици и родители. Връчването на тези отличия е поредното доказателство, че в община „Тунджа" растат отговорни, умни и можещи млади хора. Това е третата сесия за 2016 година, на...

Откриха изложба „Учители на община Тунджа"

Изложба „Учители на община Тунджа" беше открита в сградата на общината. В експозицията са включени 15 пана. Изложбата представя част от учителите, които са свързали съдбата си с училищата и детските градини в община „Тунджа" и показва техните интереси, занимания и дарби. На откриването й присъстваха заместник-кметовете Станчо Ставрев, Ели Василева и Георги Чалъков, секретарят на общината - Андон Кръстев, експерти от общинската администрация, учители. Кметът на общината Георги Георгиев благодари на учителите за това, че възпитават ценности, уча...

Одобриха проекти на община Тунджа от Фонд „Социална закрила"

От постъпилите 34 проектни предожения на община Тунджа за разкриване на „Обществени трапезарии" одобрени са 33. Това стана ясно след проведено заседание на Управителният съвет на Фонд „Социална закрила" . Общата стойност на одобрените проекти е 486 348.80 лв. Четири от одобрените за финансиране проекта ще се реализират на територията на Община „Тунджа" в 28 населени места през периода 01 октомври до 31 декември 2016 г. Услугата „обществена трапезария" ще се изпълнява от външни доставчици в партньорство с общината и ще обхване 450 лица и семей...

В община Тунджа обсъдиха готовността за старта на учебната година

Готовността за стартирането на новата учебна 2016/2017 година обсъдиха на работна среща директорите на училищата и детските градини от община "Тунджа". На срещата беше предоставена информация за състоянието на материалната база, осигуреността на училищата с учебници, учебни и помагала, новите проекти на общината в сферата на образованието. На срещата присъства и Стойко Стойков - началник на отдел в Регионално управление на образованието - Ямбол. Заместник-кметът на община „Тунджа" Станчо Ставрев коментира с директорите новите проекти, по които...

Пръскат срещу кърлежи и пълзящи насекоми в община Тунджа

Поредната дезакаризация ще бъде извършена в община Тунджа. По определен график днес и утре ще бъдат обработени тревните площи на дворовете на детските заведения и училища в селата на общината.  ...

Нови търгове в община „Тунджа"

Нови публични търгове насрочи кметът на Община „Тунджа" Георги Георгиев. Търговете ще се проведат на 30 август 2016 година от 9.30 часа. Под аренда се предоставя земеделска земя, общинска собственост, за реконструкция и/или създаване на трайни насаждения, за срок от 30 (тридесет) години или до изтичане на амортизационния срок на съответните насаждения. Имотите са ниви в землищата на селата Златари и Чарган.Под наем за срок от 10 (десет) години се предоставят имоти частна общинска собственост в селата Безмер, Бояджик и Скалица. Когато на публич...

Представиха два нови проекта в община Тунджа

Два проекта в сферата на образованието бяха представени пред представители на читалищата в община Тунджа. Единият проект "Желани пространства" - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца. Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените мест...

Лични асистенти и ръководството на община Тунджа обсъдиха съвместно сътрудничество

Лични асистенти и домашни помощници проведоха среща с ръководството на община Тунджа. Тя бе съпътствана и с екипна сесия и индивидуална супервизия на асистиращия персонал, във връзка с изпълнението на дейностите по оказване на подкрепа на потребителите. Проектът е одобрен по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" и е на стойност 499 964.12 лв, Изпълнението на дейностите по пряко предоставяне на услугите стартира през месец февруари 2016 г. и ще продължат до 31 август.2017 г. Общата продължителнос...

Миналото на Тунджа забулено в свещена мистика

Тунджа е била свещена река, свързана с вярата на траките, заяви пред журналисти проф. Валерия Фол. Тя е сред участниците в Научната конференция на траколозите, която днес се откри в Музея на розата в Казанлък. По думите й река Тунджа е била свещена за траките и винаги природата е била обожествявана от предците ни, които са били по тези земи преди хиляди години.