13.10.2016

Резултати от търсенето

Фотоконкурс на тема „Кадър от моя град" в Стралджа

Крайният срок за изпращане на снимки за фотоконкурса на тема „Кадър от моя град" в Стралджа изтича на 16 октомври, до 18 часа. Снимките ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на общината на следващия ден. Времето за гласуване е от 17 октомври до 6 ноември. Конкурсът се организира от община Стралджа.  ...

Община Стралджа отваря врати за гражданите

Ден на отворените врати ще се проведе днес в община Стралджа. Посетителите от 10 до 12 часа може да видят как работят отделите, как се решават проблемите, да зададат своите въпроси, да дадат предложения за местното самоуправление. Инициативата е по повод Деня на българската община и цели по-голяма откритост и прозрачност на управлението, привличане интереса на гражданите към местната власт.  ...

Нов проект стартира в община Стралджа

Стартира поредния социален проект в община Тунджа, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Той е на обща стойност 243 477 лв. и има продължителност 26 месеца. Изразявайки задоволството на общината от изпълнението на този важен социален проект и мултиплицирането му в бъдеще Недялка Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни дейности" и ръководител на проекта, представи дейностите и целите му. С реализацията на проекта „С отговорност и грижа за деца от 0 до 7 години от община Стралджа-2" общината подкрепя дейността на съ...

12-то заседание на Общински съвет Стралджа

Общински съвет Стралджа заседава днес. Четири Наредби ще претърпят изменение, допълнения и промяна. Новите проекти са за Наредбите за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на общината. Друга Наредба е за определяне размера на местните данъци и за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да от...

Няма сигнали за кражба от лозовите масиви край Стралджа след назначаването на охрана

За първи път през последните години в община Стралджа няма постъпили оплаквания за кражби от лозовите масиви. Компактното ромско население в Стралджа става особено активно при прибирането на реколтата и най- вече по време на гроздобер. За разлика от други години обаче сега няма сигнали за посегателства, заяви кметът на общината Атанас Киров. Нямаме нито една жалба, до момента, постъпила в общината за окрадване на някои от масивите, което говори само по себе си, че нещата вървят в добра посока. Стартирахме с нашата полска охрана, има ефект. Вече мога да кажа, че населението, което преживяваше предимно от тези лозя, от дворовете на хората, полека-лека започнахме да  ги респектираме. Има още много какво да се направи. В повечето населени места на община Стралджа гроздоберът ще приключи до началото на октомври. Дотогава е забранено и движението на каруци в лозовите масиви от 20 часа до 6 часа сутринта.

Нов проект за 334 хил.лв подписа община Стралджа

Започна изпълнението на нов проект в община Стралджа. Проектът „Днешното утре" -подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение". Той обхваща децата от Стралджа и селата Лозенец, Недялско, Първенец, Богорово, Иречеково, Воденичане, Палаузово, Маленово, Атолово, Войника, Каменец, Александрово, Люлин, Саранско, Зимница, Чарда. Активна работа се планира с детските градини "Здравец" и „М.Рубенова" с групите по селата и ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Стралджа. Целта е да се осигури актуална информация за децата на въ...

В Стралджа са готови за гроздобер

Гроздоберът в Стралджа тази година ще започне по-рано. След направените проверки за качеството на гроздето и консултации с агрономи, кметът на общината Атанас Киров издаде заповед, с която определя началото на гроздобера в землището на Стралджа от 22 септември. Забранява се разполагането на пунктове за изкупуване на грозде извън границите на лозовите масиви. Обособяването на такива ще става само с разрешение от общината. Заповедта забранява движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозята през тъмната част на денонощието о...

