12.10.2016

Резултати от търсенето

Мануела Милошева поема разплащанията по ФАР и САПАРД

Министерският съвет определи директора на дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите Мануела Милошева за национален ръководител, който отговоря за финансовото управление на средствата по предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД и за ръководител на разплащателния орган по Кохезионния фонд по Регламент №1164/94 (предишна програма ИСПА). Функциите на национален ръководител и ръководител на разплащателния орган се изпълняваха от бившия заместник-министър на финансите Карина Караиванова, която с решение на Народното събрание беше избрана за председател на Комисията за финансов надзор, съобщават от правителствената пресслужба. Функциите на националния ръководител са в съответствие с Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия и ПМС №131 от 2005 година. Националният ръководител осигурява спазването на правилата, разпоредбите и процедурите на предприсъединителните програми, европейското и националното законодателство, отнасящи се до изпълнението, отчитането и финансовото управление, както и функционирането на подходяща система за отчетност и информация. Ръководителят на разплащателния орган отговаря за сертифицирането на разходите по проектите по Кохезионния фонд по Регламент №1164/94 пред Европейската комисия и за осигуряването на средства от помощта по проектите при спазване на приложимите нормативни и административни правила и процедури....

Разпитват двама немци с видеовръзка по делото САПАРД

Спецсъдът ще разпита чрез видеовръзка двама германци по делото САПАРД. Улрих Райзахер и Михаела Енгелхарт са участвали в схемата за източване на 7,5 млн. евро по европрограмата. За разпита им бе определена датата 13 септември и тогава процесът ще продължи. На заседанието вчера бе представена графологична експертиза на подписи на Райзахер върху