ОбС Стралджа се отчете

Отчетът за дейността на Общински съвет Стралджа от началото на мандата до сега приеха общинските съветници. Към настоящия момент няма оспорени актове на Общинския съвет пред Административния съд и няма върнати от областния управител за ново разглеждане решения. Внесени са общо 95 докладни записки като основната част са на кмета -70, 17 са внесени от председателя на ОбС, две от председателя на постоянна комисия по бюджет и финанси и 6 от зам.кметовете. В процеса на своята работа ОбС е приел 108 решения, от които 15 с утвърдителен и информацион...

Добра реколта от грозде очакват община Стралджа

Започна подготовката за гроздобер община Стралджа. Проверките от специалисти - агрономи в масивите показват, че десертното грозде и мускат о тунела изпреварват с узряването. В Зимница гроздето от този сорт вече е прибрано. Във Воденичане се подготвят към средата на месеца да приберат керацата. Основната грижа сега е опазването на лозята от крадци. В Стралджа новото общинско ръководство спази обещанието си и осигури общинска охрана, която в седмиците преди гроздобера е засилена, помощ оказва и местната земеделска кооперация . В Лозенец лозо...

Всички училища и детски градини в община Стралджа готови за учебната година

Училищата и детските градини в община Стралджа имат готовност за откриване на учебната година, съобщиха от общинския пресцентър. С ремонтирани кабинети, занимални и санитарни помещения, освежени класни стаи, нови 8 мултимедии с цел използване на електронни уроци ще посрещне СУ"П.Кр.Яворов" Стралджа своите близо 600 ученици на 15 септември. Очакванията са тази година в училището паралелките да бъдат 24. Само с първокласници са сформирани 4 паралелки с общ брой на децата 86. До 12 септември напълно ще бъде окомплектован и състава от учители и ...

Заседава Общински съвет Стралджа

Информация за дейността на ОбС Стралджа, комисиите и изпълнение на решенията за периода от ноември 2015г. до юни 2016г ще бъде представена днес на заседание на Общинския съвет. Кметът Атанас Киров е вносител на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01 януари 2015г.- 31 декември 2015г. На сесията ще бъде разгледан и проект за Наредба №21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на общината. Очаква...

Община Стралджа продава на търг атрактивен имот

С публичен явен търг Община Стралджа обяви за продажба атрактивен имот частна общинска собственост в село Каменец. Теренът е с площ от 5140 кв.м., заедно с построените върху имота сгради - 3- етажна масивна сграда - бивше училище 180 кв.м., едноетажна масивна сграда 52 кв.м., едноетажна масивна сграда 36 кв.м., едноетажна масивна сграда 35 кв.м. и едноетажна масивна сграда 125 кв.м. Началната тръжна цена на имота е 70 500 лв., стъпка за наддаване - 3525лв. Със заповед на кмета е определена първата дата за провеждане на търга - 15 септември. Д...

В Стралджа се изгражда система за отопление на училища с термална вода

В  Стралджа се изгражда система за отопление на училища и детски градини с термална вода от местен извор. Финансирането е по програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Изграждането на системата започна през юни и се очаква проекта да приключи до края  на  годината. Така ще бъде оползотворена горещата изворна вода, която от години изтича неизползвана. Ще се намалят и сметките за отопление, а също така и значително ще намалеят и вредните емисии във въздуха през отоплителният сезон, разясни кметът на община Стралджа Атанас Киров.В момента ние се отопляваме на гориво, течно гориво, нафта, мием сажди. Най-важното, което е, че ще използваме силата на природата. Това е нещо, от което се нуждаят  много хора - топлина, с много малки разходи. Струва ми се, че повече от 70-80 процента ще икономисаме.Общата стойност на първия етап на проекта е 772 хиляди лева и по него се предвижда изграждане на помпена станция, довеждащ водопровод до котелните на училищата и детските градини. Дебитът, който ще се използва е 6,5 литра при 78 градуса на водата. Вторият етап ще струва около 400 хиляди лева. Със затварянето на цикъла, на практика в Стралджа няма да има обществена сграда без централно и екологично отопление.

Приключи жътвата на пшеницата и ечемика в Стралджа

Приключи жътвата на есенен ечемик, пшеница и рапица в община Стралджа. Ожънатите 18 783 т. есенен ечемик, 75 200 т. пшеница, 8 602 т. рапица са на склад в готовност за продажба. Справката сочи, че са реколтирани близо 240 000 дка площи. Кооперациите се надяват да намерят добра продажна цена на зърното, което да им осигури нормална основа за старт на новата стопанска година. Житното плодородие ще зарадва и собствениците на земеделска земя, които очакват солидна рента. Прибрани са и130 т. тритикале от всичките засети 330 дка. Продължава жътвата...

Ремонтират кметствата в община Стралджа

Политиката на общинското ръководство и кмета на община Стралджа за 2016г. относно състоянието на общинското материална база в селата е насочена към поетапното й  обновяване чрез текущи ремонти в сградите на кметствата.Този подход за ремонти  предполага активно участие на кметовете в населените места. Първи в списъка се наредиха  с вече приключено обновление на кметствата в с.Чарда с кмет  Валя Симеонова и с.Палаузово с  кмет Иван Дяков. С подкрепата но отдел ТСУИ в общината те превърнаха  неприветливите, неремонтирани от много години помещения ...

Пунктът за управление на животински отпадъци в Стралджа все още не работи

Близо година след построяването му пунктът за управление на животински отпадъци в Стралджа все още не работи.В изграждането са вложени над 2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони. Идеята за изграждането на пункта беше в него да се събират животински отпадъци от кланици и месопреработвателни предприятия от цяла Югоизточна България в замразен вид и със специално оборудвани автомобили да се транспортират до екарисажи. Освен че не функционира, предприятието  тежи на общинския бюджет, тъй като се плаща  за охрана, за електричество, за поддръжка на техниката, обясни кметът на общината Атанас Киров. Този пункт, за да функционира, трябва да има финансиране, защото това е непосилно бреме за нас като община - ние да финансираме издръжката на този пункт. Той може да функционира, но с един друг бизнес план и ако общината излезе от закона да няма печалба, а общината, както знаете няма право да изпълнява дейности, които да и носят печалба, за нас няма друг начин, освен да получим допълнително финансиране към бюджета, с който да осигурим издръжката.Кметът допълни, че  в документацията на проекта е посочено, че издръжката на пункта ще е изцяло от държавата, но до момента средства не са отпуснати. Предстоят срещи в земеделското министерство.

Стралджа посрещна “Нощните вълци” с “Добре дошли!”

Жители на Стралджа, Ямбол, Сливен, Търговище и други близки населени места посрещнаха рокерите от „Нощни вълци" на Петолъчката с погача, руски песни и знамена на двете страни. Сред приветстващите мотопохода „Славянски свят 2016" имаше и сериозна група български моторити, които се присъединиха къмколоната на път за Шипка.  ...

Първа копка в Стралджа

Като „събитие с историческа важност" определи Атанас Киров, кмет на Община Стралджа, първата копка по проекта „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ". Предстои за три месеца фирмата-изпълнител „Аква груп проект ЕООД" ще извърши строителни работи за 589 706 лева. Така ще бъде оползотворен природният ресурс от гореща изворна вода от съществуващ хидротермален сондаж, чрез довеждащ водопровод до котелните на училищата "Пейо Яворов", "Свети Свети Кирил и Методий", обединено де...

Осемнадесет се дипломираха в Стралджа

Осемнадесет випускници се дипломираха в СОУ „Пейо Яворов" в Стралджа, в края на седмицата. Според директора Валентина Маринова, те са илен випуск с доказани трайни знания, от който се очаква висок процент прием във висши учебни заведения и добра реализация в живота. Успехът в дипломите на 6 от завършилите е над 5,50, а други двама са с над 5.90. Още двама имат обща оценка 5.80 и един е с 5.70. На зрелостните изпити по български език и литература четирима имат успех над 5,50 , по математика има 4 отличници. По география и икономика шестима са...